Rolul amenajării turistice antropice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 23494
Mărime: 3.34MB (arhivat)
Publicat de: Alin Varga
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere.2
 2. Capitolul I
 3. 1. AMENAJAREA TURISTICĂ PREMISĂ A DEZVOLTĂRII TURISTICE.4
 4. 1.1 Delimitări conceptuale.6
 5. 1.2 Tipuri de amenajare.15
 6. 1.3 Specificul amenajării în zona Olănești.17
 7. Capitolul II
 8. 2. ANALIZA PIEȚEI TURISTICE DIN ZONA Olănești.22
 9. 2.1 Potențialul turistic.22
 10. 2.2 Baza tehnico materială.35
 11. 2.3 Circuitul turistic.48
 12. Capitolul III
 13. 3. ANALIZA STADIULUI DE AMENAJARE A ZONEI TURISTICE Olănești.54
 14. 3.1 Studiu de caz ”PROPUNERI DE DEZVOLTARE A STAŢIUNII”.54
 15. 3.2 PROPUNERI DE PROMOVARE A STAŢIUNII.59
 16. 3.3 CONTRIBUŢII PERSONALE.63
 17. Concluzii.65
 18. Bibliografie.68

Extras din licență

Introducere

Amploarea fluxurilor turistice interne şi internaţionale pune din ce în ce mai multe probleme economice, sociale şi ecologice complexe. Acestea se referă la dezvoltarea şi modernizarea structurilor de primire, la satisfacerea celor mai sofisticate preferinţe ale turiştilor cu condiţionări pe linia folosirii raţionale a resurselor turistice naturale şi antropice. Deşi, într-o primă etapă, turismul a reprezentat un factor de stimulare economică, de protecţie şi conservare a resurselor naturale, în ultimul timp, din ce în ce mai frecvent, se observă situaţii în care creşterea turistică afectează echilibrul ecologic şi calitatea resurselor turistice. Ele se concretizează în disproporţii între volumul şi varietatea resurselor , pe de o parte, şi dimensiunile structurilor de primire, pe de alta, între infrastructura generală şi spaţiul constructibil sau amenajarea pentru turism. Utilizarea intensivă a mediului în scopuri turistice, fără un control adecvat, mai ales atunci cînd fluxurile de turişti "invadează" anumite zone, măreşte pericolul unei degradări a acestuia şi favorizeză ruperea echilibrului ecologic. Influenţa nefastă a dezvoltării haotice a turismului a impus optimizarea procesului de dezvoltare a diferitelor unităţi taxonomice ale turismului , prin abordarea ştiinţifică a problemelor privind valorificarea resurselor, organizarea, sistematizarea şi amenajarea pe baza unor criterii şi norme specifice de dotare şi echipare, care să conducă la creşterea eficienţei economice şi sociale în contextual protejării şi conservării mediului şi a resurselor turistice. În practica internaţională, pentru aceasta se utilizeză o serie de criterii şi indici de corelaţie, care stau la baza amenajării ştiinţifice a teritoriului pentru turism. între aceştia, mai importanţi sunt capacitatea de primire, criteriii de determinare şi clasificare a staţiunilor turistice, indici de corelare între fluxurile turistice, structurile de primire şi resursele turistice, etc. Amenajarea turistică pe baze ştiinţifice presupune utilizarea acestora în dezvoltarea diverselor staţiuni sau zone turistice. Prin amenajarea turistică trebuie să înţelegem acţiunea de punere în valoare estetică şieconomică a unui obiectiv , complex atractiv sau zonă turistică . Ea generează prin edificareaunei anumite părţi din infrastructura turistică produsul turistic sau oferta turistică integrală. Simpla existenţă în spaţiul geografic a unui fond turistic remarcabil nu generează o mişcareturistică importantă , este nevoie de intrarea în scenă a unor elemente infrastructurale care săasigure accesul în zonă după care trebuie edificată baza tehnico-materială necesară unuiturism modern. Ansamblul tuturor măsurilor şi intervenţiilor tehnice aplicate în scopul creerii condiţiilor optime pentru valorificarea şi exploatarea integrală a potenţialului natural dintr-o regiunereprezintă procesul de amenajare turistică a unui teritoriu . Actul amenajării concrete trebuiesă fie precedat de un studiu foarte bine documentat cu elementele de fezabilitate la caretrebuie adăugate câteva expertize tehnice care vizează teritoriul respectiv (analize geotehnice ,repere hidrotehnice , observaţii meteo-climatice , etc.)

