Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 35019
Mărime: 5.01MB (arhivat)
Publicat de: Roxana M.
Puncte necesare: 12
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Bacau

Extras din licență

INTRODUCERE

Comerțul joacă un rol important în dezvoltarea durabilă a societății omenești, fiind un sector de activitate cu un înalt grad de complexitate. La început, schimburile dintre oameni s-au efectuat în mod direct, produs contra produs, prin troc. Apoi, schimbul a fost intermediat de monedă, iar trocul s-a descompus în operațiunea de vânzare și operațiunea de cumpărare, moment care a coincis cu apariția comerțului în adevăratul sens al cuvântului.

Locul de intermediar al comerțului între producție și consum s-a conturat în secolul al XIX-lea, atunci când industria, transporturile și căile de comerț au progresat rapid. La începutul secolului al XX-leae , a apărut fenomenul de concentrare a activității comerciale. În raport cu producătorii, comerțul operează o regularizare a procesului de fabricație. În raport cu utilizatorii, comerțul pune la dispoziția lor produsele și serviciile solicitate, acolo unde se află ei și atunci când au nevoie.

Evoluția pe ansamblu a economiei mondiale scoate în evidență faptul că, peste tot în lume, comerțul, în general, a devenit un sector economic foarte dinamic, aparatul comercial cunoscând mutații profunde pe toate planurile: metode de vânzare, forme de distribuire, repartiție geografică, management al firmei.

Economia modernă a generat noi exigențe față de comerțul cu amănuntul, determinându-1 ca, alături de vânzarea propriu-zisă, să includă în preocupările sale și realizarea unor servicii care să ducă la îmbunătățirea sistemului de satisfacere a acestora. Multă vreme comerțul a fost considerat o artă, o artă care era bazată pe anumite calități personale: contactul uman, arta de convingere și de negociere, amabilitate îmbinată cu fermitate.

Analiza rolului economic al comerțului trebuie să plece de la ideea că vânzarea este indispensabilă în viața economică a societății, deoarece, prin intermediul acesteia, produsele sunt puse la dispoziția consumatorilor acolo unde aceștia le găsesc și sunt oferite potrivit posibilităților de cumpărare ale acestora; proces ce aparține funcției marketing-ului.

Philip Kotler, unul dintre părinții marketing-ului, îl definea pe acesta ca fiind "un proces social și managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obțin ceea ce le este necesar și doresc prin crearea, oferirea și schimbul de produse și servicii având o anumită valoare".

Definit ca o „nouă știință a vânzării" sau ca „știința și arta de a convinge clienții să cumpere", conceptul de marketing a cunoscut o evoluție rapidă în paralel cu schimbările economico-sociale.

Organizațiile cu viziune de marketing vor încerca întotdeauna să găsească soluții pentru a cuceri “inimile și mințile consumatorilor”. Problema care se pune este cea a găsirii unor mijloace, a unor instrumente capabile să atragă consumatorii, să-i cucerească și să-i fidelizeze. Odată ce consumatorii sunt satisfăcuți, bătălia nu este încheiată. Va urma pasul cel mai curajos: fidelizarea

clienților. Aceasta va fi lupta care se va da între marile organizații, între toți jucătorii din cadrul unei piețe, pentru că numai astfel va putea fi asigurat succesul unei afaceri.

În zilele noastre, abilitatea organizațiilor de a aplica principiile marketing-ului, mai ales în domeniul strategiilor și al comunicațiilor de marketing, reprezintă o dovadă a maturității acestora.

Cumpărătorii de azi nu mai caută să-și satisfacă simplele necesități, ci de multe ori, capriciile. Acest gen de cumpărători nu știu concret ce doresc, ci caută noutatea, un produs nou, servicii noi, niște lucruri care să le influențeze pozitiv viața de zi cu zi. Ei nu mai vor să considere cumpărăturile o corvoadă, mersul la cumpărături devine mai degrabă "o aventură ". În aceste condiții, cheltuielile și timpul acordat cumpărăturilor devin relative. Din acest motiv, prezentarea și vânzarea mărfurilor necesită chiar elaborarea unui "scenariu" care să cuprindă în procesul vânzării și "sentimentul". În magazinul modern nu este nevoie doar de un responsabil de magazin, ci de un "regizor", nu de un aranjament, ci de un"decor", nu de un vânzător, ci de un "interpret".

Este momentul în care organizațiile conștientizează că publicul larg, consumatorii și nu numai, au așteptări tot mai mari. Aceștia doresc să fie tratați cu respect, să li se ofere produse și servicii de calitate care să le satisfacă chiar și cele mai ascunse dorințe și nevoi. Dacă acest lucru poate fi realizat prin crearea unor produse și servicii noi, bazate pe un concept ce înglobează tehnologii avansate și, practic orice organizație cu notorietate va investi în sectorul cercetare-dezvoltare, nu rămâne de găsit decât un instrument, o tehnică capabilă să împingă aceste produse către consumatorii finali. Rolul acesta poate reveni tehnicilor de promovare a vânzărilor, considerate atât ca tactici de marketing, cât și ca instrument comunicațional.

Tehnicile de promovare a vânzărilor sunt considerate un instrument comunicațional deosebit de eficace, care permit stimularea vânzărilor, reprezentând pe termen scurt, un veritabil stimulent de a cumpăra pentru consumatori.

