Comunicația de marketing în servicii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 40088
Mărime: 24.20MB (arhivat)
Publicat de: Alexandra B.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. 1 Cuprins ..1
 2. Introducere ...3
 3. Capitolul 1. Comunicația de marketing in servicii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 4. 1.1. Comunicația de marketing - componentă
 5. a mix-ului de marketing 8
 6. 1.2 Elemente ale comunicatiei de marketing .. 11
 7. 1.2.1. Sistemul comunicației de marketing ..11
 8. 1.2.2. Aspecte privind teoria comunicației de marketing 13
 9. 1.2.2.1. Teorii privind percepția și convingerea ..13
 10. 1.2.2.2. Teorii privind comportamentul consumatorului... 15
 11. 1.2.3. Clasificarea comunicării in marketing ...17
 12. 1.2.4. Tehnici ale procesului de comunicare in marketing ..19
 13. 1.2.4.1. Tehnici promoționale.. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. ...19
 14. 1.2.4.2. Tehnici continue .24
 15. 1.2.5. Strategia comunicației de marketing .25
 16. 1.3. Particularități ale comunicației de marketing
 17. la nivelul sistemului bancar .. ...28
 18. Capitolul 2.Piața bancară din România 32
 19. 2.1Sistemul bancar românesc 32
 20. 2.2.Oferta .36 2.3.Cererea ...40
 21. 2.3.1. Segmentarea pieței .40
 22. 2.3.2. Comportamentul clientului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 42
 23. 2.4. Prețul (tariful) ...46
 24. 2.5. Conjunctura ..49
 25. 2.6. Tendințe și perspective .51
 26. Capitolul 3. Prezentare B.R.D. - G.S.G ..54
 27. 3.1. Prezentare generală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
 28. 3.2. Mediul de marketing ...60
 29. 3.2.1. Mediul extern 61
 30. 3.2.1.1. Micromediul ..61
 31. 3.2.1.1.1. Clienții .61
 32. 3.2.1.1.2. Concurenții 67
 33. 3.2.1.1.3. Fumizorii de echipamente. .. . .. .. .. . .. ..70
 34. 3.2.1.1.4. Prestatorii de servicii ...71
 35. 3.2.1.1.5. Furnizorii de fortă de muncă ...71
 36. 3.2.1.2. Macromediul .71
 37. 3.2.1.2.1. Mediul social și demografic 71
 38. 3.2.1.2.2.Mediul tehnologic. .. . .. . .. .. .. . ... .72
 39. 3.2.1.2.3. Mediul economic 73
 40. 3.2.1.2.4. Mediul legislativ 74
 41. 3.2.1.2.5. Mediul politic ..76
 42. 3.2.1.2.6. Mediul cultural 77
 43. 3.2.2. Mediul intern 78
 44. 3.2.2.1. Terenurile și clădirile .78
 45. 3.2.2.2. Echipamentele 79
 46. 3.2.2.3. Resursele umane 79
 47. 3.2.2.4. Capacitatea comercială . .80
 48. 3.2.2.5. Capacitatea financiară.. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. .. .. .. .. .80
 49. 3.2.2.6. Capacitatea organizatorică .82
 50. 3.3. Mix-ul de marketing la B.R.D. - G.S.G. ..82
 51. 3.3.1. Politica de produs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
 52. 3.3.2. Politica de preț . 84
 53. 3.3.3. Politica de distribuție. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 86
 54. 3.3.4. Politica de comunicatie ...87
 55. Capitolul 4. Comunicația de marketing la B.R.D. - G.S.G ...88
 56. 4.1. Obiective ..88
 57. 4.2. Pozitionarea . .89
 58. 4.3. Tinta . 90
 59. 4.4. Axul comunicațional .91
 60. 4.5. Bugetul de comunicare .92
 61. 4.6. Elaborarea mix-ului comunicațional și a
 62. strategiei mijloacelor de comunicație ..93
 63. 4.7.Evaluarea efectelor și controlul demersului communicational .98
 64. 4.8. "ACCEPT CARD" - studiu de caz 98
 65. Capitolul 5. Perspectivele comunicației de ... ..113
 66. marketing la B.R.D. - G.S.G.
 67. 5.1. Concluzii .113
 68. 5.2 Propuneri . 116
 69. Bibliografie 119

Extras din licență

INTRODUCERE

Trăim într-o lume, în care unul din cele mai prețioase capitaluri de care pot dispune organizațiile, întreprinderile și chiar persoanele particulare, este reprezentat de către informațiile despre diferitele domenii de activitate umană (economică, socială, politică etc.).

