Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 26441
Mărime: 1.14MB (arhivat)
Publicat de: Doru P.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I: PREZENTAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL ROMÂNIEI 2
 3. 1.1. Resursele naturale ale României 2
 4. 1.2. Resursele antropice ale României 7
 5. 1.3. Prezentarea bazei tehnico-materiale existente 9
 6. 1.4. Resursele umane în turism 18
 7. 1.5.Transporturile turistice 21
 8. CAPITOLUL II : PREZENTAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL GRECIEI 23
 9. 2.1. Resursele naturale ale Greciei 23
 10. 2.2. Resursele antropice ale Greciei 29
 11. 2.3. Prezentarea bazei tehnico-materiale 34
 12. 2.4. Economia Greciei 37
 13. CAPITOLUL III: TURISMUL IN ROMÂNIA ŞI GRECIA 39
 14. 3.1. Principalele oferte şi produse turistice in România 39
 15. 3.2. Principalele oferte şi produse turistice in Grecia 41
 16. 3.3. Grecia - ţara furnizoare de turism şi primitoare de fluxuri turistice 46
 17. 3.4. Motivaţii de călătorie 46
 18. 3.5. Calculul şi interpretarea principalilor indicatori ai turismului din Grecia 47
 19. CAPITOLUL IV: PROMOVAREA STAŢIUNII EGINA PE PIAŢA TURISTICĂ A ROMÂNIEI ŞI A STAŢIUNII MAMAIA PE PIAŢA TURISTICĂ A GRECIEI 56
 20. 4.1. Promovarea staţiunii Egina pe piaţa turistică a României 56
 21. 4.2. Promovarea staţiunii Mamaia pe piaţa turistică a Greciei 61
 22. CONCLUZII 71
 23. BIBLIOGRAFIE 72

Extras din licență

INTRODUCERE

Din multitudinea de nevoi cărora omul trebuie să le facă, cea de turism este de ordin superior, manifestându-se evident numai după ce au fost deja acoperite nevoile pe treptele inferioare ale piramidei lui Maslow. Pentru ca aceasta să se transforme în cerere, este necesar ca veniturile rămase disponibile în urma stingerii nevoilor inferioare (de existenţă, de securitate etc.) să fie suficient de mari, produsele turistice fiind relativ scumpe.

Începuturile turismului se pierd în adâncurile vremurilor. Este cât se poate de probabil că oamenii au efectuat, de pildă, deplasări „de agrement” dintr-o zonă în alta imediat după ce s-au desprins de strămoşii lor, oricare ar fi fost aceştia. Voiajele de studiu ale tinerilor romani în Grecia erau frecvente în antichitate, la fel ca şi cele legate de jocurile olimpice. Evul mediu consacră vizitele la unele temple de renume, în timp ce renaşterea generează voiajele de plăcere, precum şi pe cele legate de curiozităţile intelectuale. Capitalismul impulsionează călătoriile în scopuri de afaceri, la începutul secolului al XIX-lea apărând pentru prima dată (în Marea Britanie) şi cuvântul turist, derivat din cuvântul francez „tour”, pentru a desemna pe tinerii englezi care, pentru plăcere sau argument, efectuau aşa-numitul „grand tour” al Franţei Turismul înregistrează o dezvoltare deosebită îndeosebi după cel de-al doilea război mondial.

- CAPITOLUL I -

PREZENTAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL ROMÂNIEI

Poziţia geografică a României, configuraţia variată a teritoriului, istoria multimilenară a poporului nostru şi dezvoltarea economico-socială contemporană constituie premisele existenţei unui bogat şi divers potenţial turistic, a unor resurse de mare valoare şi complexitate.

Astfel, situarea într-o zonă cu climat temperat, la confluenţa unor elemente geografice remarcabile- Munţii Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră- se reflectă în diversitatea formelor de relief şi îmbinarea lor armonioasă, cărora le corespund nuanţe de climă, specii floristice şi faunistice, râuri şi lacuri, precum şi o mare varietate peisagistică, toate acestea reprezintă importante elemente de atracţie, conferind României statutul de destinaţie turistică.

De asemenea poziţia geografică a ţării noastre asigură şi funcţia de turism de tranzit. Teritoriul României este traversat de principalele drumuri ce realizează legături între ţările din zona vestică şi nordică a Europei cu sudul continentului, dar şi cu Orientul Apropiat şi Mijlociu.

Pe de altă parte, istoria bogată a poporului român a lăsat numeroase mărturii ale civilizaţiei şi spiritualităţii sale, de mare însemnătate pentru cultura naţională şi universală, multe dintre ele constituindu-se în obiective de mare interes turistic.

1.1. Resursele naturale ale României

1.1.1. RELIEFUL

Cadrul natural de o mare diversitate, cu o structură variată şi un grad de atractivitate ridicat, răspunde unei game largi de cerinţe, asigurând României multiple posibilităţi de afirmare în plan turistic. Dintre componentele acestuia, relieful- exprimat într-o paletă variată de forme: munţi, dealuri şi podişuri, câmpii, chei şi defileuri, litoral,deltă, etc.- oferă condiţii pentru o complexă exploatare turistică şi situează România între cele mai apreciate destinaţii europene.

