Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 26321
Mărime: 1.77MB (arhivat)
Publicat de: Bogdan N.
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializarea: Economia Comerţului Turismului şi Serviciilor Profil: Administrarea Afacerilor

Cuprins

 1. Capitolul 1. Prezentarea cadrului natural şi antropic al judeţului Neamţ. 4
 2. 1.1 Poziţionarea georgrafică şi organizarea teritorială 4
 3. 1.2 Geologia, relieful şi clima judeţului Neamţ 6
 4. 1.3 Potenţialul hidrografic şi solurile judeţului Neamţ 8
 5. 1.4 Vegetaţia şi fauna în judeţul Neamţ 9
 6. 1.5 Turismul arheologic, istoric şi cultural-arhitectural al judeţul Neamţ 12
 7. 1.6 Turismul religios şi folcloric al judeţul Neamţ 16
 8. 1.7 Agrementul turistic şi sportiv al judeţul Neamţ 17
 9. 1.8 Turism gastronomic 18
 10. Capitolul 2. Studiul strategiei de marketing a Comlexului hotelier
 11. Mariko Inn Roman în vederea atragerii turiştilor 19
 12. 2.1 Consideraţii introductive 19
 13. 2.2 Crearea ofertei complexului turistic Mariko Inn*** (Roman) 24
 14. 2.3 Localizarea şi amplasarea turistică a hotelului Mariko Inn 25
 15. 2.4 Oferta generală de servicii a complexului Mariko Inn 26
 16. 2.5 Instrumente de marketing utilizate la Mariko Inn 30
 17. 2.6 Cooperare, colaborare, concurenţă 37
 18. Capitolul 3. Valorificarea potenţialului turistic al judeţului Neamţ 39
 19. 3.1 Indicatori specifici de stimulare a dezvoltării turismului 40
 20. 3.2 Tipuri potenţiale de turism în judeţul Neamţ 43
 21. 3.3 Analiza strategicǎ a zonei turistice Neamţ 45
 22. 3.4 Analiza SWOT privind valorificarea potenţialului
 23. turistic al judeţului Neamţ 60
 24. 3.4.1 Analiza pieţei turistice în judeţul Neamţ 63
 25. 3.4.2 Strategia de marketing a potenţialului turistic în judeţul Neamţ 64
 26. 3.5. Propuneri pentru valorificarea potenţialului turistic nemţean 66
 27. Concluzii şi recomandări 68
 28. Bibliografie 71

Extras din licență

Capitolul 1. Prezentarea cadrului natural şi antropic

al Judeţului Neamţ

„România, datorită aşezării sale unice, este o ţară ideală pentru turism”1. În prezent

însă, conform (Haller, 2011) referitor la industria turismului din judeţul Neamţ, în mod

particular, precum şi în ţara noastră, într-un cadru mai general, aceasta se confruntă cu

provocările crizei mondiale, cu dinamismul pieţei, cu schimbarea comportamentului

consumatorilor şi cu schimbări tehnologice şi comunicaţionale la care este necesar să se

adapteze. De asemenea, industria turistică are o evoluţie ciclică. Accesul la informaţii permite

luarea de decizii viitoare astfel încât sa se producă fidelizarea turiştilor, pentru ca aceştia să

părăsească mediul rural cu dorinţa de a reveni.

Industria turistică este intensivă în muncă şi se bazează pe aceasta ca avantaj

competitiv, pe capacitatea de a promova produsul turistic şi de a oferi vizitatorilor servicii de

calitate superioară de natură să capteze interesul acestora şi nu numai.

În aceste condiţii, datorită activităţilor umane, potenţialul turistic reprezentat de

totalitatea elementelor naturale de atragere a turiştilor, nu a suferit modificări majore. Astfel,

componentele cadrului natural sunt relieful, hidrografia, substratul geologic, vegetaţia, fauna,

clima, solurile. Potenţialul turistic natural are atracţie la persoanele iubitoare de natură,

dornice să admire frumuseţea peisajului. De cele mai multe ori, cadrul natural poate fi

modificat mai mult sau mai puţin prin amenajare, însă cu toate acestea peisajul, deţine un rol

esenţial când vine vorba de alegerea locului de vacanţă.

