Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 13854
Mărime: 267.47KB (arhivat)
Publicat de: Gregorian Iliescu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Constantin Daniela Luminita
Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Management Specializarea Administraţie Publică

Cuprins

 1. ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ DIN PERSPECTIVA EUROPEANĂ 7
 2. 1. DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 7
 3. A. Elemente introductive 7
 4. B. Cadrul instituţional al politicii de dezvoltare regională 10
 5. C. Dezechilibre regionale în cadrul Uniunii Europene 11
 6. D. Criza şi impactul ei asupra politicii regionale. Europa 2020 15
 7. 2. Întreprinderi mici şi mijlocii în Uniunea Europeană 17
 8. A. Coordonate definitorii 17
 9. B. Situaţia actuală a sectorului IMM în interiorul UE 18
 10. II. ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA 19
 11. A. Aspecte introductive 19
 12. B. Corelaţia politicilor de dezvoltare regională cu întreprinderile mici şi mijlocii 22
 13. C. Disparităţi regionale în dezvoltarea IMM-urilor în România 24
 14. D. Surse de finanţare 28
 15. E. Probleme actuale ale IMM-urilor în economia românească 28
 16. III. Politici de sprijiinire a IMM-urilor. Analiza impactului POR asupra mediului de afaceri regional 30
 17. Programul Operaţional Regional şi mediul de afaceri. O analiză cantitativă 31
 18. IV. STUDIU DE CAZ – PARCUL DE AFACERI SIMERIA 36
 19. Bibliografie 47

Extras din licență

INTRODUCERE

De la începuturile ei în anul 1957 şi până astăzi, Politica Regională a Uniunii Europene vine în sprijinul regiunilor şi statelor membre UE prin intermediul Fondurilor Structurale, contribuind activ la sănătatea şi stabilitatea economică a unei regiuni. Uniunea Europeană se află într-o continuă expansiune, urmând ca de la 1 iunie 2013, să vorbim deja de “Europa celor 28”. Astfel politica regională va avea de înfruntat noi provocări atât în ceea ce priveşte reducerea disparităţilor regionale între regiunile UE cât şi competitivitatea şi coeziunea internă a acestora.

Scurta introducere în temă

Problematica dezvoltării regionale şi a IMM-urilor este pe larg analizată atât din punct de vedere practic, prin diversele documente ale instituţiilor UE ce analizează, cercetează şi propune în aceste două mari sectoare ale Comunităţii Europene. Pe de altă parte, atât problematica IMM-urilor cât şi a dezvoltării regionale, atât pe plan european cât şi în România este analizată în numeroase lucrări de specialitate, atât a autorilor romani cât şi a autorilor străini. Amintim aici: Constantin, Daniela-Luminita, (2010), Economie regională: Teorii, modele, politici, Editura ASE, Bucureşti, unde se prezintă principalele metode de creştere economică regionala precum şi contribuţia Programului Operaţional Regional la dezvoltarea regională, Florescu Margareta Stela (2012), Management of Publicly Financed Projects, A practical approach, Editura Economică, Bucureşti, unde ni se prezintă atât fondurile structurale ale UE cât şi procentele alocate IMM-urilor şi contribuţia acestora la o creştere economică armonioasă, precum şi Profiroiu, Marius (2008), Instituţii şi politici europene, Editura Economică, Bucureşti, unde ni se prezintă modul în care organismele Uniunii Europene iau decizii în aceste domenii şi rolul şi importanta IMM în economie. Această enumerare nu se doreste a fi exhaustivă, în literatura de specialitate existând o întreagă serie de lucrări atât pe sectorul IMM cât şi pe problematica dezvoltării regionale.

Atunci când vorbim despre dezvoltare regională, ne gândim la forţele capabile să o susţină atât din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere funcţional. Aici intervine potenţialul întreprinderilor mici şi mijlocii, care, la ora actuală reprezintă peste 90% din totalul întreprinderilor europene. Uniunea Europeană a conştientizat importanţa acestui sector atât pentru economia comunităţii în general cât şi a regiunilor sale în special. Astfel sectorul IMM, a fost pus în centrul politicilor UE, amintind aici Strategia pentru creştere şi locuri de muncă de la Lisabona şi Strategia Europa 2020. Alte documente, cum ar fi Small Business Act for Europe, sunt create special pentru a susţine şi perfecţiona continuu acest sector, vital pentru sănătatea economică a UE.