Munţii Carpaţi, acoperind circa 35% din suprafaţa ţării, prin întindere, poziţie, configuraţie, structură, altitudine se impun ca zonă turistică importantă şi componentă de bază a reliefului Deşi au concurenţi redutabili, mai ales prin altitudine şi stratul de zăpadă (Alpii, Tatra, Pirineii) Carpaţii româneşti prezintă cîteva particularităţi care le conferă un loc distinct în ierarhia sistemelor montane europene şi anume :

• diversitate peisagistică, asociată structurilor geologice şi tipurilor de relief precum şi alternanţei unităţilor montane cu cele submontane şi depresionare (ex. Peisaje alpine glaciare în Făgăraş, Retezat, Rodnei, Parâng, peisaje carstice în Aninei, Cernei, Bihor-Vlădeasa, Mehedinţi, abrupturi calcaroase în Piatra Craiului, chei şi defileuri pe râurile Bicaz, Olteţ, Turda, Olt, Jiu, Dunăre);

• accesibilitate, datorită poziţiei centrale, configuraţiei, faptului că sunt străbătuţi de numeroase cursuri de râuri, altitudini mai reduse;

• potenţial speologic bogat. Peste 10000 de peşteri, ceea ce situează România pe locul al lll- lea în Europa, unele cu o excepţională valoare ştiinţifică pe lângă cea estetică, având statutul de monumente ale naturii sau rezervaţii- Piartra Altarului, Movile, Topolniţa, Cetăţile Ponorului, Pojarul Poliţei, Urşilor, Scărişoara etc.

• complexitate- varietatea formelor de relief, asociată cu prezenţa unei bogate reţele hidrografice, fond cinegetic, domeniu schiabil, aşezări umane, oferind posibilitatea practicării celor mai diverse forme de turism (drumeţie, alpinism, schi, odihnă activă, vînătoare şi pescuit, cercetare ştiinţifică)

Zona dealurilor subcarpatice şi podişurilor, deşi mai modestă din punct de vedere al potenţialului, se impune atenţiei în special prin bogăţia şi varietatea resurselor balneare. Cu peste 200 de localităţi ce dispun de factori naturali de cură, cu resurse de o mare diversitate (în sensul că pot fi utilizate în tratarea a 14 tipuri de afecţiuni) şi valoare terapeutică deosebită, România beneficiază de un excepţional potenţial balnear, fapt ce o situează printre primele locuri în Europa. Între componentele acestuia se remarcă.

Bibliografie

Gherasim T., Gherasim D., Cosmescu I., - Marketing turistic, Ed.Economică, Bucureşti, 1998

Ionescu I., - Turismul – fenomen social economic şi cultural, Ed.Oscar Print, 2000

Istrate I., Erdeli G., - Amenajări turistice, Ed.Univers, Bucureşti, 1996

Minciu R., - Amenajarea turistică a teritoriului, Ed.Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1995

Minciu R., - Economia turismului, Ed.Uranus, Bucureşti, 2000

Minciu R., Baron P., Neacşu N., - Economia turismului, Ed.Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1991

Neacşu N., - Turismul şi dezvoltarea durabilă, Ed.Expert, Bucureşti, 2000

Patriche D., Stremţan F., - Elemente de marketing turistic, Ed. Deva, 2000

Snack O., Baron P., Neacşu N., - Economia turismului, Ed.Expert, Bucureşti, 2001

Stăncioiu A., - Strategii de marketing în turism, Ed.Economică, Bucureşti, 2000

Stănciulescu G., Stan S., Milcu M., - Tehnica operaţiunilor de turism, Ed.BIC ALL, Bucureşti, 1995

Stănciulescu G., - Tehnica operaţiunilor de turism, Ed.ALL Educational, Bucureşti, 1998

*** Revista „Actualitatea în turism”, Bucureşti, ediţiile 1989-2003

*** Revista „Tribuna Economică”, Bucureşti, ediţiile 1998-2003

Pompei Cocean, Gheorghe Vlăsceanu, Bebe Negoescu “Geografia generală a turismului’ ed.Meteor Press, 2002

Coralia Angelescu, D. Ciucur, D. Marin, I. Gavrilă, P. Tănase. C. Popescu, C. Târhoacă, Economie, Editura Economică, 2003

Grece – Histoire*Arts Moeurs et Coutumes*Routes, Ed. Toubis – 1993

www.mygrecia.ro

Preview document

Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 1
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 2
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 3
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 4
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 5
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 6
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 7
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 8
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 9
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 10
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 11
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 12
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 13
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 14
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 15
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 16
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 17
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 18
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 19
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 20
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 21
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 22
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 23
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 24
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 25
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 26
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 27
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 28
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 29
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 30
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 31
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 32
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 33
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 34
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 35
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 36
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 37
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 38
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 39
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 40
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 41
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 42
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 43
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 44
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 45
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 46
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 47
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 48
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 49
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 50
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 51
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 52
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 53
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 54
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 55
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 56
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 57
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 58
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 59
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 60
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 61
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 62
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 63
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 64
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 65
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 66
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 67
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 68
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 69
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 70
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 71
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 72
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 73
Studiu comparativ asupra ofertei turistice românești și a Greciei și posibilitățile de promovare - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Studiu Comparativ asupra Ofertei Turistice Romanesti si a Greciei si Posibilitatile de Promovare.doc

Alții au mai descărcat și

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Potențialul Turistic Balnear între Agigea și Mangalia

Introducere Având în considerare distribuția activității turistice la nivel mondial observăm că sunt regiuni foarte dezvoltate din punct de vedere...

Funcționarea și organizarea unei agenții de turism - Trapeza Tour

INTRODUCERE Unul dintre principalele fenomene social-economice ale secolului nostru îl constituie dezvoltarea cu o rapiditate şi continuitate...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Turism Litoral în România și Grecia

Turismul a devenit in zilele noastre o activitate la fel de importanta precum cea desfasurata in alte sectoare-chei din economia mondiala...

Ai nevoie de altceva?