Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 20731
Mărime: 532.68KB (arhivat)
Publicat de: Leonidas Iancu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cobai Alexandru

Cuprins

 1. ÎNTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
 3. 1. Conceptul de serviciu de alimentaţie publică
 4. 2. Particularităţile activităţii de alimentaţie publică
 5. 3. Analiza clienţilor din alimentaţia publică
 6. 4. Tipuri de unităţi de alimentaţie publică
 7. CAPITOLUL II MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN CADRUL RESTAURANTELOR
 8. 1. Organizarea spaţiilor din cadrul restaurantelor
 9. 2. Organizarea circuitelor (fluxurilor)
 10. CAPITOLUL III MANAGEMENTUL SECTORULUI DE SERVIRE
 11. 1. Managementul sectorului de servire
 12. 2. Organizarea sectorului de servire
 13. CAPITOLUL IV MANAGEMENTUL SECTORULUI DE PRODUCŢIE
 14. 1. Managementul sectorului de producţie
 15. 2. Producţia de preparate culinare
 16. 3. Managementul realizării unei activităţi de alimentaţie profitabile
 17. CONCLUZIE
 18. BIBLIOGRAFIE
 19. ANEXE

Extras din licență

INTRODUCERE

Pentru a reuşi să creeze o întreprindere la nivel microeconomic sau o industrie la nivel macroeconomic cu profil turistic de nivel mondial, activitatea desfăşurată trebuie să se caracterizeze printr-un înalt profesionalism. Aceasta cu atât mai mult cu cât produsul turistic reprezintă rezultatul mai multor activităţi conexe.

Termenul de industria ospitalităţii (hospitality industry) este folosit adesea în literatura vestică împreună cu termenele de turism şi industria turistică, dar concentrându-şi atenţia asupra responsabilităţii personalului din această industrie de a fi gazde ospitaliere. Are aşadar, un sens legat de înţelesul termenului de ospitalitate – primire, găzduire bună oferită cuiva.

În prezentarea subiectului trebuie să avem în vedere că industria ospitalităţii presupune o activitate care oferă servicii, managementul unei organizaţii prestatoare de servicii fiind diferit.

Managementul în turism, o lungă perioadă de timp, a fost un management care purta direct amprenta personalităţii managerului. Puţini dintre conducătorii de unităţi din trecut din ramura turistică puteau fi consideraţi manageri în sensul curent al termenului. Investiţiile erau mici, problemele conducerii resurselor umane erau practic nerecunoscute, majoritatea fiind afaceri familiale. La un nivel empiric, managementul reprezintă abilitatea de a oferi confort călătorului.

Astăzi, produsul turistic devine tot mai complex şi mai dificil de promovat, cadrul juridic devine o componentă tot mai importantă în condiţiile internaţionalizării pieţelor, întreprinderea turistică acţionând într-un mediu tot mai complex. Eforturile sunt concentrate spre reducerea costurilor şi creşterea profitului. Ca rezultat, apare necesitatea introducerii unor practici manageriale ştiinţifice în activitatea întreprinderilor, ca un mijloc de acţiune împotriva presiunilor crescânde cu care se confruntă industria turistică.

Principiile managementului general necesită adaptarea specială la industria turistică, în funcţie de particularităţile acesteia, serviciul reprezentând elementul central în industria ospitalităţii. Încă de la începutul acestui secol se poate vorbi de un impact al teoriilor managementului asupra evoluţiei acestei ramuri. Două exemple din SUA:

a) Omul de afaceri, E.F. Statler, la începutul secolului XX (1908), a intuit necesitatea creării unei oferte speciale în domeniul hotelier pentru a răspunde nevoilor noii clase de mijloc americane. Ea a creat sloganul “A Room with a Bath for a Dollar and a Half” (o cameră cu baie pentru un dolar jumătate). Această idee a reprezentat o adevărată inovaţie, ce a revoluţionat industria turismului în condiţiile în care puţinele camere cu baie care existau erau asociate turismului de lux. Statler a creat o standardizare a serviciilor hoteliere în toate unităţile sale, asigurând un nivel înalt de calitate. În plus, hotelurile sale au fost primele cu telefon în fiecare cameră. Lanţul hotelier creat de el este considerat unul dintre primele lanţuri hoteliere.

b) Vernon şi Gordon Stouffer erau fiii proprietarului unui restaurant de succes. În anii ’20 ei au urmat cursurile universităţii “Wharton School of Finance” unde au studiat ideile lui F. Taylor, Fayol şi ale altor pionieri în management. Ca urmare a studiilor, ei au introdus conceptele învăţate, care au transformat domeniul alimentaţiei publice într-o industrie modernă. Activitatea de producţie era supervizată de mama lor, fraţii Stouffer neputând realiza în acest fel dezvoltarea unui lanţ de restaurante. În acelaşi timp ei nu doreau să se bazeze numai pe serviciile unui maestru bucătar, deoarece dacă ar fi intervenit schimbarea lui ar fi survenit o modificare în conţinutul şi calitatea preparatelor culinare. S-a încercat realizarea controlului managementului asupra producţiei culinare prin dezvoltarea unui set de reţete care pot conduce la crearea unor produse standard.

Bibliografie

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova - Cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei - Nr.643 din 27.05.2003 / Monitorul Oficial al R.Moldova nr.99-103/680 din 06.06.2003.

