Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Referat
7.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5558
Mărime: 38.10KB (arhivat)
Publicat de: Fabia Damian
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. I. Individualizarea obligatiilor fiscale prin titlul de creanta fiscal.
 2. II. Particularitatile titlului de creanta fiscal.
 3. III. Executarea silita a obligatiilor fiscale.
 4. 1. Conditiile declansarii executarii silite.
 5. 2. Procedura de executare silita – aspecte generale.
 6. - instiintarea de plata
 7. - somatia
 8. - evaluarea bunurilor
 9. 3. Competenta organelor de executare silita.
 10. IV. Concluzii.

Extras din referat

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele publice intr-o succesiune de acte juridice si operatiuni care alcatuiesc procedura fiscala.

Drepturile sim obligatiile partilor in aceste raporturi juridice sunt reglementate de Codul de procedura fiscala al Romaniei, cod ce a fost adoptat prin Ordonanta nr.92/2003, aprobat prin Legea nr.174/2004 si a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2004. Acelasi cod reglementeaza modul de individualizare a obligatiilor fiscale prin titluri de creanta, regulile de baza ale procedurii fiscale, competentele organelor fiscale ca organe de executare a creantelor fiscale, modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si contenciosul fiscal.

Si in dreptul financiar, obligatia se analizeaza ca un raport juridic la care participa creditorul si debitorul, ca un raport in care creditorul dobindeste un drept de creanta iar debitorul este indatorat la om prestatie corelativa, numita datorie. Raportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile si obligatiile ce revin partilor, potrivit legii, pentru stabilirea, exercitarea si stingerea drepturilor si obligatiilor partilor din raportul de drept material fiscal.

Particularitatea acestui raport deriva din faptul ca in raportul juridic de drept financiar, una dintre parti, creditorul, stabileste, unilateral, in sarcina celeilalte parti, debitorul, obligatia de a plati sume de bani, la termenul stabilit, in contul bugetului public. Suma de bani pe care debitorul trebuie sa o plateasca reprezinta un venit al bugetului de stat, de aceea obligatia de plata este desemnata, uneori, si cu denumirea de obligatie bugetara. Si pentru ca predominante in ansamblul veniturilor bugetare ale statelor moderne sunt taxele si impozitele, obligatiile bugetare ale contribuabililor mai sunt denumite si obligatii fiscale, iar creantele bugetare sunt denumite si creante fiscale, aceste denumiri avind consacrare legislativa .

Izvorul obligatiei fiscale il constituie legea sau actul normativ cu valoare de lege sau,dupa caz, hotarirea Consiliului local, care instituie si reglementeaza un venit la bugetul de stat, cu caracter general. Prin actele cu valoare normativa enuntate sunt determinate categoriile de persoane ce datoreaza sume la bugetele de stat, elementele venitului bugetar, termenele de plata si modalitatile de plata.

Obiectul obligatiei fiscale consta ,in regula generala, intr-o suma de bani, respectiv in obligatia de plata a unui impozit, taxe, contributii, amenzi, penalitati etc. Obligatia fiscala este constatata in forma scrisa, prin titlul de creanta fiscala care o individualizeaza la nivelul fiecarui contribuabil comform criteriilor stabilite de lege.

Individualizarea obligatiilor fiscale prin titlul de

creanta fiscal

Creantele fiscale reprezinta drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din raporturile de drept material fiscal. Creditorul obligatiei fiscale este statul sau unitatea administrativ teritoriala, dar beneficiar al acesteia este intreaga societate, pentru ca societatea este aceea care beneficiaza de pe urma fondurilor publice constituite la dispozitia statului.

Colectarea creantelor fiscale se face in temeiul unui titlu de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz.

Titlul de creanta fiscala este modalitatea de individualizare a obligatiei, este actul juridic prin care se stabileste intinderea obligatiei de plata ce revine persoanei fizice sau juridice care are calitatea de contribuabil. Odata individualizata pe persoana si stabilita intinderea obligatiei, trebuie facuta plata in comformitate cu regulile care reglementeaza venitul bugetar in cauza. Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele competente sau de persoanele indreptatite, potrivit legii. Titlul de creanta poate fi, dupa caz:

- declaratia fiscala;

- actul sau documentul de impunere intocmit sau confirmat de organul fiscal;

- actul de control in cazul diferentelor de plata constatate in urma unor controale;

- actul pe care s-au anulat timbre fiscale;

- ordonanta procurorului sau hotarirea judecatoreasca in cazul obligatiilor stabilite de

Instante sau parchete (cheltuieli judiciare, amenzi);

- procesul verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii (in cazul

amenzilor contraventionale);

- alte documente emise de organele competente prin care se individualizeaza creante

fiscale.

Preview document

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 1
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 2
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 3
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 4
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 5
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 6
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 7
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 8
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 9
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 10
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 11
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 12
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 13
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 14
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 15
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 16
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 17
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 18
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 19
Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Titlu de Creanta Fiscal - Titlu Executoriu.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile Copilului

1. Introducere Protecţia drepturilor omului este vitală pentru orice persoana.In ciuda acestui fapt,exista totusi grupuri in cadrul societatii,...

Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni

Capitolul 1: Societăţile comerciale 1.1 Consideraţii generale Societatea comercială ca instituţie juridică are la baza apariţiei o multitudine de...

Uniunea Europeană și drepturile omului

Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane,...

Natura Juridică a Titlurilor de Creanță Fiscală

Continutul fundamental al raportului juridic îl constituie obligatia stabilita unilateral de catre stat în sarcina persoanelor fizice si juridice,...

Curtea de Conturi a României

1. Scurt istoric Curtea de Conturi este 1o instituţie de control şi jurisdictie, cu traditie în ţara noastră. Prin "Legea pentru înfiinţarea...

Carte Funciară (noțiune, structură, obiect)

Noțiunea de Carte Funciară în sens larg și în sens restrâns. Nu există o definiție legală în noul Cod civil a Cărții Funciare , însă din...

Procurorul în Procesul Penal

Î N T R O D U C E R E În această lucrare este propusă pentru studiere tema „Procurorul în procesul penal ”. Necesitatea unei astfel de analize...

Poprirea - modalitate de executare silită

Poprirea reprezinta o forma de executare silita indirecta prin care se valorifica sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile...

Te-ar putea interesa și

Executarea Silită Imobiliară

Introducere – pg. 4 Capitolul 1. – Consideraţii generale privind executarea silită 1.1 Scurt istoric al executării silite – pg. 5 1.2 Conceptul...

Executarea silită

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare...

Regimul juridic al titlului de creanță fiscală

1. Notiuni introductive Creantele si obligatiile fiscale se nasc din titlul de creanta fiscala care constituie „actul juridic prin care se...

Executarea silită a creanțelor fiscale

Capitolul I Aspecte generale privind executarea silita a creantelor fiscale 1.1 Obligatia fiscala individualizata. Titlul de creanta fiscala....

Executarea silită a creanțelor fiscale

I CONSIDERAŢII GENERALE Executarea silită reprezinta procedura prin mijlocirea căreia cre¬ditorul, titular al dreptului recunoscut printr o...

Modalități de recuperare a creanțelor bugetare

CREANTA FISCALA SI MODALITATI DE STINGERE Creanta fiscala reprezinta un drept patrimonial care rezulta din raporturile de drept material fiscal....

Managementul administrației locale

Capitolul I. Colectarea creantelor fiscale 1. Definitii si reguli de aplicare Conform Legii Finantelor publice nr. 50/2002, resursele publice...

Ai nevoie de altceva?