Tehnologia fabricării semiconservelor din carne

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 17499
Mărime: 1.38MB (arhivat)
Publicat de: Adelina G.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1 CARACTERISTICILE CĂRNII-NOȚIUNI GENERALE 7
 3. 1.1 Caracterizarea merceologică a cărnii 7
 4. 1.2 Structura morfologică a cărnii 7
 5. 1.3 Compoziția chimică a cărnii 9
 6. 1.4 Caracteristicile organoleptice ale cărnii proaspete 10
 7. 1.5 Caracteristicile fizico-chimice ale cărnii proaspete 11
 8. 1.6 Caracteristicile microbiologice ale cărnii proaspete 12
 9. 1.7 Tranformările din carne după tăierea animalelor 12
 10. 1.7.1 Rigiditatea musculară 12
 11. 1.7.2 Maturarea cărnii 13
 12. 1.7.3 Fezandarea cărnii 14
 13. 1.7.4 Încingerea cărnii 14
 14. CAPITOLUL 2 TEHNOLOGIA FABRICĂRII SEMICONSERVELOR DIN CARNE 15
 15. 2.1 Definiție și clasificare 15
 16. 2.2 Materia primă 16
 17. CAPITOLUL 3 TEHNOLOGIA GENERALĂ DE FABRICAȚIE A SEMICONSERVELOR DE ȘUNCĂ (PULPĂ, SPATĂ, PORK-LOIN) 20
 18. 3.1 Schema procesului tehnologic de fabricație a semiconservelor de șuncă 20
 19. 3.2 Pregătirea inițială a materiilor prime 21
 20. 3.3 Sărarea 22
 21. 3.3.1 Prepararea saramurii 23
 22. 3.3.2 Filtrarea și sterilizarea 24
 23. 3.4 Malaxarea și maturarea cărnii sărate 26
 24. 3.5 Umplerea recipientelor cu carne 29
 25. 3.6 Verificarea greutății și închiderea cutiilor 30
 26. 3.7 Pasteurizarea semiconservelor 31
 27. 3.8 Răcirea și temperarea semiconservelor de șuncă 32
 28. 3.9 Depozitarea semiconservelor 33
 29. 3.10 Transportul semiconservelor 33
 30. 3.11 Caracteristicile senzoriale și chimice ale semiconservelor de șuncă, chopped și roll 33
 31. CAPITOLUL 4 TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE A SEMICONSERVELOR DIN CARNE DE PORC TOCATĂ 35
 32. 4.1 Schema procesului tehnologic de fabricare a semiconservelor din carne de porc tocată 35
 33. 4.2 Descrierea operațiilor tehnologice ce stau la baza obținerii semiconservelor din carne de porc tocată 36
 34. CAPITOLUL 5 TEHNOLOGIA DE FABRICARE A SEMICONSERVELOR DIN PIEPT DE PORC AFUMAT (SLAB BACON) 38
 35. 5.1 Schema procesului tehnologic de fabricare a semiconservelor Slab Bacon 38
 36. 5.2 Descrierea operațiilor tehnologice pentru obținerea semiconservelor din piept de porc afumat (Slab Bacon) 39
 37. CAPITOLUL 6 DEFECTELE SEMICONSERVELOR DIN CARNE 41
 38. 6.1 Defecte ale ambalajului 41
 39. 6.2 Defecte ale aspectului exterior al blocului de carne 41
 40. 6.3 Defecte ale aspectului pe secțiune a blocului de carne 42
 41. 6.4 Defecte fizico-chimice 43
 42. 6.5 Defecte de natură microbiologică 44
 43. CAPITOLUL 7 CONTROLUL CALITĂȚII PE FLUXUL TEHNOLOGIC DE FABRICAȚIE A SEMICONSERVELOR DIN CARNE 45
 44. 7.1 Controlul calității recepției materiei prime 45
 45. 7.2 Controlul tranșării calității carcaselor 46
 46. 7.3 Controlul calității preparării și injectării saramurii 46
 47. 7.4 Controlul calității malaxării și maturării 47
 48. 7.5 Controlul calității cutiilor goale 47
 49. 7.6 Controlul calității așezării în forme și presării 48
 50. 7.7 Controlul calității închiderii cutiilor 48
 51. 7.8 Controlul calității pasteurizării 49
 52. 7.9 Controlul calității răcirii semiconservelor 50
 53. 7.10 Controlul calității depozitării și etichetării 50
 54. 7.11 Controlul calității semiconservelor din carne 51
 55. CAPITOLUL 8 NORME SPECIFICE PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR- STANDARD ISO 22000:2005 - 55
 56. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din proiect

INTRODUCERE

Alimentația reprezintă pentru om un factor cu acțiune permanentă, ce determină desfășurarea proceselor metabolice, dat fiind faptul că alimentele reprezintă izvorul și moderatorul proceselor de schimb. Prin aceasta, menținerea homeostazei organismului depinde de caracterul alimentației, care influențează funcțiile sistemelor organismului și, în special, factorii enzimatici și hormonali. Și, actualmente, alimentația își pune amprenta pe baza patologiei omului contemporan, ca urmare a dezechilibrului dintre aportul și necesarul de substanțe biologice active.

