Executarea silită

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 12862
Mărime: 32.93KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Alecu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Consideratii generale cu privire la executarea silita

In literatura de specialitate s-a apreciat ca de vreme ce legea recunoaste si garanteaza persoanelor drepturi subiective si interese legitime, ea trebuie sa le puna la dispozitie si mijlocul legal pentru realizarea lor^1 . Fara posibilitatea constrangerii, realizata ca mijloc legal prin urmarirea silita a bunurilor debitorului, dreptul recunoscut printr-o hotarare trecuta in puterea lucrului judecat ar fi o simpla aparenta, o iluzie, iar hotararea judecatoreasca ar deveni inutila^2 .

In considerarea celor de mai sus putem defini executarea silita ca acea faza a procesului civil in cadrul careia creditorul isi poate realiza in mod efectiv drepturile statornicite intr-un titlu executoriu, prin constrangerea patrimoniala a debitorului^3 . lar aceasta faza procesuala se caracterizeaza prin existenta unor norme procedurale destinate a institui mijloace eficiente pentru realizarea dispozitiilor cuprinse intr-un titlu executoriu^4 .

Executarea silita este cea de-a doua faza a procesului civil, avand ca scop realizarea definitiva si practica a unor drepturi recunoscute printr-o hotarare judecatoreasca sau un alt titlu executoriu^5 . Sau, cum s-a remarcat, "executarea silita nu constituie o institutie diferita de actiunea civila, ci ea ne apare ca o faza succesiva a procesului civil pentru obtinerea realizarii hotararii definitive"^6 .

--------------------------

^1) I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil, Teoria generala, E.D.P. Bucuresti 1983 pag. 228.

^2) Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 403

^3) Pentru o cercetare ampla a institutiei a se vedea: D. Negulescu, Executiunea silita, vol. I, Principiile generale, Tipografia "Gutenberg" Bucuresti, 1910; E. Herovanu, Teoria executiunii silite, Editura Cioflec, Bucuresti, 1942; V. G. Cadere, Tratat de procedura civila, Ed. A II-a, Bucuresti, 1935, pag. 433-483; A. Hilsenrad, in Procesul civil in R. P. R., Editura Stiintifica, Bucuresti, 1957, pag. 455-505; Gr. Porumb, Codul de procedura civila comentat si adnotat, vol. II, pag. 143-365; Gr. Porumb, in Drept procesual civil roman, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1966, pag. 402-468; Gr. Porumb, Teoria generala a executarii silite si unele proceduri speciale, Editura Stiintifica, 1964; I. Stoenescu, A. Hilsenrad, S. Zilberstein, Tratat teoretic si practic de procedura a executarii silite, Editura Academiei, Bucuresti, 1966; V. Negru, D. Radu, Drept procesual civil, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972, pag. 475-509; S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, Drept procesual civil. Executarea silita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, editia a H-a, 1998, vol. I; S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil, Executarea silita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998, editia a II-a, vol. I-II; I. Stoenescu, S. Zilberstein, Executarea silita in procesul civil, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1983.

^4) A se vedea in acest sens Gr. Porumb, Codul de procedura civila comentat si adnotat, vol. II, pag. 144.

^5) G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 641.

^6) Gr. Porumb, Teoria generala a executarii silite si unele proceduri speciale, Editura Stiintifica, Bucuresti 1964, pag. 22.

Modalitatile executarii silite

Executarea silita directa

Executarea silita este directa atunci cand creditorul tinde sa obtina realizarea in natura a prestatiei care formeaza obiectul obligatiei debitorului, astfel cum aceasta este inscrisa in titlul executoriu, obligatie de a face^1 . Aceasta modalitate de executare mai este cunoscuta si sub denumirea de executare silita in natura^2 .

Executarea silita directa poate fi mobiliara, daca obiectul obligatiei il reprezinta un bun mobil, or: imobiliara, cand poarta asupra unui imobil. Alaturi de aceste doua forme de executare silita directa, reglementate de art. 572-580 C. proc. civ. sub denumirea "Predarea silita a miscatoarelor si nemiscatoarelor", mai exista o a treia forma, executarea silita a altor obligatii de a face sau de a nu face (art. 1073, 1075-1077 C. civ.) ^3 .

Sediul materiei il constituie art. 572-580^5 din C. proc. civ., unde se disting procedurile de executare de urmat pentru fiecare din cele doua situatii. Dupa natura sa obligatia care are ca obiect un bun determinat, este o obligatie de a face, predarea bunului, continutul procedurilor de executare silita urmarind predarea efectiva a bunului catre creditor^4 .

