Matricea leadership-ului în secolul XXI

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 25865
Mărime: 174.11KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Stancovici

Cuprins

 1. REZUMAT . pg. 1
 2. LISTĂ TABELE ȘI FIGURI pg. 3
 3. INTRODUCERE ... pg. 5
 4. CAPITOLUL I - CONCEPTUL DE LEADERSHIP
 5. 1.1. Apariția și definirea leadership-ului . pg. 7
 6. 1.2. Abordări și teorii ale leadership-ului .. pg. 10
 7. 1.3. Principiile, stilurile și trăsăturile leadership-ului .. pg. 13
 8. 1.4. Căi de promovare a leadership-ului pg. 18
 9. CAPITOLUL II - LEADERSHIP-UL ÎN ORGANIZAȚII
 10. 2.1. Tipuri de leadership . pg. 25
 11. 2.2. Leadership-ul în sectorul public .. pg. 30
 12. 2.3. Delimitarea conceptului de leadership de cel de management . pg. 36
 13. CAPITOLUL III - LEADERSHIP-UL CONTEMPORAN
 14. 3.1. Liderul - factor al schimbării ... pg. 41
 15. 3.2. Personalitatea și comportamentul liderului pg. 44
 16. 3.3. Leadership-ul feminin .. pg. 49
 17. CAPITOLUL IV - STDIU DE CAZ
 18. Profilul unui lider de succes - Steve Jobs .. pg. 53
 19. CONCLUZII pg. 64
 20. BIBLIOGRAFIE . pg. 66

Extras din licență

INTRODUCERE

Definițiile care s-au dat de-a lungul timpului leadership-ului impresionează nu numai cantitativ, ci și prin diversitatea opiniilor care conturează portretul liderului, perceput de la un banal: “cineva care exercită influență asupra altor oameni” (Huczynscki și Buchanan, 1993) până la complexul „vizionar” (Bryman), al cărui rol este acela de „a crea o viziune la care alții să aspire și a-i energiza pentru a munci și pentru a îndeplini acea viziune.” (Anita Roddick)

Cu toate acestea, definiția leadership-ului rămâne încă imposibil de încapsulat într-o formulă atotcuprinzătoare, continuând să-și schimbe periodic fețele și rețetele, detașându-se de teoretizări cu pretenție de eternă valabilitate.

În paginile care urmează mi-am propus să cuprind și să prezint elementele care alcătuiesc și definesc leadershipul modern al secolului XXI, încercând să adun la un loc informații

proaspete și tendințe actuale, astfel încât subiectul să fie cât mai complet și real abordat.

Lucrarea este structurată pe patru părți, trei capitole care tratează aspecte teoretice, ultimul fiind un studiu de caz asupra profilului unui lider de renume.

Primul capitol relevă aspecte generale, apariția și definirea conceptului, abordări și teorii, principiile, stilurile și trăsăturile leadership-ului, căi de promovare.

În capitolul II, “Leadership-ul în organizații”, am prezentat principalele tipuri de leadership, leadership-ul în sectorul public, încercând să definesc diferențele dintre leadership și management.

Capitolul III, denumit „Leadership-ul contemporan”, cercetează problematica leadership-ului feminin, personalitatea și comportamentul unui lider, considerat factorul esențial al schimbărilor pozitive dintr-o organizație.

Capitolul IV, intitulat „Steve Jobs - un lider de succes”, reprezintă o analiză a profilului fostului manager al companiei Apple, considerat de specialiști „părintele revoluției digitale”, un adevărat maestru al inovației și un designer desăvârșit.

În contextul globalizării și schimbărilor continue în care ne aflăm, vechile modele de leadership sunt depășite. De aceea, se caută noi modele de lideri și de conducere.