Capitolul I

1. AMENAJAREA TURISTICĂ PREMISĂ A DEZVOLTĂRII TURISTICE

Amenajarea teritoriului, privită ca o ştiinţă dominată de relaţia activităţi sociale - amplasamente spaţiale, acoperă o arie problematică foarte largă cu referire la cele mai diverse domenii ale vieţii economice şi sociale. In diversele sale forme, amenajarea teritoriului presupune un proces de sisitematizare, de dezvolater economico-socială echilibrată. Sistematizarea, şi implicit amenajarea teritoriului, poate fi exprimată printr-un ansamblu de principii şi activităţi (forme, programe, metode şi tehnici de natură urbanistică, economică, juridică, etc), vizând asigurarea utilizării eficiente a teritoriului, valorificarea deplină a potenţialului de resurse şi cadrului fizic al fiecărei zone, concomitent cu realizarea unor condiţii civilizate de viaţă ale oamenilor. Ca atare, amenajarea teritoriului, înţeleasă ca un efort de sistematizare, urmăreşte paralel cu repartizarea echilibrată a populaţiei şi activităţilor în ansamblul naţional, modul de viaţă al oamenilor şi se preocupă de corelarea dezvoltării economice cu protejarea şi conservarea patrimoniului natural. Obiectivele majore ale acestui proces pot fi sintetizate în: utilizarea raţională a spaţiului, chiar economisirea lui;

• valorificarea eficientă a tuturor categoriilor de resurse (umane, naturale, materiale, financiare);

• dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a localităţilor;

• păstrarea echilibrului ecologic şi protejarea mediului.

Utilizarea raţională a terenului reprezintă un obiectiv important al sistematizării teritoriului, prin această acţiune urmărindu-se buna gospodărire a uneia dintre cele mai valoroase bogăţii - fondul funciar. Astfel, prin organizarea teritoriului se va înţelege: determinarea mărimii optime a suprafeţelor antrenate în circuitul economic, stabilirea celei mai adecvate destinaţii, găsirea celor mai eficiente modalităţi de exploatare. Dezvoltarea economică echitabil repartizată teritorial şi combaterea decalajelor regionale -cerinţe definitorii ale procesului de amenajare - pot fi asigurate numai prin valorificarea eficientă a tuturor categoriilor de resurse . Importanţa unui asemenea obiectiv trebuie analizată prin prisma diversităţii resurselor (poziţie geografică, mediu natural, bogăţiile subsolului, disponibilităţi de forţă de muncă, etc.) şi mai ales a dificultăţii atragerii lor în circuitul economic.

Bibliografie

1. Bran, F., Simon, T., Ioan, I. , ”Marketing” , Ed.Economică, 1996, București;

2. Cândea M., Erdeli G., Simion T., ”Potenţial turistic şi turism”, Editura Universităţii, 2001 Bucureşti;

3. Glăvan, V., ”Turismul în România”, Editura Economică, 2000, Bucureşti;

4. Glăvan, V., ”Geografia turismului”, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005, Bucureşti;

5. Ielenicz, M., Pătru I.G., Ghincea M., Subcarpaţii României, Ed. Universitară , 2003, Bucureşti;

6. Măldărescu, I., Frâncu E., ”Râmnicu Vâlcea, mica enciclopedie, vol 1-4”, Ed.Anton Pann, 2002, Râmnicu Vâlcea;

7. Minciu, R., ”Economia Turismului”, Ed.Uranus, 2004, București;

8. Mutihac, V., ”Structura geologică a teritoriului României”, Ed. Tehnică, 1990, București;

9. Păun, S., ”Identităţi europene . Italia şi România”, Ed. Academiei, 2004, Bucuresti;

10. Popa, A., ”Cura balnearǎ la Olǎneşti”, Editura Offsetcolor, 2004, Rm.Vâlcea;

11. Popescu, N., ”Munții Căpățânii – Ghid turistic”, Ed. Sport-Turism, 1977, București;

12. Popescu, I., Gorgan, N., ”Băile Olănești – Ghid balnear și turistic”, Ed. Almarom, 2009, Rm.Vâlcea;

13. Postelnicu, Gh., Introducere in teoria şi practica turismului, Ed Dacia, 1997, Cluj-Napoca;

14. Stănciulescu, G, ”Managementul turismului durabil în centrele urbane”, Editura Economică, 2004, Bucureşti;

15. Velcea, V., ”Geografia Carpaților și Subcarpaților Românești”, E.D.P., 1982, București;

16. ”Sosiri şi înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică”, Institutul Naţional de Statistică, 2012;

