Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 19221
Mărime: 681.33KB (arhivat)
Publicat de: Octav Ioniță
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Livica Frățiman

Extras din licență

Căsătoria este o experiență esențială de maturizare și dezvoltare a personalității umane. Condiția căsătoriei moderne este marcată de libertatea opțiunii, a deciziei, de aici rezultând una din caracteristicile cuplului modern: o mare instabilitate și mobilitate, datorată vulnerabilității și dinamicii profund omenești a motivațiilor afective în continuă metamorfoză.

Privită din exterior, căsătoria este o instituție socială care unește consorții printr-un set de drepturi și obligații, menite să asigure funcții legitime: procreația, educarea și creșterea urmașilor, integrarea socio-economică. Imaginea cuplului modern este însă opusă imaginii cuplului tradițional, deoarece criteriile opțiunii maritale s-au schimbat, de la criterii de tip rațional, la criterii de tip socio-afectiv, și, mai ales sexual-afectiv.

Având ca punct de referință modelele de rol conjugal cunoscute în copilărie, de la părinți, adultul căsătorit își dezvoltă personalitatea prin intermediul propriului rol conjugal. Modelul de rol conjugal se dobândește, se învață, se deprinde și se exersează, aflat în contiună perfecționare în cadrul interacțiunilor conjugale, pe parcursul căsătoriei.

Rolul marital echilibrează și intermediază transferurile și interacțiunile afectiv-motivaționale. Aptitudinea de a exercita un rol marital eficient devine factor hotărâtor pentru echilibrul funcțional conjugal, pentru gradul de satisfacție mutuală.

Producerea dezechilibrului motivațional-afectiv interpersonal, prin adoptarea și exercitarea unor comportamente de rol marital care se abat de la nivelul de trebuințe, expectații și aspirații mutuale de parteneritate conjugală este un factor primordial al dezorganizării maritale.

I.STABILITATEA RELAȚIEI DE CUPLU

I.1. CUPLUL CONJUGAL

Experiența iubirii este un proces de maturizare a personalității, de dobândire a forței și libertății interioare, de autoîmplinire. Experiența comunicării prin iubire determină și dezvoltă conștientizarea de sine și de altul, atât în plan biologic, cât și psihologic și spiritual. În cuplu și în căsnicie, fiecare devine co-cauză și co-efect în evoluția celuilalt.

Cuplul conjugal, ca și cuplu de forțe complementare (masculin-feminin/bărbat-femeie), tinde spre armonie, se definește prin interacțiune și integrare, forțele complementare care îl compun dezvoltându-se una prin intermediul celeilalte.

Alegerea partenerului în uniunea conjugală rezultă dintr-o alegere conștientă, deliberată, dar emană în cea mai mare parte din dorințele și afinitățile inconștiente ”reperate” în persoana celui ales (L.Colonna, 1974)

Cuplul poate fi definit ca o ”structură bipolară, de tip biopsihosocial, bazată pe interdeterminism mutual: partenerii se satisfac, se stimulează, se susțin, se dezvoltă și se realizează ca individualități biologice, afective și sociale, unul prin intermediul celuilalt” (Iolanda Mitrofan, Cristian Ciupercă, 1998, pag. 14).

Cuplul poate fi armonic, satisfăcător sau dizarmonic, nesatisfăcător și distorsionat, tinzând spre disociere. Cuplurile tind să oscileze fie către stabilitate, coeziune și progres, fie către instabilitate, disensiune, chiar dizolvare.

A trăi în cuplu reprezintă o provocare pentru autodezvoltare și autoevoluție. În cuplu învățăm ce este iubirea erotică, ce sunt intimitatea, iertarea, toleranța, în cuplu ne împlinim prin sexualitate, dar învățăm și să ne manifestăm emoțiile negative (furia, mânia, frustrarea, ura, dezgustul).

Sistemul motivațional al unuia dintre parteneri poate fi în raport de concordanță și consens mutual cu cel al partenerului ales, dar, la fel de bine, poate să coincidă doar parțial cu acesta. Atracția față de partener, admirația, preferința, iubirea, chiar pasiunea se conturează și se consolidează treptat, pe parcursul intercunoașterii mutuale, prin raportare constantă la ”cheia motivațională” a fiecărui partener. Satisfacerea mutuală a sistemelor de trebuințe în cadrul parteneriatului de cuplu conferă relației durabilitate și sens și asigură echilibrul psihic și fizic al celor doi consorți.

