Bugetul general consolidat al Bulgariei în perioada 2004-2008

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2918
Mărime: 52.90KB (arhivat)
Publicat de: Andreea D.
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

Rezumat: Bugetul reprezintă una dintre cele mai importante instrumente administrative utilizabile de către autorități, întrucât servește ca plan de acțiune pentru atingerea obiectivelor stabilite, ca standard de măsurare a performanței, și în cele din urmă poate deveni un dispozitiv pentru a face față unor situații negative previzionate. Conform definiției regăsite în Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice, bugetul reprezintă documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor publice. Gestionarea bugetului Bulgariei a înregistrat o serie de reforme structurale și procedurale, inclusiv în executarea bugetului, funcțiile de trezorerie, audit intern, precum și programe și bugetare pe termen mediu. Acest articol discută despre utilizarea tehnicilor de bugetare moderne, în Bulgaria, cum ar fi stabilirea bugetului de sus în jos, perspectivele bugetare multianuale și utilizarea informațiilor referitoare la performanță în procesul bugetar, și face recomandări pentru formularea bugetului, rolul Parlamentului, executarea bugetului și gestionarea (inclusiv chestiunile organizatorice și rolul municipalităților), precum și de contabilitate și de audit.

Cuvinte cheie: buget, consolidare, cheltuieli, venituri, deficit.

Clasificare JEL: H60

Clasificare REL: 13A, 13C, 13F

1. Introducere

Procesul de pregătire a bugetului bulgar se mișcă într-o direcție de modernizare. Procedura utilizată pentru bugetul 2009 prezintă multe dintre tehnicile de bugetare moderne, găsite în țările OECD, cum ar fi bugetizarea de sus in jos, perspectivele bugetare multianuale, precum și utilizarea informațiilor referitoare la performanță în procesul bugetar. Astfel, adevărata provocare pentru Bulgaria este de a face aceste practici și proceduri de lucru prin punerea lor în aplicare în mod eficient. Deși nu există nici o îndoială că acest proces este în curs de desfășurare, există câteva ajustări care trebuie avute în vedere:

- S-au înregistrat progrese în Bulgaria ceea ce face bugetul mai cuprinzător a activității publice. Obiectivul general ar trebui să fie de a integra toate bugetele individuale rămase în cadrul bugetului consolidat pentru țară. Fondurile extrabugetare, sponsorizate de stat, fondurile de asigurări sociale și a bugetelor autonome ar trebui să fie toate integrate în buget pentru a spori transparența și înțelegerea publică a bugetului.

- Formatul bugetului de program a fost derulat în toate ministerele guvernului central, ceea ce reprezintă o realizare majoră. Cu toate acestea, clasificările utilizate în mod tradițional și noua clasificare a programului concurează în prezent pentru atenție.

- Guvernul bulgar ar trebui să ia în considerare consolidarea funcțiilor bugetare sub un singur ministru adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor. Având un singur ministru adjunct cu responsabilitatea bugetului ar trebui să simplifice direcția bugetului. Revizuirea programelor gestionate de administrațiile locale ar trebui să fie consolidate cu programe conexe finanțate la nivel central, cum ar fi educația sau transportul.

- Structurile și principiile generale par să fie cele corecte, dar adevăratul test al practicilor constă în punerea în aplicare a acestora. Parlamentul Bulgariei (Adunarea Națională) are un rol în procesul bugetar, probabil, similar cu parlamentele mai puțin active în grupul legislaturilor care influențează bugetul. Atâta timp cât guvernul are o majoritate sigură, Adunarea Națională aprobă bugetul cu modificări minime.

Comisia exercită un rol disciplinar și ajută la limitarea presiunilor pentru creșterea cheltuielilor în timpul etapei parlamentare. În general, procesul de aprobare este destul de eficient, dar există un potențial pentru îmbunătățiri în mai multe domenii:

- Aprobarea de către Parlament a cheltuielilor este la un nivel înalt agregat. Mai mult decât atât, executivul are o flexibilitate substanțială pentru ajustarea cheltuielilor în cursul anului fiscal. Adoptarea acestei abordări în Bulgaria ar crea stimulente pentru ca parlamentarii să controleze cheltuielile la nivel de program.