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze atât domeniul dezvoltării regionale şi contribuţia politicilor UE la acest domeniu cât şi importanţa şi aportul IMM-urilor în promovarea unei dezvoltări regionale şi economice sănătoase cât şi a unui grad de competitivitate economică şi interregională ridicat. Analiza cuprinde atât perspectiva europeană cât şi perspectiva românească asupra acestor domenii.

Vom constata că, pe fondul actualei crize economice şi financiare mondiale, UE se confruntă cu mari provocări în ceea ce priveşte aceste mari sectoare, din datele analizate, reiese că, deşi criza a fost severă în unele regiuni, în medie nu a fost mai grav în regiunile mai puţin dezvoltate decât în cele puternic dezvoltate, astfel disparităţile regionale generale nu s-au schimbat semnificativ. Tot în această perioadă de incertitudine economică, în întreprinderile UE au fost angajate aproximativ 1 milion de persoane, dovedind capacitatea întreprinderilor europene de a atrage forţă de muncă.

La nivelul României, politica regională are începuturi mai târzii, aceasta îmbrăcând primele forme post 1990 începând cu anul 1996, cu 11 ani înainte de aderarea la UE. Primii ani de viaţă ai acestei politici sunt marcaţi mai mult de proceduri administrative, de adoptarea acquis-ului comunitar în domeniu decât de rezultate concrete. Deşi fondurile speciale de preaderare (ISPA, PHARE şi SAPARD) alocate către dezvoltarea regională, cel mai important pentru acest domeniu fiind fondul PHARE, au contribuit într-o oarecare măsură la dezvoltarea regională, o dată cu aderarea la UE, România are pentru prima oară accesul la fondurile structurale aferente acestui domeniu, ce pot fi contractate prin intermediul celor şapte Programe Operaţionale Sectoriale destinate celor mai importante domenii (resurse umane, transport, mediu, agricultură, etc.).

Preview document

Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 1
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 2
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 3
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 4
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 5
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 6
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 7
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 8
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 9
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 10
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 11
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 12
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 13
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 14
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 15
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 16
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 17
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 18
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 19
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 20
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 21
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 22
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 23
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 24
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 25
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 26
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 27
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 28
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 29
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 30
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 31
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 32
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 33
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 34
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 35
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 36
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 37
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 38
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 39
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 40
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 41
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 42
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 43
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 44
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 45
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 46
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 47
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 48
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 49
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 50
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 51
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 52
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 53
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 54
Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea Regionala si Intreprinderile Mici si Mijlocii.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Uniunea Europeană - Olanda

Istoric Uniunea Europeana - Pe 16 aprilie 1948 este semnata conventia instituind Organizatia Europeana de Cooperare Economica. Saisprezece state...

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice

Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea...

Auditul Public Intern

Legea 672 din 2002 reglementeaza auditul public intern la entitatile publice, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice si...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație

INTRODUCERE Intreprinderile mici şi mijlocii sunt recunoscute ca factor esenţial în dezvoltarea regională şi locală, respectiv ca parte integrantă...

Solutii de Finanțare a Afacerii

Aspecte generale ale finantarii Finanţarea întreprinderii înseamnă obţinerea şi punerea la dispoziţie a unor sume de bani, drepturi şi bunuri...

Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană...

Acordarea și Garantarea Creditelor pentru Exporturi și Importuri de Către Eximbank România

CAP. 1 Banca de Export-Import a României (Eximbank SA) Banca de Export-Import a României (Eximbank) s-a înfiinţat în anul 1992 în vederea...

Cum Funcționează Uniunea Europeană

Uniunea Europeană este un parteneriat economic şi politic unic în lume, care reuneşte 27 de ţări. Timp de peste o jumătate de secol a contribuit...

Absorbția Fondurilor Structurale de către IMM-urile Românești

Absorbţia fondurilor structurale de către IMM-urile româneşti 1. Rezumat La 31 mai 2010, gradul de absorbţie al fondurilor structurale în Romania...

Dificultăți și oportunități pentru mediul de afaceri românesc în urmă aderării la UE

1. REZUMAT La doi ani de la aderarea sa la Uniunea Europeană, România se află în faţa unor provocări majore în adoptarea modelului european,...

IMM-urile și dezvoltarea regională

Capitolul I IMM-urile si regiunea suv-vest 1.1 Descriere. Regiunea Sud – Vest Oltenia Regiunea Sud – Vest are o suprafaţă de 29.212 km2, ceea ce...

Ai nevoie de altceva?