Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 14702
Mărime: 784.39KB (arhivat)
Publicat de: Carmen I.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 3
 2. CAPITOLUL I: TURISMUL - FACTOR DE DEZVOLTARE A UNEI ZONE CU POTENȚIAL ... 4
 3. 1.1 Coordonate conceptuale ale turismului ... 4
 4. 1.2 Rolul economico-social al turismului . 6
 5. 1.3 Potențialul turistic - baza dezvoltării turistice a unei zone-Munții Apuseni 8
 6. CAPITOLUL II: ANALIZA PIEȚEI TURISTICE DIN LOCALITATEA COSTEȘTI . 19
 7. 2.1 Localizare geografică 19
 8. 2.2. Potențialul natural și antropic ... 23
 9. 2.3 Piața turistică . 30
 10. 2.4 Forme de turism practicate în zonă ... 35
 11. CAPITOLUL III: STRATEGII DE DEZVOLTARE A ZONEI TURISTICE COSTEȘTI 38
 12. 3.1 Premizele dezvoltării turismului în zona Costești . 38
 13. 3.2 Direcții de valorificare turistică . 43
 14. 3.3 Promovarea zonei turistice Costești pe piața turistică natională 47
 15. CONCLUZII .. 53
 16. BIBLIOGRAFIE ... 54

Extras din licență

INTRODUCERE

Turismul, dincolo de definiție, coordonate, rolul lui economico-social, îl percep ca pe o bucurie oferită de mediul ambiant, ca pe o comuniune între om și natură.

Turismul reprezintă una dintre marile plăceri ale vieții, făcând să trecem mai ușor peste stările de oboseală, problemele de sănătate, peste capcanele întâlnite de-a lungul vieții.

În încercarea mea de a construi această lucrare, mi s-a oferit posibilitatea să vorbesc, studiez și să cercetez îndeaproape zona turistică Costești, o zonă care privită din exterior, cu indiferență, poate fi percepută ca una banală, dar în momentul în care îți înfrângi gândul de indolență, o să descoperi o zonă cu adevărat specială, binecuvântată cu multe daruri de preț ale naturii, unele dintre aceste daruri fiind unice sub diferite forme.

La Costești se poate afirma fără a fi suspectat de romantism indizerabil, că “omul este frate cu natura”, oamenii locului căștigându-și existența în mare parte din ceea ce oferă natura: creșterea animalelor, lucrul pământului, exploatări forestiere și calcaroase și timid din turism.

Ce legătura are acest lucru cu turismul? vă întrebați. Răspunsul este foarte ferm și clar. Baza pentru turismul rural și agroturism este una ofertantă, lipsește infrastructura, dar mergeți la Costești și minunățiile zonei vă vor uimi.

CAPITOLUL I

TURISMUL - FACTOR DE DEZVOLTARE A UNEI ZONE CU POTENȚIAL

1.1 Coordonate conceptuale ale turismului

Turismul reprezintă ansamblul relațiilor si fenomenelor ce rezultă din deplasarea și sejurul persoanelor în afara reședinței acestora, nefiind motivate de o stabilire permanentă sau de o activitate lucrativă.

Turismul exprimat sub forma cererii si consumului turistic înregistrează in evoluția sa o serie de fluctuații.Unele au caracter continuu, fiind provocate de dinamica unor factori de tendință sau de schimbarile rapide în domeniul tehnicii, altele au caracter alternativ datorat unor condiții naturale, stări conjucturale sau modalități de formare a cererii.

Aceste variații de durată sau repetabile, cu implicații superficiale sau profunde, se manifesă prin repartizarea inegala în timp și spațiu a numărului de turiști și respectiv a necesarului de sevicii turistice.

Oscilațiile sezoniere ale activitații turistice sunt determinate de realizarea echilibrului cerere-ofertă și se concretizează printr-o concentrare mare a fuxurilor de turiști în anumite perioade ale anului calendaristic.

