Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 24874
Mărime: 6.40MB (arhivat)
Publicat de: Janeta Filimon
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr.ing. Nistor Filip
Facultatea de Navigatie, Transport Maritim si Fluvial
Universitatea Maritima, Constanta

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. 1. CAPITOLUL 1: MARKETINGUL SERVICIILOR ÎN INDUSTRIA
 3. PORTUARĂ 5
 4. 1.1. Analiza mediului de afaceri . 5
 5. 1.2. Efectul și măsurarea strategiei de operare ... 7
 6. 1.3. Dezvoltarea conceptului de sistem de marketing receptiv: Aplicarea
 7. abordării dinamicii sistemului 8
 8. 1.4. Serviciul ... 12
 9. 1.5. Marketingul serviciilor 12
 10. 1.6. Servicii de marketing portuare . 13
 11. 1.7. Calitatea serviciilor .. 13
 12. 1.8. Valoarea percepută ... 14
 13. 1.9. Satisfacția clienților 14
 14. 2. CAPITOLUL 2 :STRATEGIA DE MARKETING - EVALUAREA CADRULUI
 15. DE ORGANIZARE ȘI A PERSPECTIVEI ...
 16. 15
 17. 2.1. Cadrul de organizare a strategiei de marketing ... 16
 18. 2.2. Comportament competitiv ... 20
 19. 2.3. Perspectiva planificării strategice 21
 20. 2.4. Teoria jocului ... 22
 21. 2.5. Percepții manageriale .. 24
 22. 2.6. Inovație 25
 23. 2.7. Calitatea produsului . 26
 24. 2.8. Perspective teoretice asupra alianțelor strategice 29
 25. 2.9. Orientarea pieței ... 31
 26. 2.10. O evaluare a stării domeniului ... 34
 27. 2.11. Implementarea strategiei si procesul de formulare 37
 28. 3. CAPITOLUL 3 :STUDIU DE CAZ: APLICAREA STRATEGILOR DE
 29. MARKETING ÎN CADRUL SC COMVEX S.A .. 41
 30. 3.1. Descrierea operatorului portar SC COMVEX SA ... 44
 31. 3.2. Conducerea societății ... 45
 32. 3.3. Principalii indicatori economico-financiari . 46
 33. 3.4. Strategia de marketing a SC COMVEX SA 48
 34. 3.4.1. Principalele schimbări în planul de afaceri - proiecte de investiții .. 48
 35. 3.4.2. Produse realizate si servicii prestate . 48
 36. 3.4.3. Investigarea pieței in vederea stabilirii strategiilor de marketing . 49
 37. 3.4.4. Principalii concurenți 53
 38. 3.4.5. Dependența față de clienți 53
 39. 3.4.6. Numărul de angajați .. 54
 40. 3.4.7. Factorii de incertitudine sau risc ... 54
 41. 3.4.8. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacități de producție. Gradul de utilizare a acestora 56
 42. CONCLUZII FINALE 58
 43. BIBLIOGRAFIE 61
 44. ANEXE

Extras din licență

INTRODUCERE

Prin marketing se întelege realizarea activităților economice care dirijează fluxul

bunurilor si serviciilor de la producător la consumator sau utilizator. Marketingul reprezintă un

întreg sistem de activități economice referitoare la programarea, prețurile, promovarea și

distribuția produselor și serviciilor menite să satisfacă cerințele consumatorilor actuali și

potențiali.

Conceptul de marketing, ca atare este de origine anglo-saxonă, dar o dată cu raspândirea

practicilor sale, temenul a fost preluat, în diverse limbi, direct, fară traducere, fiind destul de

dificil de găsit un altul care să raspundă încărcăturii de semnificații pe care le implică o

asemenea noțiune.

În literatura de specialitate, ca și în practica economică, termenului „marketing” îi sunt

atasate mai multe accepțiuni. Deosebirile dintre acestea vizează atât conținutul concret acoperit

de termenul în discuție, cât și unghiul de abordare a acestuia. Astfel, prin termenul „marketing”,

sunt desemnate, deopotrivă, un domeniu al stiinței, o disciplină, un demers, o activitate practică,

o funcție a întreprinderii.

