Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 26527
Mărime: 107.93KB (arhivat)
Publicat de: Silvian Chivu
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

Cuprins

 1. I. INTRODUCERE 4
 2. I.1 Status quaestionis 4
 3. I.2. Scopul lucrării 6
 4. I.3 Metoda de lucru 6
 5. II.ARGUMENTELE LUI RICHARD DAWKINS ÎMPOTRIVA RELIGIEI 7
 6. II.1. Rădăcinile religiei 7
 7. II.1.1. Religia ca o deviaţie 7
 8. II.1.2. Religia ca memă sau genă culturală 10
 9. II.2. Biblia şi limitele ei în perspectiva lui Dawkins 12
 10. II.2.1. Vechiului Testament 12
 11. II.2.2. Noul Testament 16
 12. II.2.3. Zeitgeistul-ul moral a lui Dawkins 18
 13. II.3. O altă cale: Teoria evoluţionistă 20
 14. II.3.1. Începutul evoluţiei darwiniene în viziunea lui Dawkins 20
 15. II.3.2. Lupta egoistă 26
 16. III. COMBATEREA ARGUMENTELOR EXISTENŢEI LUI DUMNEZEU ŞI UN POSIBIL RĂSPUNS 28
 17. III.1. Argumentul ontologic 28
 18. III.2. Argumentele lui Toma d’Aquino 33
 19. III.3. Argumentul frumuseţii şi experienţei personale 41
 20. III.4. Argumentul Sfintei Scripturii 43
 21. III.5. Argumentul mizei lui Pascal 46
 22. III.6. Argumentul probabilităţii după Thomas Bayes 49
 23. III.7. Alte argumente 51
 24. IV. CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ ATEE A LUI DAWKINS ŞI CUNOAŞTEREA RELIGIOASĂ 54
 25. V. CONCLUZII 58
 26. VI. APARAT CRITIC 59
 27. VI.1. Bibliografie 59
 28. VI.1.1. Izvoare 59
 29. VI.1.2. Dicţionare 59
 30. VI.1.3. Lucrări speciale 59
 31. VI.1.4. Lucrări generale 60
 32. VI.1.5. Surse web 60
 33. VI.2. Prescurtări 61
 34. VI.2.1. Prescurtări bibliografice 61
 35. VI.2.2. Prescurtări tehnice 61
 36. VI.3. Indici 62
 37. VI.3.1. Indici selectivi 62
 38. VI.3.2. Indici de nume 62

Extras din licență

I. INTRODUCERE

I.1 Status quaestionis

Problemele omului actual au ajuns să se încarce de o complexitate ridicată în toate domeniile vieţii, iar dorinţa de a găsi răspuns la întrebările cele mai fundamentale, mai ales cele asupra scopului nostru a rămas prezentă, manifestându-şi acestă prezenţă şi prin faptul de a indica unele alternative care îmbracă masca adevărului atât de elegant încât par adevărul .

O asemenea alternativă o găsim la Richard Dawkins etolog britanic, teoretician evoluţionist şi scriitor ştiinţific ateu , care încearcă să dea un răspuns la una din problemele fundamentale şi permanente ale omului: de unde venim şi unde ne îndreptăm, care este cauza a ce se întâmplă şi în ce scop se întâmplă. Cu alte cuvinte încearcă să dea un răspuns la problema existenţei lui Dumnezeu prin alternativa argumentelor existenţei Lui. Această alternativă combate existenţa unui Dumnezeu şi propune o lume care a evoluat treptat de la formele cele mai simple de viaţă până la complexitatea de azi, neavând nici o cauză primă şi nici un scop final, după cum afirmă: „Selecţia naturală este ceasornicarul orb, orb pentru că nu priveşte înainte, nu plănuieşte consecinţe şi nu are în vedere nici un scop. Şi totuşi rezultatele vii ale selecţiei naturale ne dau impresia copleşitoare că ar fi opera unui maistru ceasornicar, ne dau iluzia că ar fi planificate şi proiectate.” .

Richard Dawkins propune o lume fără religie, care este mai mult nocivă societăţi decât folositoare, o lume care să-şi poată lua soarta în propriile mâini. Iată un citat reprezentativ pentru ceea ce vrea acest autor să ne transmită:

“Argumentul major pe care Dawkins îl face este că Dumnezeu este o amăgire, rezultată în urma evoluţiei ideilor şi conceptelor în societatea umană. Credinţa, spune el, nu este o necesitate adâncă şi metafizică (în sensul că depăşeşte legile naturale) a sufletului nostru, ci este un produs secundar al evoluţiei, un concept cultural. Ea îşi are originea într-o funcţionalitate a creierului nostru (ca nevoia de a ne îndrăgosti), dar care deviază într-un alt context. În plus, religia se foloseşte de tendinţa naturală a copiilor de a crede tot ce le spun părinţii. Situaţia este asemănătoare unui fluture care a învăţat să zboare drept uitându-se la stele. Aflat în jurul unei lumânări, fluturele se mişcă într-o spirală către lumânare, până când este ars de flacăra luminării. ”

Acest mesaj doreşte Dawkins să ni-l explice prin mai multe contra argumente la argumentele existenţei lui Dumnezeu, raţionamentele fiind dezvoltate de la premise ştiinţifice. Mai precis el doreşte să combată orice credinţă a unei identităţi supranaturale, atotputernice şi creatoare care ar putea exista, punând accentul în primul rând pe credinţa în Yahve, Dumnezeul creştinilor.

