Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 19567
Mărime: 85.90KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Grigore Aurica
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO-METODOLOGICĂ A MANAGEMENTULUI MARKETINGULUI SERVICIILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ 3
 2. 1.1. Obiectivele și importanța managementului marketingului serviciilor 3
 3. 1.2. Concepția managamentului marketing servicii 11
 4. 1.3. Complexul de marketing servicii 14
 5. CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ACTIVITĂȚII MANAGERIALE DE MARKETING A SERVICIILOR COMERCIALE. STUDIU DE CAZ S.C. AUTO FOCȘANI S.A. (Reprezentanța Dacia − Renault Focșani) 21
 6. 2.1. Analiza managerială a activității de marketing a serviciilor comerciale 21
 7. 2.2. Eficiența activității manageriale de marketing a serviciilor comerciale 34
 8. 2.3. Politici și strategii manageriale de marketing servicii 39
 9. 2.4. Argumentarea politicilor și strategiilor manageriale de marketing 48
 10. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 51
 11. BIBLIOGRAFIE: 55

Extras din disertație

CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO-METODOLOGICĂ A MANAGEMENTULUI MARKETINGULUI SERVICIILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ

1.1. Obiectivele și importanța managementului marketingului serviciilor

În perioada actuală nu mai există nici un dubiu cu privire la creșterea importanței serviciilor în economia unei țări, aceasta fiind una din cele mai importante tendințe în cadrul unei societăți moderne. Astfel, sectorul serviciilor depășește astăzi cel puțin jumătate din activitățile economice mondiale moderne. Importanța sectorului serviciilor a fost recunoscută devreme în literatura economică.

Dacă în stadiul preindustrial economia era dominată de activități naturale, agricole și tot ceea ce era legat de ele, odată cu revoluția industrială (apărută pentru prima dată în Anglia, în secolul al XVII-lea) s-au produs o serie de mutații în cadrul vieții economice. Aceste schimbări au fost sesizate de economiști precum Adam Smith, J.B. Say sau Colin Clark. Astfel, economistul englez Adam Smith făcea distincție cu mai mult de două secole în urmă între „activitatea productivă” care era concretizată în realizarea de produse și „activitatea neproductivă” care dispărea în momentul în care performanța maximă era atinsă, lăsând rareori în urmă o valoare strict economică.

La începutul secolului al XIX-lea, J.B. Say a reluat această idee, folosind termenul de „servicii” pentru a descrie avuția nematerială alături de cea materială. În secolul al XX-lea, primele referiri importante legate de sectorul serviciilor au fost aduse după marea criză economică când economiști ca Fisher (în 1935), Clark (1940), Fourastié (1952) au realizat studii remarcabile.

În timp ce sectorul primar se referă în principal la activități legate de agricultură și activități din domeniul extractiv-minier, iar sectorul secundar include activități de prelucrare .industrială a produselor rezultate din primul sector, sectorul terțiar reunește activități legate de servicii.

În țara noastră, preocupările privind problematica marketingului serviciilor sunt modeste. Ele s-au manifestat mai pregnant în practică, în special în domeniul cercetărilor de marketing (cercetări efectuate de Institutul de Cercetări Turistice și de Institutul de Cercetări Comerciale). Pe aceeași linie se înscriu și eforturile depuse de diferite întreprinderi prestatoare de servicii în direcția asimilării opticii de marketing.

În teorie, bazele marketingului serviciilor au fost puse în anul 1990 (cu excepția marketingului turistic apărut anterior) odată cu apariția primelor secții de marketing în învățământul superior din România.

Definind perioada actuală ca o perioadă de transformare a civilizației noastre într-o civilizație a serviciilor, o tendință clară a economiei mondiale contemporane o constituie dezvoltarea fără precedent a sectorului terțiar. Atât timp cât într-o economie, cererea pentru produse crește într-o măsură mai mică decât cererea pentru servicii, importanța acestora din urmă este într-o continuă creștere.

Creșterile sunt diferite în funcție de natura serviciilor, manifestându-se cu preponderență la serviciile cele mai avansate ale economiei. Astfel, în țări precum Canada, Belgia, Olanda, Suedia, Franța, Danemarca, SUA, Norvegia, Marea Britanie, Japonia, Germania, Italia, mai mult de jumătate din populația ocupată lucrează în sectorul serviciilor, acesta contribuind cu mai mult de jumătate din crearea PIB. De asemenea, în țări precum SUA și Franța, serviciile aduc singurele excedente durabile ale comerțului exterior (este vorba de sectoare precum cel financiar - bancar, inginerie și alte servicii de monopol tehnico-științific (tabelul nr.1). Doar în țările cu economii în curs de dezvoltare, ponderea serviciilor în ocupare și PIB sunt mai reduse. Dar, și în aceste țări se înregistrează creșteri tinzând la ponderi importante, deși încă pe baza serviciilor simple, mari consumatoare de forță de muncă.