- Procesul pentru bugetul judiciar pare să se confruntă cu probleme. Într-o treime din țările OECD (10 din 30), sistemul judiciar pregătește bugetul său independent, iar propunerea sa este inclusă în proiectul de buget, fără modificări de către autoritatea bugetară centrală. În Bulgaria, se pare că există un dezacord puternic și persistent cu privire la nivelurile de finanțare pentru sistemul judiciar.

- Executarea bugetului în Bulgaria rămâne concentrat în principal asupra legalității și corectitudinii intrărilor de buget.

- Practicile de numerar și de gestionare a datoriei din Bulgaria reflectă principiile de bună practică. Creșterile în eficiență poate fi posibilă prin includerea finanțelor municipale într-un cont unic de trezorerie sistem (TSA) și Sistemul de Plăți electronice (Sebra).

- Reformele contabile și de audit intern par să fie bine concepute; provocarea este în punerea în aplicare. Auditul intern va necesita ceva timp pentru a instrui în continuare clienții și profesioniștii de audit intern pentru a înțelege rolurile lor respective. colaborarea continuă între Oficiul Național de Audit și auditorii interni ar trebui să conducă la servicii publice îmbunătățite pentru Bulgaria.

2. Bugetul General Consolidat

O definitie a bugetului general consolidat (BGC) se regaseste in art. 2 pct 7 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice: ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg.

Acesta este alcatuit din mai multe bugete:

- Bugetul de stat

- Bugetul Asigurarilor sociale de stat

- Bugetele Fondurilor Speciale

- Bugetul Trezoreriei Statului

- Bugetele Institutiilor Publice Autonome

- Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile

- Bugetele Locale.

Bibliografie

1. http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm

2. Eurostat (2009), Eurostat Statistics Database, Statistical Office of the European

Communities, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

3. Economist Intelligence Unit (2008), Country Report Bulgaria 2008, The Economist Intelligence Unit, London.

4. European Commission (2009), “Economic Forecast - Spring 2009”, European Economy No. 3/2009 (May), Office for Official Publications of the European Commission, Luxembourg, doi: http://dx.doi.org/10.2765/80609, http://europa.eu.

5. European Commission (2009), “Economic Forecast - Spring 2009”, European Economy No. 3/2009 (May), Office for Official Publications of the European Commission, Luxembourg, doi: http://dx.doi.org/10.2765/80609, http://europa.eu.

6. Bulgarian Ministry of Finance

Preview document

Bugetul general consolidat al Bulgariei în perioada 2004-2008 - Pagina 1
Bugetul general consolidat al Bulgariei în perioada 2004-2008 - Pagina 2
Bugetul general consolidat al Bulgariei în perioada 2004-2008 - Pagina 3
Bugetul general consolidat al Bulgariei în perioada 2004-2008 - Pagina 4
Bugetul general consolidat al Bulgariei în perioada 2004-2008 - Pagina 5
Bugetul general consolidat al Bulgariei în perioada 2004-2008 - Pagina 6
Bugetul general consolidat al Bulgariei în perioada 2004-2008 - Pagina 7
Bugetul general consolidat al Bulgariei în perioada 2004-2008 - Pagina 8
Bugetul general consolidat al Bulgariei în perioada 2004-2008 - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Bugetul general consolidat al Bulgariei in perioada 2004-2008.docx

Te-ar putea interesa și

Analiza convergenței în Uniunea Europeană pentru perioada 2000-2010

INTRODUCERE De la momentul lansării euro, la data de 1 ianuarie 1999, de către 11 state membre ale Uniunii Europene (UE), încă cinci ţări au...

Structura Resurselor Financiare Publice și Factori de Influență Asupra Formării Lor în Plan Mondial și în România

Capitolul I Sistemul resurselor financiare publice 1.1. Resursele financiare publice – caracterizare general Economia modernă este caracterizată...

Evoluția Principalilor Indicatori Macroeconomici în România Spania și Bulgaria

RATA INFLATIEI Inflatia reprezinta un dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa...

Analiza acordului de finanțare a României

1.1. Istoric Fondul Monetar Internaţional a luat fiinţă ca o consecinţă a crizei economice din perioada 1929-1933, atunci când activitatea...

Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ ŞI REGIONALĂ 1.1.Definirea conceptelor Programul...

Ai nevoie de altceva?