Prospectarea turistică a defileului toplița-deda

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 14012
Mărime: 320.79KB (arhivat)
Publicat de: Bogdan V.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Unir. Dr. Niţã Adrian
Facultatea de Geografie
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Specializare: Geografia Turismului

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. 1.Poziţie geografică, limite 3
 3. 2.Potenţialul turistic natural 4
 4. 2.1Potenţialul turistic al reliefului 5
 5. 2.2Obiective turistice hidrografice 9
 6. 2.3Potenţialul turistic al climei 12
 7. 2.4Flora şi fauna 13
 8. 2.5Rezervaţii naturale şi monumente ale naturii 17
 9. 3.Potenţialul turistic antropic 21
 10. 3.1Aşezările umane 21
 11. 3.2Edificii religioase 24
 12. 3.3Obiective culturale 26
 13. 3.4Edificii economice cu funcţie turistică 27
 14. 3.5Monumente şi busturi 27
 15. 3.6Activităţi umane cu funcţie artistică, manifestări culturale, obiective etnografice 27
 16. 4.Infrastructura 30
 17. 4.1Baza de cazare şi alimentaţie publică 30
 18. 4.2Infrastructura de transport, trasee turistice în zonă 32
 19. 4.3Baza de agrement şi cură 35
 20. 4.4Infrastructura generală 36
 21. 5.Circulaţia turistică 38
 22. 6.Tipuri şi forme de turism 40
 23. 7.Propuneri 42
 24. 8.Concluzii 44
 25. Bibliografie 45

Extras din licență

Turismul ca fenomen, formă de valorificare într-o manieră aparte a resurselor naturale şi patrimoniului antropic, a devenit în secolul trecut ramura economică cu impact major asupra lumii contemporane. Ansamblul condiţiilor naturale şi contextul social-economic şi istoric în care a evoluat România s-au constituit ca premise cu o favorabilitate diferenţiată în dezvoltarea acestui fenomen complex.

Cu privire la lucrarea de faţă, am încercat să scot în evidenţă potenţialul turistic al Defileului Topliţa-Deda, atât cel natural cât şi cel antropic, nevalorificat în totalitate.

Originalitatea, complexitatea şi unele elemente de unicat a spaţiului geografic, nelipsita prezenţă ospitalieră a peisajului umanizat, valorile culturale şi istorice ale oraşului Topliţa, factorii climatici favorabili recreerii, fac din această zonă, locul unde orice turist, fie el român sau străin, avizat sau nu, poate sa-şi satisfacă atât nevoile fizice cât şi psihice.

Oraşul Topliţa, situat la intrarea în defileu, deţine funcţia de staţiune balneoclimaterică, renumită pentru apele mezotermale. Tot aici, istoria permanenţei populaţiei este dovedită şi prin urmele cetăţii dacice Sangidava. În apropierea oraşului există locuri special amenajate pentru pescuit şi vânătoare.

Prezenţa izvoarelor termale de la Topliţa, edificiile religioase - Mănăstirea Doamnei(1658-ctitorie a Doamnei Safta, soţia domnitorului Moldovei Gh. Ştefan), Mănăstirea Sfântul Prooroc Ilie(1847-ctitorie a primului Patriarh al României, Miron Cristea), Monumentul-mausoleu de la Gura Secului; relieful dat de versanţii înalţi şi deosebit de abrupţi, stâncile sub formă de turnuri şi piramide de la Gudia precum şi munţii ce mărginesc acest defileu(Călimani şi Ghurghiu) sunt câteva elemente ale zestrei turistice a defileului.

Acestea pot fi argumentele pentru care Defileul Topliţa-Deda merită să fie vizitat şi de ce nu, cunoscut.

1. POZITIA GEOGRAFICÃ, LIMITE

Între Topliţa şi Deda, pe o lungime de circa 40 de km, Mureşul străbate primul sau defileu axat în zona de întalnire a acumulărilor de lave şi piroclastite din aparatele vulcanice ale Munţilor Călimani în Nord şi Gurghiului în Sud, făcând legătura între depresiunea tectonică a Topliţei şi bazinul Transilvaniei.