17. www.valcea.insse.ro Direcția de statistică Vâlcea;

18. www.ghidulprimăriilor.ro/local;

19.www.allseasons.ro/zone_turistice_romania/obiective_turistice_baile_olanesti;

20. www.olanesti-romania.ro;

21. www.valceaturistica.ro/prezentare/baileolanesti;

22. Google Earth , The Google Software;

23. The One, Nr.7 / noiembrie 2013;

24. Turism Club, Nr.86 / noiembrie 2013.

Preview document

Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 1
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 2
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 3
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 4
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 5
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 6
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 7
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 8
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 9
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 10
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 11
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 12
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 13
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 14
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 15
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 16
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 17
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 18
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 19
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 20
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 21
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 22
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 23
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 24
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 25
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 26
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 27
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 28
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 29
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 30
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 31
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 32
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 33
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 34
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 35
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 36
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 37
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 38
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 39
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 40
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 41
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 42
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 43
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 44
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 45
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 46
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 47
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 48
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 49
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 50
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 51
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 52
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 53
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 54
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 55
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 56
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 57
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 58
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 59
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 60
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 61
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 62
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 63
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 64
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 65
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 66
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 67
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 68
Rolul amenajării turistice antropice - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Rolul amenajarii turistice antropice.doc

Alții au mai descărcat și

Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest

Introducere Ca alternativă a turismului clasic, turismul cultural sau turismul de cunoaştere reprezintă un subiect amplu promovat şi de mare...

Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei

INTRODUCERE Actualitatea temei. Actualitatea acesteia teme reiese din necesitatea de a cunoşate în totalitate potenţialul turistic al Moldova...

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Optimizarea mixului de marketing în cadrul unei agenții de turism

ARGUMENT Marketingul desemnează tot ceea ce trebuie făcut de o firmă în conformitate cu mediul său intern şi extern, pentru satisfacerea...

Valorificare potențialului turistic în Județul Maramureș

Cap.I Localizarea si caracterizarea judetului. 1.1 Asezarea geografica a judetului. Judetul Maramures este asezat in extremitatea nord vestica a...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia...

Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord

INTRODUCERE Turismul în zone rurale, complementar altor f 616d311g orme de turism, contri¬buie la sustinerea acestuia, oferindu-i conditiile...

Turismul Cultural și de Afaceri în Sibiu

Introducere Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Te-ar putea interesa și

Impactul globalizării serviciilor turistice asupra economiei mondiale - studiu de caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei

INTRODUCERE Actualitatea temei. La începutul acestui secol şi mileniu industria turismului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan mondial, cel mai...

Modalități de promovare a potențialului turistic din Județul Vâlcea - studiu de caz - Stațiunea Călimănești-Căciulata

INTRODUCERE Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la sfârşitul...

Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale

I N T R O D U C E R E În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi...

Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț

Capitolul 1. Prezentarea cadrului natural şi antropic al Judeţului Neamţ „România, datorită aşezării sale unice, este o ţară ideală pentru...

Strategii de dezvoltare a turismului privind stațiunea Vatra Dornei(după 1989)

INTRODUCERE Prin potentialul sau, atât natural cât si antropic, statiunea Vatra Dornei, respective depresiunea Dornelor, se impune atât pe plan...

Integrarea în Uniunea Europeană a Sectorului Invizibil

1.1. Definiţie Într-o economie de piaţă distingem o serie de prestaţii internaţionale de servicii. În general, ele au un caracter nematerial şi...

Organizarea și amenajarea turistică a spațiului geografic

Organizarea si amenajarea turistica a spatiului geografic din localitatea Bicaz, judetul Neamt, Pensiunea Balad``or Asezarea geografica Orasul...

Ai nevoie de altceva?