Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 21236
Mărime: 1.60MB (arhivat)
Publicat de: Leonidas Iancu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Seinic Valeriu

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA VOIAJ CA PRODUS TURISTIC 4
 3. I.1. Caracteristica organizării şi activității agenţiilor de turism 4
 4. I.2. Analiza principalelor noțiuni şi caracteristica voiajului turistic 15
 5. I.3. Rolul şi locul voiajului în cadrul produselor turistice contemporane 25
 6. CAPITOLUL II. MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII AGENŢIEI DE TURISM “ TRAPEZA TOUR ” SRL 29
 7. II.1. Analiza obiectivelor generale şi modul de organizare a societăţii 29
 8. II.2. Caracteristica și analiza pieței de desfacere a produselor firmei Trapeza Tour 31
 9. II.3. Analiza și rolul serviciile prestate de Trapeza Tour 35
 10. CAPITOLUL III. PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA VOIAJELOR TURISTICE 41
 11. III.1. Conceperea şi producerea voiajelor turistice 41
 12. III.2. Promovarea şi vânzarea voiajelor turistice 48
 13. III.3. Modalităţi de optimizare a proceselor de producere şi comercializare a voiajelor turistice 56
 14. CONCLUZII 60
 15. BIBLIOGRAFIE 62
 16. ANEXE 65

Extras din licență

INTRODUCERE

Unul dintre principalele fenomene social-economice ale secolului nostru îl constituie dezvoltarea cu o rapiditate şi continuitate remarcabilă a turismului intern şi internaţional, atât la nivelul Terrei cât şi la nivelul de regiuni geografice, zone şi ţări. Motivul acestei dezvoltări îl constituie, în primul rând, nevoia tot mai mare a individului de a evada din preocupările zilnice, de a căuta experienţe noi ce nu pot fi cunoscute decât prin călătorii. Turismul este cunoscut ca fiind cea mai larga industrie.

Veniturile sale au o proportie semnificativa in economia multor tari si este una din cele mai mari producatoare de locuri de munca. Agentul de turism actioneaza ca un serviciu “cauta si rezerva” si ca sfatuitor pentru client, eliberandu-l de povara cautarii de produse potrivite si, de asemenea folosindu-si cunostinta si experienta pentru a ajuta clientii sa se obisnuiasca cu experientele de calatorie. Tour operatorii actioneaza ca, consolidatori, “impachetand” diferite componente turistice si vanzandu-le ca un singur produs. Cateva organizatii turistice guvernamentale de asemenea actioneaza ca intermediari, distribuind informatii si brosuri pentru furnizorii de turism din zona lor.

Actualitatea temei: Constă in necesitatea cercetării activitaţii agenției Trapeza Tour din R.Moldova pentru analiza excedentului a concurenţei si voiajelor oferite de ea.

Scopul lucrării: De a analiza functionarea şi organizarea unei agentii de turism: Trapeza Tour pe piaţa turistică a R.Moldova.

Obiectivele:

- Studierea literaturii la tema actuala.

- Rolul şi locul voiajului în cadrul produselor turistice contemporane.

- Analiza problemei diferenţierii activităţii turoperatorilor şi a agenţiilor de turism în RM

- Caracteristica și analiza pieței de desfacere a produselor firmei Trapeza Tour.

- Analiza obiectivelor generale şi modul de organizare a societăţii Trapeza Tour

- Promovarea şi vânzarea voiajelor turistice

Obiectul de studiu al lucrării. În ceea ce priveşte obiectul de studiu al lucrării am ales functionarea si organizarea unei agentii de turism: Trapeza Tour şi totodată am înaintat diverse analize şi cercetări în ceea ce priveşte activitatea acestora atît în producerea şi comercializarea serviciilor turistice, cît şi a problemelor apărute în calea acestora în procesul dat.