Pentru ca acest capital să poată fi valorificat, este necesar ca informația, să poată circula, să fie transmisă dintr-un loc și să fie recepționată în alte locuri, într-un cuvânt să fie comunicată de la o entitate la alta.

Globalizarea economiei mondiale și tranziția fostelor țări comuniste din Europa către economia de piață, reprezintă reperele principale în cadrul cărora se înscrie și dezvoltarea României de astăzi. .

Procesul de comunicare, ca parte a mix-ului de marketing, poate fi abordat și din perspectiva faptului că acesta, prin activitățile specifice desfășurate comunicația de marketing, reprezintă un real suport pentru materializarea eforturilor societăților de creare, producere și comercializare a tuturor produselor și serviciilor destinate nevoilor consumatorilor. .

Un alt element definitoriu al zilelor noastre, pe care îl întâlnim asociat cu orice activitate economică desfășurată, este acela că rezultatele muncii sunt apreciate prin valorile financiare pe care le generează, a căror gestiune este apanajul entități lor ce compun sistemul bancar. Nu trebuie uitat faptul că, pentru orice țară, modul de desfășurare a activităților desfășuratede bănci reprezintă un barometru a.l situației economico-sociale.

În lucrarea de față, am ales să prezint unele puncte de vedere privind aplicarea principiilor comunicației de marketing, la nivelul serviciilor și produselpr oferite de bănci, considerând că acesta este un domeniu ce va căpăta o mai mare amploare în viitor, în România.

Opțiunea exprimată pentru studierea acestui domeniu de activitate la Banca Română de Dezvoltare - Groupe Societe Generale, a avut la bază următoarele motive: este cotată ca fiind a doua bancă din România, a fost prima banca românească privatizată cu sprijinul capitalului străin după anul 1989 și este asociată cu acest important grup financiar internațional din Franța. Totodată, banca beneficiază de experiența și managementul occidental, ceea ce constituie un plus de interes în demersul pentru cunoașterea modalităților concrete .în care aceasta abordează diferitele elemente ale domeniului comunicației de marketing.

CAPITOLUL 1

COMUNICATIA DE MARKETING ÎN SERVICII

Schimbările de importanță deosebită ce au avut loc în domeniul științei și tehnicii, au influențat toate ramurile vieții economice, formele și metodele de conducere ale acesteia, iar în multe privințe, viața socială și cea cotidiană a oamenilor.

Elementul definitoriu al oricărei societăți istorice este constituit, în primul rând, de întreaga masă de indivizi ce o compun, precum și de cunoștințele, comportamentul, nevoile, dorințele, cerințele și aspirațiile acestora.

Progresul tehnic și economic înregistrat de societatea umană în devenirea sa către sfârșitul secolului XVIIII și începutul secolului XIX, a permis crearea unei abundențe de produse și servicii, ceea ce a condus la dificultăți în desfacerea acestora către oameni.

Marketingul reprezintă domeniul cunoștințelor necesare amplificării eficacității eforturilor depuse de orice agent economic, mațerializate în concepte, căi, metode și metodologii adecvate, în relațiile acestuia cu mediul economico social, care să ofere garanția că bunurile materiale create și serviciile prestate se vor vinde pe piață, ele fiind corespunzătoare nevoilor identificate ale consumatorilor, ce sunt într-o continuă schimbare.

Ansamblul activităților teoretice și practice prin care se fundamentează concepția de marketing, arată că obiectul acesteia îl reprezintă cunoașterea cât mai profundă a cererii efective și a celei potențiale, conceperea unor produse corespunzătoare și oferirea acestora la prețuri, în locul și momentul oportune, în condițiile unei ample informări a consumatorilor asupra activității desfașurate în vederea satisfacerii cerintelor lor.

Aria activităților de marketing este deosebit de largă, iar în funcție de domeniile abordate se pot menționa următoarele:

1. Studiile de piață ale variabilelor cererii, coordonării strânse a cercetărilor tehnice, ergonomice și estetice, cu cele economice și în principal, cu cele de marketing; .

