Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 24708
Mărime: 3.19MB (arhivat)
Publicat de: Alexandra M.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ---
Facultatea de Geografie
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Specializare: geografia turismului

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 4
 3. Capitolul I. LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL BAZELOR DE CAZARE ȘI PRIMIRE TURISTICĂ 6
 4. 1.1. Înființarea unei pensiuni, norme metodologice 6
 5. 1.1.1. Eliberarea, retragerea și anularea certificatului de clasificare 7
 6. 1.1.2. Retragerea și anularea certificatului de clasificare 8
 7. 1.2. Hotărârea Guvernului nr. 709/10 iunie 2009 privind clasificarea structurilor de primire turistică 10
 8. 1.3. Tipuri de baze de primire turistice cu funcție de cazare 12
 9. 1.4. Condiții minime pentru pensiunile turistice și fermele agroturistice 14
 10. Capitolul II. JUDEȚUL MARAMUREȘ - CARACTERIZARE GEOGRAFICĂ 16
 11. 2.1. Așezare geografică 16
 12. 2.2. Relief 17
 13. 2.3. Clima 19
 14. 2.4. Hidrografia 20
 15. 2.5. Fauna și vegetația 22
 16. 2.6. Componenta demografică și de habitat 24
 17. 2.7. Căile de comunicație și transporturile 25
 18. 2.7.1. Sighetu Marmației 27
 19. Capitolul III. STAȚIUNEA BALNEOCLIMATERICĂ OCNA ȘUGATAG 29
 20. 3.1. Aspecte generale 29
 21. 3.2. Istoric 30
 22. 3.3. Localizare 32
 23. 3.3.1. Localități aflate în administrația comunei Ocna Șugatag 33
 24. 3.4. Clima 35
 25. 3.5. Turismul balnear 35
 26. 3.6. Turismul rural în comuna Ocna Șugatag 37
 27. 3.6.1. Scurt istoric al apariției fenomenului turistic rural din Ocna Șugatag 37
 28. 3.6.2. Asociațiile turistice locale si naționale și rolul acestora în afirmarea turismului rural din comuna Ocna Șugatag 38
 29. Capitolul IV. PENSIUNEA TELEPTEAN*** - LOCALITATEA OCNA ȘUGATAG 41
 30. 4.1. Prezentarea și poziția pensiunii 41
 31. 4.2. Investiție și categorie 43
 32. 4.3. Construcția și compoziția pensiunii 44
 33. 4.4. Dotarea camerelor 46
 34. Capitolul V. FACILITĂȚI GENERATE DE CĂTRE ”PENSIUNEA TELEPTEAN” 50
 35. 5.1. Servicii oferite în cadrul pensiunii 50
 36. 5.2. Prețuri practicate și strategii de promovare 52
 37. 5.3. Personalul pensiunii 54
 38. 5.4. Furnizorii 55
 39. 5.5 Analiza SWOT a pensiunii ”Teleptean” 56
 40. Capitolul VI. TRASEE TURISTICE DESTINATE TURIȘTILOR ”PENSIUNII TELEPTEAN” 60
 41. 6.1. Propunere traseu turistic nr.1 60
 42. 6.2. Propunere traseu turistic nr.2 62
 43. 6.3. Propunere traseu turistic nr.3 64
 44. 6.4. Propunere traseu turistic nr.4 66
 45. 6.5. Propunere traseu turistic nr.5 67
 46. 6.6. Propunere traseu turistic nr.6 70
 47. CONCLUZII 72
 48. BIBLIOGRAFIE 74

Extras din licență

INTRODUCERE

Oare ce i-ar împinge pe unii călători să își părăsească confortabilul fotoliu și să se arunce cu capul înainte în necunoscut? Ce i-ar împinge pe pelerinii moderni numiți turiști, să pornească în călătorii estivale? Pentru unii ar fi setea de exotism și sentimentul de libertate, în timp ce pentru alții ar fi nostalgia originilor. Sau poate fi dorința de a descoperi o nouă țară, o natură nealterată și un vechi fel de comunitate umană. Pe toți acei turiști, a cărui stil de viață se deosebește în mod radical de modelele tradiționale și care consideră tehnologia și viteza drept lucruri firești, îi îndemnăm sincer să vină să viziteze autenticul, primitivul și naturalul Maramureș.

Aici turistul se va întoarce în trecut, se va cuibări în cătune de basm până la vârfurile sălbatice ale munților, se va îndrăgosti de simplitatea vieții de la țară, de arhitectura de lemn, de costumul popular, de dansul și cântecul tradițional și nu în cele din urmă, de oamenii simpli, deschiși și ospitalieri. Acei turiști care visează în adâncul sufletului lor la întâlniri cu civilizații de mult uitate, care sunt atât de diferite și totuși atât de familiare, sunt mai mult decât bineveniți, pentru că da, asemenea civilizații încă există!