Bibliografie

1. Androniceanu, A. Management public.- București, Editura economică, 2004;

2. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galați, 2007

3. Barbulescu C. Economia si gestiunea întreprinderii. - Bucuresti. Editura Economica,2005;

4. Clarche, L. Managementul schimbării: ghid practic privind producerea, menținerea și controlul schimbărilor într-o organizație”. București: Teora. 2002;

5. Cătoiu I., Teodorescu N., Comportamentul consumatorului. Teorie și Practică, editura Economică, București, 1997;

6. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

7. Dumitru D. Lazăr, Cercetări de marketing, Editura Star Soft, Alba Iulia, 2001;

8. Cetina I. Marketingul competitiv in sectorul serviciilor Editura Teora, 2005;

9. Golea Pompiliu, Management-abordare procesuală, Editura Ex Ponto, Focșani, 2003;

10. Grigore A. - Rolul relațiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Științifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța, 2007

11. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iași, 2007

12. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2008

13. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundației Academice Danubius, Galați, 2008

14. Manolescu, A. Managementul resurselor umane.- București, Editura RAI, 2007;

15. Mercioiu Vasile ș.a., Management Comercial, Editura Economica, București, 2004;

16. Nicolescu Ovidiu, Sisteme metode și tehnici manageriale ale organizației, Editura Economică, București, 2006;

17. Nicolescu Ovidiu, Strategii manageriale de firmă, Editura Economică, București, 2006;

18. Popescu L. Managementul firmelor moderne: Principii, metode, strategii. - Bucuresti,1996;

19. Sabău, G. ș.a. Schimbările organizaționale produse prin reingineria proceselor economice. București: Ed. Economia. ASE. 2006;

20. Sîrbu, I. Managementul întreprinderii industriale. Sibiu: Ed. Alma-Mater, 2005;

21. Tanțău, A. Fundamente ale schimbării organizaționale. București: Ed. ASE. 2004;

22. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

23. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007

24. *** Dicționar explicativ de termeni uzuali în economia de piață, Editura Enciclopedică, București, 1995.

Preview document

Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 1
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 2
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 3
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 4
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 5
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 6
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 7
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 8
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 9
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 10
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 11
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 12
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 13
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 14
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 15
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 16
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 17
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 18
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 19
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 20
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 21
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 22
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 23
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 24
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 25
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 26
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 27
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 28
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 29
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 30
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 31
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 32
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 33
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 34
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 35
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 36
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 37
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 38
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 39
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 40
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 41
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 42
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 43
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 44
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 45
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 46
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 47
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 48
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 49
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 50
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 51
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 52
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 53
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 54
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 55
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 56
Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Managementul marketingului serviciilor in cadrul societatilor comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Serviciilor Turistice la Hotel Trotuș Onești

INTRODUCERE Termenul de calitate a unui produs sau serviciu turistic reprezintă posibilitatea (capacitatea) acestuia de a satisface o nevoie...

Managementul calității serviciilor în comerț

INTRODUCERE În contextul economic actual, marcat de creşterea importanţei calităţii ca factor hotărâtor al competitivităţii întreprinderilor, tot...

Mixul de Marketing în Servicii

Capitolul 1 MARKETINGUL SERVICIILOR Marketingul este ansamblul de acţiuni care într-o economie de piaţă au ca obiect să prevadă, să constate,...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis

CAP. I ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVITATEA DE MANAGEMENT I.1 Introducere în teoria managementului Dezvoltarea teoriei managementului este...

Analiza mediului concurențial al firmei

Introducere Prin mediul extern al întreprinderii se întelege ansamblul factorilor externi al acesteia, factori a caror existenta este susceptibila...

Perfecționarea managementului relațiilor cu clienții folosind sisteme de servicii electronice

1. DATE GENERALE 1.1.Obiectivele studiului de oportunitate S.C DESIGN S.R.L doreste perfectionarea managementului relatiilor cu clientii...

Marketingul Serviciilor de Sanatea

Capitol 1. Denumirea si obiectul de activitate al firmei S.C. HIPERDIA este o societate pe actiuni fondată în anul 1997, la Brasov. Sediul central...

Evoluția vânzărilor la Kenvelo

PROMOVAREA VANZARILOR – CONCEPT, INSTRUMENTE SI MODALITATI DE IMPLEMENTARE 1.1. Locul promovarii vanzarilor in structura activitatii promotionale...

Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar

INTRODUCERE Lucrarea are menirea să prezinte principiile de bază ale managementului bancar adecvate momentului prezent dar care în acelaşi timp să...

Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra marketingului întreprinderilor românești

Cap. 1 Efectele si pretul real al aderarii asupra IMM Marketingul intreprinderilor din Romania prezinta anumite probleme structurale, derivate din...

Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici

I. INTRODUCERE În introducerea proiectului nostru vom evidenţia, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită de noi sub forma unei...

Ai nevoie de altceva?