Management strategic la Dacia SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 16109
Mărime: 1.93MB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind managementul; rolul managementului strategic în dezvoltarea întreprinderii 3
 3. 1.1. Consideraţii succinte privind managementul ca ştiinţă şi practică 3
 4. 1.2. Conceptul de strategie 6
 5. 1.3. Opinii cu privire la managementul strategic şi avantajele acestuia 9
 6. 1.4. Etapele managementului strategic 14
 7. 1.5. Managementul strategic competitiv 16
 8. CAPITOLUL II. Prezentare S.C. Automobile Dacia S.A. 19
 9. 2.1. Istoric şi prezentare S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. 19
 10. 2.2. Structura organizatorică a S.C. Automobile Dacia S.A. 23
 11. 2.4. Rolul şi locul S.C. Automobile Dacia S.A. în economia românească 32
 12. CAPITOLUL III. Managementul strategic în cadrul S.C. Automobile Dacia S.A. 35
 13. 3.1. Formularea strategiei S.C. Automobile Dacia S.A. 35
 14. 3.2. Implementarea şi evaluarea strategiei S.C. Automobile Dacia S.A. 37
 15. 3.3. Perspectivele Uzinei 53
 16. CONCLUZII 55
 17. ANEXE 58
 18. BIBLIOGRAFIE 60

Extras din licență

INTRODUCERE

"Managementul eficient creează

viitorul, nu îl aşteaptă. Mai bine zis

el acţionează, nu reacţionează"

J. Keith Lounden

Fiecare organizaţie are un destin şi căutarea destinului propriu este ceea ce deosebeşte organizaţia creativă de cea pasivă. Managerii au o responsabilitate majoră pentru această căutare şi o pot îndeplini prin dobândirea unei înţelegeri mai adânci a prezentului şi prin crearea unei imagini cuprinzătoare a viitorului. Astăzi, una dintre cele mai frecvente cerinţe, pentru o funcţie de conducere, este viziunea, care poate însemna o varietate de lucruri: să gândeşti pe termen lung; să vezi unde se încadrează sistemul tu într-un context mai larg; să poţi descrie conturul unui posibil viitor care implică schimbări şi transferuri de oameni; sau să poţi discerne, în haosul şi confuzia prezentului, elementele care determină ceea ce va urma.

Conceptul de viziune pentru o organizaţie se defineşte în zona de inefabil a managementului strategic, dar el operează prin oameni în zona pragmatică a lui. Viziunea unei organizaţii reprezintă o stare ideală proiectată în viitor şi care configurează o posibilă şi dezirabilă dezvoltare a organizaţiei respective.

Viziunea presupune o gândire dinamică şi capabilă să evalueze pe termen lung şansele reale de dezvoltare ale organizaţiei. Nu oricine are această capacitate de a vedea în timp şi de a consemna în viitorul virtual al organizaţiei imaginea acesteia. De aceea, nu orice dorinţă personală sau speranţă împărtăşită poate contribui la crearea unei viziuni.

CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind managementul; rolul managementului strategic în dezvoltarea întreprinderii

1.1. Consideraţii succinte privind managementul ca ştiinţă şi practică

Răspândit astăzi pe întregul mapamond, conceptul de management a fost utilizat iniţial doar în Marea Britanie şi în alte ţări în care se vorbea limba engleză. Din punct de vedere etimologic, termenul de management îşi are originea în latinescul “manus”- mână. De la latinescul “manus” provine cuvântul Italian ”mannegio”- prelucrare cu mâna.

Baza obiectivă a managementului o constituie activitatea umană, managementul fiind un proces de dirijare şi orientare a activităţii resurselor umane în scopul realizării unor obiective. “Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaţionale, acceptând noile provocări privind competitivitatea, reglementările, exigenţele sociale, nevoile multiple ale utilizatorilor, restricţiile cu privire la mijloace”.

Managerii de succes au devenit figuri centrale ale discursului mediatic în lumea modernă având un statut public similar vedetelor din artă, sport etc. Din acest punct de vedere Peter Drucker considera că managementul ar trebui privit ca o vocaţie şi o cerinţă organică, vitală în orice societate.

