Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 20530
Mărime: 1.25MB (arhivat)
Publicat de: Cezar Luca
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniel Pavaloaie

Cuprins

 1. INTRODUCERE. pag. 3
 2. Capitolul 1 Administraţia publica. pag.4
 3. 1.1) Ce este Administraţia publica. pag.4
 4. 1.2) Care sunt Instituţiile din cadrul acesteia. pag. 6
 5. 1.2.1) Primarii. pag. 7
 6. 1.2.2) Administrarea financiară. pag.7
 7. 1.2.2.1) Rolul Administraţiei Financiare. pag. 9
 8. 1.2.2.2) Care este rolul ei in societate. pag. 12
 9. 1.2.3) Instituţiile de Sănătate, Învăţământ, etc. pag. 13
 10. 1.2.4) Consiliul Local. pag. 16
 11. Capitolul 2 Noţiunea de guvernare electronica. pag.20
 12. 1) Impactul guvernării electronice in administraţia publica. pag. 20
 13. 2) Ce este Guvernarea Electronica. pag. 23
 14. 3) Rolul Guvernării Electronice. pag.29
 15. 4) Implicaţiile Guvernării Electronice. pag. 34
 16. CAPITOLUL 3 Studiu practic privind utilizarea guvernării electronice în Administraţia Publica din România. pag. 42
 17. BIBLIOGRAFIE…pag. 50

Extras din licență

INTRODUCERE

Administraţia publica reprezintă acea activitate care constă în principal în organizarea şi executarea prevederilor Constituţiei, a tuturor actelor normative şi a celorlalte acte juridice emise de autorităţile statului de drept.

Administraţia nu se confundă cu statul însuşi. Misiunile administraţiei constau în a îndeplini sarcinile pe care organele fundamentale ale statului i le încredinţează. In general, administraţia se dovedeşte se a fi una dintre cele mai utile activităţi umane. Cele mai alese însuşiri intelectuale ale omului, sprijinite pe maşini moderne, nu dau rezultatul aşteptat daca nu sunt administrate raţional si eficient, într-un cadru bine organizat.

Guvernarea reprezintă utilizarea tehnologiei informaţiei şi telecomunicaţiilor, şi îndeosebi a Internetului, în toate domeniile guvernării statului care furnizează servicii publice către utilizatori - între care cei mai importanţi sunt cetăţenii şi societăţile, cu scopul general de a îmbunătăţi serviciile şi a le reduce costurile, atât pentru utilizatori cât şi pentru furnizorii serviciilor.

In prezenta lucrare, abordăm sub aspect structural conceptul de guvernare electronică şi implicaţiile sale în administrativa publică din România, în scopul asigurării accesului la informaţie şi prestării serviciilor publice în regim interactiv. Obiectivul general al guvernării electronice îl constituie asigurarea accesului la informaţia oficială, prestarea serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, sporirea gradului de participare a cetăţenilor în procesul de guvernare, eficientizarea activităţii administraţiei publice, consolidarea democraţiei şi a instituţiilor statului de drept.

Lucrarea de fata este structurata in trei capitole. In prima parte, abordăm administraţa în ipostaza de structură / mod de organizare, rolul acesteia ca instituţie, orientări privind structura actuală a administraţiei publice . A doua parte se referă la noţiunea de guvernare electronica precum şi la implicaţiile sale în instituţiile administraţiei publice. In ultima parte am efectuat un studiu practic privind utilizarea guvernării electronice in administraţia publică din România, Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar, ghişeul.ro care constă în plata on-line a diverselor tipuri de taxe, stabilite de instituţii pentru diferite servicii.

CAPITOLUL 1. ADMINISTRAŢIA PUBLICǍ

1.1Ce este Administraţia Publică?

Din punct de vedere etimologic, termenul de administraţie provine din cuvintele de origine latină “ad” care înseamnă “la” si “mister”, care se traduce prin “slujitor”,” supus”. S-a ajuns astfel să se înţeleagă prin administraţie un fel de slujitor, supus al cuiva, iar prin “a administra”, acţiunea de a servi la ceva, activitatea înfăptuită la ordinele cuiva, un ministru, in accepţiunea menţionată, fiind socotit un fel de slujitor al societăţii. In literatura de specialitate se pot întâlni doua formulări: aceea de administraţie de stat si aceea de administraţie publică, ambele desemnează aceeaşi noţiune, dar cu denumiri diferite.

Termenul de “administraţie de stat” sau “administraţie publică” comportă mai multe accepţiunii. Astfel, o accepţiune este aceea activitate, situaţie, in care noţiunea de administraţie este concepută in sensul funcţional. Într-o altă accepţiune, noţiunea de administraţie evoca un sistem de organe de stat. In acest caz noţiunea de administraţie este privită sub aspect organizatoric. In ambele sale accepţiuni, atât de “activitate”, cât si de “sistem de organe”, noţiunea de administraţie este indisolubilă legata de noţiunea de stat.

Organele administraţiei de stat (ale administraţiei publice) sunt cunoscute si sub denumirea de organe ale puterii executive. Dar puterea executivă este înfăptuită nu numai de organele administraţiei publice, ci de alte organe de stat, care nu fac parte din aceasta categorie de organe. Astfel in ţara noastră organe ale puterii executive sunt: Preşedintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţarii, Curtea de Conturi, Serviciul Roman de Informaţie, Banca Naţionala a României, ca să le enumeram pe cele mai importante, care sunt organe ale puterii executive fară a face parte din sistemul organelor administraţiei publice, alt organ suprem este Guvernul. Aşadar sfera organelor puterii executive este mai largă decât sfera organelor administrative publice care sunt numai un element component al sistemului organelor puterii executive.

