Modificarea actului constitutiv al societății comerciale

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3317
Mărime: 36.82KB (arhivat)
Publicat de: Adellina P.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul I. Noțiunea modificării societății comerciale 5
 3. 1.1. Căile de realizare a modificării actului constitutiv 5
 4. 1.2. Forma actului de modificare a actului constitutiv 5
 5. 1.3. Procedura modificării actului constitutiv 6
 6. Capitolul II. Principalele cazuri de modificare ale actului constitutiv al societății comerciale 7
 7. 2.1. Necesitatea reducerii capitalului societății comerciale 7
 8. 2.2.Necesitatea majorării capitalului social 7
 9. 2.3. Procedee folosite pentru reducerea capitalului social 8
 10. 2.4. Modalitățile și procedeele de majorare a capitalului social 8
 11. 2.5. Prelungirea duratei societății 9
 12. 2.6. Fuziune și divizarea societăților comerciale 9
 13. Capitolul III. Excluderea și retragerea asociaților 10
 14. 3.1. Formele excluderii asociaților 11
 15. 3.2. Cauze 11
 16. 3.3. Procedura excluderii 11
 17. 3.4. Retragerea asociaților 11
 18. Bibliografie 14

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actul constitutiv conține informații privind identitatea asociaților, denumirea societății, forma juridică, sediul social, obiectul de activitate, capitalul social, clauze privind drepturile și obligațiile asociaților, clauze privind controlul gestiunii societății, durata societății, partea fiecărui asociat la beneficii și pierderi, sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe, modul de dizolvare și lichidare al societății, precum și alte clauze convenite de asociați. Actul constitutiv trebuie să îndeplinească anumite condiții de fond și de formă prevăzute de lege. Modificările din actele constitutive pot fi realizate fie prin decizia asociaților, acționarilor, chiar a consiliilor de administrație, prin hotărâre judecătorească, fie prin intervenția unor dispoziții legale.

Funcționarea societății comerciale, subsumată comandamentului obținerii de profit, este supusă unei continue adaptări a structurii societare condițiilor fluctuante a mediului economic în care societatea își desfășoară activitatea. Reacția societății la exigențele adaptării este concretizată prin modificarea anumitor elemente ale actului constitutiv, care nu mai corespund fie scopului societății, fie gradului de dezvoltare a activității acesteia, fie pur și simplu, voinței asociaților. Modificările ce pot fi aduse actului constitutiv sunt fie expres reglementate de lege, fie pot fi deduse din prevederile acesteia și ele visează acele elemente esențiale ale actului constitutiv, prevăzute de art. 7 și 8 din LSC.

Capitolul I. Noțiunea modificării societății comerciale

1.1. Căile de realizare a modificării actului constitutiv

Modificarea actului constitutiv se poate realiza fie pe cale convențională, fie pe cale judiciară, atunci când ea este dispusă de instanța de judecată competentă.

- Modificarea actului constitutiv pe cale convențională sau voluntară se produce prin hotărârea adunării generale a asociaților ori a consiliului de administrație, respectiv a directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin (1) LSC.

- Modificarea actului constitutiv prin hotărârea instanței judecătorești se poate produce în două situații: atunci când se produce excluderea unui asociat și instanța, prin hotărârea de excludere va dispune și cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalți asociați și atunci când se produce retragerea unui asociat pe cale judiciară și instanța va dispune, prin hotărâre, și cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalți asociați.

Enumerând doar aceste două instrumente juridice de modificare a actului constitutiv, legea elimină din câmpul actelor modificatoare actul adițional prin care, transpunând în termenii actului constitutiv hotărârea adunării generale, asociații desăvârșesc modificarea pactului societar. Considerente de ordin practic-cum ar fi simplificarea procedurii de modificare și înregistrare a modificării actului constitutiv- sunt cele care probabil au determinat opțiunea legiuitorului de a conferi hotărârii adunării generale forța unui act modificator. În plus, adoptarea unei hotărâri a adunării generale și încheierea unui act adițional conduceau la exprimarea de două ori a voinței asociaților de a semna actul adițioal, deși acesta fusese deja aprobat prin hotărârea adunării generale.

1.2. Forma actului de modificare a actului constitutiv

Forma înscrisului sub semnătură privată aplicabil actului constitutiv al societății comerciale guvernează și modificarea acestuia, în mod excepțional, similar constituirii societății impune forma autentică a actului modificator adoptat de asociați atunci când are ca obiect:

a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui imobil;

b) modificarea formei juridice a societății într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;

c) majorarea capitalului social prin subscripție publică.

Bibliografie

- Drept comercial, Ioan Schiau, editura Hamangiu 2009

- https://administrare.info/drept/12344-modificarea-actului-constitutiv-al-societăților-comerciale

- Legislația nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare

Preview document

Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 1
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 2
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 3
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 4
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 5
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 6
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 7
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 8
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 9
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 10
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 11
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 12
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 13
Modificarea actului constitutiv al societății comerciale - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Modificarea actului constitutiv al societatii comerciale.docx

Alții au mai descărcat și

XML Proiect Parsare - Cabinet Veterinar

Cerintele proiectului: Aplicatie pentru urmarirea istoricului medical intr-un cabinet veterinar. Fiecare pacient este caracterizat de:...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Constituirea societăților comerciale în dreptul pozitiv românesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Forme comunitare de organizare a activităților economice

Capitolul I – Aspecte generale 1. Notiuni introductive 1.1. Notiunea de societate comerciala din punct de vedere comunitar In conceptia...

Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni

Capitolul 1: Societăţile comerciale 1.1 Consideraţii generale Societatea comercială ca instituţie juridică are la baza apariţiei o multitudine de...

Modificarea Societaților Comerciale

Capitolul I: Notiunea modificarii societaţilor comerciale Caracterizare generala In anumite cazuri , conditiile economice pot determina...

Contractul de Societate

Societatea comerciala a aparut datorita unor cauze economice si sociale si a fost conceputa ca un organism autonom, cu personalitate juridica, ce a...

Formalități de înregistrare și autorizare

INTRODUCERE: “De ce dreptul comercial? De ce este necesara existenta societatilor comerciale?” In societatea comerciala, actiunile omului sunt...

Management Financiar Contabil

Inregistrarea comerciantilor in Romania este reglementata de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si de Legea 31/1990 privind societatile...

Interacțiunile dintre populațiile de microorganisme

INTRODUCERE Societăţi comerciale formă a întreprinderii, cu personalitate juridică, pe care una sau mai multe persoane o organizează prin actul...

Ai nevoie de altceva?