Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 13341
Mărime: 1.75MB (arhivat)
Publicat de: Carmen I.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I: TURISMUL RURAL ..4
 3. 1.1 Concepte și definiții ale turismului rural 4
 4. 1.2 Forme ale turismului rural ..8
 5. 1.3 Particularitățile turismului rural ..14
 6. CAPITOLUL II .17
 7. 2.1 Concepte și definiții ...20
 8. 2.2 Forme de agrement 26
 9. 2.3 particularități 26
 10. CAPITOLUL III 29
 11. 3.1 Așezarea geografică și scurt istoric al zonei Păscoaia 29
 12. 3.2 Prezentarea satului de vacanță Frații Jderi .31
 13. 3.3 Activități de divertisment și de agrement în cadrul satului de vacanță Frații Jderi .34
 14. CONCLUZII .47
 15. BIBLIOGRAFIE ...51

Extras din licență

INTRODUCERE

Turismul reprezintă, prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic al civilizației actuale, intercorelat cu celelalte componente ale vieții economice și sociale, tinzând să ocupe o pondere tot mai mare în ansamblul economiei.

Se poate sublinia faptul că dezvoltarea turismului, cu o remarcabilă rapiditate și continuitate, constituie unul din principalele evenimente socio - economice ale secolului XX. Volumul în continuă creștere și importanța tot mai mare acordată pe plan mondial activitățile de prestări servicii (în general), justifică încadrarea acestora într-un sector distinct al economiei naționale, cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea generată de ,,sector terțiar’’. Esența sectorului terțiar rezidă în principal în prestarea unei game diverse de servicii, îndeplinind astfel o funcție social - economică importantă: funcția de verigă de legătură între ramurile economiei naționale.

Includerea turismului în sectorul terțiar se justifică și prin aceea că toate activitățile turistice sunt activități de prestații, atât în cazul serviciilor specifice, cât și în cazul serviciilor conexe de care beneficiază direct sau indirect, industria turistică. Datorită caracterului eterogen al acestor activități și datorită interferențelor serviciilor turistice cu alte activități ale sectorului terțiar, indicatorii economiei folosiți pentru măsutrarea volumului activității turistice nu sunt în toate cazurile suficient de reprezentativi pentru a permite determinarea cu precizie a poderii turismului în totalul efectelor economice ale sectorului terțiar. Rolul turismului în economia unei țări a crescut tot mai mult, impactul său asupra altor ramuri și sectoare ale economiei, contribuția sa la crearea PNB devenind tot mai evidentă. Turismul este și un factor de diversificare a structurii sistemului economiei naționale prin apariția unor ramuri a căror activitate este legată de cea turistică prin lărgirea și reorientarea producției unor ramuri consacrate.

Turismul contribuie de asemenea la utilizarea mai bună a forței de muncă. Importanța turismului decurge și din faptul că, aceasta contribuie la atenuarea unor dezechilibre teritoriale, permițând integrarea în circuitul mondial a unor zone mai sărace din punct de vedere al resurselor pentru industrie, al resiurselor umane, etc. În ceea ce privește contribuția turismului la protejarea mediului, specialiștii sunt unanimi în a aprecia că, prin amenajarea turistică se încearcă punerea în valoare a resurselor concomitent cu protejarea lor.

Turismul contribuie și la ridicarea nivelului de instruire și civilizație a omului, asigură un plus de informare prin contracte cu alte civilizații, intensifică legăturile dintre populații. Nivelul de dezvoltare al turismului reprezintă un indice de calitate al progreselor înregistrate în comerțul mondial.

Turismul contribuie și la diversificarea exporturilor.

Toate cele menționate mai sus reprezintă tot atâtea argumente în favoarea dezvoltării turismului. Analizând dinamica dezvolotării turismului pe plan mondial în ultima perioadă, rezultă că, circulația internă și internațională se dezvoltă ascendent, în ritmuri care depășesc ritmurile înregistrate în multe alte sectoare ale economiilor țărilor care își dezvoltă industria turismului.

CAPITOLUL I

TURISMUL RURAL

1.1. Concepte și definiții ale turismului rural

Încă de când oamenii au început să străbată pământul, tot de atunci a început să se manifeste o tradiție conservată de locuitorii regiunilor rurale de a oferi “casă și masă” celor care îi vizitează. Multe zone rurale ale Europei și Asiei au fost străbătute în lung și în lat, de-a lungul secolelor, de numeroase “rute vechi”, pe care drumeții le-au parcurs spre diverse destinații.