Ponderea în care puterea, autoritatea și influența sunt utilizate a suferit modificări de-a lungul timpului. Astăzi accentul este pus pe influență și mai puțin pe putere și autoritate. Autoritatea ierarhică este mai puțin eficientă în a produce efectele urmărite. Mai importante sunt

capacitatea de a motiva, aprecia, înțelege și negocia.

Sistemul în care ne găsim și operăm a devenit tot mai complex, în organizații nu mai e

suficientă doar conducerea unui lider. Leadershipul nu poate exista în afara unui proces de management, iar managementul în asociere cu un leadership eficient poate fi generatorul schimbării pozitive, atât de așteptate într-un mediu instabil, de tranzație.

Am încercat să conturez trăsăturile unui lider de succes și să evidențiez cât este de necesară renovarea conceptului de leadership. Generarea de lideri “credibili” este în prezent o necesitate care nu poate fi amânată, întrucât nevoia de noi modele de conducere reprezintă sursa indispensabilă pentru refacerea echilibrului social.

Concluziile pe care le-am tras în urma studiilor își vor dovedi utilitatea in viitor, constituind atât un punct de sprijin personal, în activitatea pe care o voi desfășura la locul de muncă, în calitate de participant la conducerea grupurilor de lucrători ai unei instituții publice, cât și, sper, în activitatea altor persoane implicate în procese de coordonare.

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE LEADERSHIP

1.1. Apariția și definirea leadership-ului

Leadershipul a prezentat interes sute de ani, de la filozofii greci precum Platon și Socrates, până la marii guru ai managementului de astăzi. Totuși, niciodată nevoia unui leadership eficient nu a fost mai acută ca în secolul actual. Principalul argument este acela că în astfel de vremuri schimbătoare leadershipul reprezintă soluția succesului indivizilor, organizațiilor și a regiunilor în care trăim.

Numai în ultimii 75 de ani s-au scris peste 5000 de cărți și articole, zeci de teorii și modele de leadership au fost propuse. Volume imense de lucrări apar anual cu noi descrieri și explicații despre lideri și leadership și totuși încă se știu relativ puține aspecte despre forțele care determină succesul sau eșecul unui lider. ”Despre nicio temă nu s-a scris atât de mult, pentru a se spune atât de puțin.”

Etimologic, “lider” și „leadership” provin din verbul englezesc “to lead”, care poate fi tradus prin: “a conduce”, „a dirija”, „a arăta drumul”, „a însoți”. Rădăcina istorică a cuvântului englezesc “leadership” este însă cuvântul anglo-saxon „lead”, care înseamnă „cale”, „drum”. Prin urmare, un lider este cel care le arată calea celorlalți, călăuzindu-i.

Termenul de “leader” a fost pentru prima oară utilizat în secolul al XIV-lea, conform The Oxford English Dictionary, 1933. Noțiunea de “leadership” apare mult mai târziu, pe la 1700.

Leadership-ul s-a conturat în secolul al XIX-lea, ca urmare a revoluției industriale, evoluând ulterior pe parcursul secolului XX. Primele teoretizări relevante aparțin lui Kurt Lewin, Ronald Lippitt și Ralph White, între anii 1938-1952. Experimentele lor au încercat să evidențieze aspectele leadership-ului eficace, studiile fiind continuate în timpul celui de-al II-lea Razboi Mondial, pe diverse eșantioane ierarhizate ale armatei americane, în dorința identificării principalelor trăsături ale persoanelor care manifestau o influență asupra celorlalte.