Folosirea extensivă în teorie şi practică, precum şi caracterul complex al managementului au condus la nenumărate încercări de a defini termenul în literatura de specialitate. Alexandru Puiu afirmă că “managementul este ştiinţa conducerii şi a inovării în toate domeniile de activitate”.

Koontz şi O’Donell(1972) subliniau că managementul este “stabilirea unui mediu pentru efortul de grup într-un mod în care indivizii să contribuie la obiectivele grupului cu minim de inputuri ca bani, timp, efort, disonfort şi materiale”. După Jack Duncan (1983) “managementul este procesul conştient prin care sunt coordonate acţiunile indivizilor şi grupurilor pentru a atinge obiectivele organizaţiei”. Tot la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei se referă şi Ernst Dale (1993) dând atenţie raportului cost-efort defineşte managementul ca fiind “procesul prin care managerul unei organizaţii utilizează eficient resursele pentru a atinge obiectivele generale cu un cost minim şi efort maxim”.

Bibliografie

1. Băcanu B.- Management strategic, Bucureşti, Editura Teora, 1999

2. Belu Nicoleta- Management Strategic, Editura Independenţa Economică, 2006

3. Dumitrescu Mihai- Strategii şi management strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2003

4. Deac Vasile- Management, Editura ASE, 2012

5. Kauter Moss Rosabeth- Frontierele managementului, Editura Meteor Press, 2006

6. Matei Lucica- Management Public, Editura Economică, 2001

7. Nicolescu Ovidiu, Verboncu Iulian- Management General, Editura Economică

8. Popa I. - Management Strategic, Editura Economică, 2004

9. Puiu Al. - Management. Analize şi studii comparative, Editura Independenţa Economică, 2003

10. Puiu Al., Belu N., Ciorăşteanu G., Parpandel D., Talmaciu I.-Management-curs aplicativ-, Editura Independenţa Economică, 2010

11. Tanţău Adrian- Management strategic, Editura Economică, 2003

12. *** - AUTOMOBILE DACIA SA - Direcţia comunicare

13. *** - www.promotor.ro

14. *** - www.revistabiz.ro

15. *** - www.sfin.ro

16. *** - www.wall-street.ro

17. *** - www.business24.ro

18. *** - www.zf.ro

19. *** - www.daciagroup.com

Preview document

Management strategic la Dacia SA - Pagina 1
Management strategic la Dacia SA - Pagina 2
Management strategic la Dacia SA - Pagina 3
Management strategic la Dacia SA - Pagina 4
Management strategic la Dacia SA - Pagina 5
Management strategic la Dacia SA - Pagina 6
Management strategic la Dacia SA - Pagina 7
Management strategic la Dacia SA - Pagina 8
Management strategic la Dacia SA - Pagina 9
Management strategic la Dacia SA - Pagina 10
Management strategic la Dacia SA - Pagina 11
Management strategic la Dacia SA - Pagina 12
Management strategic la Dacia SA - Pagina 13
Management strategic la Dacia SA - Pagina 14
Management strategic la Dacia SA - Pagina 15
Management strategic la Dacia SA - Pagina 16
Management strategic la Dacia SA - Pagina 17
Management strategic la Dacia SA - Pagina 18
Management strategic la Dacia SA - Pagina 19
Management strategic la Dacia SA - Pagina 20
Management strategic la Dacia SA - Pagina 21
Management strategic la Dacia SA - Pagina 22
Management strategic la Dacia SA - Pagina 23
Management strategic la Dacia SA - Pagina 24
Management strategic la Dacia SA - Pagina 25
Management strategic la Dacia SA - Pagina 26
Management strategic la Dacia SA - Pagina 27
Management strategic la Dacia SA - Pagina 28
Management strategic la Dacia SA - Pagina 29
Management strategic la Dacia SA - Pagina 30
Management strategic la Dacia SA - Pagina 31
Management strategic la Dacia SA - Pagina 32
Management strategic la Dacia SA - Pagina 33
Management strategic la Dacia SA - Pagina 34
Management strategic la Dacia SA - Pagina 35
Management strategic la Dacia SA - Pagina 36
Management strategic la Dacia SA - Pagina 37
Management strategic la Dacia SA - Pagina 38
Management strategic la Dacia SA - Pagina 39
Management strategic la Dacia SA - Pagina 40
Management strategic la Dacia SA - Pagina 41
Management strategic la Dacia SA - Pagina 42
Management strategic la Dacia SA - Pagina 43
Management strategic la Dacia SA - Pagina 44
Management strategic la Dacia SA - Pagina 45
Management strategic la Dacia SA - Pagina 46
Management strategic la Dacia SA - Pagina 47
Management strategic la Dacia SA - Pagina 48
Management strategic la Dacia SA - Pagina 49
Management strategic la Dacia SA - Pagina 50
Management strategic la Dacia SA - Pagina 51
Management strategic la Dacia SA - Pagina 52
Management strategic la Dacia SA - Pagina 53
Management strategic la Dacia SA - Pagina 54
Management strategic la Dacia SA - Pagina 55
Management strategic la Dacia SA - Pagina 56
Management strategic la Dacia SA - Pagina 57
Management strategic la Dacia SA - Pagina 58
Management strategic la Dacia SA - Pagina 59
Management strategic la Dacia SA - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Management strategic la Dacia SA.doc