Nivelul cercetării ştiinţific. Problema dată a fost abordată în lucrările mai multor savanţi stăini şi autohtoni, incluzînd şi elaborînd o diversitate de norme, metode, clasificări, definiţii care din timpuri tot mai mult preocupă societatea şi care aduc in faţa acesteea raspunsurile şi explicaţiile necesare. Pentru prima dată această problemă a fost cercetată de către savanţii ruşi cum sînt spre exemplu Zabaev I. V., Agaieva O. A care prin secolele XIX – XX în Rusia au încercat să cerceteze problema funcţionării industriei turismului, cît şi a agenţilor economici de pe piaţa turistică în ceea ce priveţte actrivitatea lor, elaborînd şi inclunzind cîteva aspecte şi metode legate de această problemă într-o lucrare numită: Некоторые аспекты функционирования индустрии туризма[20]. Dar problema dată nu a putut fi necercetată de către savanţii străini, precum sînt François Vallas, Lionel Becherel care în secolul XIX au elaborat un şir de metode de cercetări şi analize pe care le-au inclus în lucrarea sa numită: The International Marketing of Travel and Tourism[14].

Metodologia şi metodele de cercetare. Metodologia dar mai cu seamă suportul ştiinţific l-au constituit un şir de lucrări fundamentale din domeniul dezvoltării economice a sectorului turistic naţional, semnate de teoreticienii: Petrescu, L, Niculescu, Olteanu, V., Petcu Nicoleta, Sabo-Bucur Mariana, Stăncioiu Aurelia-Felicia, Stănciulescu Gabriela etc. Desigur m-am axat şi pe unele informaţii de marketing pentru elaborarea unor demersuri strategice de promovare adecvată a pontenţialului turistic, maturităţii pieţii turistice şi structurii ei. În calitate de suport metodologic a fost utilizată legislaţia naţională cu privire la reglementarea şi dezvoltarea activităţii turistice în Republica Moldova.

Preview document

Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 1
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 2
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 3
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 4
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 5
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 6
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 7
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 8
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 9
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 10
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 11
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 12
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 13
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 14
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 15
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 16
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 17
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 18
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 19
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 20
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 21
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 22
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 23
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 24
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 25
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 26
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 27
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 28
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 29
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 30
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 31
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 32
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 33
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 34
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 35
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 36
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 37
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 38
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 39
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 40
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 41
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 42
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 43
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 44
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 45
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 46
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 47
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 48
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 49
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 50
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 51
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 52
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 53
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 54
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 55
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 56
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 57
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 58
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 59
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 60
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 61
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 62
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 63
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 64
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 65
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 66
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 67
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 68
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 69
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 70
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 71
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 72
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 73
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 74
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 75
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 76
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 77
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 78
Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Functionarea si Organizarea unei Agentii de Turism - Trapeza Tour.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Piața Turistică din România

CUVÂNT ÎNAINTE Turismul se adresează unor segmente sociale largi şi răspunde din plin nevoilor acestora, detaşându-se printr-un înalt dinamism,...

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Managementul Agenției de Turism Best Travel Bistrita

CAP. I FIRMA DE TURISM ŞI PERFORMANŢELE SALE 1.1 Istoricul apariţiei şi evoluţiei turismului Interesul pentru călătorie şi turism s-a transformat...

Plan de afaceri - agenție de turism Miracle SRL

1. Introducerea pe piata a agentiei de turism Turismul , ca fenomen economic si social, a cunoscut dezvoltari spectaculoase , explozive in cea...

Potențialul Turistic Balnear între Agigea și Mangalia

Introducere Având în considerare distribuția activității turistice la nivel mondial observăm că sunt regiuni foarte dezvoltate din punct de vedere...

Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare

INTRODUCERE Din multitudinea de nevoi cărora omul trebuie să le facă, cea de turism este de ordin superior, manifestându-se evident numai după ce...

Potențial turistic al Județului Caraș-Severin

Introducere Caraş-Severin este un judeţ situat în zona vest a ţării, în regiunea istorică a Banatului, cu reşedinţa în oraşul industrial Reşiţa....

Organizarea Agenției de Turism

Argument Încă de acum mai bine de 2000 de ani, grecii străbăteau ţara în lung şi lat - pentru a participa la Jocurile Olimpice, romanii mergeau la...

Te-ar putea interesa și

Raport la Economia Turismului

Tema1:Turismul – ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ Subiectele: 1.1 Conceptele de „turism” şi „turist” 1.1.1 Repere istorice ale turismului 1.1.2...

Ai nevoie de altceva?