Dacă marketing-ul este o politică de ansamblu care pornește de la examinarea cererii de mărfuri și se ocupă de totalitatea problemelor pieței, îndeosebi pentru fundamentarea introducerii produselor noi și influențarea consumului, ca o strategie comercială de perspectivă, în care este interesat în primul rând producătorul, merchandising-ul constituie doar o parte din marketing și cuprinde tehnicile comerciale necesare realizării unei desfaceri rapide a mărfurilor.

Bibliografie

1. Adăscăliței, V., Tehnici promoționale. Fundamente, Universitatea Transilvania, Facultatea de Științe Economice, Brașov, 1994;

2. Adăscăliței, V., Tehnici comerciale moderne. Marketingul spațiilor de vânzare, Editura Uranus, București, 2000;

3. Balaure, V. (coord.), Adăscăliției, V., Bălan, C., Boboc, Ș., Cătoiu, I., Olteanu, V., Pop, N., Teodorescu, N., Marketing, Ediția a II-a revăzută și adăugată, Editura Uranus, București, 2002;

4. Epuran, G., Comunicarea în Afaceri. Strategii, Tehnici, Modele de decizie, Editura Alma Mater, Bacău, 2002;

5. Epuran, G., Marketing, Universitatea Vasile Alecsandri Bacău, Facultatea de Științe Economice;

6. Epuran, G., Tehnici promoționale, Universitatea Vasile Alecsandri Bacău, Facultatea de Științe Economice, Ediție 2009-2012;

7. Florescu, D., Politici de promovare și prezentare ale produselor și serviciilor, Editura Alma Mater, Bacău, 2008;

8. Kotler, P. - Managementul Marketingului, Ediția a IV-a, Editura Teora, București, 2005;

9. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., Principiile Marketingului, Ediția Europeană, Editura Teora, București, 1999;

10. Munteanu, V., Medrihan, G., Bucur, M., Petrescu, G., Știrbu, E., Boier, R., Epuran, G., Marinescu, G., Bazele Marketingului, Editura Graphix, Iași, 1992;

11. Patriche, D. (coord.), Grigorescu, M., Lucic, C., Stănescu, I., Bazele Comerțului, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1995;

12. Patriche, D. (coord.)- Comerț și Globalizare, Editura ASE, București, 2003;

13. Pop, N.Al., Marketing, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1994;

14. Prihoanca, D., Marketing direct, Suport de curs;

15. Prutianu, Ș., Munteanu, C., Caluschi, C., Intelingența Marketing Plus, Editura Polirom, Iași, 1998;

16. ***Comerțul modern - Revista română de marketing, Institutul de Cercetări Comerciale, nr. 3 din anul 1992, Articolul Comerțul cu amănuntul, un domeniu dinamic și extrem de interesant, autor Prof.univ.dr. Dumitru Patriche;

17. ***Comerțul modern - Revista română de marketing, Institutul de Cercetări Comerciale, nr. 4 din anul 1992, Articolul Funcția comercială de distribuție - conținut și condiții de exercitare, autor Dr. Ana-Lucia Ristea;

18. ***www.biblioteca-digitala.ase.ro;

19. ***www.capital.ro;

20. ***www.magazinulprogresiv.ro;

21. ***www.nestle.ro;

Preview document

Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 1
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 2
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 3
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 4
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 5
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 6
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 7
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 8
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 9
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 10
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 11
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 12
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 13
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 14
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 15
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 16
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 17
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 18
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 19
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 20
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 21
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 22
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 23
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 24
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 25
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 26
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 27
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 28
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 29
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 30
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 31
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 32
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 33
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 34
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 35
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 36
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 37
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 38
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 39
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 40
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 41
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 42
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 43
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 44
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 45
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 46
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 47
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 48
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 49
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 50
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 51
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 52
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 53
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 54
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 55
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 56
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 57
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 58
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 59
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 60
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 61
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 62
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 63
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 64
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 65
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 66
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 67
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 68
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 69
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 70
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 71
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 72
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 73
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 74
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 75
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 76
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 77
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 78
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 79
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 80
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 81
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 82
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 83
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 84
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 85
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 86
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 87
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 88
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 89
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 90
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 91
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 92
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 93
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 94
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 95
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 96
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 97
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 98
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 99
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 100
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 101
Tehnici de punere în valoare a produselor la locul vânzării - studiu de caz Nestle România - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de punere in valoare a produselor la locul vanzarii - studiu de caz Nestle Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Forța de Vânzare și Politica de Comunicare - Factori Cheie în Asigurarea unei Vânzări Inteligente

Introducere În condiţiile actuale ale dinamismului economico – social, prezenţa cu succes a unei firme pe piaţă este din ce în ce mai dificilă....

Politică de vânzări la SC X SRL

INTRODUCERE Pretutindeni putem observa cum orice organizaţie se confruntă zilnic cu noi provocări, trebuie să facă faţă unor probleme noi, să ia...

Merchandising

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Concepţia modernă asupra comerţului cu amănuntul Evoluţia pe ansamblu a economiei mondiale scoate în evidenţă faptul...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Politica de Dividend a Societății pe Acțiuni

1. Politica de dividend, posibilitatea alegerii şi factorii care o determină 2. Rolul dividendelor în formarea valorii activelor companiei,...

Ai nevoie de altceva?