Activitatea legislativă reprezintă activitatea de conducere a societăţii la nivelul superior conducerii înfăptuite prin toate celelalte activităţi statale. Desfăşurând această activitate organele legislative reglementează cu forţă juridica superioară relaţiile sociale, prin elaborarea de norme juridice, formează alte organe de stat, exercită controlul general al respectării legii, exercită conducerea in politica externă. Actele organelor sunt adoptate spre a fi aplicate in viaţa socială, spre a fi executate. Această cerinţă se asigură printr-o altă formă a puterii de stat, anume puterea executivă, înfăptuită, in mare parte, de către organele administraţiei publice. Organele administraţiei publice sunt acelea care rezolva măsurile operative pentru satisfacerea nevoilor membrilor societăţilor, contribuind astfel într-o măsură decisivă, la realizarea progresului social.

Administraţia Publică ca activitate este una executivă, aceea de executare a legii si a celorlalte subordonate legi, dar administraţia publică nu trebuie confundată cu activitatea executive. Pe lângă organele administraţiei publice, activitatea de executare a legii desfăşoară toate celelalte organe de stat, precum si organizaţiile ne statale, ca si cetăţenii. In literatura de specialitate se arată ca funcţiile autorizaţiilor administrative ar consta in acţiune, consultare si deliberare. Pornind de la aceasta idee, administraţia publică a fost clasificată in:

- Administraţie activă;

- Administraţie consultativă;

- Administraţie deliberativă;

Preview document

Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 1
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 2
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 3
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 4
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 5
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 6
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 7
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 8
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 9
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 10
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 11
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 12
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 13
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 14
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 15
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 16
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 17
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 18
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 19
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 20
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 21
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 22
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 23
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 24
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 25
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 26
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 27
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 28
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 29
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 30
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 31
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 32
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 33
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 34
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 35
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 36
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 37
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 38
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 39
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 40
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 41
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 42
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 43
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 44
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 45
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 46
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 47
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 48
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 49
Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Guvernarea Electronica si Implicatiile Sale in Institutiile Administratiei Publice din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Progrese și dificultăți în implementarea e-guvernării în România

Capitolul I Conceptul de e-Guvernare şi implicaţii în reforma administraţiei publice în România I. 1. e-Guvernarea: între modă şi necesitate...

Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației

INTRODUCERE Tehnologia informaţiei reprezintă pentru administraţia publică un domeniu de interes major, domeniu care influenţează în mod direct...

Soluții Informaționale Actuale pentru Administrația Publică

I. INTRODUCERE Pregatirea României pentru aderarea la Uniunea Europeana a fost un proces semnificativ de tranzitie catre o societate...

Factori de succes și impedimente în implementarea guvernării electronice în România

CAPITOLUL 1 Conceptul de guvernare electronică 1.1 Apariţia e-guvernării în societatea românească Calculatoarele şi în principal Internet-ul, au...

Politici sociale ale Uniunii Europene

INTRODUCERE Politica socială definește setul de politici publice ce urmăresc realizarea protecției sociale și a bunăstării. Politica sociala a...

Analiza Sistemului de Plată Electronică a Impozitelor și Taxelor Locale în România

Cap 1. Sistemul naţional electronic de plăţi a impozitelor şi taxelor locale în România Utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor...

Guvernarea electronică și serviciile publice electronice

Introducere Guvernarea electronică reprezinta utilizarea informatiei si telecomunicatiilor, si indeosebi a Internetului, in toate domeniile...

Controlul Politic Asupra Administrației Publice

CONTROLUL POLITIC ASUPRA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CONSIDERAŢII GENERALE Administratia publica necesita supunere fata de diverse forme de control...

Te-ar putea interesa și

Evoluții privind achizițiile publice în România înainte și după aderarea României la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE In Romania, ca de altfel in toate celelalte tari care au aderat la Uniunea...

Istoricul Stării Civile în România

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALA 1.1 PREZENTAREA INSTITUTIEI Sectorul 2 este situat în partea de nord-est a Bucurestilor, cu prelungiri în zona...

Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII SI PERFECŢIONÃRII PROFESIONALE I.1.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DEFINIRE, CARACTERISTICI...

Intocmirea, conținutul informațional și circuitul documentelor în cadrul organizației publice

1.Prezentare generală a organizaţiei 1.1. Scurt istoric. Primăria Piatra Neamţ Primăria municipiului Piatra Neamţ are sediul în strada Stefan cel...

Soluții Informaționale Actuale pentru Administrația Publică

I. INTRODUCERE Pregatirea României pentru aderarea la Uniunea Europeana a fost un proces semnificativ de tranzitie catre o societate...

Proceduri de Transparență Decizională

INTRODUCERE Lucrarea de făţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la transparenţa decizională reglementată în legislaţia prezentă atât în...

Marketingul On-line în administrația publică - Utilizarea internetului în administrația publică

Marketingul în administrația publică presupune o relație continuă cu cetățeanul, care se află într-o triplă ipostază: de solicitant (client),...

Organizarea și funcționarea autorității-instituției publice

1.Organizarea şi funcţionarea autorităţii/instituţiei publice 1.1. Scurt istoric Primăria municipiului Piatra Neamţ a fost constituită în anul...

Ai nevoie de altceva?