1.1 Poziţionarea georgrafică şi organizarea teritorială

Judeţul Neamţ se află în partea de nord-est a României, iar din punct de vedere

geografic, se încadrează între 46°40' şi 47°20' latitudine nordică, respectiv 25°43' şi 27°15'

longitudine estică. Judeţul Neamţ a fost înfiinţat în actualele limite administrative prin Legea

nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României.

Poziţia geografică, varietatea condiţiilor naturale, prezenţa în judeţ a unor aşezăminte

culturale şi naţionale de o deosebită importanţă, numărul mare de monumente istorice, de

arhitectură şi ale naturii, numărul mare de mănăstiri precum şi ospitalitatea oamenilor de pe

aceste meleaguri, au determinat creşterea cererii turistice în decursul timpului. Judeţul Neamţ

1 Doboş S., Despre necesitatea interdisciplinarităţii în studierea turismului în spaţiul rural românesc, Editura

TehnoPress, Iaşi, 2011, p.14.

5

are vecini după cum urmează: la nord Suceava, la sud Bacău, la est Iaşi şi Vaslui, la vest

Harghita conform celor prezentate în Figura 1.

Figura 1. Harta României şi vecinii judeţului Neamţ (www.neamţ.ro)

Judeţul Neamţ însumează 421 localităţi împărţite astfel: două municipii: Piatra Neamţ

şi Roman; trei oraşe: Bicaz, Roznov şi Târgu Neamţ; 76 de comune; 346 de sate.

Reşedinţa judeţului Neamţ este Municipiul Piatra Neamţ, întâlnit şi sub denumirile

următoare: Piatra lui Crăciun, Târgul Pietrei (sau Piatra), Piatra-Neamţ (din 1864), sau sub

numele de "Perla Moldovei". Documentar, aşezarea a fost consemnată între anii 1387 – 1392.

În anul 1431 zona a apărut sub numele de Piatra. Municipiul Piatra-Neamţ număra la 18

martie 2002 o populaţie de 104.914 locuitori dintre care 49.818 de sex masculin şi 55.096 de

sex feminin. Densitatea populaţiei era la aceeaşi data de 1.592 loc. / km2. (în 1992), respectiv

1.354 loc. /km2. Municipiul Roman se află la aproximativ 46 km. spre est de Piatra-Neamţ, pe

malul stâng al râului Moldova. Numele oraşului a fost preluat de la voievodul Roman I Muşat

(1392-1394), considerat de unii cercetători ca fiind întemeietorul acestuia, deşi există probe

materiale care să ateste existenţa curţii de la Roman încă de pe vremea lui Petru I Muşatinul.

Conform recensământului din 18-27 martie 2002, populaţia stabilă a municipiului Roman

număra 69.268 locuitori.2

2 Direcţia Judeţeană de Statistică Neamţ.

6

1.2 Geologia, relieful şi clima judeţului Neamţ

Dintre rezervaţiile geologice nemţene amintim: Masivul Munticelul şi Cheile

Şugăului, peştera Toşorog, Piatra Teiului din valea Bistriţei, cunoscută şi sub denumirea de

„Coada Lacului”, Stânca Şerbeşti, deţinătoarea unei bogate faune sarmatice. Rezervaţiile

paleontologice sunt reprezentate de: Cozla, Pietricica şi Cernegura, unde s-au descoperit

numeroase specii de peşti fosili, multe din exemplarele descoperite aici găsindu-se la Muzeul

de ştiinţe naturale din municipiul Piatra Neamţ.

