Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 14398
Mărime: 4.90MB (arhivat)
Publicat de: Florentin David
Puncte necesare: 11
Facultatea de Comert
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. Capitolul I. Noțiuni teoretice privind agenția de turism și operațiunile acesteia ...2
 3. 1.1. Definirea agenției de turism ..2
 4. 1.2. Tipologia agențiilor de turism ...3
 5. 1.3. Prezentarea produselor turistice oferite de agențiile de turism .8
 6. 1.4. Vânzarea biletelor de transport ... .. 9
 7. 1.5. Serviciile turistice oferite de agențiile de turism .11
 8. 1.6. Vânzarea serviciilor complementare 12
 9. Capitolul II. Descrierea agenției de turism OLTEXTUR și a produselor oferite ...14
 10. 2.1. Istoric, evoluție și date de identificare ale agenției de turism .14
 11. 2.2. Organigrama, fișa postului, departamente și birourile funcționale ale agenției ..15
 12. 2.3. Descrierea concurenților și partenerilor de afaceri ... ..20
 13. 2.4. Site-ul agenției de turism și a ofertelor turistice oferite ..23
 14. 2.5. Evoluția indicatorilor financiari ai agenției de turism .25
 15. 2.6. Analiza SWOT a agenției de turism 33
 16. Capitolul III. Perspective de diversificare a serviciilor turistice oferite de agenția de turism . ...36
 17. 3.1. Serviciile oferite de agenția de turism ..36
 18. 3.2. Circuit turistic de lux în Moldova .38
 19. 3.2.1. Descrierea circuitului ..39
 20. 3.2.2. Analiza de preț a circuitului 41
 21. 3.2.3. Promovarea circuitului turistic 42
 22. 3.3. Elemente de noutate create pentru diversificarea serviciilor turistice ale agenției 43
 23. Concluzii .. .46
 24. Bibiografie . ...48
 25. Anexe

Extras din licență

INTRODUCERE

Turismul reprezintă prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic civilizației actuale și una din componentele majore ale vieții economice și sociale ce concentrează interesul unui număr tot mai mare de țări. În ultimii ani, turismul a căpătat o amploare tot mai mare, devenind un mijloc modern și eficient de diversificare a căilor de refacere a capacității de muncă și de petrecere a timpului liber.

În prezent, putem vorbi despre o adevarată industrie a turismului care cuprinde activitatea agențiilor de turism, hotelurilor și a firmelor care se ocupă de transportul turiștilor. Crearea ofertei turistice, respectiv întocmirea programelor destinate turiștilor străini este operațiunea care necesită un studiu permanent în afara preferințelor turiștilor pentru ca aceasta să devină, prin conținut, atractivă și valorificabilă.

Tema aleasă și anume “Management și operațiuni în cadrul agenției de turism OLTEXTUR” tratează cele mai importante aspecte care contribuie la realizarea activității agenției de turism pentru îndeplinirea nevoilor clienților.

Lucrarea de față este structurată astfel: introducere, trei capitole și se finalizează cu concluzii, recomandări, bibliografie și anexe.

În primul capitol intitulat “Noțiuni teoretice privind agenția de turism și operațiunile acesteia” sunt prezentate succint definițiile și conceptele privind agenția de turism în general. Este abordată problematica activităților și tipologiei, precum și o prezentare scurtă a produselor turistice oferite de aceasta, pentru ca în capitolul următor acestea să fie detaliate fiecare în parte.

În al doilea capitol “Descrierea agenției de turism OLTEXTUR și a produselor oferite de aceasta” sunt cuprinse datele generale despre societate, organizarea agenției și principalii concurenți. Tot în acest capitol sunt prezentați indicatorii financiari ai agenției, având un rol important în activitatea ei.

În capitolul al treilea “Perspective de diversificare a serviciilor turistice oferite de agenția de turism OLTEXTUR” sunt prezentate modalitățile de vânzare a produselor acesteia și diversificarea lor prin oferirea unui circuit intern în zona de nord a țării, destinat tuturor categoriilor de vârste și celor care au venituri medii.

Capitolul I: Noțiuni teoretice privind agenția de turism și operațiunile acesteia

1.1. Definirea agenției de turism

Interesul pentru călătorie și turism s-a transformat de-a lungul anilor într-un mare fenomen de masă, implicând milioane de oameni ce vizitează alte țări și multe alte milioane ce călătoresc în interiorul țării. Călătoria este în prezent cea de-a doua mare componentă a comerțului internațional dezvoltând o varietate de industrii. Viitorul turismului este promițător prin specificul și potențialul său social și economic.

România este o destinație căutată de turiștii străini având un turism intern dezvoltat care se desfășoară pe baza unui cadru legal încă din perioada interbelică. Țara noastră este înzestrată cu un potențial turistic diversificat și concentrat fiind caracterizat prin existența unor forme de relief accesibile și armonios îmbinate pe întreg teritoriul și un patrimoniu cultural-istoric, arhitectural apreciat pe plan internațional cu care România se poate declara în rândul destinațiilor turistice atractive din Europa și din întreaga lume.

În țările cu activitate turistică intensă și în literatura de specialitate, se folosește noțiunea de agenție de voiaj care diferă conceptual față de viziunea românească.

Agențiile de voiaj au apărut ca întreprinderi mici care propuneau și organizau serviciile necesare fiecărui voiaj și stimulau, în același timp, dorința de călătorie.

