Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei

Licență
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 19577
Mărime: 145.02KB (arhivat)
Publicat de: Cristian V.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1. Managementul strategic si rolul strategiilor in firma
 3. 1.1. Definirea si procesul managementului strategic
 4. 1.2. Avantajele si importanta managementului strategic
 5. 1.3. Rolul strategiilor in firmă
 6. 1.3.1. La nivel microeconomic
 7. 1.3.2. La nivel macroeconomic
 8. CAPITOLUL 2. Strategia firmei
 9. 2.1. Tipuri de strategii folosite de firme
 10. 2.2. Trasaturile strategiilor
 11. 2.3. Strategii de diversificare si dezvoltare a firmei
 12. CAPITOLUL 3. Studiu de caz. Strategiii de dezvoltare a firmei S.C. AGRANA
 13. 3.1. Istoricul firmei S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A
 14. 3.2. Obiectul de activitate al S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A
 15. 3.3. Structura capitalului social S.C. AGRANA S.A
 16. 3.4. Organizarea S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A
 17. 3.5. Elemente de evaluare generală
 18. 3.6. Situaţia financiar contabilă
 19. 3.7. Evaluarea activităţii societăţii privind managementul riscului
 20. 3.8 Analiza SWOT la S.C AGRANA ROMÂNIA S.A
 21. CONCLUZII
 22. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

„Puţini sunt aceia, care îşi orânduiesc viaţa şi lucrurile după un plan, ceilalţi la fel ca cei care plutesc pe un fluviu, nu merg, ci sunt purtaţi. De aceea trebuie să stabilim ce voim şi să perseverăm în aceasta.”

Seneca, Epist., 23.8

,,Fãrã o strategie, organizaţia este ca o navã fãrã cârmã, plutind în cerc. Este ca un hoinar care nu are unde sã se ducã"

Ross & Kani

Poziţia pe care o firmă o poate avea pe piaţa depinde pe de o parte de dimensiunea pieţei globale şi a domeniului de activitate, care se poate aprecia în orice moment prin câţiva parametri care definesc capacitatea, structura, sensibilitatea şi dinamica pieţei şi, pe de altă parte, de dimensiunile specifice firmei la un moment dat.

Procesul de structurare a pieţei are un caracter dinamic, el trebuind să se repete ori de cate ori este necesar, respectiv, atunci când o piaţă externă pe care activează firma se extinde sau se maturizează sau când se restrânge sau chiar dispare interesul clienţilor pentru produsele respective. Cele mai importante sunt relaţiile firmei cu piaţa, întrucât pe o piaţă deschisă, atât producătorul cât şi consumatorul au posibilitatea de a alege în mod liber cât, unde şi cum pot să ofere şi respectiv să solicite, piaţa fiind aceea care stabileşte ce se produce şi cât se produce.

Problematica domeniului de afaceri reprezintă una dintre cele mai succint tratate probleme din literatura economică. Şi mai relevant pentru impasul în care se situează studiul acestui aspect al analizei-diagnostic şi previziunii, este faptul că, în cele mai multe şi mai citate studii, domeniul de activitate este greşit identificat ca fiind mediul ambiant al organizaţiei. Activitatea oricărei întreprinderi, ca şi a celorlalţi agenţi din cadrul micromediului întreprinderii, se afla şi sub influenta altor factori de mediu, care acţionează pe o arie mai largă. În procesul strategic managerul este nevoit să cunoască modul de exercitare a activităţii pe fiecare nivel şi etapă, începând cu mediul în care se desfăşoară acţiunile practice, problemele cu care se poate înfrunta în activitatea sa şi şansele posibile pentru a le soluţiona.