--------------------------

^1) Savelly Zilberstein, V.M. Ciobanu, I. Bacanu, Drept procesual civil. Executarea silita, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996, pag. 44.; Gh. Beleiu, Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de editura si presa "Sansa", S.R.L., Bucuresti, 1993, pag. 83; I. Stoenescu, S. Zilberstein, Tratat de Drept procesual civil, vol. II, Universitatea Bucuresti, 1981, pag. 245 si urm.; V.M. Ciobanu, Drept procesual civil, vol. II, Universitatea din Bucuresti, 1986, pag. 158-160.

^2) Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 411.

^3) G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 643.

^4) Florea Magureanu, Drept procesual civil, Ed. a V-a, Ed. All Beck, 2002, pag. 411.

Executarea silita indirecta

Executarea silita este indirecta^1 in cazul in care creditorul, ce are de realizat o creanta baneasca, urmareste sa-si indestuleze creanta din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor debitorului, ori a celor pe care debitorul le are de primit de la terte persoane.

Executarea silita este indirecta in cazul in care creditorul, ce are de realizat o creanta baneasca, urmareste sa-si indestuleze creanta din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor debitorului, ori a celor pe care debitorul le are de primit de la terte persoane^2 .

Codul de procedura civila, ca drept comun in materie, reglementeaza urmatoarele forme de executare silita indirecta:

- urmarirea silita mobiliara (art. 406 - 449);

- poprirea (art. 452 - 461);

- urmarirea fructelor prinse de radacini (art. 463 - 470);

- urmarirea silita imobiliara (art. 488 -571).

Preview document

Executarea silită - Pagina 1
Executarea silită - Pagina 2
Executarea silită - Pagina 3
Executarea silită - Pagina 4
Executarea silită - Pagina 5
Executarea silită - Pagina 6
Executarea silită - Pagina 7
Executarea silită - Pagina 8
Executarea silită - Pagina 9
Executarea silită - Pagina 10
Executarea silită - Pagina 11
Executarea silită - Pagina 12
Executarea silită - Pagina 13
Executarea silită - Pagina 14
Executarea silită - Pagina 15
Executarea silită - Pagina 16
Executarea silită - Pagina 17
Executarea silită - Pagina 18
Executarea silită - Pagina 19
Executarea silită - Pagina 20
Executarea silită - Pagina 21
Executarea silită - Pagina 22
Executarea silită - Pagina 23
Executarea silită - Pagina 24
Executarea silită - Pagina 25
Executarea silită - Pagina 26
Executarea silită - Pagina 27
Executarea silită - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Executarea Silita.doc

Alții au mai descărcat și

Executarea silită

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Contractul de vânzare-cumpărare

CONTRACTE CIVILE. Cap. I Consideraţii preliminare. Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă...

Elemente de procedură civilă

1) Conditiile de exercitiu ale actiunii civile A. afirmarea unui drept subiectiv civil/ unei pretentii; B. interesul; 2) Conditiile de...

Sancțiunile Procedurale

Noţiuni generale. Consacrarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale ar rămâne doar formală în lipsa unor sancţiuni care să impună o conduită...

Acțiunea civilă

Definitia si insemnatatea actiunii in procesul civil - Actiunea este mijlocul practic pus la indemana de lege titularului unui drept subiectiv...

Participanții în procesul penal

Notiuni introductive Privit in ansamblul sau, procesul civil este o activitate care se desfasoara in timp, incepand cu cererea de chemare in...

Te-ar putea interesa și

Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea

1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA 1.1. PREZENTARE GENERALĂ În judeţul Vrancea, unitatea Agenţiei...

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Ordinea de preferință în procedura executării creanțelor bugetare

1.1. Noțiuni generale despre creanțe În sens general creanța reprezintă obligația asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) față de o...

Noul Cod de Procedură Civilă

INTRODUCERE O societate ideala ar fi cea în care membrii ei ar respecta legile si regulile datorita propriilor principii morale si nefiind...

Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași

1 Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi D.G.F.P.J. Iaşi este unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice...

Executarea Silită Imobiliară

Capitolul 1 Notiuni generale despre executerea silita 1.1Conceptul de executare silită Executarea silită au urmarirea silita este procedura prin...

Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui

1. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vaslui 1.1 Scurt istoric Până în anul 1989, Finanţele Publice vasluiene...

Ai nevoie de altceva?