Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 14750
Mărime: 238.73KB (arhivat)
Publicat de: Clarisa Ilie
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR Specializarea Marketing

Cuprins

 1. Lista tabelelor.iii
 2. Lista figurilor.iv
 3. Introducere.1
 4. Capitolul 1. Comportamentul consumatorului.3
 5. 1.1. Procesul decizional de cumpărare.3
 6. 1.2. Factorii de influenţă ai cumpărării.6
 7. Capitolul 2. Influenţa adolescenţilor asupra comportamentului de consum.13
 8. 2.1. Prezentarea domeniului investigat.13
 9. 2.2. Analiza pieţei.15
 10. 2.3. Propunerea de cercetare.22
 11. Capitolul 3. Influenţa adolescenţilor asupra deciziilor de cumpărare în familie.24
 12. 3.1. Problema de cercetare şi obiectivele de cercetare.24
 13. 3.2. Metodologia de cercetare.25
 14. 3.3. Rezultate.27
 15. 3.4. Concluzii.40
 16. 3.5. Limite ale cercetări.41
 17. Concluzii.43
 18. Bibliografie.43
 19. Anexe.45

Extras din licență

Introducere

Comportamentele oamenilor au evoluat, diversificându-se de la o ţară la alta, de la cultură la cultură şi conducând la stiluri de viaţă mai mult sau mai puţin sociale. Comportamentul semenilor este impus de anumiţi factori cum ar fi: diferenţele de vârstă, tabieturi, obiceiuri, influenţe, precum şi nevoia de separare a unora dintre oameni. Ultimul aspect se întâlneşte îndeosebi în rândul tinerilor, aceştia simţind nevoia de a fi unici, speciali, faţă decum sunt ceilalţi tineri, adolescenţi.

Adolescenţii formează o categorie importantă de cumpărători, pentru faptul că realizează o serie de cumpărături uzuale, cum ar fi: dulciurile, ziarele, revistele, cărţile, discurile, articolele de toaletă şi produsele cosmetice, dar şi pentru faptul că aceştia manifestă independenţă asupra deciziilor de cumpărare şi consum.

În general, se crede că adolescenții au tendinţa de a avea mai multă influență în achiziționarea de produse care sunt mai puțin costisitoare sau care sunt folosite pentru uzul propriu, iar tentativele de influență exercitate de adolescenții sunt mai eficiente atunci când se potrivesc cu stilul în care i-au deciziile părinții lor.

De asemenea, adolescenţii acordă o atenție deosebită la orice lucru care activează și sprijină imaginea de sine, în special la produse şi branduri. Brandurile joacă un rol esenţial în construirea şi întreţinerea identităţi sociale ale adolescenţilor, deoarece acestea sunt deseori folosite ca resurse simbolice.

Marketerii trebuie să fie atenţi şi să comunice cu toţi indivizii familiei, punând în special accentul pe adolescenţi deoarece, aceştia adesea joacă rolul de iniţiatori de informaţii şi de influentatori, din simplul motiv că au mai multe cunoştinte despre performanţele, caracteristicile produsului sau normele sociale.

Structurată pe trei capitole, această lucrare de licenţă îşi propune să identifice influenţa adolescenţilor asupra deciziei de cumpărare în familie.

În primul capitol intitulat “Comportamentul consumatorului” se prezintă în general procesul decizional de cumpărare al indivizilor din momentul cumpărării până când aceştia trec la cumpărarea efectivă a produsului, precum şi factorii de influenţă ai cumpărări.

Al doilea capitol “Influenţa adolescenţilor asupra comportamentului de consum” prezintă informaţii despre Generaţia Y aşa cum adesea este numită generaţia adolescenţilor, cum influenţează adolecenţilor decizii de cumpărare în familie, cum interacţionează cu membrii familiei, stilul lor de viaţă, precum şi modalităţile prin care marketerii încearcă să îi atragă, precum şi propunerea de cercetare.

În cel de al treilea capitol ”Influenţa adolescenţilor asupra deciziei de cumpărare în familie” se prezintă efectiv cercetarea cantitativă bazată pe anchetă stradală, având ca instrument chestionarul, care a avut ca scop identificarea comportamentul adolescenţilor şi influenţele pe care le exercită aceştia asupra deciziilor de cumpărare în familie. Eşantionul cercetării a fost format din adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani, având domiciliul în judeţul Iaşi, iar în urma rezultatelor obţinute, atât obiectivele cât şi ipotezele cercetării au fost atinse.

Am ales această temă de licenţă, deoarece am vrut să aflu cât mai multe detalii în legatură cu rolul adolescentului în luarea deciziei de cumpărare în familie, cum interacţionează adolescenţii cu membrii familiei şi cum se influenţează între ei în momentul luării deciziei de cumpărare a bunurilor pentru uzul casnic. Ca viitor om de marketing, consider că voi avea nevoie de cât mai multe cunostinţe despre această generaţie, care în momentul de faţă este o piaţă atractivă pentru marketeri.