Regulile de bază ale comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii antreprenoriatului de pe teritoriul Republicii Moldova din 24 ianuarie 1994 / Monitorul Oficial nr. 1/28 din 30.04.1994.

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova - Cu privire la aprobarea Regulamentului general de urbanism - Nr.5 din 05.01.98 / Monitorul Oficial al R.Moldova nr.14-15/95 din 26.02.1998.

Anuarul statistic al RM - Chişinău: Departamentul Statisticii al RM, 2005, 2006, 2007.

GOST-R 50764-95, Serviciile Alimentaţiei Publice, Moldovastandardt, Hotărîrea nr. 273 din 10.03.1997.

Manuale, monografii, cărţi şi broşuri

Balaure V. Marketing în alimentaţia publică şi turism. - Bucureşti: ASE, 1984. - 327 p.

Baron, Korca, Pelican. Statistica pentru comerţ şi turism. - Bucureşti, 1993.

Bucur-Sabo Mariana. Marketing în turism. - Bucureşti: Editura Irecson, 2006. - 239 p.

Burduş E., Căprărescu Gh. Fundamentele managementului organizaţiei. - Bucureşti: Editura Economică, 1999. - 512 p.

Burlacu N., Cojocaru V. Management. - Chişinău: Editura ASEM, 2000. - 473 p.

Burlacu N., Graur E. Bazele managementului. Curs universitar. - Chişinău: Editura ASEM, 2006. - 201 p.

Burlacu N., Graur E., Morong A. Comunicarea managerială. - Chişinău: Editura Grafema-Libris, 2003. - 191 p.

Burloiu Petre , Managementul resurselor umane, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001

Cardula Ioan M. Analiza activităţii economice în comerţ. - Bucureşti: Editura ASEM, 1994.

Căprărescu Gheorghiţa Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism, Bucureşti; Ed.Rosetti. 2005

Ciobanu Ioan. Strategii de management. - Iaşi, 1994. - 210 p.

Cole A. G. Managementul personalului, Editura CODECS, Bucureşti, 2000

Cole, G.A., Management – Theory and Practice, Low-Priced, 2002

Cotelnic A. Necesitatea aplicării managementului strategic în vederea asigurării performanţei firmei. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, IV, DEP, -Chişinău: Editura ASEM, 2006. - p. 10-15

Cotelnic A., Nicolaescu M., Cojocaru V. Management în definiţii, scheme şi formule. -Chişinău: Editura ASEM, 1998. - 339 p.

Cotelnic A., Nicolaescu M., Cojocaru V. Managementul întreprinderilor în definiţii, scheme şi formule. - Chişinău: Editura ASEM, 1997. - 116 p.

Cotelnic Ala. Managementul unităţilor economice. - Chişinău: Editura ASEM, 1998. - 308 p.

Preview document

Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 1
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 2
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 3
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 4
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 5
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 6
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 7
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 8
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 9
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 10
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 11
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 12
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 13
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 14
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 15
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 16
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 17
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 18
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 19
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 20
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 21
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 22
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 23
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 24
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 25
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 26
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 27
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 28
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 29
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 30
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 31
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 32
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 33
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 34
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 35
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 36
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 37
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 38
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 39
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 40
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 41
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 42
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 43
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 44
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 45
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 46
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 47
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 48
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 49
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 50
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 51
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 52
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 53
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 54
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 55
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 56
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 57
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 58
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 59
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 60
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 61
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 62
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 63
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 64
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 65
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 66
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 67
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 68
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 69
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 70
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 71
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 72
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 73
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 74
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 75
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 76
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 77
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 78
Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Managementul Unitatilor cu Functiuni de Servire a Mesei
  • ANEXE 1.docx
  • teza de an ff management de restaurant.docx

Alții au mai descărcat și

Particularități ale managementului calității în managementul hotelier

Introducere Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizatiei moderne, puterenic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat...

Implementarea Standardelor Specifice de Calitate în Cadrul Serviciilor Turistice de Tratament și Recuperare

INTRODUCERE Calitatea poate fi definită ca un ansamblu de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia...

Pensiune agroturistică - Trei Margarete

Pensiunea „Trei Margarete” este situata in apropiere de Piatra Craiului cu o priveliste deosebita asupra peisajului dezvaluit de acest obiectiv...

Cultura gastronomică în turism

Introducere În lucrarea următoare va fi dezvăluită tema „Activitatea de deservire a clienţilor în unităţile de alimentaţie publică" ce cuprinde...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Tehnologia Restaurantelor

INTRODUCERE Alimentatia publica pentru turism , alaturi de cazare si transport constituie o componenta importanta a activitatii din domeniul...

Te-ar putea interesa și

Promovarea agroturismului în orașul Ghimbav

1. Prezentarea turistică a oraşului GHIMBAV 1.1 Scurt istoric al oraşului Ghimbav Ghimbavul este întemeiat intre anii 1211-1224 prin colonizare...

Managementul Produselor de Catering

Macrosistemul de catering cuprinde un ansamblu de structuri sectoriale strict specializate în a produce şi a prezenta în forme direct accesibile şi...

Managementul Restaurantelor

Cap. I. Alimentatia publica a. Conceptul si elementele serviciilor de alimentatie Alimentatia publica reprezinta o ramura a comertului cu...

Ai nevoie de altceva?