Problema existenţei lui Dumnezeu nu este actuală, ea a fost pusă din cele mai vechi timpuri. Nu au lipsi şi nu lipsesc gânditori care să nege existenţa Lui, iar dacă cineva s-ar întreba de ce e nevoie de unele argumente pentru credinţa în Dumnezeu nu e ca acestea să-i dea naştere, ci pentru a da un răspuns celor care o neagă şi pentru a dispune spre credinţă. Aceste căi au ca şi punct de plecare creaţia: lumea materială si persoana umană. Necesitatea demonstrării raţionale a existenţei lui Dumnezeu e folositoare şi dubiului în care poate cădea credinciosul odată cu încercările de demolare a imaginii Lui cât şi evidenţierea unui adevăr filozofic. Omul care îl caută pe Dumnezeu găseşte anumite căi de a ajunge la El, numite « dovezile existentei lui Dumnezeu » , dar nu în sensul dovezilor căutate de stiinţele naturale, ci in sensul de « argumente convergente şi convingătoare » care ne duc la adevărate certitudini .

Însuşi Sfântul Paul a zis: « Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegându-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire, aşa ca ei să fie fără cuvânt de apărare; » Vedem deci, cum problema existenţei lui Dumnezeu e o problemă importantă ce se impune minţii şi conştiinţei noastre.

I.2. Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări este acela de a pune în discuţie problema demontării argumentelor lui Dumnezeu enunţate în acest caz de Richard Dawkins, personal venindu-mi în ajutor într-o lume care se doreşte a fii cât mai liberă de Dumnezeu prin aceste demersuri de explicare a unei alte căi în afara religiei.

Acest autor aduce multe argumente ştiinţifice şi sofistice pentru a explica inexistenţa lui Dumnezeu, ipoteze adevărate care demonstrate duc la o concluzie aparent adevărată, dezvoltând o teorie care se pretinde a fi un adevăr.

Am să încerca ca în această lucrare, atât cât se poate, în prima parte să fac o prezentare a unor premise de la care pleacă Dawkins după care am să expun cele mai importante contraargumente ale lui, cu încercarea unui răspuns la aceste raţionamente. În final am să aduc în discuţie unele considerente despre ştiinţă şi religie.

Am ales acestă temă deoarece prin ea ni se propune o lume fără Dumnezeu, o lume care vine în contradicţie cu structura fundamentală a omului, o lume în care spiritul uman este condamnat la moarte, căutând ca să găsesc o lumină suficientă pentru a face faţă argumentelor şi atacurilor atât de numeroase în zilele noastre împotriva lui Dumnezeu venite din partea corifeilor unor ştiinţe.

I.3 Metoda de lucru

Pentru acestă lucrare am folosit ca şi metodă de lucru compilaţia. Iniţial am ales tema pe care am dorit să o abordez, am căutat bibliografia pentru culegerea informaţiilor şi am trecut la elaborarea unui plan de lucru. După adunarea tuturor informaţiilor am trecut la redactarea propriu-zisă a textului şi la corectarea lui, ajungând la formă finală a lucrării.

Preview document

Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 1
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 2
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 3
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 4
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 5
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 6
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 7
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 8
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 9
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 10
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 11
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 12
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 13
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 14
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 15
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 16
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 17
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 18
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 19
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 20
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 21
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 22
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 23
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 24
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 25
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 26
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 27
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 28
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 29
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 30
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 31
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 32
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 33
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 34
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 35
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 36
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 37
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 38
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 39
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 40
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 41
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 42
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 43
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 44
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 45
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 46
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 47
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 48
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 49
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 50
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 51
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 52
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 53
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 54
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 55
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 56
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 57
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 58
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 59
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 60
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 61
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 62
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 63
Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Argumentele Existentei lui Dumnezeu la Richard Dawkins.doc

Alții au mai descărcat și

Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale

INTRODUCERE Actul creaţiei, în mod fundamental implică necesitatea unui sens profund. Este un sens semnificativ care va străbate întreaga istorie...

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt...

Originea Lumii în Concept Religios

INTRODUCERE Zborurile spaţiale au deschis omului secolului XX orizonturi cosmice nebănuite înainte. Pentru prima dată el a văzut pământul din...

Hermeneutică și Cunoașterea Teologică

Preliminarii Hermeneutica este un proces, dar şi o filosofie cu regulile ei, prin care se descriu metodele de înţelegere a mesajului unui text....

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Știința și religie

Dumnezeu fiind unul în fiinţă, dar întreit în persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Logosul divin este Dumnezeu adevărat, asemenea Tatălui şi...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Ai nevoie de altceva?