Calitatea produselor alimentare consumate de om este influențată de o serie de factori printre care, o importanță deosebită, o au cei senzoriali, nutritivi, tehnologici, igienici și toxicologici.

Printre factorii senzoriali care influențează calitatea alimentelor putem menționa: culoarea, mirosul, gustul, consistența etc.

Comparativ cu produsele vegetale, produsele de origine animală beneficiază de o valoare biologică esențială, apreciată de conținutul major de aproape toți aminoacizii esențiali, vitaminele, sărurile minerale ș.a., care lipsesc în alimentele de origine vegetală. Însă, dacă la valoarea biologică și energetică adăugăm și rolul lor plastic, putem afirma că omul nu poate exista în absența acestora. Însă, în paralel cu asigurarea unui aport suplimentar de proteină, aminoacizii din componența proteinelor cărnii completează sursele proteice vegetale, asigurând deficiența acestora în lizină, iar fierul din carne se absoarbe mai bine, mai mult ca atât, carnea având capacitatea de a amplifica absorbția fierului și din alte alimente sau un aport suficient de triptofan poate suplini carența vitaminei PP.

Calitatea produselor alimentare este influențată în mare măsură, de asemenea, de respectarea unor parametri tehnologici de obținere (metoda de sacrificare, tipul de refrigerare/congelare, metoda de sărare, afumare/pasteurizare, fierbere/sterilizare, calitatea ambalajelor, parametrii tehnici ai utilajelor etc.).

Factorii igienici - igiena la obținerea produselor alimentare, igiena pe timpul prelucrării, depozitării și desfacerii produselor alimentare, precum și igiena spațiilor tehnologice, a utilajelor și nu în ultimul rând, a aerului, a apei tehnologice și a personalului muncitor au o influență hotărâtoare în asigurarea calității produselor alimentare.

Calitatea produselor alimentare este influențată în egală măsură și de poluarea chimică a acestora cu unele substanțe toxice (nitrați, nitriți, nitrozamine, pesticide, metale grele, hidrocarburi policiclice aromatice) precum și cu antibiotice, substanțe radioactive, substanțe hormonale și mai ales de contaminarea cu microorganisme (bacterii, miceți etc.) care pot afecta starea de sănătate a consumatorului.

Dezvoltarea tehnologiei de fabricație a produselor, în special a celor din carne, a condus la utilizarea unei game largi de substanțe chimice ca adaosuri la materiile prime alimentare, asigurându-se astfel o valorificare superioară a acestora, diversificarea sortimentelor, îmbunătățirea caracteristicilor organoleptice și nutritive ale produselor, mărimea capacității de conservare etc. Unele dintre acestea, cum sunt azotații și azotiții, în cantități moderate sunt utile, dar în cantități mari pot produce intoxicații grave.

Prin tehnologii moderne, s-au creat condiții superioare de ordin igienic, precum și de supraveghere și control calificat, ceea ce a condus la asigurarea și garantarea de cărnuri salubre din punct de vedere microbiologic. Pentru a-și îndeplini în bune condiții nobila misiune socială, specialistul care veghează la asigurarea și garantarea calității produselor alimentare de origine animală trebuie să posede cunoștințe temeinice într-un domeniu extrem de vast (cunoștințe de tehnologie alimentară - pe care se bazează o bună parte din problematica alimentară - pentru eliminarea riscurilor de îmbolnăvire a omului prin germenii patogeni ce se pot dezvolta pe substratul alimentar sau care pot produce alterarea alimentului etc.).

Controlul calității în toate ramurile industriei alimentare trebuie să aibă un rol preventiv, care constă în împiedicarea obținerii produselor necorespunzătoare calitativ, dar în același timp și un rol activ pe linia obținerii unor produse cu însușiri calitative cât mai înalte. În acest sens, este necesară cunoașterea, pe de o parte, a condițiilor de calitate a produselor finite, iar pe de altă parte, cunoașterea anumitor elemente ale desfășurării proceselor tehnologice și a influenței lor asupra calității produselor.

În contextul actual al economiei de piață, calitatea devine esențială, constituind cheia supraviețuirii și condiția dezvoltării. În condițiile în care industria alimentară din țara noastră trebuie să se alinieze sub toate aspectele la cerințele unei producții moderne de alimente, de o calitate superioară, menite să protejeze organismul uman și să satisfacă cerințele consumatorului, este absolut necesar ca toate întreprinderile de profil să-și revizuiască atitudinea în ceea ce privește noțiunea de calitate. Aceasta presupune aplicarea unor standarde de calitate igienică, a codurilor de bune practici de lucru, a sistemului HACCP și în final, realizarea și acreditarea sistemului propriu de calitate, conform standardelor oficiale din seria I.S.O.

