Contractul colectiv de munca

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 15016
Mărime: 95.25KB (arhivat)
Publicat de: Nicolaie Scurtu
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere ...4
 2. Capitulul I Considerații generale. Contractul juridic - izvor de drept al muncii .6
 3. I1. Noțiunea contractului de muncă în general 6
 4. I2. Contractul colectiv de muncă - noțiuni generale ...6
 5. I3. Importanța contractului colectiv de muncă 9
 6. I4. Categorii de contracte colective de muncă ...10
 7. Capitolul II Negocierea contractului de muncă .13
 8. I 1. Părțile contractului colectiv de muncă și reprezentarea acestora 13
 9. II 2. Obligativitatea negocierii colective 16
 10. II 3. Desfășurarea negocierii ..17
 11. II4. Facultatea încheierii contractului colectiv de muncă ..23
 12. Captolul III Încheierea contractului colectiv de muncă ..24
 13. III1. Conținutul contractului colectiv de muncă 24
 14. III2. Durata contractului colectiv de muncă ..26
 15. III3. Forma contractului colectiv de muncă ...27
 16. III4. Înregistrarea contractelor colective de muncă 27
 17. III5. .Publicitatea contractelor colective de muncă 31
 18. Capitolul IV Executarea contractului colectiv de muncă 32
 19. IV 1. Interpretarea clauzelor contractului colectiv de muncă 32
 20. IV2. Obligativitatea executării contractului colectiv de muncă .35
 21. IV 3. Efectele contractului colectiv de muncă ...35
 22. IV 4. Nulitatea contractelor colective de muncă 37
 23. Capitolul V Modificarea, suspendarea și încetarea contractului colectiv de muncă;
 24. Acordurile colective .39
 25. V 1. Noțiunea și procedura de modificare a contractului colectiv de muncă 39
 26. V2. Noțiunea și procedura suspendării contractului colectiv de muncă 41
 27. V3. Încetarea contractului colectiv de muncă 42
 28. V4. Acordurile colective 44
 29. Concluzii 47
 30. Bibliografie 50

Extras din licență

INTRODUCERE

”Munca nu este pedeapsa omului.

Este recompensa sa, puterea sa si placerea sa.”

George Sand

Așa cum se știe, muncă, înnobilează omul, recompensându-l cu o brățară de aur. Adevărat, însă așa cum se știe nimic nu este gratis, cel puțin pentru cei care nu cred în povești. Noi trebuie să ne cunoaștem drepturile și să știm cum putem să ni le cerem, tocmai de aceea am ales această temă. Existența omului în societate nu a putut niciodată să fie concepută separat de muncă, așadar, din punctul meu de vedere suntem obligați sa ne cunoaștem drepturile și să profităm de ele, așa cum suntem obligați să ne îndeplinim obligațiile contractuale.

Dreptul muncii este definit ca fiind acea ramură de drept care reglementează raporturile juridice care se nasc, se modifică și se sting în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă și a contractului colectiv de muncă, precum și raporturile juridice conexe acestora.

Lucrarea de față își propune șă prezinte noțiuni în legătură cu dreptul muncii, dar tema pricipală dezbătută este contractul colectiv de muncă.

Consider că această temă este foarte importantă deoarece, abordează, tema contractul colectiv de muncă ce reprezintă o convenție încheiată între organizațiile patronale și cele sindicale, stabilindu-se clauze care privesc condiții de muncă, salarizare dar și alte drepturi și obligații. Trebuie să se înțeleagă, că importanța contractului colectiv de muncă este dată de influența acestuia asupra raporturilor de muncă.

Lucrarea este strucurată în cinci capitole, care la rândul lor sunt formate de subcapitole care dezvoltă ideea pricipală propusă de fiecare capitol.

Primul capitol ne introduce și ne prezintă noțiunea de contract de muncă, iar începând cu subcapitolul doi ne este definit contractul colectiv de muncă dar și importanța sa în dreptul muncii.

Al doilea capitol abordează negocierea contractului colectiv de muncă, sunt detaliate părțile unui contract colectiv de muncă dar și cum se desfășoară negocierea contractului colectiv de muncă.

Capitolul numărul trei prezintă cum se încheie un contract colectiv de muncă, sunt abordate durata, forma, înregistrarea, publicitatea și foarte important, conținutul unui contract colectiv de muncă.