Porturile maritime joacă un rol esențial în furnizarea de servicii liniilor maritime și

proprietarilor de mărfuri. Deși acest lucru este bine cunoscut, în ceea ce privește structura și

funcțiile de gestionare, porturile nu sunt prototip; serviciile portuare sunt foarte eterogene.

Porturile sunt implicate cu un număr mare de actori de pe piață, cum ar fi guvernul, gestionarea

porturilor, expeditorii, agenții de expediere a mărfurilor, companiile de transport maritim,

sindicatele care au toate obiectivele specifice.

Tendințele înregistrate în prezent în sectorul portuar și al transportului maritim, cum ar fi

creșterea automatizării operațiunilor și inovațiile tehnologice în exploatarea portuară, extinderea

capacităților și natura intensivă a operațiunilor de transport maritim, au determinat operatorii

portuari și autoritățile să facă presiuni pentru a îmbunătăți eficiența și productivitatea. În urma

acestei tendințe, multe porturi au trecut prin reforme și au fost parțial sau integral transferate

operatorilor privați.

Împuternicirea sectorului privat, permițându-le să participe la operațiunile portuare, ar

putea conduce la o mai mare concurență în acest sector. De exemplu, studii recente s-au

concentrat asupra concurenței între porturi și intraport. Nevoia de a promova concurența și de a

proteja bunăstarea utilizatorilor de porturi a determinat, de asemenea, schimbări în reglementarea

sectorului. Există cercetări limitate privind concurența non-preț în acest sector, în ciuda faptului

că porturile concurează reciproc prin prețurile și taxele lor, precum și prin măsuri non-tarifare.

4

O strategie globală de marketing este o strategie care cuprinde țări din mai multe regiuni

diferite din lume și are drept scop coordonarea eforturilor de marketing ale unei companii pe

piețele din aceste țări.

O strategie globală de marketing nu acoperă neapărat toate țările, dar ar trebui să se

aplice în mai multe regiuni. O defalcare regională tipică este după cum urmează: Africa, Asia și

Pacific (inclusiv Australia) Europa și Orientul Mijlociu, America Latină și America de Nord.

Strategia de marketing "regională" este cea care coordonează efortul de marketing dintr-o

regiune .

O strategie globală de marketing nu ar trebui să fie confundată cu o strategie globală de

producție. Companiile externe și filiale străine, caracteristici comune ale unei strategii globale de

producție, pot fi utilizate cu sau fără o strategie globala de marketing pentru produsele finite

Coordonarea implicată în implementarea unei strategi globale de marketing conduce în

mod inevitabil la un anumit nivel de uniformitate a branding-ului, ambalării, recursului

promoțional etc. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că o strategie globală de marketing, într-un

anumit fel, contravine unei orientări corecte a clienților. Mixul de produse și de marketing nu

este adaptat preferințelor locale, așa cum sugerează o orientare către client.

Așa cum sugerează noțiunea de comunicare integrată de marketing, consecvența care

rezultă poate avea beneficii pozitive din punct de vedere al veniturilor, datorită consolidării unui

mesaj unic, difuzării între țări și așa mai departe. Dar principala forță motrice din spatele

adoptării unei strategii globale de marketing este amploarea și sfera de aplicare a avantajelor de

cost din strategiile de marketing uniforme. Aceste avantaje de cost includ eliminarea duplicării

inutile a efortului, economiile pe ambalaje multilingve și de același tip, folosirea aceluiași

material promoțional, reduceri de cantitate la cumpărarea de materiale media și așa mai departe.

