Executarea silită

Referat
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 8539
Mărime: 28.97KB (arhivat)
Publicat de: Theodor Edgar Moise
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neculau Ion

Extras din referat

Executarea silita

Dispozitii comune

In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare silita, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de executare silita.

Executarea silita a creantelor bugetare nu se perimeaza, ea desfasurandu-se pana la stingerea creantelor bugetare inscrise in titlul executoriu, inclusive a dobanzilor, penalitatilor de intarziere si altor penaliotati ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.

In cazul in care prntru titlul executoriu sunt prevazute, dupa caz, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati sau alte sume, fara sa fifost stability cuantumul acestora, ele vor fi calculate de catre organul de executare si consemnate intr-un process-verbal care constituie titlu executoriu.

Executarea silita incepe prin comunicarea unei somatii in care i se notifica debitorului ca are obligatia sa efectueze plata sumelor datorate in termen de 15 zile sau sa faca dovada stingerii obligatiei bugetare, in caz contrar aplicandu-se modalitatile de executare silita . Somatia este insotita de o copie certifivata de pe titlul executoriu si cuprinde: organul de executare emitent; datele de identificare ale debitorului ; data emiterii ; numarul dosarului de executare; suma pentrru care se incepe executarea silita; termenul in care cel somat urmeaza sa plateasca obligatia prevazuta in titlul executoriu, precum si indicare consecintelor nerespectarii acesteia; semnatura si stampila organului de executare.

Somatia este obligatorie si se comunica debitorului dupa cum urmeaza :

a) prin posta, la domiciliul sau la sediul debitorului, supa caz, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire;

b) prin exeutorii bugetari, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, care se aplica in mod corespunzator;

c) prin prezentarea celui somat si primirea somatiei de catre acesta sub semnatura, ca urmare a instiinterii prin alte mijloace, cum sunt, telefon, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

In cazul in care debitorii refuza primirea somatiei sau se constata lipsa oricarei persoane la domiciliul sau la sediul social declarat al acestora, comunicarea somatiei se face prin publicarea unui anunt in cotidiene locale ori centrale sau in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea a IV-a, in care se mentioneaza ca a fost emisa somatia pe numele debitorului si ca acesta este invitat sa plateasca in termen de 15 zile suma datorata. Dupa publicarea anuntului toate actele intocmite in cadrul procedurii de executare silita sunt opozabile debitorului.

Dovada comunicarii somatiei se va inscrie de indata in evidentele organului de executrare si va fi pastrata la dosarul de executare.

Executarea silita se poate intinde asupra tuturor veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaza numai in masura necesara pentru realizare creantelor bugetare si a cheltuielilor de executare.

Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

Prin sechestrul aplicat asupra bunurilor mobile creditoeul bugetar dobandeste un drept de gaj, iar prin cel aplicat asupra bunurilor imobile creditorul bugetar dobandeste un drept de ipoteca.

Dreptul de ipoteca confera creditorului bugetar unh raport cu alti, aceleasi drepturi ca si dreptul de ipoteca in sensul prevederilor dreptului comun.

Din momentul in care se indeplineste conditia de publicitate prin inscrierea titlui executoriu la Arhiva Electronica de Garantii Reale Moviliare ori in cazul in care bunul se ia in posesie, creditorul bugetar are prioritate fata de garantia reala a celorlati creditori urmaritori asupra bunului mobil sau sumei in cauza.

Procedura de executare silita se efectueaza din oficiu si, o data inceputa, se poate suspenda, intrerupe sau poate inceta numai in cazurile si sub forma prevazue de prezenta ordonanta.

Executarea silita se suspenda :

a) cand suspendarea a fost dispusa de instanta sau de creditorul bugetar;

b) de la data comunicarii aprobarii inlesnirii la plata;

c) in alte cazuri prevazute de lege.

Executarea silita se intrerupe :

a) la data declararii starii de insolvabilitate a debitorului;

b) in alte cazuri prevazute de lege.

Executarea silita inceteaza daca:

a) s-au stins integral creantele bugetare prevazute in titlul executoriu, inclusiv dobanzile, penalitatile de orice fel, cheltuielile de executare, precum si alte sume stabilite in sarcina debitorului, potrivit legii ;

b) a fost desfiintat titlul executoriu ;

c) in alte cazuri prevazute de lege.

De la data comunicarii aprobarii pentru obligatiile bugetare pentru care s-au aprobat inlesniri la plata, executarea silita nu se porneste sau nu se continua.

Inlesnirile de plata se acorda atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia.

Titlul executoriu

Executarea silita a creantelor bugetare se efectueaza numai in temeiul unui titlu executoriu legal emis de organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul debitorul, persoana fizica sau juridical, ori unde acesta este luat in evidenta fiscala.

Actul emis, in cuprinsul cariua s-a inscris creanta bugetara, denumit titlu executoriu, va contine: antetul organuluiemitent; numele si prenumele sau denumirea debitorului, codul unic de inregistrare si/sau codul numeric personal, domiciliuyl sau sediul acestuia, precum si alte date de identificare: cuantumul si natura sumelor datorate si neachitate, temeiul legal al puterii executorii a titlului, data intocmirii titlului, stampila si semnatura organului de executare.

Preview document

Executarea silită - Pagina 1
Executarea silită - Pagina 2
Executarea silită - Pagina 3
Executarea silită - Pagina 4
Executarea silită - Pagina 5
Executarea silită - Pagina 6
Executarea silită - Pagina 7
Executarea silită - Pagina 8
Executarea silită - Pagina 9
Executarea silită - Pagina 10
Executarea silită - Pagina 11
Executarea silită - Pagina 12
Executarea silită - Pagina 13
Executarea silită - Pagina 14
Executarea silită - Pagina 15
Executarea silită - Pagina 16
Executarea silită - Pagina 17
Executarea silită - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Executarea Silita.doc

Alții au mai descărcat și

Subiectele Executării Silite

Introducere O societate ideala ar fi cea în care membrii ei ar respecta legile si regulile datorita propriilor principii morale si nefiind...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Procedura Divorțului

1.1. Reglementarea legală Desfacerea căsătoriei se face printr-o procedură specială reglementată în Cartea a VI-a din Codul de procedură civilă,...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Elemente de procedură civilă

1) Conditiile de exercitiu ale actiunii civile A. afirmarea unui drept subiectiv civil/ unei pretentii; B. interesul; 2) Conditiile de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Executarea silită

Consideratii generale cu privire la executarea silita In literatura de specialitate s-a apreciat ca de vreme ce legea recunoaste si garanteaza...

Executare silită

Decretul prezidențial- s-au suspendat termene, prescripțiile, decăderile. Singura materie care nu s-a suspendat e executarea silită civilă. Art....

Te-ar putea interesa și

Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea

1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA 1.1. PREZENTARE GENERALĂ În judeţul Vrancea, unitatea Agenţiei...

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Ordinea de preferință în procedura executării creanțelor bugetare

1.1. Noțiuni generale despre creanțe În sens general creanța reprezintă obligația asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) față de o...

Noul Cod de Procedură Civilă

INTRODUCERE O societate ideala ar fi cea în care membrii ei ar respecta legile si regulile datorita propriilor principii morale si nefiind...

Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași

1 Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi D.G.F.P.J. Iaşi este unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice...

Executarea Silită Imobiliară

Capitolul 1 Notiuni generale despre executerea silita 1.1Conceptul de executare silită Executarea silită au urmarirea silita este procedura prin...

Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui

1. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vaslui 1.1 Scurt istoric Până în anul 1989, Finanţele Publice vasluiene...

Ai nevoie de altceva?