Capitolul al patrulea este format din prezentarea executării contractului colectiv de muncă, sunt prezentate efectele contractului dar și obligativitatea executării clauzelor acestuia. Totodată este definită nulitatea contractului colectiv de muncă și în ce situații se aplică.

Capitolul cinci, încheie această lucrare și abordează situațiile în care poate să intervină modificarea suspendarea dar și încetarea contractului colectiv de muncă. Acestea sunt definitive și prezentatea. În același timp, ultimul subcapitol abordează pe larg acordurile colective.

Capitulul I

Considerații generale. Contractul juridic - izvor de drept al muncii

I1. Noțiunea contractului de muncă în general

Munca este definită ca fiind activitatea umană specifică, manuală și/sau intelectuală, prin care omul își folosețte aptitudinile în scopul producerii bunurilor cerute de satisfacerea trebuințelor lor.

Sintagma ”contract de muncă” a fost introdusă în Codul civil român în art. 1472, o dispoziție nedreaptă pentru lucrător, lăsat la discreția patronului său. Însă prin Legea din 5 aprilie 1929, lucrătorul este pus la egalitate cu patronul său. Acest act normativ conține dispoziții generale privind încheierea contractului de muncă, în ceea ce privesc condițiile de fond: capacitatea de a contracta, consimțământul valabil, neviciat, obiectul licit, o prestație de muncă și remunerația. În schimb, în ceea ce privesc minorii sub 18 ani, legea prevedea condiții mai restrictive, fiind necesară o autorizație a reprezentantului său legal sau a unei persoane care îl are spre protecția și îngrijirea sa, autorizația putea fi una chiar verbală sau tacită. Pentru validitatea contractului de muncă nu era necesară înregistrarea lui de către angajator.

În acest moment însă, legea prevede că orice persoană fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Orice minor de 16 ani se poate angaja fără niciun acord din partea părinților sau a reprezentanților legali, iar minorii cu vârste între 15 și 16 ani se pot angaja doar dacă au un acord al părinților sau al reprezentanților legali. însă prevede condiții în plus la angajare.

Bibliografie

I. Lucrări de specialitate:

1. Athanasiu Al., Voloniciu Magda, Dima Luminița, Oana Cazan - Codul muncii. Comentarii pe articole, vol. I, Editura C.H. Beck, București, 2007.

2. Beligrădeanu Ș. - Legislația muncii comentată vol. L (4/2003), Ed. Lumina Lex, București, 2004.

3. Ciochină Barbu Ioan, Popescu Agat Mihaela - Dreptul muncii, ed. 2, Editura C.H. Beck, București, 2016.

4. Dr. Cernat Cosmin - Dreptul muncii, ed. a III-a, revăzută și adăugită Editura Universul Juridic, București, 2011.

5. Dr. Cernat Cosmin - Dreptul muncii, ed. a V-a, revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2014.

6. Dorneau Valer - Dreptul muncii. Partea generală, Editura Univerul Juridic, București, 2012.

7. D. Bossaert. C. Demmke, K. Nomden, R. Polet - Civil Services in the Europe of Fifteen. Trend and New Developments, European Institute of Public Administration, Maastricht, 2001.

8. Gidro Romulus - Dreptul muncii, Editura Universul Juridic, București, 2013.

9. Harbada Maria - Introducere in drept, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2002.

10. Lavinia Onica Chipea - Dreptul muncii curs universitar, Editura ”Pro Universitaria”, București, 2013.

11. Pătru Ștefănescu - Contractele și acordurile colectrive de muncă, Editura Hamangiu, București, 2014.

12. Pop L. - Tratat de drept civil. Obligații. Volumul I Regimul juridic general, edit. C.H. Beck, București, 2006.

13. Popescu Radu Răzvan - Dreptul Muncii, ed. a III-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2013.

14. Constantin Stănescu, Cornelui Bârsan - Drept Civil, Teoria generală a obligațiilor, Editura All, București, 1997.

15. Ștefănescu Ion Traian - Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwes, București, 2007.

16. Ștefănescu Ion Traian - Tratat teoretic și practic de drept al muncii, ed. a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, 2012.

17. Ștefănescu Ion Traian - Tratat teoretic și practiv de drept al muncii, ed. aIII-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2014.