Capitolul 1. Comportamentul consumatorului

1.1. Procesul decizional de cumpărare

La baza unei afaceri de succes se află trei caracteristici de bază şi anume înţelegerea, anticiparea şi satisfacerea nevoilor clienţilor. Se consideră faptul că nevoile clienţilor este un domeniu de preocupare a tuturor angajaţilor firmei, nu numai a celor care activează în domeniul marketingului. Pentru a gestiona relaţiile cu clienţii se merge atât pe gestionarea comportamentelor, cât şi pe gestionarea valorilor şi atitudinilor.

Deoarece, aceste două componente sunt stâns legate între ele, nu se poate spune cu exactitate care este mai importantă. În privinţa acestor componente sunt păreri diferite, altfel se consideră că: modificările comportamentale duc spre schimbările de atitudine, sau invers schimbările de atitudine duc spre la modificările comportamentale.

Comportamentul consumatorului se defineşte ca un proces prin care un individ exprimă răspunsul unei nevoi. Procesul acesta îmbină două faze şi anume: faza cognitivă în care se ia decizia şi faza de acţiune când se face cumpărarea şi consumul. De aceea, trebuie să se ştie clar ce acţiuni include comportamentul de consum şi ce acţiuni include comportamentul de cumpărare. Dacă comportamentul de consum cuprinde acele acţiuni efectuate de consumator în momemtul când se decide dacă să achiziţioneze sau să nu achiziţioneze un produs, în comportamentul de cumpărare regăsim şi acele acţiuni referitoare la utilizare sau consum precum şi la scăparea de un produs sau serviciu.

Bibliografie

Străină

1. Christian Derbaix and Émerence Leheut, “Adolescents: Involvement in Product Categories and Attitude toward Brands”, Recherche et Applications en Marketing (English Edition) 2008

2. D. Chaplin, “ The Truth Hurts”, American Demographics, April 1999, p. 68-69

3. Del I. Hawkins, David L. Mothersbaugh, Roger J. Best, Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, Tenth Edition, McGraw-Hill Irwin, 2007

4. Ellen Goodman, “The selling of teenage anxiety” Washing Post , 24 November 1979

5. Engel, J.F., Blackwell, R.D., Miniard, P.W., Consumer Behavior, 6th. Ed., The Drzden Press, Chicago, IL, 1990, p. 490

6. Heider F., The psychology of interpersonal relations, New York: Wiley, 1958.

7. Lauren Keating, “ The In Crowds”, Shopping Center World, 29, 5, May 2000, p.160-165

8. Le Bigot J.-Y. (2004), Vive les 11-25, Paris, Eyrolles

9. J.Paul Peter, Jerry C. Olson, Consumer Behaviour & Marketing Strategy, Eighth Edition, McGraw-Hill Irwin, 2004

10. J. Napoli and M.T.Ewing, “ The Net Generation”, Journal of international consumer marketing 13, no. 1 (2001), p. 21-31

11. Kaman Lee, “Gender differences in Hong Kong adolescent consumers’ green purchasing behavior” Journal of Consumer Marketing, 26/2 (2009) 87–96

12. Leon G. Schiffman, Leslie Lasar Kanuk, Consumer Behaviour, Eighth Edition, Pearson Education International, 2004, p.153

13. Maholtra, S. and S. Torges (1977), "Determinants of Children's Influence on Mother's Buying Behavior," in Advances in Consumer Research, Volume 4. W. Wilkie, ed., 413-19

14. Marquis Marie,“Strategies for influencing parental decisions on food purchasing”, The Journal of Consumer Marketing; 2004; 21, 2/3; ProQuest Central, pg. 134

15. Martin Evans, Ahmad Jamal, Gordon Foxall, Consumer Behaviour, 2nd Edition, John Willey & Sons, Ltd, 2009

16. Michael Solomon, Gary Bamosy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg, Consumer Behaviour: A european perspective, Prentice Hall, 2006

17. N. Shepherdon,”New kids on the lot”, American Demographics, January 2000, p.47

18. N. Shirouzu, “ Scion plays hip-hop impresio to impress younger drivers”, The wall street journal online, October 5, 2004

19. Prof.A.S.Mohamran, “How Indian Teenagers Influence their Parents to Purchase a computer- an empirical analysis” in ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research, Vol.2 Issue 5, May 2012

20. P. Underhill, “Call of the mall” (New York: Simon and Schuster, 2004), p.160

21. Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard, James F. Engel, Consumer Behavior, Tenth Edition, Thomson, 2006

22. Same kids, more money, Marketing ( 29 June 1995) p. 37

23. Sener Arzu, “Influences of adolescents on family purchasing behavior: perceptions of adolescents and parents”, Social Behavior and Personality; 2011; 39, 6; ProQuest Central, pg. 747