Corespondența și complementaritatea afectivă, ideatică și sexuală dintre cei doi parteneri asigură echilibrul balanței interacționale în cuplu și oferă partenerilor posibilitatea unei intermodelări reciproc satisfăcătoare. Capacitatea unui cuplu de a se crea și recrea continuu, permițând celor două personalități să se afirme, să se dezvolte și să se satisfacă una prin intermediul celeilalte dă valoare și sens relației de uniune. Astfel, ”cuplul conjugal ne apare ca o modalitate de creație interpersonală desfășurată simultan în plan biologic, psihologic și social.”

Cuplul conjugal se individualizează ca o microstructură biopsihosocială, rezultat al unui proces interacțional multiconex, și multicreator, care se desfășoară simultan pe mai multe niveluri interpersonale:

a)Nivel intermotivațional (sexual, procreativ și socioafectiv) definind balanța bioafectivmotivațională a cuplului (trebuințe, expectații, aspirații de parteneriate și autorealizare bioafectivă, individuală și interpersonală)

b)Nivel intercomunicațional (particularizat în cadrul conduitelor de rol familial afective, organizatorico-administrative, parental-educaționale, relaționale și integratoare)

Bibliografie

1.Ciupercă, C., Mitrofan, I., 2009, Psihologia relației de cuplu, Editura SPER, București

2.Hayes, N., Orrell, S., 2010, Introducere în psihologie, Editura ALL, București

3.Mitrofan, I., 1989, Cuplul conjugal - armonie și dizarmonie, Editura Științifică și Enciclopedică, București

4.Leleu, G., 2011, Cum să fim fericiți în cuplu, între fidelitate și infidelitate Editura TREI, București

5.Mitrofan I.(coordonator), 2005, Orientarea experiențială în psihoterapie, Ed. SPER, București

6.Mitrofan I., Mitrofan N., 1994, Elemente de psihologie a cuplului, Casa de editură și Presă ”Șansa”SRL, București

Preview document

Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 1
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 2
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 3
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 4
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 5
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 6
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 7
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 8
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 9
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 10
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 11
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 12
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 13
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 14
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 15
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 16
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 17
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 18
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 19
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 20
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 21
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 22
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 23
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 24
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 25
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 26
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 27
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 28
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 29
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 30
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 31
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 32
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 33
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 34
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 35
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 36
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 37
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 38
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 39
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 40
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 41
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 42
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 43
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 44
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 45
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 46
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 47
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 48
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 49
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 50
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 51
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 52
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 53
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 54
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 55
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 56
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 57
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 58
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 59
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 60
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 61
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 62
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 63
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 64
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 65
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 66
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 67
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 68
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 69
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 70
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 71
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 72
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 73
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 74
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 75
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 76
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 77
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 78
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 79
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 80
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 81
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 82
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 83
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 84
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 85
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 86
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 87
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 88
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 89
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 90
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 91
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 92
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 93
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 94
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 95
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 96
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 97
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 98
Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Influenta motivatiei asupra stabilitatii relatiei de cuplu.docx

Alții au mai descărcat și

Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale

INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Prin dimensiunile ei problematice, violenţa a devenit o preocupare de mare actualitate teoretică şi practică, atât...

Anxietatea Socială

Introducere Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate vizând problematica anxietăţii sociale,...

Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție

1.Introducere Societăţile intrã în momentul actual într-o noua fază de dezvoltare, caracterizată prin profunde transformări nu numai de natura...

Agresivitate

Introducere Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de...

Abordări psihoterapeutice de scurtă durată în tratamentul depresiei reactive

INTRODUCERE Se întâmplă poate să ne atragă atenţia o serie de anunţuri care ne prezintă cursuri, conferinţe sau sesiuni dedicate comunicării,...

Atacul de panică și tulburările anxioase

INTRODUCERE „Psihoterapia este un proces interacţinal conştient şi planificat ce-şi propune să influenţeze tulburările de comportament şi stările...

Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți

INTRODUCERE Religia a fost și este baza dobândirii moralității la orice individ care se află în societate, religia a inregistrat o crestere...

Reușita școlară și Anxietatea la Adolescenți

Introducere Actualitatea cercetarii. Anxietatea reprezintă o problemă foarte frecvent întîlnită în viaţa de zi cu zi. Aproximativ 25% din...

Ai nevoie de altceva?