2. POTENTIALUL TURISTIC NATURAL

-aspecte generale-

Este unul dintre cele două părţi ale potenţialului turistic, cuprinzând cadrul natural şi componentele acestuia, dintr-un teritoriu. Ansamblul cadrului natural sau elementele aparţinătoare acestuia sunt capabile de a exercita atracţie asupra unui segment de turişti efectivi sau potenţiali.

Fig.1 Stânci din andezit

Aici, potenţialul turistic natural este dat de originalitatea şi complexitatea elementelor de unicat ale peisajului geografic din lungul văii. Natura oferă tablouri de un pitoresc deosebit, la realizarea căruia contribuie deopotrivă apa murmurând a Mureşului, stâncile violete de andezit cu forme curioase de turnuri şi ziduri care ies din verdele întunecat al padurilor de molid sau din galben-albul pâlcurilor de mesteceni.

Fig 2. Intrarea în defileu la Topliţa

2.1 Potenţialul Turistic al Reliefului

Relieful, cea mai bogată şi variată resursă activă a globului terestru, alcătuieşte coloana vertebrală a peisajului.

Factor omniprezent, oferă cadrul activităţii recreative. Elementele reliefului sunt implicate in creionarea trasăturilor atractive ale altor elemente ale cadrului natural, de ordin hidrologic, climatic sau biotic. Influenţa este însă reciprocă, resursele atractive ale reliefului îmbogăţindu-se prin aportul acesteia.

Importanţa reliefului pentru turism este ilustrată înainte de toate, prin numărul apreciabil al formelor care, la nivel individual sau al asocierii peisagistice, etalează atracţii multiple.

Bibliografie

Bonifaciu, S.(1983), România-ghid turistic, Editura Sport-Turism, Bucureşti

Ciangă, N.(1998), Turismul în Carpaţii Orientali. Studiu de geografie umană, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

Ciangă, N.(2002), România.Geografia turismului(partea intâi), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

Decei, P.(1977), Străbătând văile carpatine, Editura Albatros, Bucureşti

Ghinea, D.(1997), Enciclopedia Geografică a României(vol II), Editura Enciclopedică, Bucureşti

Grigore, M.(1989), Defileuri, chei şi văi de tip canion în România, Editura Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

Iancu, M., Naum, Tr.(1972), Defileul Muresului Topliţa-Deda. Consideraţii asupra genezei şi evoluţiei reliefului, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Oradea

Laviniu, M., Constantin, S., Ludovic, G.(1986), Ghidul staţiunilor balneoclimaterice din România, Editura Sport-Turism, Bucureşti

Pop, Gr.(2000), Carpaţii şi Subcarpaţii României, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

Someşan, L.(1938), Depresiunea Lunca Bradului, extras din Revista Geografică Română, Cluj

Soneriu, I. şi Mac, I.(1973), Judeţul Mureş, Editura Academiei Române, Bucureşti

Szekeres, A., Neag, V.(1979), Harghita. Monografie, Editura Sport-Turism, Bucureşti

***, (2003), Pliant Topliţa, realizat cu sprijinul Centrului Cultural Judeţul Harghita şi al Fundaţiei “Miron Cristea”

http :// www.topliţa.ro/bannfy.html

http ://www.topliţa.ro/iza1.html

http ://www.topliţa.ro/moteluri.html

Figurile, sursa proprie

Tabelele, sursa proprie

Preview document

Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 1
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 2
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 3
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 4
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 5
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 6
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 7
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 8
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 9
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 10
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 11
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 12
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 13
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 14
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 15
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 16
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 17
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 18
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 19
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 20
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 21
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 22
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 23
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 24
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 25
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 26
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 27
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 28
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 29
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 30
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 31
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 32
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 33
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 34
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 35
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 36
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 37
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 38
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 39
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 40
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 41
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 42
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 43
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 44
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 45
Prospectarea turistică a defileului toplița-deda - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Prospectarea turistica a defileului Toplita-Deda.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Hotelurile Hilton

Hilton Hhonors Worldwide : Razboiul loialitatii Hotelurile Hilton privesc cele mai frecvente programe ale oaspetilor ca cel mai important...

Ai nevoie de altceva?