Eldaline Tour

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 21567
Mărime: 223.65KB (arhivat)
Publicat de: Elvira Sabău
Puncte necesare: 12

Extras din licență

INTRODUCERE

În general, piaţa, deci şi cea turistică, reprezintă sfera interferenţelor intereselor economice ale purtătorilor cererii, materializate prin consum, pe de o parte, cu cele ale purtătorilor ofertei, materializate prin producţie, pe de altă parte.

Pentru a defini oferta turistică trebuie să ţinem seama de cele două accepţiuni prin care aceasta se prezintă spre analiză:

• ca producţie turistică – ansamblul care mobilizează forţa de muncă, echipamentul de producţie şi bunurile materiale, materializându-se într-un consum efectiv în cadrul unei ambianţe specifice;

• ca ofertă virtuală – cadrul şi potenţialul natural şi antropic, echipamentul de realizare a serviciilor turistice, masa de bunuri materiale destinate consumului turistic, forţa de muncă specializată în activităţi specifice, infrastructura turistică şi condiţiile de comercializare.

Privită în ansamblul său, oferta turistică este formată din două grupuri mari de elemente, şi anume:

- elemente de atractivitate ale patrimoniului existente la un moment dat;

- oferta de servicii, prin intermediul căreia sunt puse în valoare elementele de atractivitate turistică ale patrimoniului.

Dintre factorii care determină oferta de turism, menţionăm:

1o Teritoriul: el constituie condiţia esenţială, factorul primordial al ofertei de turism, iar influenţa lui poate fi exprimată cantitativ prin “capacitatea de primire a teritoriului” dar şi calitativ prin nivelul de “atractivitate”.

2o Nivelul de dezvoltare a sectorului terţiar: existenţa sectorului terţiar şi mai exact, gradul său de dezvoltare, pot constitui factori care influenţează oferta turistică. Se are în vedere nivelul de dezvoltare al transporturilor, al telecomunicaţiilor, al serviciilor medicale, al celor de agrement etc. Activităţile cuprinse în oferta de servicii turistice, private în succesiunea oferirii lor, pot fi:

- organizarea comercializării produselor turistice;

- transportul la / de la locul de sejur, inclusiv transportul turistic în zonă;

- cazarea şi restaurarea (alimentaţia);

- producerea şi distribuirea de bunuri de consum turistic;

- agrementul, tratamentul etc.

3o Baza materială turistică: prin componenta sa principală – echipamentul turistic, determină, împreună cu personalul de servire, în mare măsură, volumul şi calitatea ofertei. Se apreciază că efortul investiţional pe un loc de cazare, de agrement etc. este invers proporţional cu gradul de atractivitate turistică a resurselor naturale.

4o Infrastructura: transporturile, căile de comunicaţie în general, împreună cu poziţia geografică a ofertei în raport cu cererea, reprezintă factori importanţi ce influenţează accesul la ofertă, gradul ei de competitivitate. El poate fi sporit prin investiţii turistice sau / şi de interes general.

Prin produs se înţelege, de regulă, un bun material capabil să satisfacă o anumită nevoie. Totuşi, în marketing acestei noţiuni i se atribuie un sens mai larg, ea desemnând un ansamblu de atribute sau de caracteristici fizice, chimice şi de altă natură, tangibile, reunite într-o formă identificabilă. Prin urmare, produsul poate fi: un obiect, un serviciu, o activitate, o fiinţă umană, un loc, o organizaţie, o idee etc., respectiv rezultatul unui proces.

Plecându-se de la conceptul general de produs, produsul turistic rezultă din îmbinarea de bunuri materiale şi servicii oferite de către personalul turistic şi din serviciile adiacente, care, punând în valoare elementele patrimoniului turistic şi ale infrastructurii generale şi turistice, avantajele cadrului instituţional, urmăresc satisfacerea unor motivaţii specifice şi generale ale consumatorilor turistici.

Privit din punctul de vedere al turistului, produsul turistic se referă la totalitatea experienţelor pe care acesta le trăieşte din momentul în care pleacă de acasă până în momentul în care se întoarce. Produsul turistic este un “amalgam” care cuprinde o multitudine de elemente, precum transportul până la locul (locurile) de destinaţie, cazarea (la hotel, vilă, cabană, cort, etc.), mesele la restaurant, siturile naturale sau istorice vizitate ş.a.m.d.

Privit prin prisma marketingului, produsul turistic reprezintă expresia fizică a răspunsului firmei la cererea de turism, respectiv tot ceea ce poate fi oferit de ea pe piaţă, într-o formă care să poată fi remarcată, cumpărată şi consumată, în vederea satisfacerii nevoii de turism.

Agenţiile de turism constituie “veriga de bază instituţională, care activează în domeniul turismului”. Rolul preponderent al agenţiilor de turism este de intermediere între prestatorii de servicii turistice şi turişti. În literatura de specialitate există păreri, care asimilează agenţiilor de turism rolul unei firme cu profil comercial, având ca obiect organizarea, oferirea şi vânzarea de pachete turistice consumatorilor turişti.

