Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 10456
Mărime: 256.85KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Puncte necesare: 9

Extras din licență

1. TEMA DE PROIECT

1.1. Prezentarea temei de proiect

Să se dimensioneze condensatorul total al instalaţiei de rectificare de mai jos :

Figura nr1. Instalaţia de rectificare al amestecului ternar : benzen – toluen – orto-xilen .

debitul alimentării: F = ( 30000+1500  n ) [t /an] ;

n = 10 ;

• compoziţia alimentării : xF1 = 0,35 ;

xF2 = 0,35 ;

xF3 = 0,3 ;

• compoziţia distilatului la ieşirea din schimbătorul de căldură nr. 4 :

xD2,1 = 0,98 ;

xD2,2 = 0,02 ;

1. Benzen ;

2. Toluen ;

3. O - Xilen ;

• Răcirea se face cu apă având :

• temperatura de intrare : ti = ( 20 + 2•n)°C ;

• temperatura de ieşire : te = ti + 30 ;

• Presiunea de lucru : p = 1 atm. ;

1.2. Referat de literatură

Schimbătoarele de căldură

Schimbătoarele de căldură sunt aparatele termice folosite în industria chimică la realizarea unor operaţii însoţite de trecerea căldurii dintr-un loc în altul , de la o materie la altă materie .

Majoritatea schimbătoarelor de căldură sunt aparate în care sunt delimitate două spaţii pentru circulaţia celor două substanţe participante la schimbul de căldură . Peretele care desparte cele două spaţii este suprafaţa de încălzire (sau de răcire) . Uneori suprafaţa despărţitoare nu există , schimbul de căldură între substanţe realizându-se prin contact direct . Dacă , în aceste din urmă cazuri ,ambele substanţe sunt lichide şi formează faze distincte , schimbul de căldură se realizează simultan cu transferul de materie . Dacă una din substanţe este solidă , schimbul de căldură se realizează – cu excepţia sublimării şi desublimării – fără schimb de substanţă .

Aceste utilaje tehnologice trebuie să realizeze un transfer de căldură cât mai intens cu o pierdere de căldură a fluidului cât mai mică la deplasarea lui prin aparat .O pierdere mare de presiune nu este un inconvenient când fluidul se găseşte la o presiune ridicată ,impusă de alte condiţii tehnologice De obicei , presiunea lichidelor corespunde înălţimii limitate a rezervorului ,sau presiunii de pompare şi se cere să se găsească compromisul cel mai bun posibil ( raţional ) ,din punct de vedere economic , stabilit între un schimb bun de căldură ( de exemplu cel obţinut în ţevi lungi şi subţiri ) şi un consum cât mai mic de energie de pompare .

Schimbătoarele de căldură propriu-zise se pot clasifica în două mari grupe :

a) Recuperatoare de căldură – în care schimbul de căldură se realizează de la fluidul mai cald spre cel mai rece ,printr-un perete despărţitor ,în regim staţionar (permanent ) ;

b) Regeneratoare de căldură – în care schimbul de căldură se realizează prin intermediul unui solid care înmagazinează o cantitate de căldură de la fluidul cald şi o cedează fluidului rece ,în regim nestaţionar , periodic .

Recuperatoare de căldură

Pentru debite mici de fluid ,sunt indicate schimbătoarele de căldură cu una sau mai multe serpentine .Aceste aparate sunt formate dintr-un recipient închis sau deschis ,prin care circulă fluidul rece ( de obicei apa sau saramura ) şi din serpentinele prin care circulă fluidul cald .Aceste schimbătoare de căldură nu se pot folosi în cazul lichidelor ce formează cruste sau depuneri greu de curăţat , în interiorul serpentinei . Transferul termic realizat poate fi îmbunătăţit prin folosirea unor schimbătoare de căldură de tipul celor prezentate mai jos .

Tot pentru debite mici de fluide se pot folosi schimbătoarele de căldură cu ţevi coaxiale . Acestea

se construiesc prin legarea , în serie sau în paralel , a unor elemente compuse din două ţevi coaxiale , prin coturi sau punţi , filetate sau sudate . Aparatul poate fi adaptat cu uşurinţă la nevoile procesului tehnologic pentru care este destinat , schimbând lungimea ţevilor sau numărul elementelor .Un alt avantaj al acestor aparate ,alcătuite din ţevi cu diametre relativ mici , este buna lor rezistenţă la presiune .