18. Țiclea Alexandru - Tratat de dreptul muncii, Editia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007.

19. Țiclea Alexandru - Tratat de dreptul muncii, Editia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011.

20. Țiclea Alexandru - Tratat de dreptul muncii, Legislație, Doctrină, Jurisprundență, edit. a VII-a, revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2013.

21. Țiclea Alexandru - Tratat de Dreptul Muncii, Legsilație, Doctrină, Jurisprundență, ed. A X-a, actualizată, Editura Universul Juridic, București, 2016.

22. Țichindelean Mărioara - Dreptul colectiv al muncii, curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2015.

23. Voiculescu N. - Dreptul muncii. Reglementări interne și comunitare, Editura Wolters Kluwer, București, 2008.

...

Preview document

Contractul colectiv de munca - Pagina 1
Contractul colectiv de munca - Pagina 2
Contractul colectiv de munca - Pagina 3
Contractul colectiv de munca - Pagina 4
Contractul colectiv de munca - Pagina 5
Contractul colectiv de munca - Pagina 6
Contractul colectiv de munca - Pagina 7
Contractul colectiv de munca - Pagina 8
Contractul colectiv de munca - Pagina 9
Contractul colectiv de munca - Pagina 10
Contractul colectiv de munca - Pagina 11
Contractul colectiv de munca - Pagina 12
Contractul colectiv de munca - Pagina 13
Contractul colectiv de munca - Pagina 14
Contractul colectiv de munca - Pagina 15
Contractul colectiv de munca - Pagina 16
Contractul colectiv de munca - Pagina 17
Contractul colectiv de munca - Pagina 18
Contractul colectiv de munca - Pagina 19
Contractul colectiv de munca - Pagina 20
Contractul colectiv de munca - Pagina 21
Contractul colectiv de munca - Pagina 22
Contractul colectiv de munca - Pagina 23
Contractul colectiv de munca - Pagina 24
Contractul colectiv de munca - Pagina 25
Contractul colectiv de munca - Pagina 26
Contractul colectiv de munca - Pagina 27
Contractul colectiv de munca - Pagina 28
Contractul colectiv de munca - Pagina 29
Contractul colectiv de munca - Pagina 30
Contractul colectiv de munca - Pagina 31
Contractul colectiv de munca - Pagina 32
Contractul colectiv de munca - Pagina 33
Contractul colectiv de munca - Pagina 34
Contractul colectiv de munca - Pagina 35
Contractul colectiv de munca - Pagina 36
Contractul colectiv de munca - Pagina 37
Contractul colectiv de munca - Pagina 38
Contractul colectiv de munca - Pagina 39
Contractul colectiv de munca - Pagina 40
Contractul colectiv de munca - Pagina 41
Contractul colectiv de munca - Pagina 42
Contractul colectiv de munca - Pagina 43
Contractul colectiv de munca - Pagina 44
Contractul colectiv de munca - Pagina 45
Contractul colectiv de munca - Pagina 46
Contractul colectiv de munca - Pagina 47
Contractul colectiv de munca - Pagina 48
Contractul colectiv de munca - Pagina 49
Contractul colectiv de munca - Pagina 50
Contractul colectiv de munca - Pagina 51
Contractul colectiv de munca - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Contractul colectiv de munca.docx

Alții au mai descărcat și

Sănătate și Securitate în Muncă

Capitolul I Dispoziții generale 1.Definirea conceptului de „sănătate şi securitate în muncă” Securitatea și sănătatea în muncă este constituită...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Contractul Colectic de Munca

1. Consideraţii generale cu privire la noţiunea şi importanţa contractului colectiv de muncă 1.1 Definiţia şi istoricul contractului colectiv de...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Contractul colectiv de muncă - influența acestuia asupra relațiilor de muncă

Semnificaţia termenului „muncă” provine din limba slavonă – „monka” unde are mai multe sensuri Un prim sens, principal, este acela de activitate...

Contractul Colectiv de Muncă

Introducere Instituţiile contractului colectiv de muncă, mai mult, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Contractul Colectiv de Muncă

PARTEA I CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 1. Actualitatea temei investigate Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre...

Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate

1.Definiţie şi cadrul internaţional. Conform art. 229 alin 1 din Codul muncii contractul colectiv de muncă este convenţia incheiată in formă...

Ai nevoie de altceva?