Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 14569
Mărime: 49.81KB (arhivat)
Publicat de: Codrin Sandor
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Elena

Extras din proiect

INTRODUCERE

Obiectivul principal al prezentului eseu constă în studierea şi desprinderea aspectelor legate de locul şi rolul pe care asigurările de riscuri financiare îl ocupă atât pe piaţa românească, cât şi pe plan internaţional.

În lumea financiară de astăzi, în care competiţia este în continuă creştere, pentru a obtine succesul în managemenul de risc, ori în managementul de portofoliu, este nevoie de mult mai mult decât de o actualizare a cunostintelor în domeniul financiar.

Riscurile corporaţiilor, cu efecte şi la nivel internaţional, pot dăuna reputaţiei companiei. Dimensiunea şi complexitatea riscurilor unei corporaţii moderne creează probleme noi legate de controlul lor şi respectarea reglementărilor în vigoare.

Evoluţia societăţilor într-un mediu de viaţă competitiv este un proces complex. Evaluarea condiţiei financiare şi a viabilităţii îşi concentrează atenţia, de cele mai multe ori, pe analiza aspectelor particulare, cum ar fi: structura acţionariatului, calitatea managementului şi, legat de acest aspect, profilul şi managementul riscului, situaţiile financiare, structura şi calitatea portofoliului, politicile şi practicile de resurse umane şi capacitatea de informare. În perioada actuală, în care mai mult ca oricând, vorbind despre comerţ internaţional vorbim de fapt despre pieţe globale, incertitudinea capătă noi forme de manifestare.

România, aflată în prezent în situaţia de a face faţă unui hiatus de peste cincizeci de ani în dezvoltarea normală a relaţiilor economice, este nevoită să-şi stabilească strategiile de dezvoltare între parametrii rigizi ai ritmului optim de creştere economică care să asigure reducerea reală a decalajelor faţă de ţările dezvoltate, în condiţiile minimizării costurilor economice şi sociale. Integrarea României în structurile Uniunii Europene trebuie privită ca o consecinţă a evoluţiei economiei româneşti şi a dezvoltării acesteia, iar experienţa pieţei ne arată că băncile au rolul unor catalizatori în dezvoltarea economică.

Managementului riscurilor financiare este o componentă importantă a managementului firmelor, într-un mediu de afaceri din ce în ce mai competitiv, bazat pe rapiditate şi volatilitate.

Riscul reprezintă aşadar o problemă ce trebuie gestionată de toată lumea, fie că este vorba de indivizi, companii sau guverne. Practicile de management al riscului sunt aproape aceleaşi, indiferent de nivelul la care sunt utilizate şi presupun parcurgerea unor etape standard. Aceste etape constituie procesul de management al riscului şi implică:

- analiza riscului în scopul identificării şi evaluării posibilelor consecinţe ale evenimentelor ori activităţilor;

- controlul riscului în scopul explorării tehnicilor de control al rezultatelor nefavorabile;

- finanţarea riscului în scopul luării unei decizii cu privire la costurile pe care le implică rezultatele nefavorabile obţinute.

Dacă în trecut managementul riscului s-a ocupat cu precădere de acele situaţii ale căror consecinţe au provocat pierderi, fără a lăsa nici o posibilitate de obţinere de profit, în prezent s-a schimbat optica.

O clasificare simplă a riscurilor le împarte în: finaciare, operaţionale şi de strategie. Sunt prezentate, cu exemple, riscurile operaţionale şi cele de strategie, dar accentul se pune pe riscurile financiare, ce apar din surse diferite, care includ: schimbări ale ratei dobânzii, tranzacţii valutare, extinderi ale operaţiunilor de creditare, emiterea de acţiuni, precum şi utilizarea instrumentelor derivate şi este prezentată mai în detaliu concepţia expertului în riscuri financiare Thomas Priermeier, potrivit căruia a fi întreprinzător este sinonim cu a realiza care sunt riscurile financiare la care este expusă compania. La rândul lor, riscurile financiare se împart în trei mari categorii şi anume: riscul de piaţă, riscul de credit şi riscul de preţ. Este prezentat, comparativ, comportamentul la risc al acţionarilor şi cel al managerilor unei firme, prin intermediul funcţiei de utilitate neutră la risc.

Pornind de la concluzia că reţinerea riscurilor pe cont propriu ar aduce costuri ridicate pentru orice companie, este prezentată soluţia pe care o adoptă managerii companiilor în cele mai multe cazuri, şi anume apelarea la serviciile unei societăţi de asigurare. Asigurarea reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente ale managerului de risc.

Preview document

Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 1
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 2
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 3
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 4
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 5
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 6
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 7
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 8
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 9
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 10
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 11
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 12
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 13
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 14
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 15
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 16
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 17
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 18
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 19
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 20
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 21
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 22
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 23
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 24
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 25
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 26
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 27
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 28
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 29
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 30
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 31
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 32
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 33
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 34
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 35
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 36
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 37
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 38
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 39
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 40
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 41
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 42
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 43
Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea si Reasigurarea Riscurilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Practici internaționale în asigurări

Introducere În contextul economiei de piaţă, asigurările constituie o ramură, un sector al serviciilor care contribuie nu numai la protecţia...

Sistemul de asigurări sociale în Germania

Introducere – sistemul public de pensii german Sistemul de pensii german este apreciat ca fiind unul dintre cele mai performante sisteme de...

Analiză comparatorie între asigurările tip RCA oferite de companiile ARDAF și OTP Garancia Asigurări

I.1 Descrierea asigurarii de tip RCA Asigurarea de raspundere civila auto - cunoscuta sub numele de RCA, reprezinta in momentul de fata una din...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Teste Grilă

TESTE GRILĂ 1. Se fac următoarele afirmaţii legate de prima de asigurare: A) Prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită,...

Asigurări

CAP I Def: Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu zi...

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor...

Asigurări Sociale

Statul „bunăstării”: concept şi modele Politicile sociale reprezintă o disciplină de studiu a serviciilor sociale şi a statului bunăstării....

Te-ar putea interesa și

Caracteristica organizational-economică a companiei de asigurări Asito SA

Introducere Începutul lichidării monopolului de stat şi afirmării antreprenoriatului în sfera asigurărilor din Moldova, poate fi considerata ziua...

Practici internaționale în asigurări

Introducere În contextul economiei de piaţă, asigurările constituie o ramură, un sector al serviciilor care contribuie nu numai la protecţia...

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Asigurări comerciale

Introducere Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori...

Sisteme de Reasigurare

Capitolul 1 Concepte teoretice privind reasigurarea 1.1 Conceptul de reasigurare şi evoluţia reasigurărilor Reasigurarea reprezintă operaţiunea...

Instrumente financiare

Această lucrare este structurată pe două capitole, așezate succesiv, pentru o bună parcurgere și înțelegere a noțiunilor contabile. Primul...

Efectele și riscurile reasigurării

Cap.1 Asigurarea – reasigurarea. Scopurile reasigurarii Pentru a înţelege mai bine esenţa reasigurării, se impune o delimitare a acestei...

Practică de producție Bucavat SRL

Introducere Odată cu trecerea economiei la relaţiile de piaţă are loc ridicarea nivelului de autonomie a întreprinderilor precum şi a...

Ai nevoie de altceva?