Procedee Stilistice Utilizate în Titlu

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mass Media
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 15560
Mărime: 95.14KB (arhivat)
Publicat de: Alin Varga
Puncte necesare: 13
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE JURNALISTICĂ SPECIALIZAREA JURNALISM

Cuprins

 1. ARGUMENT. 5
 2. CAPITOLUL I – TEXTUL JURNALISTIC. 6
 3. 1.1. Caracteristicile textului. 6
 4. 1.2. Elemente constitutive . 12
 5. 1.3. Rolul titlului în textul jurnalistic. 17
 6. CAPITOLUL II – RETORICA TITLURILOR. 20
 7. 2.1. Delimitări conceptuale. 20
 8. 2.2. Calităţile titlului. 21
 9. 2.3. Tipologia titlurilor. 22
 10. 2.3.1. Titluri informative. 23
 11. 2.3.2. Titluri incitative. 23
 12. 2.3.3. Titlurile propriu-zise. 23
 13. 2.3.4. Supratitlul. 24
 14. 2.3.5. Subtitlul. 25
 15. 2.3.6. Intertitlul. 26
 16. 2.4. Retorica titlurilor. 27
 17. 2.2.1. Titluri verbale şi titluri nominale. 27
 18. 2.2.2. Titlul narativ. 28
 19. 2.2.3. Desemnarea epică. 28
 20. 2.2.4. Desemnarea tendenţioasă. 30
 21. 2.2.5. Titluri incomplete. 31
 22. 2.2.6. Presupoziţii şi implicaţii. 33
 23. 2.2.7. Jocul de cuvinte. 34
 24. 2.2.8. Chiasmul . 34
 25. 2.2.9. Rimele. 35
 26. 2.2.10. Variaţia sinonimică. 35
 27. 2.5. Tipologia stilistică a titlurilor. 36
 28. 2.4.1. Titlul clasic, tradiţional. 37
 29. 2.4.2. Titlul bazat pe jocuri de cuvinte. 37
 30. 2.4.3. Titlul citat . 38
 31. 2.4.4. Titluri care exploatează valorile stilistice ale unor semne de punctuaţie. 39
 32. 2.4.5. Titluri care parafrazează. 39
 33. 2.4.6. Titluri care utilizează rime. 40
 34. 2.4.7. Titluri care folosesc jocurile de litere. 41
 35. 2.4.8. Titlurile interogative sau exclamativ – imperative. 41
 36. 2.4.9. Titlurile defective de predicat. 42
 37. 2.4.10. Titlul evaziv, care derutează cititorii. 42
 38. 2.4.11. Alte categorii. 43
 39. CAPITOLUL III – PROCEDEE STILISTICE UTILIZATE ÎN TITLURILE ACTUALE - STUDIU DE CAZ. 45
 40. CONCLUZII. 63
 41. BIBLIOGRAFIE. 65

Extras din licență

Argument

Orice mesaj, care este trimis prin intermediul mass-media are ca scop nu doar transmiterea unor informaţii, ci şi modificarea sau crearea de opinii.

Lucrarea de faţă a pornit de la întrebarea, dacă titlurile se află într-o relaţie strânsă şi logică cu textele propriu-zise şi care sunt procedeele prin care se atrage atenţia cititorului. Titlul este un element foarte important şi constituie primul contact al cititorului cu textul. Mai mult decât atât, el trebuie să-l atragă pe cititor spre lectura textului de presă.

Lucrarea este alcătuită din trei capitole la care se adaugă argumentul şi concluziile. Primele două capitole constituie partea teoretică, iar capitolul trei se ocupă de analiza propriu-zisă a titlurilor din presă.

Primul capitol prezintă textul jurnalistic, caracteristicile, elementele constitutive ale textului continuând apoi cu rolul titlului în textul jurnalistic.

Al doilea capitol s-a ocupat foarte amănunţit de titlul presei scrise şi a abordat următoarele elemente: delimitările conceptuale şi calităţile titlului, tipologia titlurilor, retorica acestora şi spre finalul capitolului am vorbit despre tipologia stilistică a titlurilor.

Ultimul capitol constitue partea practică a lucrării şi conţine analiza stilistică a titlurilor din presa actuală.

CAPITOLUL I. TEXTUL JURNALISTIC

1.1. Caracteristicile textului

Teoreticienii subliniează respectarea unor particularităţi, trăsături distinctive în perspectiva materializării scriiturii de presă.

Conform opiniei lui Curtis D. MacDougall „ stilul jurnalistic se caracterizează printr-o sintaxă concentrată, prin alegerea cuvântului clar, concret şi activ, precum şi a detaliului obiectiv. De asemenea, stilul jurnalistic are ca tendinţă eliminarea bruiajului semantic.”