Bibliografie

1. Abăluță, O., Dezvoltarea leadership-ului în administrația publică din România în viitor, articol apărut în revista Administrație și management public

2. Adair, J., Liderul inspirațional: Cum să motivăm, să încurajăm și să avem success, Editura Meteor Press, București, 2003

3. Bass, B., Transformational Leadership and Multiples Levels of Analysis, Human Relations, vol. 43, 1990

4. Bedeian, A., Management, The Dryden Press, Chicago, 1989

5. Bennis, W., The New Leadership, Financial Times Handbook of Management, Second Edition, Prentice Hall, 2001, pg. 546-550

6. Brown, B., Îndrăznește să conduci: prin muncă neînfricată, conversații dificile și implicare deplină, Editura Curtea Veche Publishing, București, 2019

7. Caracaleanu, P., Cugetări militare, Editura Militară, București, 1983

8. Caruso, D.R., Mayer, J.D., Salovey, P., Emotional intelligence and emotional leadership, New York: Dude Publishing, 2003

9. Clegg, B., Birch, P., Arta de a-i conduce pe ceilalți, Editura Polirom, București, 2003

10. Clement, J.., Executive Leadership, Arlington, Casai Hall, 1991

11. Cole, G. A., Managementul personalului, Editura Codecs, București, 2000

12. Constantinescu D.A. și colectivul, Management general, Colecția națională, 2002

13. Constantinescu, D.A. și colectivul, Tranziția în management, Colecția Națională, București. 2000

14. Cosnier, J., Introducere în psihologia emoțiilor și a sentimentelor, Editura Polirom, Iași, 2002

15. Drucker, F.P., Selected Articles from the Father of Modern Management Thinking, The Peter F. Drucker Reader, 2016

16. Drucker, F.P., The frontiers of management: Where tomorrow's decisions are being shaped today, New York, 1986

17. Elliot, J, William S., Steve Jobs. iLeadership pentru o nouă generație”, Editura Publică, București, 2011

18. Gallo, C., Steve Jobs. Secretele inovației. Principii radicale pentru un succes răsunător, Editura Curtea Veche, București, 2011

19. Gary, J., Comportament organizațional, Editura Economică, București, 1998

20. Goleman, D., Boyatzis, R., Mckee, A., Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance, Harvard Business Review, 2011

21. Goleman, D., Leadership that gets results, Harvard Bussines Review, 2000

22. Hințea, C., Țiclău, T., Jenei, G., Management și leadership în sectorul public. O analiză comparativă a conceptelor, articol apărut în Revista Transilvană de Științe Administrative, nr. 2 (26), 2010

23. Javidan, M., House, R.J., Leadership and cultures around the world: Findings from Globe. An introduction to the special issue. Journal of World Business, 2002

24. Keller, R.T., Transformational leadership, initiating structure, and substitutes for leadership: A longitudinal study of research and development project team performance. Journal of Applied Psychology, 2006

25. Kets de Vries, M., Leadership. Arta și măiestria de a conduce, Editura Codecs, București, 2003

26. Klenke, K., Women and Leadership - A Contextual Perspective, Springer Publishing Company, 2004

27. Kotter, J.P., A force for change: how leadership differs from management, Free Press, Collier Macmillan, New York, London, 1990

28. Kouzes, J.M., Posner, B.Z., Credibility: How Leaders Gain it and Lose it - Why People Demand it, Diane Persin Economakis, 2012

29. Kouzes, J.M., Posner, B.Z., Student leadership practices inventory, San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 1998

30. Landsberg, M., Leadership, Editura Curtea Veche, București, 2005

...

Preview document

Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 1
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 2
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 3
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 4
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 5
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 6
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 7
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 8
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 9
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 10
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 11
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 12
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 13
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 14
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 15
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 16
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 17
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 18
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 19
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 20
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 21
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 22
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 23
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 24
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 25
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 26
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 27
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 28
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 29
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 30
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 31
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 32
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 33
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 34
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 35
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 36
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 37
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 38
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 39
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 40
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 41
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 42
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 43
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 44
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 45
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 46
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 47
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 48
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 49
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 50
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 51
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 52
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 53
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 54
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 55
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 56
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 57
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 58
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 59
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 60
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 61
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 62
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 63
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 64
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 65
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 66
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 67
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 68
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 69
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 70
Matricea leadership-ului în secolul XXI - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Matricea leadership-ului in secolul XXI.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Ai nevoie de altceva?