Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 17629
Mărime: 759.49KB (arhivat)
Publicat de: Leonidas Iancu
Puncte necesare: 12
Lucrarea a fost sustinuta in cadrul facultatii de economie catedra turism in anul 2014

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I CARACTERISTICA ASPECTELOR GENERALE ALE SEZONALITĂȚII 8
 3. 1.1. Analiza și rolul fenomenului de sezonalitate turistică 8
 4. 1.2. Analiza problemelor negative ale variaților cererii asupra turismului 16
 5. 1.3. Ciclurile de sezonalitate în activitatea turistica, implicațiile sezonalității și posibilitățile de diminuare a efectelor lor economice în industria turistica 19
 6. CAPITOLUL II INFLUIENŢA SEZONALITĂŢII A SUPRA SERVICIILOR DE CAZARE ŞI RESTAURAȚIE 24
 7. 2.1. Efectele sezonalității turistice și principalele modalități de diminuare a efectelor economice asupra industriei de cazare şi alimentare 24
 8. 2.2.Strategii și perspective de atenuare a sezonalității în restaurație 27
 9. 2.3. Înțelegerea fenomenului sezonalității activității turistice: cauze, forme de manifestare, indicatori, metode și soluții de atenuare. 29
 10. CAPITOLUL III ROLUL SEZONALITĂȚII COMPLEXULUI ARHEOLOGIC – ISTORIC ȘI TURISTIC ORHEIUL VECHI ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI 40
 11. 3.1. Analiza obiectivelor cercetării și informațiile necesare pentru determinarea metodologică de cercetare. 40
 12. 3.2. Analiza și interpretarea datelor privind sezonalitate în regiunea studiată 46
 13. 3.3. Tendințele sezonalității prevăzute pentru anul 2015 58
 14. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 65
 15. BIBLIOGRAFIE 69
 16. ANEXE 75

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. În unele activități și domenii ale serviciilor, dar mai ales în domeniul turistic se pot remarca de-a lungul timpului existența unor variații ale cererii și consumului, situație care se petrece la nivel global mai ales în domeniul turistic. Aceste variații prezintă o concentrare prea mare de cerere în unele perioade de timp respectiv în alte perioade, cererea este foarte scăzută sau chiar inexistentă.

Structurile de alimentare fie individuale fie din cadrul unei unități turistice prezintă un domeniu de activitate care de-a lungul timpului a devenit foarte cuprinzător, fiind astăzi o afacere profitabilă pentru multe societăți. Până în prezent serviciile de restaurație au încercat în mare măsură să se adapteze nevoilor consumatorilor, atât din punct de vedere al tipului unității cât și a serviciilor pe care acestea le oferă, însă variațiile cererii au continuat să existe și aici.

Lucrarea de față presupune studierea variaților mai sus amintite în domeniul restaurației. În această privință este esențială identificarea fenomenului și care sunt factorii care determină acest fenomen în general. Am decis ca în acest sens să evidențiem un aspect problematic care apare în rândul restaurantelor din zona Orheiul Vechi, în acest sens am realizat un studiu al fenomenului la nivelul zonei, care nu prezintă activitate turistică.

Scopul cercetării este acela de a analiza sezonalitatea turismului din cadrul complexului istoric – arheologic și turistic Orheiul Vechi şi a identifica localurile care prezintă variații ale cererii și în ce măsură sunt ele afectate de acest fenomen pe parcursul unui an, strategiile pe care le adoptă precum și diferențele care apar între aceeste localuri.

Reieşind din scopul propus obiectivele tezei sunt:

1. Cercetarea literaturii temei date;

2. Analiza rolulului fenomenului de sezonalitate turisti

3. Analiza problemelor negative ale variaților cererii asupra turismului

4. Analiza ciclurilor de sezonalitate în activitatea turistica, implicațiile sezonalității și posibilitățile de diminuare a efectelor lor economice în industria turistica.

5. Studierea efectelor sezonalității turistice și principalele modalități de diminuare a efectelor economice asupra industriei de cazare şi alimentare

6. Înțelegerea fenomenului sezonalității activității turistice: cauze, forme de manifestare, indicatori, metode și soluții de atenuare.

7. Analiza și interpretarea datelor privind sezonalitate în regiunea complexului arheologic – istoric și turistic Orheiul Vechi

8. Studiul tendințelor sezonalității prevăzute pentru anul 2015.

Nivelul cercetării ştiinţifice. Tema dată este foarte importantă pentru specialişti dar, din diferite motive nu sunt editate multe lucrări de specialitate. Vorzsak A. se referă la importanței deciziei de cumpărare unde literatura de specialitate, analizează particularitățile comportamentul consumatorului de servicii într-o serie mai restrânsă a etapelor, acestea fiind: precumpararea, cumpărarea sau consumul, evaluarea servicilor sau postcumpararea serviciilor. Plaiaș I, consideră că ambele clasificări ale procesului în luarea deciziei de cumpărare atrag atenția faptului că nu trebuie realizată o concentrare doar pe cumpărarea propriu-zisă, ci pe toate etapele, în egală măsură.