Românească

1. Anca Munteanu, “ Psihologia copilului şi a adolescentului” 1998 , Editura Augusta, Timişoara, p. 78-79

2. Corneliu Munteanu, E. Maxim, C. Sasu, S. Pruteanu, A. Zait, A. Manolica, T. Jijie, A. Monoranu, Marketing- principii, practice, orizonturi, Editura: Sedcom Libris, Iaşi, 2006

3. Contantin Sasu, Marketing internaţional, Ediţia a III –a, Editura Polirom, Iaşi, 2005

4. Daniela Morariu, Diana Pismaş, Comportamentul Consumatorului: Dileme, realităţi, perspective, Editura Bibliofor , Deva, 2001

5. Emil Maxim şi Toader Gherasim, Marketing, Ed. Economică, Bucureşti, 2000, p. 169

6. Gerald Zaltman, Cum gândesc consumatorii: aspecte esenţiale pentru studiile de piaţă, Editura Polirom, Iaşi, 2007

7. Kotler P., ArmstrongG., Saunders J., Wong V., Principiile marketingului, Editura Teorap, Bucureşti, 1991

8. Kotler Ph. – ,,Managementul marketingului’’, Editura Teora, Bucuresti, 1997

9. Lefter C., Marketing (vol. I), Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2006, p. 350

10. Marder E., Comportamentul consumatorilor, Editura Teora, Bucureşti, 2002, p. 67

11. Mihut I., Pop M., Consumatorul şi managementul ofertei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996, p. 113

12. Nicolae Teodorescu, Iacob Catoiu, Comportamentul consumatorului, Editura Economică, Bucureşti, 1997

13. S. Prutianu, C. Munteanu, C. Caluschi, Inteligenta marketing plus, Editura Polirom, Iaşi, 1998, p. 330

Preview document

Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 1
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 2
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 3
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 4
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 5
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 6
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 7
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 8
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 9
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 10
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 11
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 12
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 13
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 14
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 15
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 16
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 17
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 18
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 19
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 20
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 21
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 22
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 23
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 24
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 25
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 26
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 27
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 28
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 29
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 30
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 31
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 32
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 33
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 34
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 35
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 36
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 37
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 38
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 39
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 40
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 41
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 42
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 43
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 44
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 45
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 46
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 47
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 48
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 49
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 50
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 51
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 52
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 53
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 54
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 55
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 56
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 57
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 58
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 59
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 60
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 61
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 62
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 63
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 64
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 65
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 66
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 67
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 68
Influența Adolescenților Asupra Deciziilor de Cumpărare în Familie - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Influenta Adolescentilor Asupra Deciziilor de Cumparare in Familie.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza comportamentului consumatorului

INTRODUCERE Lucrarea prezentă are ca scop principal pe de o parte identificarea gradului în care au fost primite produsele cu specific regional...

Marketing publicitar pe Facebook

INTRODUCERE Astăzi, când tehnologia Internet a pătruns în majoritatea domeniilor prin avantajele pe care le pune la dispoziţie, acces rapid la...

Modalități de advertising online folosind rețelele sociale

INTRODUCERE Am ales sa abordez tema “Modalitati de advertising online folosind relele sociale” in cadrul acestei lucrari deoarece sunt domenii tot...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Influența Publicității Asupra Copiilor

INTRODUCERE Copilul contemporan nu-şi poate imagina casa lipsită de televizor, calculator, telefon, primind încă de mic puternica influenţă mass...

Studiu de piață - lumânări parfumate

REZUMAT INTRODUCTIV Prezentarea firmei Firma Estelle Company producătoare de lumânări, specializată pe lumânări parfumate, a lansat în această...

Vitamine

CAPITOLUL I PREZENTAREA PRODUSULUI Numai jumătate dintre români iau preventiv vitamine, într-o lume în care ritmul de viaţă stresant şi...

Proiect practică - Holdmann Group SRL

I.1.Prezentarea generală a firmei HOLDMANN GROUP se încadrează in tipul de societate cu răspundere limitata si are drept obiect de activitate...

Coportament Cosumator de Vitamine

Astăzi nu mai este necesr să încercăm să demonstrăm importanţa cunoaşterii propriilor consumatori pentru o firmă. Istoria economică a ultimelor...

Comportamentul consumatorului de vitamine

CAPITOLUL I 1.1 Produsul Vitaminele sunt substanţe organice necesare creşterii şi bunei funcţionări a organismului; organismul fabrică o...

Servicii educaționale în contemporaneitate

Kant afirma ca educatia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare si moralizare a omului, iar scopul educatiei este de a dezvolta in...

Marketing Turistic Sinaia

Rezumat introductiv Agenţia tour-operatoare S.C. RoLoF S.R.L. a ales să organizeze servicii turistice pentru clientela de afaceri la nivelul...

Ai nevoie de altceva?