Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 18335
Mărime: 1.88MB (arhivat)
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. 1. Marketingul cultural.6
 3. 1.1. Importanța marketingului în instituțiile cultural-artistice.7
 4. 1.2. Particularitățile marketingului cultural.9
 5. 2. Piața concurențială a instituției ”Serghei Lunchevici”.16
 6. 2.1. Filarmonica Națională. Scurt istoric.18
 7. 2.2. Piața instituțiilor teatral - concertistice din Republica Moldova.20
 8. 2.3. Piața internațională a instituțiilor teatral – concertistice.46
 9. 3. Politica de marketing a Filarmonicii Naționale.50
 10. 3.1 Politica de promovare. Statistici, evoluție, tehnici de promovare.51
 11. 3.2. Sugestii și concluzii privind îmbunătățirea politicii de marketing.58
 12. Bibliografie, webografie.61
 13. Anexe.63

Extras din licență

Introducere

Importanţa şi actualitatea temei. Patrimoniul cultural naţional material este o valoare inestimabilă de care dispune o comunitate, o organizaţie sau chiar o anumită persoană fizică. El are o bogată semnificaţie spirituală, o misiune culturală nobilă, dar şi o componentă economică din ce în ce mai importantă. Administrarea patrimoniului cultural material este o problemă vitală pentru prezervarea şi dezvoltarea acestuia, pentru studierea, cunoaşterea şi promovarea sa astfel încât întreaga societate să poată beneficia de existenţa sa.

Managementul patrimoniului cultural trebuie să se bazeze pe diagnosticarea şi analiza continuă a elementelor de valoare aflate în custodie, dar şi pe monitorizarea şi cunoaşterea evoluţiilor din societate. Este deci necesară derularea unei activităţi de marketing. Activitatea de marketing strategic permite organizaţiilor care gestionează patrimoniul cultural să îşi îndeplinească misiunea specifică, să supravieţuiască din punct de vedere financiar şi să satisfacă nevoile, dorinţele şi exigenţele unor categorii foarte variate de public.

Activitatea de marketing influenţează de asemenea, imaginea organizaţiei, la fel ca în cazul oricărei alte organizaţii. Această imagine este suma ideilor, impresiilor şi opiniilor pe care publicul le are despre o organizaţie. Este foarte important ca aceasta să fie pozitivă pentru a putea atrage diferite categorii de public către patrimoniul cultural administrat şi pentru a putea obţine finanţare pentru diverse proiecte culturale, sociale sau educaţionale.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul prezentei teze de licenţă este cercetarea aspectelor ce vizează politica de marketing a Filarmonicii Naţionale.

Astfel obiectivele lucrării sunt:

• evaluarea domeniului culturii ca moment distinct în activitatea umană;

• analiza importanței marketingului cultural;

• caracterizarea pieței instituțiilor teatral-concertistice;

• analiza politicii de marketing în cadrul instituției ”Serghei Luchevici”;

• analiza activității de promovare a Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici";

• chestionarea consumatorilor în legătură cu activitatea Filarmonicii Naționale;

• înaintarea sugestiilor privind îmbunătăţirea politicii de marketing. Obiectul investigat şi subiectul cercetat. Obiectul cercetării îl constituie

politica de marketing și strategiile de promovare utilizate în activitatea Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici". De asemenea, obiectul de studiu reprezintă importanța marketingului în activitatea Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici".

Subiectul cercetat rezidă eficacitatea politicii de promovare la nivelul Filarmonicii.

Descrierea concisă a fiecărui dintre capitolele tezei. Teza are la baza structurii sale o introducere, 3 capitole, concluzii, bibliografie și anexe.

Introducere - se definește scopul lucrării, actualitatea și importanța temei, obiectivele cercetării, obiectul investigat și subiectul cercetat.

Primul capitol – întitulat ”Marketingul cultural” este constituit din două subcapitole: Importanța marketingului în instituțiile cultural-artistice, Particularitățile marketingului cultural; în care sunt descrise tehnicile de promovare în marketingul cultural și rolul pe care îl joacă marketingul în activitatea instituțiilor culturale;

Al doilea capitol , întitulat - Piața concurențială a instituției ”Serghei Lunchevici” este format din 3 subcapitole și prezintă: istoricul Filarmonicii Naționale și evoluția acestuia, dar și date despre piața instituțiilor teatral – concertistice naționale, dar și internaționale.