În general, există două mari categorii de agenţii de turism, şi anume:

- agenţii de turism specializate numai în organizarea (producţia) de aranjamente turistice, denumite tour operatori (sau agenţii tour operatoare); ele îşi comercializează produsele prin intermediul agenţiilor din cea de-a doua categorie;

- agenţii de turism distribuitoare, sau agenţii de voiaj, a căror activitate constă numai în vânzarea produselor turistice ale tour-operatorilor sau a unor servicii izolate.

Tour-operatorii sunt organizatori de voiaje şi sejururi care creează, asamblează diferite componente ale serviciilor şi produselor turistice (servicii de cazare, transport, alimentaţie, agrement), oferindu-le fie direct, fie prin intermediul agenţiilor de voiaj detailiste.

Literatura de specialitate, structurează tour-operatorii, în funcţie de tipul produselor turistice oferite şi de modul de asamblare al acestora. Conform acestui criteriu, tour-operatorii sunt încadraţi în trei categorii: generaliştii (asamblează cele mai diverse servicii şi produse turistice pe care le oferă tuturor categoriilor de clienţi, detailiştilor), specialiştii (sunt tour-operatori ce asamblează doar un tip de produse turistice pe care le oferă unei anumite clientele, unui detailist) şi producătorii de voiaje punctuale care oferă servicii turistice la comandă pentru diferite grupuri, asociaţii, pentru diverse manifestări: conferinţe, congrese.

Preview document

Eldaline Tour - Pagina 1
Eldaline Tour - Pagina 2
Eldaline Tour - Pagina 3
Eldaline Tour - Pagina 4
Eldaline Tour - Pagina 5
Eldaline Tour - Pagina 6
Eldaline Tour - Pagina 7
Eldaline Tour - Pagina 8
Eldaline Tour - Pagina 9
Eldaline Tour - Pagina 10
Eldaline Tour - Pagina 11
Eldaline Tour - Pagina 12
Eldaline Tour - Pagina 13
Eldaline Tour - Pagina 14
Eldaline Tour - Pagina 15
Eldaline Tour - Pagina 16
Eldaline Tour - Pagina 17
Eldaline Tour - Pagina 18
Eldaline Tour - Pagina 19
Eldaline Tour - Pagina 20
Eldaline Tour - Pagina 21
Eldaline Tour - Pagina 22
Eldaline Tour - Pagina 23
Eldaline Tour - Pagina 24
Eldaline Tour - Pagina 25
Eldaline Tour - Pagina 26
Eldaline Tour - Pagina 27
Eldaline Tour - Pagina 28
Eldaline Tour - Pagina 29
Eldaline Tour - Pagina 30
Eldaline Tour - Pagina 31
Eldaline Tour - Pagina 32
Eldaline Tour - Pagina 33
Eldaline Tour - Pagina 34
Eldaline Tour - Pagina 35
Eldaline Tour - Pagina 36
Eldaline Tour - Pagina 37
Eldaline Tour - Pagina 38
Eldaline Tour - Pagina 39
Eldaline Tour - Pagina 40
Eldaline Tour - Pagina 41
Eldaline Tour - Pagina 42
Eldaline Tour - Pagina 43
Eldaline Tour - Pagina 44
Eldaline Tour - Pagina 45
Eldaline Tour - Pagina 46
Eldaline Tour - Pagina 47
Eldaline Tour - Pagina 48
Eldaline Tour - Pagina 49
Eldaline Tour - Pagina 50
Eldaline Tour - Pagina 51
Eldaline Tour - Pagina 52
Eldaline Tour - Pagina 53
Eldaline Tour - Pagina 54
Eldaline Tour - Pagina 55
Eldaline Tour - Pagina 56
Eldaline Tour - Pagina 57
Eldaline Tour - Pagina 58
Eldaline Tour - Pagina 59
Eldaline Tour - Pagina 60
Eldaline Tour - Pagina 61
Eldaline Tour - Pagina 62
Eldaline Tour - Pagina 63
Eldaline Tour - Pagina 64
Eldaline Tour - Pagina 65
Eldaline Tour - Pagina 66
Eldaline Tour - Pagina 67
Eldaline Tour - Pagina 68
Eldaline Tour - Pagina 69
Eldaline Tour - Pagina 70
Eldaline Tour - Pagina 71
Eldaline Tour - Pagina 72
Eldaline Tour - Pagina 73
Eldaline Tour - Pagina 74
Eldaline Tour - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Eldaline Tour.docx

Alții au mai descărcat și

Diversificarea produselor și serviciilor studiu de caz Dodo Travel

Introducere Am ales aceastǎ lucrare de licenţǎ deoarece evoluţia, atât a turismului, cât şi a turismului internaţional se caracterizeazǎ, la nivel...

Agenția de turism

ARGUMENTAREA ALEGERII TEMEI În lucrarea de faţă am abordat problema organizării interne a unei agenţii de turism, o organizare de a căre-i...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Hotelurile Hilton

Hilton Hhonors Worldwide : Razboiul loialitatii Hotelurile Hilton privesc cele mai frecvente programe ale oaspetilor ca cel mai important...

Turism Rural

1.Itroducere in TRChiar dacă o definiţie a turismului rural ar putea părea ca fiind foarte simplă – acea formă de turism practicată în spaţiile...

Ai nevoie de altceva?