Preview document

Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 1
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 2
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 3
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 4
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 5
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 6
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 7
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 8
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 9
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 10
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 11
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 12
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 13
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 14
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 15
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 16
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 17
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 18
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 19
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 20
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 21
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 22
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 23
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 24
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 25
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 26
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 27
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 28
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 29
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 30
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 31
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 32
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 33
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 34
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 35
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 36
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 37
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 38
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 39
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 40
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 41
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 42
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 43
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 44
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 45
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 46
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 47
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 48
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 49
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 50
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 51
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 52
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 53
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 54
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 55
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 56
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 57
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 58
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 59
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 60
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 61
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 62
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 63
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 64
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 65
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 66
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 67
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 68
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 69
Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Valorificarea Potentialului Turistic in judetul Neamt.pdf

Alții au mai descărcat și

Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest

Introducere Ca alternativă a turismului clasic, turismul cultural sau turismul de cunoaştere reprezintă un subiect amplu promovat şi de mare...

Strategia Dezvoltării Turismului balneo-climateric în România

România este o ţară binecuvântată de Dumnezeu cu cele mai variate şi pitoreşti forme de relief: mare, fluviu, delta, munţi, dealuri şi podişuri,...

Dezvoltarea și promovarea zonei turistice Neamț

INTRODUCERE TURISMUL – ŞANSǍ A DEZVOLTǍRII ECONOMICO - SOCIALE Turismul se manifestă ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot...

Amenajare Turistică Montană

CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND STRATEGIA DEZVOLTĂRII TURISMULUI 1.1 Turismul si dezvoltarea strategică Pentru foarte multe tări, turismul...

Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului

Introducere Amenajarea turistică a teritoriului constituie un element ce direct sau indirect uneori, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii....

Dezvoltarea Ecoturismului în Țara Dornelor

INTRODUCERE Am ales dezvoltarea zonei turistice Ţara Dornelor prin ecoturism deoarece această formă de turism a cunoscut un ritm de creştere...

Turismul în Regatul Unit al Marii Britanii

Introducere Schimbările din economia mondială a dus, în ani 1970, la o evoluție rapidă a numărului călătoriilor și a țărilor participante la...

Turism de Aventură

Cap.1. Turismul de aventură Aventura este o atitudine care trebuie adoptată faţă de necunoscut pentru a descoperi astfel potenţialul unic....

Te-ar putea interesa și

Studiu privind potențialul turistic al județului Neamț

Judeţul Neamţ ocupă o poziţie central-estică în ansamblul teritorial naţional, respectiv în zona central-vestică a regiunii istorice a Moldovei....

Modernizarea pârtiei de schi din stațiunea Durău Județul Neamț

1.ANALIZA NEVOII DE PROIECT 1.1 Analiza la nivel de domeniu si din punct de vedere regional Statiunea Durau este situata in judetul Neamt, la o...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Neamț

1. Localizarea si caracterizarea zonei Judetul Neamt este situat in partea central-estica a Romaniei, se suprapune, partial, Carpatilor Orientali,...

Analiza Ofertei și Cererii Turistice la Nivelul Regiunii de Dezvoltare nord-est

Introducere Regiunea Nord-Est este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998, având capitala în municipiul Piatra Neamț. Ca și celelate...

Valorificarea potențialului turistic al județului Neamț

Judetul Neamt se afla în nord-estul României , la limita dintre Carpatii Orientali si Podisul Moldovei. Învecinat cu judetele Suceava la nord,...

Organizarea și amenajarea turistică a spațiului geografic

Organizarea si amenajarea turistica a spatiului geografic din localitatea Bicaz, judetul Neamt, Pensiunea Balad``or Asezarea geografica Orasul...

Valorificarea potențialului turistic al județului Neamț

1.Valorificarea potentialului turistic a judetului Neamt Judetul Neamt este situat in partea central-estica a Romaniei, intre 46° 40’ si 47° 20’...

Valorificarea potențialului turistic al județului Neamț

Cap 1. Date generale ale judetului Neamt Judetul Neamt se afla în nord-estul României, la limita dintre Carpatii Orientali si Podisul Moldovei, la...

Ai nevoie de altceva?