Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 3705
Mărime: 214.36KB (arhivat)
Publicat de: Brandusa B.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Capitolul I. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru Allied Irish Banks
 2. 1.1 Scurt istoric
 3. 1.2 Analiza evoluției bilanțului contabil al Allied Irish Banks în perioada 2013-2019
 4. Capitolul II. Principalii indicatori de performanță ai Allied Irish Banks
 5. 2.1 Rata rentabilității financiare (RRF) pentru perioada 2013-2019
 6. 2.2 Rata rentabilității economice (RRE)
 7. 2.3 Efectul de pârghie (EP)
 8. 2.4 Rata profitului (RP)
 9. 2.5 Rata utilizării activelor (RUA)
 10. Capitolul III. Analiza comparativă între banca Allied Irish Banks și sistemul bancar din Irlanda
 11. Concluzii
 12. Bibliografie

Extras din proiect

Capitolul I. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru Allied Irish Banks

1.1 Scurt istoric

Allied Irish Banks a fost înființată în anul 1966 ca fiind o nouă companie care a achiziționat trei bănci irlandeze și anume: Provincial Bank of Ireland (înființată în anul 1825), Royal Bank of Ireland (înființată în anul 1836), și Banca Munster & Leinster (înființată în anul 1885). Băncile au văzut această alianță ca fiind cel mai bun mod de a depăși natura fragmentată existentă în sectorul bancar irlandez. Irlanda, în era globalizarii în curs de dezvoltare a afacerilor, mai exact în mijlocul anilor 1960 s-a schimbat rapid și fuziunea aceasta a consolidat poziția băncii. În momentul înființării, în 1966, activele agregate ale AIB au fost în valoare de 323.8 milioane €.

Allied Irish Banks (AIB) are sediul în Dublin și este una dintre băncile comerciale din Irlanda numite "Big Four". AIB pune la dispoziția clienților o gamă completă de servicii bancare personale și corporative. Aceasta oferă, de asemenea, o gamă variată de produse de asigurare generale, de exemplu cele de casă, de călătorie, sau de asigurări de sănătate. Banca oferă asigurări de viață și de pensii cu ajutorul filialei sale, Ark Life Assurance.

Grupul a întreprins activități internaționale semnificative, de o amploare mai mare decât principalii săi concurenți irlandezi de la începutul anului 1970. Banca a demarat relații de retail și corporate banking în Regatul Unit (inclusiv în Irlanda de Nord, și aici bucurându-se de o înaltă performanță bancară).

În anul 2009, Allied Irish Banks, împreună cu concurentul său Bank of Ireland au acceptat implementarea unui plan de salvare de 3,5 miliarde de euro venit din partea guvernului Republicii Irlanda ca parte integrată a schemei Bancii privind recapitalizarea.

Grupul are, de asemenea, filiale aflate în străinătate, în Statele Unite ale Americii, Germania, Franța dar și Australia, printre altele și o filială în Isle of Man și Jersey (Channel Islands). Banca are și birouri de reprezentare într-un număr considerabil în Statele Unite. În iulie 1991, AIB achiziționează TSB Bank Northen Ireland p.l.c ("MCS NI"), o bancă care deține 56 de filiale în Irlanda de Nord.

Grupul s-a lansat pe piața poloneză în anul 1995, achiziționând un interes minoritar în WBK. Din acel moment, acesta a realizat un număr semnificativ de alte tranzacții în Polonia și, prin aportul său de 70,5% din Bank Zachodni WBK SA ("BZWBK") este responsabil pentru administrarea și gestionarea unei afaceri cu privire la vânzarea cu amănuntul și comercializarea care a avut activele consolidate de 13,9 miliarde €, depozite de 10,3 miliarde € și capitalurilor proprii în valoare de 1,3 miliarde € la data de 31 decembrie 2008.

Din anul 2010, acțiuni AIB sunt listate ca American Depositary Receipt (ADR), pe New York Stock Exchange, sub simbolul AIB. Acțiunile AIB fiind anterior tranzacționate la Bursa de Valori din Irlanda și Bursa de Valori din Londra însă acțiunile sale au fost delistate de la acestea ca urmare a naționalizarii eficiente. Restul acțiunilor rămase tranzacționate public de AIB nu sunt listate pe piața de tranzactionare a Valorilor Mobiliare din Irish Stock Exchange.