A veni în Maramureș înseamnă să te întorci în trecut, să întâlnești oameni, mentalități de mult dispărute în alte părți ale Europei. Natura nealterată plină de simplitate, cătunele de basm, vechea civilizație a lemnului, străvechi datini și tradiții, obiceiurile, portul popular autentic, oamenii primitori, simpli, harnici și artizani păstrează încă vii vechile meșteșuguri, iar acestea sunt numai câteva din comorile și atracțiile pe care această regiune din partea de miazănoapte a României, le dezvăluie turiștilor.

Dacă m-ar întreba cineva de ce am ales să vorbesc despre Maramureș, aș raspunde simplu: Maramureșul pentru mine este locul unde m-am născut și am crescut, este o stare de spirit, este sunet și culoare, este locul de care te îndrăgostești pentru totdeuna. Tradițiile, obiceiurile, portul popular autentic, cântecul și dansurile tradiționale ne fac unici în lume, ceea ce în alte părți se găsește în muzeu, la noi se păstrează în viața de zi cu zi, ceea ce este o valoare de patrimoniu neprețuită!

Pe cale de consecință, lucrarea prezentă abordează subiectul ”Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag. Structură și funcționalitate turistică”. Stațiunea în care se regăsește pensiunea este prin definire o stațiune balneoclimaterică cu perspective mărețe de viitor. Această stațiune poate satisface gusturile oricărui turist, indiferent dacă acesta dorește să întâlnească țăranul în haine tradiționale în zilele de sărbătoare, dacă vrea să evadeze din cotidian și să respire aerul proaspăt de la țară sau dacă efectiv dorește să vină la tratament la apele sărate recunoscute pentru efectele lor miraculoase.

Structura lucrării a fost concepută în maniera următoare: introducerea, unde sunt prezentate aspectele generale ale subiectului abordat; și cele 7 capitole divizate în mai multe subcapitole. Astfel, lucrarea debutează cu un capitol dedicat prezintării legislației în domeniul bazelor de cazare și primire turistică unde se expun normele metodologice în vederea înființării unei pensiuni turistice, modul de eliberare, retragere și anulare a certificatului de clasificare. Totodată se enumeră tipurile de baze de primire turistică cu funcție de cazare și se vorbește despre condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească pensiunile turistice și fermele agroturistice.

În al doilea capitol se analizează județul Maramureș, din mai multe puncte de vedere și aici ne referim la: așezare geografică, relief, climă, hidrografie, faună și vegetație, căile de comunicație și transport. De asemenea, se vorbește și despre localitatea Sighetu Marmației și totodată este prezentă și o hartă de localizare a județului.

Al treilea capitol se concentrează în jurul stațiunii balneoclimaterice Ocna Șugatag. Aici vor fi prezentate aspecte generale vis-a-vis de localitate, istoricul acesteia, localizarea susținută de o hartă a comunei, urmând a se vorbi despre turismul balnear, turismul rural și în același timp sunt menționate două dintre asociațiile turistice locale și rolul acestora în afirmarea turismului rural din comună.

În cel de al patrulea capitol se evidențiază ”Pensiunea Teleptean”. Acest capitol cuprinde câteva informații de interes general: prezentarea și poziția pensiunii susținută de o hartă cuprinzând obiectivele cele mai importante destinate vizitării, investiția și categoria din care aceasta face parte, construcția și compoziția camerelor și nu în cele din urmă, se va vorbi despre dotarea camerelor.

Al cincilea capitol ne va trimite la facilitățile de care ”Pensiunea Teleptean” dispune, urmând a fi prezentate în detaliu. Principalele subcapitole sunt: serviciile oferite în cadrul pensiunii, prețurile practicate și strategiile de promovare, personalul de care pensiunea dispune în acest moment și furnizorii cu care aceasta colaborează. Tot aici este realizată și analiza SWOT a pensiunii.

Ultimul capitol tratează și detailează perspectiva subiectului abordat, care va fi prezentat prin 6 trasee turistice pe care turiștii cazați la pensiune pot să le realizeze. Aceste trasee turistice sunt însoțite de câte o hartă.