Al treilea capitol, întitulat - Perfecţionarea sistemului de management la nivelul Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici" are 2 subcapitole și descrie politica de promovare în cadrul instituției ”Serghei Lunchevici”, date statistice despre activitatea și evoluția Filarmonicii pe plan de marketing, mixul de marketing, dar și tehnici noi de promovare a produsului cultural. În subcapitolul doi sunt la fel menționate și concluziile create în urma realizării acestei lucrări, reprezentînd o generalizare, în baza constatărilor, observaţiilor făcute pe parcursul realizării tezei a principalelor rezultate ale investigaţiei.

Bibliografie

1. http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/sica/11.htm

2. https://smarters.ro/grow/idei-marketing/

3. http://filarmonica.md/new/

4. Balaure Virgil - Tehnici promotionale, Editura Metropol, Bucuresti, 1994.

5. Balaure, Virgil - Marketing, Editia a II-a revazuta si adaugita, Editura Uranus, Bucuresti 2002.

6. Caune Jean - Cultura si comunicare, Editura Cartea Romaneasca, 2000.

7. De Pelsmacher Patrick - Foundations of Marketing Communications-A European

8. Geuens Maggie - Perspective, Prentice Hall, 2001.

9. Diggles, K. - Guide to arts marketing: the principles and practice of marketing as they apply to the arts, Rhinnegold Publishing Limited, London, 1986.

10. Hill, Elizabeth - Creative Arts Marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford, O’Sullivan, Catherine 2003.

11. Kotler, Ph.- Principiile marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1998.

12. Moldoveanu, Maria - Marketing si cultura, Editura Expert, Bucuresti, 1997.

13. Ioan-Franc, Valeriu Nita, Iulia-Anamaria - Strategii de marketing in domeniul serviciilor teatrale

14. Olteanu, Valerica - Marketingul serviciilor, Editura Ecomar, Bucuresti, 2005.

15. Popescu, Ioana Cecilia - Comunicarea in marketing, Editia a II-a revazuta si adaugita, Editura Uranus, Bucuresti, 2003.

16. Ries, Al - Pozitionarea. Lupta pentru un loc in mintea ta, Editura Trout, Jack Brandbuilders, Bucuresti, 2006.

17. Zecheru, Vasile - Management in cultura, Editura Litera International, Bucuresti, 2002.

18. Revista Dilema Veche, perioada septembrie 2006-mai 2007

19. Cotidianul Gandul, perioada septembrie 2006-aprilie 2007

20. Colectia revistei Teatrul Azi, 2002-2006

21. Hotărîre cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor nr. 1265 din 14.11.2008. Monitorul Oficial nr.208-209/1278 din 21.11.2008

22. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limităale aparatului central al acestuia nr. 696 din 19.11.2009. Monitorul Oficial nr. 169-170/775 din 24.11.2009

Preview document

Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 1
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 2
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 3
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 4
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 5
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 6
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 7
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 8
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 9
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 10
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 11
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 12
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 13
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 14
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 15
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 16
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 17
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 18
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 19
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 20
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 21
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 22
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 23
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 24
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 25
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 26
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 27
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 28
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 29
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 30
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 31
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 32
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 33
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 34
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 35
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 36
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 37
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 38
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 39
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 40
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 41
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 42
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 43
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 44
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 45
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 46
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 47
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 48
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 49
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 50
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 51
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 52
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 53
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 54
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 55
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 56
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 57
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 58
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 59
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 60
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 61
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 62
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 63
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 64
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 65
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 66
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 67
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 68
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 69
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 70
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 71
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 72
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 73
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 74
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 75
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 76
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 77
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 78
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 79
Elaborarea strategiilor de promovare a instituției cultural-concertistice Filarmonica națională - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Elaborarea strategiilor de promovare a institutiei cultural-concertistice Filarmonica nationala.docx

Alții au mai descărcat și

Protejarea patrimoniului cultural din București

1. Scurta descriere a situatiei patrimoniului cultural a Bucurestiului Acest program a fost realizat din dorinta de a aduce la cunostinta...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Ai nevoie de altceva?