Alții au mai descărcat și

Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii

Introducere « Capacitatea unei organizaţii de a învăţa, şi de a transforma învăţarea în acţiune, rapid, este avantajul competitiv suprem » Jack...

Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA

INTRODUCERE Prezenta lucrare, intitulată Strategii de creştere a vâzărilor în cadrul S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., constituie tema licenţei pe care am...

Studiu de Caz privind Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea și Evaluarea Strategiei Generale a Heineken România SA

CAPITOLUL I: Notiuni generale 1.1. Conceptul de strategie Este un concept cu o istorie îndelungata, întâlnit pentru prima oara in antichitatea...

Sistemul informațional al organizației

Capitolul 1 . SISTEMUL INFORMATIONAL AL ORGANIZATIEI 1.1. Definirea sistemului informtional al organizatiei Sistemul informational-managerial...

Procesul Managementului Strategic la SC Alcomsib SA

1. MANAGEMENT STRATEGIC - CATEVA ELEMENTE TEORETICE În mod curent, prin management strategic se are în vedere întregul proces de management al...

Performantă economică la SC Panex Grup SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare îsi propune să analizeze situația economico-financiară, potențialul intern si mediul său de afaceri a S.C. PANEX GRUP...

Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora

INTRODUCERE Oamenii trebuie să coopereze, întrucât individul singur are o putere limitată de alegere şi acţiune. Limitele unui individ singur sunt...

Particularități ale calității serviciilor hoteliere

INTRODUCERE Serviciile oferite de unităţile hoteliere sunt componente ale produselor turistice, alături de transport, atracţii, agrement şi alte...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și dezvoltarea activității de relații publice la nivel de întreprindere

INTRODUCERE Dezvoltarea activităţii de relaţii publice are ca obiectiv câstigarea simpatiei diferitelor publicuri în privinta întreprinderilor, a...

Marca în Economia Contemporană

INTRODUCERE Mărcile au o influenţă importantă în viaţa noastră. Reprezintă o expresie a pieţei libere a unei societăţi democratice. Acestea au un...

Implementarea sistemelor de management de mediu la SC Automobile Dacia

INTRODUCERE În actualul context al liberalizării comerţului şi mondializării precum şi al creşterii complexităţii proceselor din întreprinderi,...

Proiect Economic SC Automobile Dacia SA

CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. 1.1 Date generale S.C. Automobile DACIA S.A., societate pe actiuni, a fost...

Strategia de afaceri la firma Fan Courier Express SRL

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA STRATEGIA FIRMEI 1.1. Noţiuni teoretice despre „conceptul de strategie” Rădăcinile etimologice ale...

Caltatea Automobilelor Dacia

I N T R O D U C E R E Calitatea produselor Dacia este recunoscută la nivel internaţional. În cadrul sondajelor realizate de institute şi...

Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale

CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO-METODOLOGICĂ A MANAGEMENTULUI MARKETINGULUI SERVICIILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ 1.1. Obiectivele și importanța...

Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia

Argument Crizele – la scară mai mică sau mai mare – ţin, după toate aparenţele, de domeniul cotidianului. Pentru ca ele să nu alimenteze permanent...

Ai nevoie de altceva?