Bibliografie

1. P.Rajan Varadarajan ,Satish Jayachandran „Marketing Strategy: An Assessment

of the State of the Field and Outlook” , Texas A&M University, 1999

2. Dokuz Eylul „Non-Price Competition in the Port Sector : A Case Study of Ports in

Turkey” , University Turkey, University of Tasmania Austria, University of Moratuwa, 2016

3. A.M.S.AL-Raqadi ,A.Abdul Rahim, B.S.N. Al-Riyami, „Enhancing transparency

and learning sustainability of the perceptions of improving naval ships support performance”

, University of Technology, Muscat Sultanate of Oman, 2017

4. Nastaran Hajiheydari, „Developing Responsive Marketing System Concept:

Applying System Dynamics Approach”, University of Tehran, 2014

5. Johny K. Johansson, „Global marketing strategy”

6. Hartoyo Hartoyo „A Study of Service Marketing in the Indonesian Port Industry”

Bogor Agricultural University, 2015

7. Popa, Catalin.C , Dan Hulica , „Organizarea transporturilor navale” , Editura

Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” , Constanța, 2008

8. Nicolae, Florin. „Sisteme navale si portuare de operare. Elemente generale”, vol

1, Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanța,2012

9. Nicolae, Florin. „Sisteme navale si portare de operare. Terminale portuare

specializate” , vol 2 , Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanța,2012

10. Caldeirinha V, Felici JA, Dionisio A. „The Container Terminal Characteristics

and Customer’s Satisfaction” , 2013

11. Kotler P, Keller LK. , „A Framework for Marketing Management”. New Jersey

(US): Prentice Hall , 2007

12. Malhotra NK. , „Marketing Research An Applied Orientation.” New York (US):

Prentice Hall, 2010

13. AKAR, O. , ESMER, S., “Cargo Demand Analysis of Container Terminals in

Turkey”, Journal of ETA Maritime Science, Vol.3, 2015

14. BROOKS, M. R. and SCHELLINCK, T. “Measuring port effectiveness: What

really determines cargo interests’ evaluations of port service delivery? ”, Maritime Policy &

Management, Vol.42, 2015

15. HEUVEL, G. van den, SOETERS, J. and GÖSSLING, T. “Global Business,

Global Responsibilities: Corporate Social Responsibility Orientations Within a

Multinational Bank”, Business & Society, Vol.53, 2014

16. Company (NBC) Yola Depot „Journal of Marketing and Consumer Research”

Vol.27, 2016 Baker, M. (2008) „The Strategic Marketing Plan Audit 3” ,(2008-2016)

17. Kotler, Ph., Keller K., „Marketing Managemen”t, 14th E., Prentice Hall, New

Jersey, USA, 2012

18. Poortinga, W. , Pidgeon, N. F. , „Exploring the dimensionality of trust in risk

regulation”, Risk Analysis, 2003

19. Story J, Hess J. “Segmenting consumer brand relations: beyond the personal

relationship metaphor,”Journal of Consumer Marketing, vol. 23, (7) ,2006

20. https://www.comvex.ro/ro

21. http://www.bvb.ro/info/Raportari/CMVX/CMVX_20180430162555_Raportanual-

2017.pdf

Preview document

Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 1
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 2
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 3
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 4
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 5
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 6
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 7
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 8
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 9
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 10
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 11
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 12
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 13
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 14
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 15
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 16
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 17
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 18
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 19
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 20
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 21
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 22
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 23
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 24
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 25
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 26
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 27
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 28
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 29
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 30
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 31
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 32
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 33
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 34
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 35
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 36
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 37
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 38
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 39
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 40
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 41
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 42
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 43
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 44
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 45
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 46
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 47
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 48
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 49
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 50
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 51
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 52
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 53
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 54
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 55
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 56
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 57
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 58
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 59
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 60
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 61
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 62
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 63
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 64
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 65
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 66
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 67
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 68
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 69
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 70
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 71
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 72
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 73
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 74
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 75
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 76
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 77
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 78
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 79
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 80
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 81
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 82
Marketingul portuar - Strategii de marketing în industria navală - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Marketingul portuar - Strategii de marketing in industria navala.pdf

Alții au mai descărcat și

Elaborarea Strategiilor de Marketing

1. Introducere Economiile contemporane sufera de surplusuri, nu de lipsuri. Intr-un supermarket din Statele, nu numai ca exista mai multe marci de...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Analiza Activității Șantierului Naval Aker Tulcea SA pentru Implementarea unui Sistem de Managemet de Mediu

1. Prezentarea generală a firmei Şantierul naval Aker are sediul în Tulcea, str. Portului, nr. 8, este înregistrată la Camera de Comerţ şi...

Ai nevoie de altceva?