Orice text jurnalistic este, înainte de toate, o colecţie de date selecţionate si aranjate cu grijă de către o persoană ce exercită profesia de jurnalist.

Luminiţa Roşca defineşte textul jurnalistic după patru criterii de importanţă majoră:

1. Condiţiile specifice de producere a acestuia. Prin urmare, textul jurnalistic este rezultatul activităţii de colectare a informaţiei, de selectare, ierarhizare şi condensare a acesteia, de către un jurnalist (ziarist), care trebuie să îşi asume răspunderea privind respectarea regulilor dontologice.

Calitatea informaţiei jurnalistice este dată de o serie de criterii de cercetare a filtrării acesteia, conform lui Albert Kientz: „ originalitatea mesajului; gradul de inteligibilitate a acestuia; gradul de implicare a publicului; profunzimea psihologică a informaţiei transmise.”

a. originalitatea mesajului. Presa consideră demne de interesul cititorilor evenimentele care conţin informaţii de actualitate , neaşteptate, neobişnuite şi care modifică percepţia comună a realităţii.

b. gradul de inteligibilitate a acestuia. Oricât de nouă ar fi o informaţie, nu va fi receptată de public dacă textul nu va fi redactat într-un limbaj simplu şi uşor de asimilat. De aceea trebuie evitaţi termenii abstracţi, frazele lungi, dificile şi inversiunile cu funcţie stilistică.

c. gradul de implicare a subiectului. Acesta îi oferă jurnalistului argumente pentru alegerea genului publicistic şi a timpului .

d. profunzimea psihologică a informaţiei transmise. Acest criteriu se referă la impactul pe care îl are informaţia asupra psihicului cititorilor.

2. Vehicul al informaţiei, textul jurnalistic este în acelaşi timp produs destinat cumpărării şi consumării, suport al informaţiei dar şi serviciu public.

Mihai Coman consideră că „activitatea jurnalistului este marcată de constrângeri interne ( de ce un eveniment devine informaţie de presă, cum se filtrează informaţia, cum se construieşte textul, cum se „ ambalează” informaţia pentru a fi „ vândută”) şi externe (statutul publicaţiei, al jurnalistului, reguli de etică profesională, modificări apărute în profilul psiho-moral al publicului)”.

Preview document

Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 1
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 2
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 3
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 4
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 5
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 6
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 7
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 8
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 9
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 10
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 11
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 12
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 13
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 14
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 15
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 16
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 17
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 18
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 19
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 20
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 21
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 22
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 23
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 24
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 25
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 26
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 27
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 28
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 29
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 30
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 31
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 32
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 33
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 34
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 35
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 36
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 37
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 38
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 39
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 40
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 41
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 42
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 43
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 44
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 45
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 46
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 47
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 48
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 49
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 50
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 51
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 52
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 53
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 54
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 55
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 56
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 57
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 58
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 59
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 60
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 61
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 62
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 63
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 64
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 65
Procedee Stilistice Utilizate în Titlu - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Procedee Stilistice Utilizate in Titlu.doc

Alții au mai descărcat și

Structura Titlului în Presa de Scandal

Introducere. Argument În domeniul mass-media ziarul continuă să deţină, într-un anumit sens, întâietatea, deoarece dintre toate mijloacele de...

Comunicarea audio vizuală

Televiziunea este mijlocul de comunicare de masa cu cel mai mare impact asupra societatii. Tehnic vorbind, este definita ca un procedeu de...

Biserica și Mass Media

Traim într-o lume controversata unde valorile principale si etice ale unei societati se rasfrâng asupra populatiei. Biserica si mass-media...

Genurile Presei

3.GENURILE PRESEI DEF: Genurile presei este un proces cultural de lunga durata care acunoscut in ultima vreme o dezvoltare fara precedent datorita...

Te-ar putea interesa și

Structura Titlului în Presa de Scandal

Introducere. Argument În domeniul mass-media ziarul continuă să deţină, într-un anumit sens, întâietatea, deoarece dintre toate mijloacele de...

Comunicarea Interpersonală

CURSUL 2: 19 octombrie 2009 - continuare 2.2. Strategia de comunicare organizaţională: conţinut şi metodologie de elaborare 2.2.1 Pluralitatea...

Modalități de structurare a discursurilor, expunerilor și-sau a alocuțiunilor

CURSUL 4: 26 octombrie 2009 Comunicarea interpersonală: soluţionarea situaţiilor conflictuale 5.1 Noţiunea „conflict” 5.2 Surse generatoare de...

Ai nevoie de altceva?