Econometrie examen

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 11513
Mărime: 664.33KB (arhivat)
Publicat de: Catalina D.
Puncte necesare: 3

Extras din notiță

1. Modelul econometric este utilizat pentru

a) a descrie fenomenele economice

c) a realiza predicții asupra realității economice supuse analizei

2. Parametrii modelului econometric sunt:

b) constante reale necunoscute

3. Econometria asigură suportul pentru:

a) testarea teoriilor economice

b) dezvoltarea de noi teorii

c) luarea deciziilor economice

4. În modelarea econometrică se utilizează următoarele tipuri de variabile:

a) aleatoare

b) deterministe

5. Conceptul de model vizează:

c) o reprezentare schematică a realității

6. În modelul de regresie liniară simplă, parametrul 1 reprezintă:

c) variația absolută medie a variabilei dependente la o variație absolută cu o unitate avariabilei independente

d) panta dreptei de regresie

7. Pentru un model de regresie liniară simplă, coeficientul de corelație este identic cu pantadreptei de regresie dacă:

b) valorile celor două variabile sunt standardizate

8. Coeficientul de determinație arată:

a) gradul de intensitate a legăturii dintre două variabile

b) ponderea variație variabilei dependente explicate de variația variabilei independente

9. Pentru variabilele nivelul salariului ($) și numărul de ani de studii (ani) s-a obținut rezultatul de maijos.

Correlations

Educational

Level (years) Current Salary

Educational Level (years) Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N 1

474 661**

,000

474

Current Salary Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N ,661**

,000

474 1

474

- *. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Valoarea calculată a testului Student care verifică ipoteza existenței unei legături dintre cele douăvariabile este:

c) 33,2

9. Pentru variabilele nivelul salariului ($) și numărul de ani de studii (ani) s-a obținut rezultatul de maijos.

Coefficients

Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

B Std. Error Beta t Sig.

Educational Level (years)

(Constant) 3909.907

-18331.2 204.547

2821.912 .661 19.115

-6.496 .000

.000

Este valabilă interpretarea:

b) la o creștere cu 1 an a numărului de ani de studii, nivelul salariului crește în medie cu3909,9$

c) cu o încredere de 95%, se respinge ipoteza că numărul de ani de studii nu are o influențăsemnificativă asupra salariului

10. Pentru variabilele nivelul salariului ($) și numărul de ani de studii (ani) s-a obținut rezultatul de maijos.

Correlations

Educational

Level (years) Current Salary

Educational Level (years) Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N 1

474 661**

,000

474

Current Salary Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N ,661**

,000

474 1

474

- *. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Este valabilă interpretarea:

a) coeficientul de corelație dintre cele două variabile este semnificativ statistic

b) cu o probabilitate de 95%, se respinge ipoteza că salariul nu este influențat de nivelul de educație

11. Pentru variabilele nivelul salariului ($) și numărul de ani de studii (ani) s-a obținut rezultatul de mai jos.

Coefficients

Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

B Std. Error Beta t Sig.

Educational Level (years)

(Constant) 3909.907

-18331.2 204.547

2821.912 .661 19.115

-6.496 .000

.000

Este valabilă interpretarea:

a) valoarea 0,661 este estimația coeficientului de corelație

c) valoarea 0,661 este panta de regresie pentru modelul cu variabile standardizate

12. Rezultatele modelării pentru 3 variabile sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant)

PIB (mil. RON)

populația din

mediul rural 6597.929

11.215

.161 7050.736

1.065

.028

.705

.381 .936

10.528

5.692 .355

.000

.000

a. Dependent Variable: număr mediu de pensionary

Sunt valabile interpretările:

a) numărul de pensionari crește în medie cu 11,21 persoane la o creștere a valorii PIB cu 1 mil. lei, în condițiile în care populația din mediul rural rămâne constantă