Avem nevoie în toate domeniile, cu atât mai mult într-unul, pentru mulţi relativ nou, cel al managementului, de o clarificare a conceptelor de operare, pentru a realiza unschimb de informaţii care să contribuie la dezvoltare, la perfecţionare. Pentru că, în condiţiile accelerării ritmului schimbărilor care au loc în mediul intern şi extern în care funcţionează orice organizaţie, un management performant nu mai poate fi realizat decât pe baza unei strategii bine elaborate şi a unui management strategic eficace şi eficient. Pentru că fără o strategie nici o organizaţie nu poate practica un management strategic, iar fără un management strategic nici o organizaţie nu se poate adapta permanentelor şi din ce în ce mai acceleratelor schimbări care au loc în mediul intern şi extern în care funcţionează şi de

care este influenţată inevitabil.

În acest sens,prezenta lucrare constituie, o contribuţie importantă la dezvoltarea domeniului managementului, în general, şi a managementului strategic, în special.

Această lucrare se înscrie pe linia preocupărilor specialiştilor,teoreticieni şi practicieni, de a pune la dispoziţia cititorilor, care pot fi studenţi în domeniul economic, tehnic, juridic, consultanţi în management şi chiar manageri practicieni, unele concepte de bază din domeniul managementului strategic, ce pot să reprezinte o orientare în activitatea pe care o desfăşoară.

În concluzie, considerăm că prezenta lucrare are menirea de a îmbogăţi bibliografia din domeniul managementului şi sperăm să fie un punct de atracţie pentru toţi cei preocupaţi, fie de formarea lor ca specialişti, fie de desfăşurarea unei activităţi practice în acest domeniu.

Bibliografie

Adrian Dumitru Tanţău, „Management Strategic”, Ediţia a doua, Ed.conomică, 2003

Allaire, Y.,Fîrşirotu, M.Management strategic, Bucureşti, EdituraEconomică, 1998

Ansoff, I. Stratégie et développement de l’entreprise, Paris, Les Editions d’Organisation, 1996

Atamer, T.,Calori, R. Diagnostique et décision stratégique, Paris, Dunod, 1993

Balaure, V. (coordonator), Marketing, Editura Uranus, Bucuresti, 2000.

Băcanu, B. Management strategic, Bucureşti, Editura Teora, 1998

Burduş, E. Management comparat, Bucureşti, Editura Economică, 1999

Carles, J. Stratégie, Universitatea de Ştiinţe Sociale 1Toulouse, note de curs, 1997

Ciobanu, I. Management strategic, Iaşi, Editura Polirom, 1998

Cole, G. A. Management, Theory and Practice, London, D.P. Publications Aldine Press, 1992

Constantinescu D. A. şi colectiv, Management strategic, Bucureşti, Colecţia Naţionala, 2000

Demetrescu M.C.- Metode de analiză de marketing, Editura Teora, Bucureşti, 2001

Desremaux, A. Stratégie, Paris, Précis Dalloz, Collection Géstion, 1999

Drucker, P. Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993

Epuran, Gh., Comunicarea in afaceri, Editura Alma Mater, 2002.

Hofstede, G. Managementul structurilor multiculturale, Bucureşti, Editura Economică, 1995

Ionescu, Gh. Gh. Cultura afacerilor. Modelul american, Bucureşti, Editura Economică, 1997

Istocescu, A. Cultura firmei în contextul intraprenorial, Revista „Economia”, Seria Management, Bucureşti, Editura A.S.E., nr. 1-2/2002

Kapferer, J. N. Zvonurile, Bucureşti, Editura Humanitas, 1993

Koenig, G. Management stratégique – vision, manoeuvres, tactiques, Paris, Nathan Editions, 1993