Bibliografie

1. Andreica, I., Andreica, Ș. (2012), Din istoria Văii Vaserului, Edit. Ceconi, Baia Mare.

2. Bereș, I., Contribuții la cunoașterea ornitofaunei Depresiunii Maramureșului, în Anuarul Marmația IV, Baia Mare.

3. Bereș, I.(1994), Pietrosul Rodnei, broșură editată de Societatea Ecologistă Sighetul Marmației.

4. Bud, T., Date istorice despre protopopiatele, parohiile și mănăstirile române din Maramureș din timpurile vechi până în anul 1911.

5. Ciangă, N., Deszi, Șt. (2007), Amenajare turistică, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.

6. Cocean, P., Filip, S. (2008), Geografia Regională a României, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.

7. Cristea, G., Dăncuș, M. (2000), Maramureș: Un muzeu viu în centrul Europei, Edit. Fundației Culturale Române, București.

8. Coman, A. (1969), Flora Maramureșului, în Comunicări botanice, Societatea de Științe Biologice din R.S.R..

9. Filipașcu, A. (1940), Istoria Maramureșului, București.

10. Marin A. (2012), Managementul diversificării serviciilor în unitățile de turism, Universitatea Babeș-Bolyai.

11. Mihalyi, I. (1900), Diplome maramureșene din secolele XIV și XV, Sighet;

12. Ielenicz, M., Comănescu, L. (2006), România - Potențial turistic, Edit. Universitară Clujeană.

13. Grolleau, H. (1999), citat de Cornelia Ureche, Gabriela Rotar;

14. Kotler P. (2005), Managementul Marketingului, Teora.

15. Petrea, R.,Petrea, D. (2000), Turism rural, Edit. Presa Universitară Clujeană.

16. Popa, R. (1970), Țara Maramureșului în veacul al XIV-lea, București.

17. Program finanțat de Uniunea Europeană, Maramureșul turistic - România.

18. Vorzsîk Á., Paina N. D., Pop M. D. (2006), Marketingul serviciilor. [Vol. 1]: Probleme de ansamblu ale terțiarului, Alma Mater, A.

19. ***http://www.manastireabarsana.ro/ - accesat: 05.06.2015.

20. ***http://maramurestranscarpatia.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=119&lang=ro - accesat: 20.03.2015.

21. ***http://www.gal-maragutai.ro/ - accesat: 20.03.2015.

22. ***Informații preluate din anexa 1.5 la normele metodologice, Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tip pensiune turistică și pensiune agroturistică, (anexa nr.2 din OM 1296/2010, 1051/2011, OM 65 din 2013);

Preview document

Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 1
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 2
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 3
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 4
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 5
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 6
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 7
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 8
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 9
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 10
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 11
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 12
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 13
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 14
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 15
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 16
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 17
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 18
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 19
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 20
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 21
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 22
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 23
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 24
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 25
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 26
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 27
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 28
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 29
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 30
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 31
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 32
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 33
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 34
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 35
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 36
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 37
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 38
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 39
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 40
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 41
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 42
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 43
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 44
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 45
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 46
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 47
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 48
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 49
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 50
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 51
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 52
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 53
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 54
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 55
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 56
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 57
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 58
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 59
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 60
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 61
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 62
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 63
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 64
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 65
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 66
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 67
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 68
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 69
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 70
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 71
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 72
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 73
Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Pensiunea teleptean din Ocna Sugatag - structura si functionalitate turistica.doc

Alții au mai descărcat și

Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi

INTRODUCERE Turismul reprezintă, prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic al civilizației actuale, intercorelat cu celelalte...

Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș

Introducere Dezvoltarea turismului durabil este o preocupare ce devine tot mai importantă pe măsura evoluției turismului și este dezbătută la...

Raport practică - Pensiunea Lidana Suceava

Motivaţii, explicaţii Stagiul de practica a fost efectuat la Pensiunea Lidana din comuna Vama, judetul Suceava, in perioada 9 iunie- 29 iunie...

Evoluția structurilor de cazare în România

I. Structura de primire turistică 1.1 Clasificarea structurilor de primire Prin structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică...

Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor

I. Introducere Turismul rural a fost practicat în România multã vreme în mod neorganizat, rezultând din necesitatea turistilor de a gãsi un mod de...

Practică pensiune - Casa Reims Brașov

Capitolul I Prezentarea firmei I.1: Denumirea, localizarea Pensiunea Casa Reims, este o unitate de patru margarete, fiind o componentă a firmei...

Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile

INTRODUCERE Actualitatea temei este determinată în ciuda succesului incontestabil, noua stiinta socială despre turism s-a izbit de unele...

Infintarea unei Pensiuni

Capitolul 1 TREI PASI PENTRU INFIINTAREA UNEI PENSIUNI In cazul in care v-ati decis sa porniti o mica afacere in turism, iata ce trebuie sa...

Ai nevoie de altceva?