Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni

Referat
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5647
Mărime: 71.46KB (arhivat)
Publicat de: Antonela Bunea
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Capitolul 1: Societăţile comerciale 3
 3. 1.1 Consideraţii generale 3
 4. 1.2 Evoluţie istorică 3
 5. 1.3 Cadrul juridic de constituire şi funcţionare a societăţilor comerciale în România 5
 6. Capitolul 2: Societatea pe Acţiuni 6
 7. 2.1 Definirea societăţii pe acţiuni 6
 8. 2.2 Caracteristicile societăţii pe acţiuni 7
 9. 2.3 Constituirea societăţii pe acţiuni 7
 10. 2.4 Adunările generale ale societăţii pe acţiuni 10
 11. 2.5 Administrarea societăţii pe acţiuni 12
 12. 2.6 Auditul financiar, auditul intern şi cenzorii 14
 13. 2.7 Acţiunile emise de societate 15
 14. 2.8 Obligaţiunile emise de societate 16
 15. 2.9 Despre registrele societăţii şi despre situaţiile financiare anuale 17
 16. 2.10 Modificarea actului constitutiv 18
 17. 2.11 Dizolvarea şi lichidarea societăţii 19
 18. Bibliografie 20

Extras din referat

Capitolul 1: Societăţile comerciale

1.1 Consideraţii generale

Societatea comercială ca instituţie juridică are la baza apariţiei o multitudine de cause economice şi sociale. Datorită dezvoltării societăţii omeneşti şi creşterii nevoilor economice şi sociale, s-a născut ideea cooperării între mai mulţi întreprinzătoripentru realizarea unor activităţi economice de amploare, întrucât energiile individuale numai erau îndestulătoare pentru satisfacerea acestor nevoi. Pe planul dreptului această idee şi-a găsit expresia în conceptul de societate comercială care implică asocierea a două sau mai multe personae, cu punerea în comun a unor resurse, în vederea desfăşurării unei activităţi economice şi împărţirii beneficiilor rezultate.

Pentru a-şi îndeplini rolul său economic, societatea comercială a fost concepută ca un organism autonom, căruia legea i-a conferit personalitate juridică.

1.2 Evoluţie istorică

Societatea comercială, entitate de natură contractual, bazată pe asocierea liberă a membrilor ei, are o istorie de mii de ani.

Codul lui Hamurabi reglementa activitatea comercială în mai multe dispoziţii referitoare la contractual de locaţiune, de commission, precum şi cel de împrumut.

În dreptul roman, societăţile erau de mai multe feluri:

-- Societăţi în cadrul cărora se puneau în comun toate bunurile prezente şi viitoare (societas omnium bonorum);

-- Societăţi în cadrul cărora se punea în comun un singur lucru (societas unius rei);

-- Societăţi în cadrul cărora se puneau în comun veniturile (societas quaestus);

-- Societăţi cu un singur fel de afaceri (societas alianius negationis).

Societatea comercială, cu principalele ei atribute, apare în evul mediu. În republicile italiane Florenţa, Genova şi Veneţia comerţul maritime şi terestru a cunoscut o puternică înflorire la începutul secolului al XII-lea.

Dezvoltarea comunităţilor urbane a condus la apariţia unor corporaţii ale negustorilor, conduse de “consuli”, cu atribuţii de judecători şi apărători ai coerţului şi corporaţiei.

Odată cu extinderea schimburilor comerciale ce au urmat cruciadelor, a apărut societatea în comandită. Ea a fost reglementată pentru prima oară în Ordonanţa lui Ludovic al XIV-lea, privind comerţul terestru din 1673.

Marile cuceriri colonial din secolele XVI şi XVII au solicitat importante capitaluri, care au fost obţinute din Olanda, Franţa, Anglia, prin înfiinţarea societăţilor anonime pe acţiuni.

Printr-o lege din 1892, în Germania s-a introdus o nouă formă de societate care s-a extins rapid: societatea cu răspundere limitată. A fost luată şi reglementată în Franţa în 1925 şi apoi în alte ţări.

Referindu-ne la perioada modern, este de semnalat faptul că prima reglementare sistematică şi cuprinzătoare a societăţilor comerciale o reprezintă Codul commercial francez din 1807. O formă de societate cunoscută sub numele de “societe general”, este consacrată sub denumirea de societate în nume colectiv.

Preluând principiile care reglementau marile companii colonial, a fost reglementată şi societatea anonimă, cu cele două forme ale sale: societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni.

