Ergoterapia în boala psihică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 32591
Mărime: 251.69KB (arhivat)
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Introducere
 3. Cap. I Boala psihică
 4. 1. Delimitări conceptuale
 5. 2. Date orientative în diagnosticul bolilor psihice
 6. 3. Modele teoretice de abordare a afecţiunilor psihiatrice
 7. 4. Impactul tublurărilor psihice asupra individului
 8. 5. Recuperarea bolnavilor psihici din perspectivă medicală
 9. 6. Reintegrarea socio-profesională a bolnavilor psihici (acceptare in familie si societate, etc)
 10. Cap. II Terapia ocupaţională şi ergoterapia
 11. 1. Definirea TO şi ergoterapiei
 12. 2. Istoria şi bazele filozofice ale terapiei ocupaţionale şi ergoterapiei
 13. 3. Scopul, obiectivele şi principiile/regulile de aplicare ale TO şi ergoterapiei
 14. 4. Rolul terapiei ocupaţionale şi ergoterapiei în procesul recuperator – integrativ
 15. 5. Procesul şi evaluarea terapiei ocupaţionale şi ergoterapiei
 16. 6. Organizarea atelierelor
 17. 7. Activităţi utilizate ca mijloc de tratament
 18. 8. A fi activ influenţează starea mentală a bolnavilor psihici?
 19. Cap. III Lucrul asistentului social cu beneficiarul (bolnavul psihic) şi rolul acestuia în activităţile de TO şi ergoterapie
 20. 1. Identitatea profesională a asistentului social (valori şi atitudini, abilităţi şi deprinderi)
 21. 2. Echipa terapeutică (echipa multidisciplinara)
 22. 3. Sarcina asistentului social în cu bolnavul psihic
 23. 4. Paşi de urmat în procesul de TO
 24. 5. Rolul asistentului social în TO
 25. 6. Monitorizarea şi documentarea activităţilor
 26. 7. Criterii medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap
 27. 8. Politici sociale
 28. Cap. IV Cercetare sociala
 29. Ipoteze, scop, obiective, descrierea institutiei, studii de caz(5-6)
 30. Anexe
 31. 1. Regulament cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de integrare prin terapie ocupaţională
 32. 2. Fişa de evaluare 1
 33. 3. Fişă de evaluare 2
 34. Concluzii
 35. Bibliografie

Extras din licență

Cap. I Boala psihică

1. Delimitări conceptuale

„Istoria dezvoltării societăţii cuprinde şi istoria conceptului de boală psihică. Mari personalităţi istorice au suferit crize de „nebunie”. Astfel, Nabucodonosor suferea de „lycantropie”. Reţinem patricidul lui Oedip, delirul mistic al „profetei” Pythis din Delhi. Practicile religioase sub forma ritualurilor erau destinate să alunge demonii din persoanele posedate. Hippocrate a fost cel care a considerat bolile psihice, boli ale creierului, crezând că prin creier „gândim, înţelegem, vedem, auzim, cunoaştem urâtul şi frumosul, răul şi binele, agreabilul şi dezagreabilul”. El a orientat tratamentul bolilor psihice de pe palierul religios spre cel medical.” (Jeican, 2001, p. 17)

Boala psihică este deseori asociată cu nebunia, rămânând de-a lungul secolelor o permanentă preocupare omenească. (op.cit.)

Pe perioada Evului Mediu s-a încurajat şi dezvoltat încrederea în superstiţii şi vrăjitorii şi se susţinea ideea că nebunii sunt posedaţi de demon sau pedepsiţi de Dumnezeu. La acea vreme chiar şi medici renumiţi ca Ambroise Paré şi Foucault susţineau ipoteza că bolnavul psihic este întruchiparea diavolului, iar soluţiile pentru cei bolnavi erau arderea pe rug sau torturile fizice, exilul. (op.cit., p.18)

În secolul al XVI-lea ideile despre boala psihică sunt reactualizate şi se consideră aceasta ca fiind o boală a creierului. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea s-a luat boala psihică în raport cu sănătatea psihică, normalitatea. (op.cit.)

Boala psihică afectează întreaga fiinţă umană pe toate coordonatele sale biologice, sociale şi culturale, desemnând un grup de tulburări ce cauzează o severă disturbare în gândire, afectivitate şi în relaţiile sociale. (op.cit.)

Din Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (1998) avem următoarele definiţii: boală- „modificare organică sau funcţională a echilibrului normal al organismului; proces patologic care afectează organismul; maladie, afecţiune, beteşug” şi psihic - „formă specifică de reflectare a realităţii, produsă de activitatea sistemului nervos şi prezentă la animalele superioare; totalitatea fenomenelor şi proceselor proprii acestei reflectări; structură sufletească proprie unui individ”.

Lăzărescu a definit boala psihică ca fiind „o denivelare (simplificare), dezorganizare (destructurare), dezechilibrare (dizarmonie) a vieţii psihice conştiente a persoanei.” (Tudose, Tudose & Dobranici, 2002, p. 37)

Pentru a înţelege noţiunea de boală psihică, trebuie de ştiut ce semnifică normalul.

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (1998) defineşte normalul: „care este aşa cum trebuie să fie, potrivit cu starea firească, obişnuit, firesc, natural; sănătos; care este conform cu o normă”. O altă definiţie din Random House Webster`s Dictionary spune că starea de normalitate este: „starea conformă cu standardul sau cu tipul comun, uzual, natural; sănătos; liber de anomalii mentale; liber de boală sau malformaţii sau ca stare conformă cu o normă egală cu media caracteristicilor umane”.