În cele ce urmează vom ține cont de cel de al doilea model care descrie procesul cumpărării de servicii în comparație cu bunurile materiale. Pentru prima etapă se identifică alegerea şi modul prin care consumatorul își face alegerea unui serviciu, adică luarea deciziei de cumpărare. Această primă etapă începe în momentul conștientizării nevoii sau dorinței de a achiziționa un bun material sau un serviciu.

În acest sens există o diferență între comportamentul consumatorului de bunuri materiale și comportamentul consumatorilor de servicii deoarece în cazul serviciilor, consumatorul se bazează în mare masură pe surse personale de informare (ex. persoane care au experimentat serviciul respectiv) și mai puțin pe sursele non-persoanale, în timp ce la achiziționarea de bunuri materiale, consumatorul se bazează pe ambele surse de informare, în egală măsură.

O altă diferență (Vorszak A., 2004) care apare aici, este faptul că serviciile sunt mai restrânse decât bunurile materiale, ele se caracterizează prin următoarele tipuri de trăsături: intangibilitate, inseparabilitate, eterogenitate, perisabilitate și lipsa proprietății.

Metodologia şi metodele de studiu. Principalele metode în elaborarea tezei sunt metodelor de comparare, observare, deducţiei şi inducţiei; sistematizarea şi studierea documentelor de arhivă în baza analizei la nivel de micro şi macrosistem a izvoarelor valorificate, analiza revistelor, carţilor şi harţilor vechi ne-au permis realizarea obiectivelor propuse şi evidenţierea particularităţilor dezvoltării turismului rural şi petrecerii timpului liber în afara oraşului.

Importanţa lucrării. Cercetarea de față fiind importantă pentru a cunoaște care sunt elementele care influențează această sezonalitate și care sunt efectele acestora, precum și modalitățile și strategiile de atenuare a sezonalității, importante mai ales pentru unitățile de restaurație care se confruntă cu acest fenomen.

Structura şi conţinutul lucrării. Prezenta teză include: introducere, trei capitole cu trei subcapitole, studiu de caz, concluzii, note, bibliografie şi anexe.

Preview document

Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 1
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 2
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 3
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 4
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 5
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 6
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 7
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 8
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 9
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 10
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 11
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 12
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 13
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 14
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 15
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 16
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 17
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 18
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 19
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 20
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 21
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 22
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 23
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 24
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 25
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 26
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 27
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 28
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 29
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 30
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 31
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 32
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 33
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 34
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 35
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 36
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 37
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 38
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 39
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 40
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 41
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 42
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 43
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 44
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 45
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 46
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 47
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 48
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 49
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 50
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 51
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 52
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 53
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 54
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 55
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 56
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 57
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 58
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 59
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 60
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 61
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 62
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 63
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 64
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 65
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 66
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 67
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 68
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 69
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 70
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 71
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 72
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 73
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 74
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 75
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 76
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 77
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 78
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 79
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 80
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 81
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 82
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 83
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 84
Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Analiza sezonalitatii turismului din cadrul complexului istoric arheologic si turistic Orheiul Vechi.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic

INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atît în planul ofertei cît şi al cererii sub influenţa a...

Potențialul turistic al comunei Runcu Dâmbovița

INTRODUCERE Teritoriul ţării noastre prezintă o mare varietate de valori cultural istorice - artă populară, etnografie, folclor, tradiţii,...

Potențialul turistic al litoralului românesc

CAPITOLUL I I.1. Potentialul turistic al litoralului romanesc Aflate in posesia de sud-est a Romaniei, judetul Constanta ocupa jumatatea sudica a...

Strategii de Dezvoltare a Turismului din Depresiunea Dornelor

INTRODUCERE Activitatea turistică se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă...

Amenajarea și starea activității turistice pe litoralul românesc

CAP. 1. INTRODUCERE Actualitatea tezei şi nivelul cercetărilor întreprinse. Economia naţională a României parcurge o dificilă etapă de tranziţie...

Patrimoniul Turistic al Zonei Cobani-Costesti

INTRODUCERE Ramura turismului în Republica Moldova are o vechime de aproximativ 40 de ani. Perioada dezvoltării ei poate fi divizată convenţional...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Sezonalitatea turistică

1. Variatiile sezoniere ale fenomenului turistic In conditiile specifice ale activitatii de turism, pe langa aspectele caracteristice ale...

Ai nevoie de altceva?