2. Calculațiile de cost, preț și profitabilitate;

3. Pregătirea pieței pentru lansarea, acceptarea și preferarea produsului de către consumatori;

4. Optimizarea canalelor de distribuție, a formelor și metodelor de vânzare;

5. Organizarea și dimensionarea corespunzătoare a serviciilor post-vânzare;

6. Studierea gradului de satisfacere,a cererii și a reacțiilor purtătorilor cererii;

7. Acțiunile de marketing desfășurate în vederea elaborării corecturilor sau pregătirii de noi acțiuni etc.

Aplicarea marketingului a fost mai evidentă, la începuturi, în cadrul activităților economice. În acest sens, el s-a răspândit mai întâi în rândul firmelor producătoare de bunuri de consum preambalate, apoi în domeniul bunurilor de folosință îndelungată, după care au fost vizate firmele producătoare de echipamente industriale și de alte bunuri utile oamenilor.

Bibliografie

1. Balaure, V., (coord.), Marketing, Editura Uranus, București, 2000

Adăscăliței, V.,

Bălan, C.,

Boboc, Șt.,

Cătoiu, 1.,

Olteanu, V.,

Pop. N. Al.,

Teodoescu, N.

2. Ioncică, M., Economia serviciilor, Editura Uranus, București, 2000

3. Kot1er, Ph., Principiile marketingului, Editura Teora, București, 1998

Saunders, J.,

Armstrong, G.,

Wong, V.,

4. Negrițoiu, M., ., Curs "Finanțarea internațională ", Academia de Studii Economice, Facultatea de Relatii Economice Internationale

5. Odobescu, E., Marketing bancar, Academia de Studii Economice, București, teza de doctorat, 1999

6. Olteanu. V Marketing financiar-bancar, Editura ECOMAR, București, 2003

7. Olteanu, V. Marketingul serviciilor, Editura Uranus, București, 2001

8. Popescu, IC. Comunicarea în marketing, Editura Uranus, București, 2001

9. Răduț, R., Hoye, B., Management și marketing financiar bancar, Institutul Bancar Român, 2002

( coordonatori)

10. *** Materiale documentare, Banca Română pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale

11. *** Capital, nr. 2, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 21, 22, 26,30,39,44,45,47; 50 și 51/2002 și nr. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, , 16, 17, 18, 20, 23,24, 25 și 26/2003

12. * * * Finanțe, Bănci, Asigurări, nr. 4,5, 6, 7, 8 și 9/2001, nr. 2, 3 și 9/2002 13. *** Advertising Maker, nr. 19/2002 ȘI nr. 20/2003

14. *** Ziarul Financiar, nr. 19, 20 și 23/2003 Biz, numerele din datele de 22.10.2002, 06.12.2002, 10.12.2002, 25.02.2003,

15. ** *04.03.2003, 10.03.2003 și 11.04.2003 Ordonanța de Urgență nr. 193. din 12decembrie 2002

