Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 16369
Mărime: 73.00KB (arhivat)
Publicat de: Leonidas Iancu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rodes I

Cuprins

  1. CAPITOLUL I ANALIZA POTENȚIALULUI ZONEI DE CENTRU ŞI NORD PENTRU IDENTIFICAREA FACTORILOR CE AR PUTEA DUCE LA DEZVOLTAREA INTENSIVĂ A TURISMULUI RURAL
  2. CAPITOLUL II PREZENTAREA GENERALĂ ŞI SERVICIILE TURISTICE ÎN PENSIUNEA HANUL LUI VASILE.
  3. CAPITOLUL III CARACTERISTICA GENERALĂ ŞI SERVICIILE TURISTICE A PENSIUNEI HANUL LUI HANGAN

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea temei este determinată în ciuda succesului incontestabil, noua stiinta socială despre turism s-a izbit de unele dificultăti generate de o foarte rapidă dezvoltare. Aceste dificultăti sunt legate, într-o anumita măsură, de faptul ca standardizarea terminologică a fost, din păcate, neglijata. Astfel, există o seama de confuzii cu privire la continutul şi semnificatia analizei pensiunilor turistice şi clasificarea lor. Asistam la o adevărată invazie de definitii şi termeni ambigui, expresii intrate în circuitul categorial al stiintei turismului fără a fi pe deplin explicitate.

Economia naţională a Moldovei parcurge o dificilă etapă de tranziţie exprimată prin declinul producţiei în toate sectoarele şi, mai ales al serviciilor, deprecierea monedei naţionale, dezechilibre economice ale cererii şi ofertei, balanţei de plăţi, bugetului public. Starea de criză este alimentată de existenţa unui mecanism economic care nu stimulează creşterea economică. Pentru a redresa situaţia şi a atinge creşterea economică sunt necesare măsuri complexe şi argumentate ştiinţific de ajustare a mecanismului economic, de perfecţionare a instrumentelor managementului macroeconomic. Un loc deosebit în redresarea situaţiei îl ocupă turismul, ramură generatoare de locuri de muncă şi de promovare a imaginii Moldovei.

Acestă problemă este actuală datorită abordării unor momente stringente:

1. Problema în cauză nu a fost cercetată profund, ci doar tangenţial.

2. Necesită o tipizare a pensiunilor din Republica Moldova.

Obiectul de studiu al lucrării. Obiectul cercetărilor cuprinde sectorul serviciilor, respectiv turismul, sunt identificate modalităţile de dezvoltare a acestui sector. Cercetarea se bazează pe studiul complex al evoluţiei pensiunilor Hanul lui Hangan şi Hanul lui Vasile, este propusă metodologia şi elaborată strategia dezvoltării durabile a turismului moldovenesc în dinamica turismului mondial. Drept surse informaţionale folosite la efectuarea cercetărilor ştiinţifice au servit multe monografii publicate în ţările Uniunii Europene, materiale statistice internaţionale din unele ţări, precum şi din Moldova la care se face referinţă, au fost utilizate materiale ale conferinţelor şi simpozioanelor ştiinţifico-aplicative, parţial.

Scopul îl reprezintă tratarea într-o viziune ştiinţifică a pensiunilor Hanul lui Hangan şi Hanul lui Vasile din Republica Moldova. Turismul naţional şi cel internaţional constituie, în perspectiva abordării prezente, o şansă reală în relansarea durabilă a creşterii economice, a dezvoltării economiei de piaţă în Moldova, de îmbunătăţire a indicatorilor şi balanţei de plăţi, de realizare a programului integrării în Uniunea Europeană. Sarcinile studiului sunt determinate de atingerea scopurilor prin efectuarea unui şir de investigaţii: pentru a face o analiză a activităţii formelor turismului internaţional şi intern, elaborarea strategiilor de redresare a formelor turismului în Moldova.

Ca urmare pentru îndeplinirea scopului mi-am fixat următoarele obiective:

- Cercetarea literaturii ştiinţifice de specialitate la tema analiza pensiunilor rurale în Republica Moldova

- Caracteristica managerială a pensiunilor din Moldova

- Tipologia si clasificarea pensiunilor moldoveneşti

- Analiza problemelor existente în faţa pensiunilor din Moldova

- Modalităţi de ameliorare a problemelor existente în faţa pensiunilor

- Caracteristica strategiilor de promovare a pensiunilor

Nivelul de cercetare ştiinţifică. Baza teoretică a tezei o constituie lucrările fundamentale ale cercetătorilor din Republica Moldova şi străinătate ce ţin de dezvoltarea şi caracteristica pensiunilor.

Bazele ştiinţifice în domeniile menţionate au fost abordate în următoarele lucrări: Potenţialul turistic natural al Republicii Moldova, Politica industrială şi comercială în Republica Moldova, Turismul ecologic şi rural: realităţi şi perspective, Fundamentarea strategiilor de marketing în dezvoltarea şi promovarea turismului rural în Republica Moldova.

În Republica Moldova cât şi în străinătate mulţi specialişti din domeniu încearcă să prezinte cât mai spectaculos realitatea turismului rural. Se disting următorii specialişti care formează baza metodologică a turismului rural atât în Moldova cât şi în lume, din ei putem menţiona: Stănciulescu G., Emilian R., Ţigu G., Nistoreanu P., Diaconescu C., Grofu M. Stăncioiu A. Reniţă A. Puiu V., Livandovschi R. Miron V., Miron M., toţi acesti autori joacă un rol destul de important în promovarea turistică a republicii Moldova atât pe plan naţional cât şi la nivel internaţional.

Preview document

Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 1
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 2
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 3
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 4
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 5
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 6
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 7
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 8
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 9
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 10
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 11
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 12
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 13
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 14
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 15
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 16
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 17
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 18
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 19
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 20
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 21
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 22
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 23
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 24
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 25
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 26
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 27
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 28
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 29
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 30
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 31
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 32
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 33
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 34
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 35
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 36
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 37
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 38
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 39
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 40
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 41
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 42
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 43
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 44
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 45
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 46
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 47
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 48
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 49
Analiza comparativă a pensiunilor Hanul lui Hangan și Hanul lui Vasile - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Analiza Comparativa a Pensiunilor Hanul lui Hangan si Hanul lui Vasile.doc

Alții au mai descărcat și

Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică

INTRODUCERE Oare ce i-ar împinge pe unii călători să își părăsească confortabilul fotoliu și să se arunce cu capul înainte în necunoscut? Ce i-ar...

Practică pensiune - Casa Reims Brașov

Capitolul I Prezentarea firmei I.1: Denumirea, localizarea Pensiunea Casa Reims, este o unitate de patru margarete, fiind o componentă a firmei...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Ai nevoie de altceva?