Agențiile de voiaj sunt întreprinderi de servicii care facilitează și promovează expansiunea voiajelor. Apariția lor, la jumătatea secolului al XIX-lea, coincide cu expansiunea noilor mijloace de transport, cum au fost transportul pe calea ferată sau transportul maritim, care ofereau modalități mai ușoare și mai comode pentru transportul turiștilor. Prin agenție de voiaj înțelegem o întreprindere independentă sau o rețea de filiale având ca obiect de activitate rezervarea și comercializarea biletelor pentru mijloacele de transport și vânzarea pachetelor turistice oferite de “tour-operatori”.

Agenția de turism este o întreprindere comercială care are ca scop oferirea, organizarea, vânzarea și prestarea serviciilor privind transporturile, hotelurile sau acțiunile turistice de orice fel. Aceste servicii oferite au un preț forfetar, un program stabilit de agenție sau de liberă alegere a clientului.

Apropierea și contactul permanent cu cererea turistică transformă agenția de turism într-o valoroasă sursă de informații privind necesitățile și tendințele pieței. Rolul său depășește cu mult funcția de distribuție și transformă acest tip de întreprindere într-un partener esențial al activității tursitice. Nu există deosebiri esențiale între obiectivele de activitate ale unei agenții de turism și agenția de voiaj, doar că, în plus față de vânzarea de bilete pe mijloace de transport, agenția de turism vinde și programe turistice. Diferența apare doar în gradul de concepere și organizare a călătoriei turistice.

Bibliografie

1. Constantin A., Transporturi și expediții internaționale, București, Editura ALL, 1998

2. Davidson R., Business Travel, Londra, Editura Pittman Publishing, 1994

3. Gherasim T., Marketing turistic, Editura Economică, București 1999

4. Ignat D., Transporturile ieri și azi, Editura Tehnică, București, 1989

5. Ioncică M., Economia serviciilor, București, Editura Uranus, 2000

6. Marin Pantelescu A., Diversificarea și personalizarea serviciilor turistice in contextul globalizării, Editura ASE, București 2009

7. Minciu R., Amenajarea turistică a teritoriului, Editura Sylvi, București, 1995

8. Neacșu N., Baron P., Snak O., Economia turismului, Editura Pro Universitaria, București 2006

9. Stănciulescu G., Micu C., Economie și gestiune în turism. Probleme, proiecte și studii de caz, Editura C.H. Beck, București, 2009

10. Stănciulescu, G., Managementul agenției de turism, Editura ASE, București, 2005

11. Stănciulescu, Managementul operațiunilor de turism, Editura All Beck, București, 2003

12. Stănciulescu G., Marin-Pantelescu A., Tehnica operațiunilor de turism. Studii de caz și probleme, Editura ASE, București, 2008

13. http://www.paralela45.ro/pagina/franciza-paralela-45

14. http://blog.oltextur.ro/

15. ttp://www.oltextur.ro/contact/

16. http://www.turismmarket.com/ce-face-un-manager-de-agentie

17. http://www.efin.ro/model_fisa_post_2379/fisa_post_secretara.html

18. http://www.efin.ro/model_fisa_post_2379/fisa_post_contabil.html

19. http://contabilitateafirmei.manager.ro/fise_de_post/fisa_de_post_agent_de_ticketing.htm

20. http://www.oltextur.ro/romania/cazare/turism-social/

21. http://calatoreste.ro/index.php/articole-utile-calatorie/id_290/Primele-3-agentii-de-turism-din-Romania-detin-20-din-piata.html

22. http://simiondm.ro/Teaching/Documentation/MasterB2/4-Badita3.pdf

Preview document

Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 1
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 2
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 3
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 4
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 5
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 6
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 7
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 8
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 9
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 10
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 11
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 12
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 13
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 14
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 15
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 16
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 17
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 18
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 19
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 20
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 21
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 22
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 23
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 24
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 25
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 26
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 27
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 28
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 29
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 30
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 31
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 32
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 33
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 34
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 35
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 36
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 37
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 38
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 39
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 40
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 41
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 42
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 43
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 44
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 45
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 46
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 47
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 48
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 49
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 50
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 51
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 52
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 53
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 54
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 55
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 56
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 57
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 58
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 59
Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Management si operatiuni in cadrul agentiei de turism Oltextur.docx

Alții au mai descărcat și

Calitatea Serviciilor Turistice

Capitolul I CALITATEA ŞI DETERMINANŢII CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE 1.1 CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE Conceptul de calitate a fost...

Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi

INTRODUCERE Turismul reprezintă, prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic al civilizației actuale, intercorelat cu celelalte...

Agenția de turism - Componentă a distribuției turistice

INTRODUCERE Turismul face parte din sectorul serviciilor și își pune amprenta hotărâtoer asupra economiei mondiale prin efectele considerabile pe...

Agențiile de Turism

INTRODUCERE Unul dintre principalele fenomene social-economice ale secolului nostru îl constituie dezvoltarea cu o rapiditate şi continuitate...

Înființarea unei agenții de turism

Cap. 1 Date generale. Pozitionarea agentiei de turism 1.1. Date generale „Colour Travel” este o agentie de turism tur-operatoare, tânara si...

Program de marketing pentru participarea agenției de turism Atlantic Tour

INTRODUCERE Agenţiile private de turism formează veriga de bază a instituţiilor care activează în industria turistică. Pot fi considerate agenţii...

Analiza Ofertei și Cererii Turistice la Nivelul Regiunii de Dezvoltare nord-est

Introducere Regiunea Nord-Est este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998, având capitala în municipiul Piatra Neamț. Ca și celelate...

Activitatea agenției de turism Nova Turist SRL

Capitolul I Generalităţi privind activitatea de turism Drumul străbătut de omenire pe calea progresului a fost întotdeauna sprijinit, dar, de...

Ai nevoie de altceva?