16. *** www.brd.ro

17. *** w.ww.raiffeisenbank.ro

18. *** www.bcr.ro

19. *** www.hvb.ro

20. *** www.bnr.ro

21. * * * www.bancatransilvania.ro

22. *** www.alphabank.ro

23. *** www.bancpost.ro

24. .*** www.ingbank.ro

25. *** www.bancatiriac.ro

26. *** www.admaker.ro

27. *** www.dooyoo.co.uk/banking-finance

28. *** www.socgen.com

29. *** www.bizcity.ro

30. *** www.capital.ro

31. ***.www.:if.ro

Preview document

Comunicația de marketing în servicii - Pagina 1
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 2
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 3
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 4
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 5
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 6
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 7
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 8
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 9
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 10
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 11
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 12
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 13
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 14
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 15
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 16
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 17
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 18
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 19
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 20
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 21
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 22
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 23
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 24
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 25
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 26
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 27
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 28
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 29
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 30
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 31
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 32
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 33
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 34
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 35
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 36
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 37
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 38
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 39
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 40
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 41
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 42
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 43
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 44
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 45
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 46
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 47
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 48
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 49
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 50
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 51
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 52
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 53
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 54
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 55
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 56
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 57
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 58
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 59
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 60
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 61
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 62
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 63
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 64
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 65
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 66
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 67
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 68
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 69
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 70
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 71
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 72
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 73
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 74
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 75
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 76
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 77
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 78
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 79
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 80
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 81
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 82
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 83
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 84
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 85
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 86
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 87
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 88
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 89
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 90
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 91
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 92
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 93
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 94
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 95
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 96
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 97
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 98
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 99
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 100
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 101
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 102
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 103
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 104
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 105
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 106
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 107
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 108
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 109
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 110
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 111
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 112
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 113
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 114
Comunicația de marketing în servicii - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Comunicatia de marketing in servicii.doc

Alții au mai descărcat și

Forța de Vânzare și Politica de Comunicare - Factori Cheie în Asigurarea unei Vânzări Inteligente

Introducere În condiţiile actuale ale dinamismului economico – social, prezenţa cu succes a unei firme pe piaţă este din ce în ce mai dificilă....

Marketing social și responsabilitatea socială

LISTĂ FIGURI Figura 1. Diferenţa dintre marketingul societal şi marketingul social Figura 2. Piramida responsabiltăţii sociale Figura 3....

Marketing-ul ONG-urilor - Studiu de Caz: BCC Cluj-Napoca

Cuprins I. Introducere Activitatile nonprofit au un alt scop decât obtinerea de profit. În limba latina lucrum = profit. Scopul nelucrativ nu...

Comunicarea de marketing în instituțiile publice

Comunicarea de marketing în instituţiile educaţionale publice CAPITOLUL I-Comunicarea de marketing 1.1. Comunicarea în marketing În ansamblul...

Tehnici promoționale - Banca Transilvania - Master Card Forte

1. Piata - volumul tranzactiilor pe piata cardurilor bancare: La 30 iunie 2005, MasterCard Europe a înregistrat pe piata locala 490 de mii de...

Culegerea Informațiilor despre Piața Produsului X cu Ajutorul Chestionarului

CAPITOLUL I INTRODUCERE Metode de administrare a chestionarului Ancheta la domiciliu Are marele avantaj de a pune în contact anchetatorul cu...

Analiză comparativă a tehnicilor promoționale utilizate de BRD-Group Societe Generale și BancPost

Studiul analizei comparative il constituie bancile BRD si BANCPOST, ambele banci fiind foarte importante pe piata romaneasca prin ofertele si...

Carduri bancare

In anul 1990, Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, şi preia activele şi pasivele...

Te-ar putea interesa și

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Majestic

INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I – PREZENTAREA GENERALA A HOTELULUI MAJESTIC 6 1.1. SCURT ISTORIC 7 1.2. CARACTERISTICI DE ANSAMBLU ALE HOTELULUI...

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Majestic

1.4.2. CLIENTII HOTELULUI MAJESTIC. Datorita faptului ca Hotel Majestic este considerat “hotelul oamenilor de afaceri” majoritatea clientilor...

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Majestic

Resursele turistice ale României o situează printre ţările cele mai dotate din acest punct de vedere, care pot fi puse în valoare datorită...

Elaborarea Mixului Promoțional la SC Holcim România SA

Introducere Desfăşurarea unei activităţi de marketing moderne nu se opreşte odată cu crearea unui produs bun, stabilirea unui preţ atractiv şi...

Instrumente de Marketing Direct Utilizate de Oriflame

Introducere Într-o epocă în care totul evoluează cu o rapiditate nu foarte uşor de urmat pentru întreprinderile existente, în care progresul...

Marketing Financiar-Bancar

In lumea moderna a unei concurente în fiecare domeniu de activitate, devine din ce în ce mai importanta diferentierea fata de competitori. Exista...

Analiza Mixului de Marketing al unui Hotel

INTRODUCERE: Prin conţinutul său turismul are un rol reconfortant, contribuind la refacerea capacităţii fizice a organismului, atât prin formele...

Publicitatea on line și campania publicitară prin e-mail pentru Nobel România SRL

Introducere Despre internet auzim tot felul de sintagme, una mai diferită ca cealaltă, de la ‚revoluţie informaţională’ la ,noua comunicare’. Dar...

Ai nevoie de altceva?