Sezonalitatea în turism are o serie de particularități datorate dependenței cercerii față de condițiile naturale, caracterului nestocabil al serviciilor turistice, rigiditații ofertei. Astfel, variațiile sezoniere ale activitații turistice sunt mai accentuate, au implicații directe si indirecte, iar posibilitățile de atenuare a lor sunt relativ limitate si presupun eforturi mari din partea organizatorilor de vacanțe.

Se pune tot mai des problema atenuării acestei sezonalități, găsirea unor mijloace care să stimuleze desfășurarea călătoriilor pe durata întregului an, reducerea concentrării in anumite perioade și prelungirii sezonului turistic.

Bibliografie

1. Fundația Parteneri pentruEvaluarea potențialului de dezvoltare economică a localității.Dezvoltare Locală Costești, 2004.

2. Hinescu, A., Moisă (Pătruț), C., „The perspectives of elaborating a national program for reviving the romanian tourism at the beginning of the IIIrd millennium”, The Second International Symposium Economics and Management of Transformation, University of the West, Timisoara, 2004;

3. Ioncică, M. (coord.), “Strategii de dezvoltare a sectorului terțiar”, Ed. Uranus, București, 2004;

4. SC JOC ART SRL. Plan Urbanistic General Comuna Costești. Costești, 2001;

5. Stăncioiu, A.F., “Strategii de marketing în turism”, Ed. Economică, București, 2000;

6. Stremțan, F., “Marketing - arealul turistic apusean al României”, Ed. ETA, Cluj Napoca, 1998;

7. Stremțan, F., Ispas, A., Moisă, C., “Marketing turistic”, Ed. Didactica, Alba Iulia, 2005;

8. Stremțan, F., Moisă (Pătruț), C., “Diagnoza și prognoza cererii turistice, elemente de impact asupra modalităților de valorificare a potențialului turistic al Munților Apuseni”, Revista Convorbiri economice, nr.42, Brașov, 2004;

9. Țigu, G., “Turismul montan”, Ed. Uranus, București, 2001;

10. xxx Agenția de Dezvoltare Regională 7 Centru, “Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru”, 2004

11. xxx Autoritatea Națională pentru Turism, „ Master plan pentru dezvoltarea turismuluii” 2007 - 2020;

12. xxx Autoritatea Națională pentru Turism, “Strategia națională de dezvoltarea economică pe termen mediu”, 2008-2012.

13. xxx Pagini INTERNET ipotesti.pensiunituristice.com, www.romaniantourism.ro, www.rotur.ro, www.costesti- valcea.as.ro;

14. xxx Primăria Comunei Costești - informații și date statistice.

Preview document

Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 1
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 2
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 3
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 4
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 5
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 6
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 7
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 8
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 9
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 10
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 11
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 12
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 13
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 14
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 15
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 16
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 17
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 18
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 19
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 20
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 21
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 22
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 23
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 24
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 25
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 26
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 27
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 28
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 29
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 30
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 31
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 32
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 33
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 34
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 35
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 36
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 37
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 38
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 39
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 40
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 41
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 42
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 43
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 44
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 45
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 46
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 47
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 48
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 49
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 50
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 51
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 52
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 53
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 54
Direcții de valorificare a potențialului turistic în zona Costești - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Directii de valorificare a potentialului turistic in zona Costesti.doc

Te-ar putea interesa și

Cercetări privind managementul resurselor agroturistice din Republica Moldova

INTRODUCERE Deşi nu are nici mare, nici deltă, nici munţi înalţi, Sora mai mică a României, Republica Moldova este un tărâm binecuvântat de...

Integrarea elementelor de etnografie și folclor în circuitul turistic vâlcean

INTRODUCERE Județul Vâlcea a cunoscut de-a lungul evoluției sale social - istorice multiple interferențe care, exprimându-se în similitudini de...

Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici

INTRODUCERE TURISMUL reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale...

Valorificarea potențialului turistic al județului Argeș

1.Localizarea si caracterizarea zonei: a.Asezarea geografica: Situat in sudul tarii, judetul Arges este "taiat" in doua de paralela 45°...

Ai nevoie de altceva?