Lucrarea de față sintetizează etapele fluxului tehnologic de obținere a semiconservelor de carne (de șuncă, din carne de porc tocată, din piept de porc afumat), de la prezentarea structurii morfologice, a compoziței chimice, a caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice, microbiologice ale cărnii proaspete și tranformările din carne după tăierea animalelor, a raselor de suine furnizoare de materie primă, cât și controlul calității pe fluxul tehnologic de obținere a acestora, defectele și condițiile de calitate a produselor finite (semiconservele), dar și normele specifice pentru siguranța alimentelor - ISO 22000.

Bibliografie

1. Banu C. și col., 1980. Tehnologia cărnii și subproduselor. Editura Didactică și Pedagogică, București

2. Banu C. și col., 1985. Îndrumător în tehnologia preparatelor din carne. Editura Tehnică, București

3. Banu C. și colab., 1997. Procesarea industrială a cărnii. Editura Tehnică, București

4. Banu C. și col., 2002. Calitatea și controlul calității produselor alimentare. Editura Agir, București

5. Banu C. și colab., 2009. Tratat de industrie alimentară. Editura ASAB, București

6. Brădățan Gh., 2007. Siguranța alimentelor. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași

7. Bologa N. și Burda A., 2006. Merceologie alimentară. Editura Universitară, București

8. Danilevici C. și col., 2010. Metode senzoriale și fizico-chimice de control al cărnii și preparatelor din carne. Editura Valahia University Press, Târgoviște

9. Negrea A., 2001. Tehnologia, calitatea și controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală, vol. I. Editura Moldogrup, Iași

10. Orănescu E., 2008. Aditivi alimentari, necesitate și risc. Editura AGIR, București

11. Oțel I., 1979. Tehnologia produselor din carne. Editura Tehnică, București

12. Oțel I., 1992. Prelucrarea cărnii. Editura Didactică și Pedagogică, București

13. Pop C. și Pop I., 2006. Merceologia produselor alimentare. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași

14. Popa G. și Stănescu V., 1981. Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală. Editura Didactică și Pedagogică, București

15. Savu C. și Petcu C., 2008. Igiena și controlul produselor de origine animală. Editura SemnE, București

16. Sălăgean C. și Țibulcă D., 2009. Tehnologia semiconservelor și conservelor din carne și pește. Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca

17. Sălăgean C., 2011. Tehnologia și controlul calității pe fluxul tehnologic de fabricație a produselor din carne. Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca

18. Sălăgean C., 2012. . Tehnologia semiconservelor și conservelor din carne și pește-îndrumător de lucrări practice. Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca

19. Șindilar E. și Bondoc I., 1998. Igiena produselor animale-manual practic. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași

20. Vacaru-Opriș I. și col., 1983. Tehnologia si valorificarea produselor animaliere. Editura Didactică și Pedagogică, București

Preview document

Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 1
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 2
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 3
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 4
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 5
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 6
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 7
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 8
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 9
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 10
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 11
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 12
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 13
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 14
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 15
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 16
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 17
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 18
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 19
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 20
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 21
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 22
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 23
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 24
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 25
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 26
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 27
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 28
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 29
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 30
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 31
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 32
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 33
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 34
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 35
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 36
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 37
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 38
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 39
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 40
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 41
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 42
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 43
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 44
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 45
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 46
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 47
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 48
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 49
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 50
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 51
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 52
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 53
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 54
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 55
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 56
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 57
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 58
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 59
Tehnologia fabricării semiconservelor din carne - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Tehnologia fabricarii semiconservelor din carne.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unei Fabrici de Obținere a Conservelor din Carne

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Conservele din carne sunt produse ambalate ermetic în recipiente metalice sau de sticlă, obţinute prin tratament termic...

Tehnologia de obținere a conservelor din carne

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In cadrul industriei alimentare, industria carnii reprezinta o subramura de importanta deosebita, fiind in masura, prin...

Semiconserve din carne

1.Semiconservele din carne 1.1 Definiţie:Semicoservele din carne sunt produse alimentare obţinute prin ambalarea cărnurilor care au fost supuse...

Aprecierea Merceologică a Conservelor de Pește

1. Introducere. Noţiuni generale Conservele sterilizate din peşte sunt produse alimentare ,gata preparate pentru consum,care se comercializează în...

Tehnologia fabricării semiconservelor și conservelor din carne

Semiconservele din carne sunt produse obtinute prin ambalarea carnurilor, care au suferit in prealabil anumite tratamente fizico-chimice, in...

Siguranța alimentară - identifcarea punctelor critice de control în tehnologia de procesare a alimentelor

CAPITOLUL I Definiţie HACCP Sistemul HACCP a fost pus la punct în anul 1959 de o companie americană Pillsbury,în cadrul unor proiecte de...

Nitriți și nitrați

1.NECESITATEA FOLOSIRII ADITIVILOR IN INDUSTRIA ALIMENTARA Productia moderna de alimente reclama folosirea aditivilor in diferite scopuri, dupa...

Controlul calității al semiconservelor din carne de porc, spată și pulpă

Asigurarea calitatii produselor constituie o cale sigura spre progres, spre ridicarea nivelului de trai si spre competivitate. Exista mai multe...

Ai nevoie de altceva?