Conform dicţionarului de psihologie Larousse (1998), normalul este „conform unei reguli”. „Normalitatea este o noţiune relativă, variabilă de la un mediu sociocultural la altul şi în timp: este ceea ce se observă cel mai adesea într-o societate dată, la data cutare, într-un ansamblu statistic a cărui depresie este normală (curbă, sub formă de clopot), notele care se apropie de media aritmetică sunt caracteristice pentru normalitate; dimpotrivă, acelea care se situează la extremităţile curbei sunt anormale; în medicină, există tendinţa de a se asimila omul normal individului perfect sănătos, individ care, la drept vorbind, nu există. (Norbert Sillamy, 1998, p. 211)

„În viziunea lui Kraff, normalitatea înseamnă capacitatea individului de a se adapta flexibil la situaţiile confictuale, fiind capabil de a suporta frustrările şi anxietatea care rezultă din ele.” (Jeican, 2001, p.18)

Lagache defineşte normalitatea prezenţa următoarelor caracteristici ale sănătăţii mintale:

- capacitatea de a tolera tensiuni suficient de mari şi de a le reduce într-o formă satisfăcătoare pentru individ;

- capacitatea de a organiza un plan de viaţă care să permită satisfacerea periodică şi armonioasă a majorităţii nevoilor şi progresul către scopurile cele mai îndepărtate;

- capacitatea de adaptare a propriilor aspiraţii la grup;

- capacitatea de a-şi adapta conduita la diferite moduri de relaţii cu ceilalţi indivizi;

- capacitatea de identificare atât cu forţele conservatoare cât şi cu cele creatoare. (op.cit.).

Preview document

Ergoterapia în boala psihică - Pagina 1
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 2
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 3
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 4
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 5
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 6
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 7
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 8
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 9
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 10
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 11
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 12
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 13
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 14
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 15
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 16
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 17
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 18
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 19
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 20
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 21
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 22
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 23
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 24
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 25
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 26
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 27
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 28
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 29
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 30
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 31
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 32
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 33
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 34
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 35
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 36
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 37
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 38
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 39
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 40
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 41
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 42
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 43
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 44
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 45
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 46
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 47
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 48
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 49
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 50
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 51
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 52
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 53
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 54
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 55
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 56
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 57
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 58
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 59
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 60
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 61
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 62
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 63
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 64
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 65
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 66
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 67
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 68
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 69
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 70
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 71
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 72
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 73
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 74
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 75
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 76
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 77
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 78
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 79
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 80
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 81
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 82
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 83
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 84
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 85
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 86
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 87
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 88
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 89
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 90
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 91
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 92
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 93
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 94
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 95
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 96
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 97
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 98
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 99
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 100
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 101
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 102
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 103
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 104
Ergoterapia în boala psihică - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Ergoterapia in Boala Psihica.doc

Alții au mai descărcat și

Familia Monoparentală

REZUMAT Această lucrare abordează o temă de actualitate, şi anume familia monoparentală. Aceste familii sunt formate dintr-un singur părinte şi...

Terapia cognitiv-comportamentală în Depresia Postpartum

ARGUMENT În viziunea contemporană, sarcina rămâne un eveniment medical care a suferit o mică schimbare de-a lungul timpului, de la „doctorul știe...

Rolul terapiei ocupaționale și al ergoterapiei la persoanele vârstnice

INTRODUCERE Bătrânețea reprezintă o perioadă de pace sau relaxare sau, dimpotrivă, o perioadă de coordonare slabă, vulnerabilitate la boli și...

Studiu de caz - terapie ocupațională

1. Introducere. Pentru acesta lucrare am folosit metoda interviului pentru a culege cat mai multe informatii referitoare la persoana studiata....

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Psihoterapie

PROBLEME GENERALE ALE PSIHOTERAPIEI Psihoterapia aplicata de specialisti se deosebeste de demersurile empirice, de sfatuire prin faptul ca...

Psihologie Experimentală și Statistică

OBSERVATIA O cercetare concreta îsi are originea – de regula- într-un proces de observatie. Dupa cum spune Piaget într-un interviu: “Pleci de la...

Te-ar putea interesa și

Asistența Psihosocială a Bolnavului cu Neoplasm Bronhopulmonar

Capitolul I 1. Precizări introductive În lucrarea de faţă, intitulată “Asistenţa psihosocială a bolnavilor cu neoplasm bronhopulmonar” am...

Rolul terapiei ocupaționale și al ergoterapiei la persoanele vârstnice

INTRODUCERE Bătrânețea reprezintă o perioadă de pace sau relaxare sau, dimpotrivă, o perioadă de coordonare slabă, vulnerabilitate la boli și...

Metode de Recuperare Medicală BFT în Artroza Genunchiului

I. GENERALITĂŢI – definiţie, clasificare, date epidemiologice. Reumatismul, boală cu o largă răspândire, cu predilecţie în ţările în care...

Aspecte Juridice și medico-legale ale Sancțiunii Penale

JUSTIFICARE Lucrarea de faţă vrea să aducă o lumină asupra uneia dintre marile întrebări ale perioadei pe care o străbatem, referitoare la modul...

Psihoterapie

1. Care sunt principalele diferente metodologice intre cele trei forme de asistare psihologica? Gradul de severitate al tulburarii clientului -...

Optimizarea costurilor prin dezvoltarea activităților de ergoterapie

Psihiatria poate fi definită ca o „disciplină de sinteză” prin care urmărirea și menținerea sănătății mintale - scopul său principal - se obțin...

Terapia Ocupațională și Ergoterapia

TERAPIA OCUPAŢIONALĂ ŞI ERGOTERAPIA Noţiuni introductive Munca este considerată ca fiind o activitate conştientă a omului, îndreptată spre...

Geriatrie

Kinetoterapia afectiunilor varstei a III-a Cuvantul “geriatrie” provine din cuvintele: geron= batran si iateria= tratament. Geriatria este o...

Ai nevoie de altceva?