13. Rezultatele modelării pentru 3 variabile sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant)

PIB (mil. RON)

populația din

mediul rural 6597.929

11.215

.161 7050.736

1.065

.028

.705

.381 .936

10.528

5.692 .355

.000

.000

a. Dependent Variable: număr mediu de pensionary

Sunt valabile interpretările:

a) cele două variabile independente din model au o influență semnificativă asupra variabilei dependente

d) nu toți parametrii modelului sunt semnificativi statistic

e) din model ar trebui eliminat parametrul 0

14. Rezultatele modelării pentru 3 variabile sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Coefficientsab

95% Confidence Interval for B

Model Lower Bound Upper Bound

1 PIB (mil. RON)

populația din

mediul rural 9.579

.135 13.581

.221

a. Dependent Variable: număr mediu de pens ionari

b. Linear Regress ion through the Origin

Intervalul de încredere estimat pentru parametrul asociat variabilei PIB este:

b) (9,579 ; 13,581)

15. Rezultatele modelării pentru 3 variabile sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Correlations

Control Variables numar m ediu

de pensionari PIB (mil.

RON)

Populatia din m ediul rural numar mediu

de pensionari Correlation

Significance (2-tailed)

df 1.000

.

0 .863

.000

38

PIB (mil. RON) Correlation

Significance (2-tailed)

df 863

.000

38 1.000

.

0

Valoarea 0,863 reprezintă:

c) coeficientul de corelație parțială dintre PIB și numărul mediu de pensionary

Preview document

Econometrie examen - Pagina 1
Econometrie examen - Pagina 2
Econometrie examen - Pagina 3
Econometrie examen - Pagina 4
Econometrie examen - Pagina 5
Econometrie examen - Pagina 6
Econometrie examen - Pagina 7
Econometrie examen - Pagina 8
Econometrie examen - Pagina 9
Econometrie examen - Pagina 10
Econometrie examen - Pagina 11
Econometrie examen - Pagina 12
Econometrie examen - Pagina 13
Econometrie examen - Pagina 14
Econometrie examen - Pagina 15
Econometrie examen - Pagina 16
Econometrie examen - Pagina 17
Econometrie examen - Pagina 18
Econometrie examen - Pagina 19
Econometrie examen - Pagina 20
Econometrie examen - Pagina 21
Econometrie examen - Pagina 22
Econometrie examen - Pagina 23
Econometrie examen - Pagina 24
Econometrie examen - Pagina 25
Econometrie examen - Pagina 26
Econometrie examen - Pagina 27
Econometrie examen - Pagina 28
Econometrie examen - Pagina 29
Econometrie examen - Pagina 30
Econometrie examen - Pagina 31
Econometrie examen - Pagina 32
Econometrie examen - Pagina 33
Econometrie examen - Pagina 34
Econometrie examen - Pagina 35
Econometrie examen - Pagina 36
Econometrie examen - Pagina 37
Econometrie examen - Pagina 38
Econometrie examen - Pagina 39
Econometrie examen - Pagina 40
Econometrie examen - Pagina 41
Econometrie examen - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Econometrie examen.docx

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Planul de carieră

Autoevaluarea: 1. Valorile -libertate independenta -acceptarea provocarilor -securitate,confort -prestigiul -stabilitatea locului de munca...

Econometrie

1) a) Alegeti din Anuarul Statistic sau din orice revista de specialitate 2 caracteristici care sa se afle intr-o anumita relatie de...

Strategia de promovare a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului

EAM=VIITOR Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București se încadrează în domeniul...

Promovare ASE

1.Macromediul a)Analiza serviciilor de educatie din domeniul economiei agroalimentare la nivel international Specializarea urmărește...

Econometrie

1. Modelul – instrument de bază al econometriei Modelul reprezintă o formă abstractă de percepere a realităţii, ce are la bază concepte specifice...

Răspunsuri examen econometrie

1. Ecomometria ca metoda de cercetare cantitativa. Econometrie în mod literal înseamnă măsurări economice. Este o combinaţie între economie,...

Econometrie și previziune economică

Lectia 1. ECONOMETRIA – RAMURA A ECONOMIEI Obiectivele lectiei - Insusirea caracteristicilor specifice econometriei - Intelegerea modelului...

Econometrie

Obiectivele prelegerii Din studiul acestui material didactic vei avea cunoștințe despre: q Ce este econometrie q Un scurt istoric al apariției...

Ai nevoie de altceva?