1.2 Analiza evoluției bilanțului contabil al Allied Irish Banks în perioada 2013-2019

Performanța reprezentând o noțiune managerială ce are drept scop evaluarea rezultatelor activității realizate de băncii din punct de vedere al eficienței atât per ansamblu, cât și pe componente distincte manageriale de realizare a componentelor de politică și strategie bancară.

Tabel nr.1.1 Analiza evoluției contului de profit și pierdere în perioada 2013-2019

Denumire indicatori Valoare indicatori pe ani € m

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Venituri din dobanzi 3.321 3.090 2.821 2.611 2.481 2.366 2.370

Cheltuieli privind dobanzile 1.973 1.403 894 598 305 266 294

Venituri nete din dobanzi 1.348 1.687 1.927 2.013 2.176 2.100 2.076

Venituri din dividende 4 25 26 26 28 26 26

Venituri din taxe si comisioane 414 430 449 430 436 498 543

Cheltuieli cu taxe si comisioane 36 40 44 35 45 41 71

Venit/pierdere net dintranzactionare 102 1 95 71 97 5 57

Profit sau pierdere privind transferul de instrumente financiare 9 1 - 2 - - -

Venituri din exploatare 1.710 2.532 2.628 2.919 3.001 2.874 2.655

Alte venituri 362 845 701 906 825 774 579

Venituri totale din exploatare 1.710 2.532 2.628 2.919 3.001 2.874 2.655

Cheltuieli administrative 1.359 1.527 1.604 1.462 1.694 1.661 1.935

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor necorporale 73 65 39 70 83 110 146

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale 51 46 35 39 58 52 100

Cheltuieli totale din exploatare 1.483 1.638 1.678 1.571 1.835 1.823 2.181

Provizioane pentru deprecierea creditelor si creantelor 1.916 185 925 294 113 204 16

Taxa de prevedere pentru datorii si angajamente 17 4 11 2 8 - -

Provizioane pentru deprecierea investitiilorfinaciare disponibile pentru vanzare 9 1 - 2 - - -

Profitul din exploatare 1.697 1.082 1.886 1.646 1.287 1.255 458

Profit din vanzarea de bunuri 2 6 3 - - 2 21

Venit din constructii - - - - - -

Profit inainte de impozitarea din operatiuni continue 1.687 1.111 1.914 1.682 1.306 1.247 499

Cheltuieli privind taxele impozitului pe venit 90 230 534 326 192 155 135

Pierderi dupa impozitarea din operatiuni continue 1.597 881 1.380 1.356 1.114 1.092 364

Pierderi din cursul anului 1.597 915 1.380 1.356 1.114 1.092 364

Detinatori de capitaluri proprii ale societatii 1.597 881 1.380 1.356 1.114 1.092 364

Interesele minoritare in filiale - 34 - - -

Sursa: Allied Irish Banks Annual Report 2013-2019

Bibliografie

- Cocriș, V., Chirleșan, D., - Managementul bancar & analiza de risc în activitatea de creditare, Ed. Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași-2010;

- http://www.aib.ie;

- www.zf.ro;

- 1.Raport anual AIB 2013;

- 2. Raport anual AIB 2014;

- 3. Raport anual AIB 2015;

- 4. Raport anual AIB 2016;

- 5. Raport anual AIB 2017;

- 6. Raport anual AIB 2018;

- 7. Raport anual AIB 2019.

Preview document

Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 1
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 2
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 3
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 4
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 5
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 6
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 7
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 8
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 9
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 10
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 11
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 12
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 13
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 14
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 15
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 16
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 17
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 18
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 19
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 20
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 21
Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Analiza evolutiei indicatorilor din contul de profit si pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Evoluției Indicatorilor din Bilanțul Contabil pentru Banca BNP Paribas din Franța

Capitolul I: Analiza evoluţiei indicatorilor din bilanţul contabil pentru banca BNP Paribas din Franța în perioada 2006-2012 1.1. Scurt istoric...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Analiza evoluției Indicatorilor Din Contul De Profit Și Pierdere Pentru Banca Allied Irish Banks Din Irlanda

Capitolul 1 Analiza evoluţiei indicatorilor din contul profit şi pierdere pentru banca Allied Irish Banks 1.1 Introducere Allied Irish Banks...

Ai nevoie de altceva?