Încă din perioada antică, multe sate primeau drumeții care se găseau în pelerinaj la temple renumite sau pentru cure balneare în terme ( Grecia, Italia, Spania).

Turismul rural este o formă a turismului care se desfășoară în mediul rural, orientată spre utilizarea resurselor turistice locale (naturale, culturale etc.), cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor locale, gospodăriilor țărănești, de fermier etc.

În România, primele acțiuni turistice în mediul rural s-au realizat începând cu anii 1967-1968, pentru grupe de turiști aflați pe litoralul românesc și în Delta Dunării. Un moment semnificativ s-a înregistrat în anul 1972, când în urma unui studiu realizat de către Centrul de Cercetări pentru Promovarea Turismului Internațional, s-a stabilit, prin Ordinul Ministerului Tineretului (OMT nr.297), că pot fi introduse în turismul intern și internațional 118 localități rurale.

După anul 1980, turismul rural era deja rentabil, având în vedere că 25% din populația țărilor Comunității Europene își petrec cea mai mare parte a concediului în zonele rurale, iar 23% în zonele montane.

Bibliografie

1. Cocean Pompei Geografia generală a turismului, Ed.Meteor Press

2. Cosmescu I. Turismul, Ed. Economică, București

3.Chiriac Crina Alexandra și Cristea Adriana Anca Animația în turism și industria ospitalității, Ed. Gemme Print, București

4. Glăvan Vasile Turismul în România, Ed.Economică

6. Henchel Blanca Garcia Marketing în turism rural, Ed,Irecson, București

7. Iordache Carmen Economia turismului, Ed.Independenta Economică, 2008

8. Ioncică Maria și Gabriela Stanciulescu Economia turismului și serviciilor, Ed.Economică

10. Minciu R. Economia turismului, Ed.Uranus

11. Matei D. Turism rural românesc. Actualizare si perspective, Ed.Economică

12. Nistoreanu P. Turism rural, o afacere mică cu perspective mari, Ed.Economică

14. Neacșu N., Baron P., Snack O. Economia turismului, Ed.Preuniversitară

15. Statie Gheorghe Turism rural și managementul pensiunilor turistice, Ed.Independența Economică, Pitești

16. Stănciulescu G., Lupu N., Tigu G. Dicționarul poliglot explicativ de termeni utilizați în turism, Ed.All, București

- **************************autor Abimația și animatorul în turism

17. Zaharia Marian Economia serviciilor

www.turismrural.com

www.agrement.com

Preview document

Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 1
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 2
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 3
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 4
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 5
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 6
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 7
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 8
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 9
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 10
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 11
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 12
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 13
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 14
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 15
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 16
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 17
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 18
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 19
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 20
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 21
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 22
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 23
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 24
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 25
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 26
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 27
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 28
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 29
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 30
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 31
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 32
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 33
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 34
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 35
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 36
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 37
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 38
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 39
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 40
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 41
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 42
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 43
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 44
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 45
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 46
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 47
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 48
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 49
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 50
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 51
Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Activitati de agrement practicate in pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Fratii Jderi.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul Rural în Delta Dunării

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de licenţă, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor...

Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea

INTRODUCERE Turismul, caracterizat pe scurt, apare ca un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa...

Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică

INTRODUCERE Oare ce i-ar împinge pe unii călători să își părăsească confortabilul fotoliu și să se arunce cu capul înainte în necunoscut? Ce i-ar...

Analiza ofertei de agrement Vatra Dornei

INTRODUCERE Activitatea turistică se numără printre acele câteva fenomene care s-au impus, şi care au căpătat o importanţă tot mai mare în epoca...

Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării

Introducere Tema aleasă spre analiză se numeşte „REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII” şi cuprinde mai multe capitole şi subcapitole în care se...

Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur

INTRODUCERE Turismul reprezintă prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic civilizației actuale și una din componentele majore ale...

Turismul Rural - Studiu de Caz Dobrogea

Introducere Putem afirma, fără a greşi, că apariţia călătoriilor turistice s-a produs în antichitate, iar activităţile turistice în spaţiul rural...

Turism balnear

CAPITOLUL 1 - STRATEGIA DEZVOLTĂRII TURISMULUI BALNEAR ȘI DE LITORAL 1.1. Considerații generale privind strategia dezvoltării turismului În...

Ai nevoie de altceva?