În prezent, în ţara noastră, legea 31/1990 reglementează: societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea pe acţiuni, societatea în comandită pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată.

1.3 Cadrul juridic de constituire şi funcţionare a societăţilor comerciale în România

Perioada de tranziţie parcursă în ţara noastră după 1989, în scopul edificării unei economii de piaţă, a impus cu necesitate abrogarea dispoziţiilor Codului comercial român, reglementând regimul juridic al societăţilor comerciale, considerându-se că acestea au fost depăşite de noua realitate social-economică.

Un prim pas l-a constituit Legea nr.15/1990 care a reglementat constituirea unor societăţi comerciale cu personalitate juridică, pe cale administrativă.

În conformitate cu art .17 din Legea nr.15/1990 unităţile economice de interes republican s-au organizat ca societăţi comerciale prin Hotărârea Guvernului, în timp ce cele de interes local au luat fiinţă prin decizia organului administraţiei locale de stat.

Şi aceste societăţi s-au supus potrivit art.47 din Legea nr.15/1990, regimului de drept privat, existând obligaţia ca relaţiile comerciale dintre regiile autonome, dintre societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi relaţiile acestora cu statul, să se deşfăşoare pe baze contractuale guvernate de principiul libertăţii contractuale, cât şi de reglementările specifice ale Codului civil şi Codului comercial român.

Preview document

Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 1
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 2
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 3
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 4
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 5
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 6
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 7
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 8
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 9
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 10
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 11
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 12
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 13
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 14
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 15
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 16
Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Regimul Juridic al Societatilor Pe Actiuni.docx

Alții au mai descărcat și

Impozitarea Persoanelor Fizice

INTRODUCERE Fiind greu de imaginat o societate fără impozite , criticile la adresa fiscalităţii vizează în special efectele economice ale...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Regimul juridic al obligațiunilor comerciale

INTRODUCERE Lucrarea ,,Regimul juridic al obligatiunilor comerciale’’ pe care o prezentam specialistilor si studentilor , care manifesta interes...

Acțiunea Civila

Capitolul 1. Notiuni introductive privind actiunea civila Actiunea civila 1. Notiune si natura juridica In literatura de specialitate s-au dat...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă Prin modificarea contractului individual de muncă se întelege orice schimbare a clauzelor...

Ineficacitatea Legatelor - Revocarea

1. Noţiuni introductive Potrivit art.920-923 şi 930-931 Cod civil legatul născut în mod valabil poate deveni ineficace prin efectul revocării lui,...

Procedura falimentului

Cap. I. Noţiunea procedurii insolvenţei şi a falimentului Art. 2 din legea 85/2006 prevede că scopul prezentei legi este instituirea unei...

Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale

Realizati un eseu în care să surprindeti principalele aspecte care delimitează infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub...

Te-ar putea interesa și

Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale

SECTIUNEA I ASPECTE INTRODUCTIVE 1. REGLEMENTAREA JURIDICA A SOCIETATILOR COMERCIALE IN ROMANIA Regimul juridic al societatilor comerciale a...

Înființarea unei societăți

ARGUMENT Eu mi-am ales tema: INFINTAREA UNEI SOCIETAT deoarece orice intreprindere mai intai se infiinteaza iar dupa aceea incepe sa produca....

Contractul de Mandat

Teoria obligatiilor cuprinde reguli generale care tuteleaza contractele în ceea ce priveste încheierea, executarea si stingerea lor1. Cu toate...

Controlul gestiunii societății comerciale

I.Considerari introductive Societătile comerciale au fost si sunt in prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane si...

Acțiuni BVB

Aparitia primei burse de valori in anul 1881, cand, ca urmare a adoptarii Legii asupra burselor, mijlocitorilor de schimb si mijlocitorilor de...

Administratorii și Regimul lor Juridic

1.Caracterizare generala a societatii pe actiuni Societatea pe acţiuni este forma tipică a societăţii de capital; obligaţiile ei sunt garantate cu...

Danemarca - Mediul Afacerilor

1.Date generale Suprafata:43.094km Populatie:5.350.000 locuitori(danezi -95%,alte nationalitati 5%) Limba oficiala: daneza Alte limbi...

Bursa de Valori București

Bursa de Valori Bucuresti Din punc de vedere al regimului juridic, bursele sunt organizate ca institutii publice sau ca persoane juridice private....

Ai nevoie de altceva?