Cele mai reprezentative şi totodată , cele mai folosite schimbătoare de căldură sunt cele cu fascicul multitubular .Aceste schimbătoare de căldură sunt de trei tipuri :

a) schimbătoare de căldură tubulare simple . În forma cea mai simplă schimbătoarele de căldură tubulare sunt construite dintr-un fascicul de ţevi fixate –la capete-în găurile a două plăci tubulare .

La extremităţile fasciculului tubular se găsesc două camere ( de distribuţie şi de colectare ) , acoperite cu două capace . Fascicul de ţevi este închis într-o manta . Patru racorduri dintre care două se la capetele mantalei şi câte unul se află pe fiecare capac , pentru intrarea şi ieşirea fiecăruia dintre cele două fluide .Prin realizarea acestei arhitecturi se separă , în interiorul aparatului , cele două spaţii ale unui schimbător de căldură :

1)spaţiul dintre ţevi şi manta ;

2)spaţiul din interiorul ţevilor ( împreună cu camera de distribuţie şi cu cea de colectare dintre capace şi plăcile tubulare ) .Când schimbătorul este încălzit cu abur , un racord pentru conducta de aerisire se va monta în mod obligatoriu .

Deşi schimbătoarele de căldură tubulare simple sunt indicate în majoritatea aplicaţiilor industriale , se construiesc , totuşi , numeroase variante îmbunătăţite .

b) schimbătoarele de căldură cu mai multe treceri prin ţevi - deoarece coeficientul de transfer termic creşte cu creşterea vitezei fluidelor , se construiesc schimbătoare de căldură cu mai multe treceri ,în care fluidul care circulă prin interiorul ţevilor parcurge de mai multe ori aparatul , trecând într-un sens şi apoi în sens contrar prin câte o fracţiune din numărul de ţevi ale fasciculului .Dirijarea lichidului se face prin pereţi despărţitori etanşi , prevăzuţi în camerele de la capetele ţevilor .

În general , când locul permite , se preferă să se monteze mai multe schimbătoare de căldură în serie, fiecare cu un număr mic de treceri , decât un singur schimbător cu mai multe treceri .

Preview document

Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 1
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 2
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 3
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 4
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 5
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 6
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 7
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 8
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 9
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 10
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 11
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 12
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 13
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 14
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 15
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 16
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 17
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 18
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 19
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 20
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 21
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 22
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 23
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 24
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 25
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 26
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 27
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 28
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 29
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 30
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 31
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 32
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 33
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 34
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 35
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 36
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 37
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 38
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 39
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 40
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 41
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 42
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 43
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 44
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 45
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 46
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 47
Rezolvarea modelului matematic de dimensionar al unui schimbător de căldură - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Rezolvarea Modelului Matematic de Dimensionar al Unui Schimbator de Caldura.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui Motor cu Aprindere prin Comprimare

În prima parte a acestei lucrări s-a proiectat un motor Diesel căruia i s-a aplicat procedeul de downsizing, ceea ce a presupus reducerea numărului...

Motor cu Aprindere prin Comprimare

Noţiuni introductive Definiţie: Se numeşte motor cu combustie internă orice dispozitiv care obţine energie mecanică direct din energie chimică...

Interacțiunea contextuală dintre șofer și autovehicul

1. New Tehnology Implementation 1.1 Argument Roland Gérard Barthes (12 November 1915 – 25 March 1980) was a French literary theorist,...

Proiectarea unui autoturism cu cinci locuri având un motor cu aprindere prin scânteie

Din studiul de nivel al autovehiculelor din gama de cinci locuri, reiese că tendinţele actual duc la realizarea unui autoturism cu următoarele...

Proiectarea unei stații de reglare-măsurare a gazelor naturale

CAPITOLUL I 1. Statii de reglare-masurare, componente tehnologice între activitatea de transport si distributie 1.1. Necesitatea si oportunitatea...

Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic

1. Introducere Dezvoltarea motoarelor cu ardere internă este marcată de concentrarea periodică a soluţiilor tehnice ceea ce are adesea ca rezultat...

Prototiparea virtuală a sistemelor mecanice - Mecanism de deschidere a supapei

Cap. 1 Introducere 1.1 Prototiparea virtuală Prototipare virtuală este o ramură a ingineriei care cu ajutorul unui software ne ajuta în simularea...

Studiul evoluției sistemelor de direcție ale autovehiculelor

Cap. 1Introducere 1.1.Destinația sistemului de direcție Sistemul de direcție deservește la modificarea direcției de deplasare a automobilului,...

Ai nevoie de altceva?