Preview document

Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 1
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 2
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 3
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 4
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 5
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 6
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 7
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 8
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 9
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 10
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 11
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 12
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 13
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 14
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 15
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 16
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 17
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 18
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 19
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 20
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 21
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 22
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 23
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 24
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 25
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 26
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 27
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 28
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 29
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 30
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 31
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 32
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 33
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 34
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 35
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 36
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 37
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 38
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 39
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 40
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 41
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 42
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 43
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 44
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 45
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 46
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 47
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 48
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 49
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 50
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 51
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 52
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 53
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 54
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 55
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 56
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 57
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 58
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 59
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 60
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 61
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 62
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 63
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 64
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 65
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 66
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 67
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 68
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 69
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 70
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 71
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 72
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 73
Strategii de Diversificare și Dezvoltare a Firmei - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Diversificare si Dezvoltare a Firmei
  • licenta.doc
  • prima pag. si cuprins...doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale managementului resurselor umane în IMM

Convergenţa forţelor economice, demografice şi sociale nu face altceva decât să intensifice presiunile în vederea obţinerii unui număr cât mai mare...

Evaluarea Performanțelor Resurselor Umane

I. EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE I. 1 Necesitatea evaluării performanţelor resurselor umane Necesitatea evaluării performanţelor nu...

Strategii de Firma. Studiu de Caz SC Confort SA

Introducere Strategiile reprezintă programul general de acţiune pe termen lung şi cuprinde desfăşurarea obiectivelor majore ale întreprinderii...

Management strategic la Dacia SA

INTRODUCERE "Managementul eficient creează viitorul, nu îl aşteaptă. Mai bine zis el acţionează, nu reacţionează" J. Keith Lounden Fiecare...

Managementul strategic în administrația publică

INTRODUCERE Provocările societăţii contemporane la nivelul implementării unor politici de management care să asigure succesul în diferitele...

Decizia strategică în afaceri studiu de caz SC Mefin SA

INTRODUCERE Tema aleasă pentru această lucrare este “Decizia strategică în afaceri”, iar studiul de caz asupra căruia se va face analiza este S.C....

Plan de afaceri florărie

Prezentare generala: Nume companie: SC.ZAMBETE.SRL Nume proprietar: Iordache Elena Adresa: str Septimiu Albini, nr 99, bl B1 Numar telefon:...

Importanța planificării strategice în organizații

Introducere Prin această lucrare îmi propun să prezint aspectele teoretice și practice cele mai importante referitoare la planificarea strategică....

Te-ar putea interesa și

Analiza strategică și modalități de dezvoltare în cadrul Zara

Introducere Industria textilă este un element fundamental al economiei mondiale. Comerţul internaţional în acest sector a crescut de 60 de ori în...

Fundamentarea strategiei de dezvoltare a firmei SC Safir SRL

INTRODUCERE S.C. SAFIR S.R.L. - VASLUI functioneaza ca o ferma zootehnica, in ajutorul ei venind metodele moderne de management, care ii ajuta pe...

Produse noi - zacuscă de pește

CAP 1. NOTIUNI GENERALE DESPRE ETAPELE PROCESULUI DE PROIECTARE A PRODUSELOR NOI a). Etapa I: Definirea tipului de produs - in aceasta etapa se...

Analiza și dezvoltarea strategică la SC Confstars SA

INTRODUCERE Lucrarea urmărește direcțiile din domeniul managementului strategic, accentuarea viziunilor practice ale firmei studiate precum și...

Strategii Concurențiale

INTRODUCERE Marketingul reprezinta „procesul managerial si social prin care indivizii si grupurile obtin ceea ce au nevoie prin crearea si...

Plan de Afaceri

INTRODUCERE În procesul conducerii întreprinderilor se întâlnesc zilnic situaţii care impun conducătorilor acestora să analizeze deciziile...

Fundamentarea strategiei de dezvoltare a firmei SC Vincon Vrancea SA

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1 Scurt istoric Viile din podgoria Târnave formează astăzi cea mai reprezentativă și mai importantă...

Analiza strategică a mediului concurențial la SC American Atv SRL

ARGUMENT Marketingul reprezintă „procesul managerial şi social prin care indivizii şi grupurile obţin ceea ce au nevoie prin crearea şi schimbul...

Ai nevoie de altceva?