Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 24886
Mărime: 237.61KB (arhivat)
Publicat de: Rada Epure
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Drd Sebastian Lazar
In acest document este doar capitolul intai al lucrarii, foarte profund structurata si analizata

Cuprins

 1. Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Huşi 3
 2. 1.1.Scurt istoric 3
 3. 1.2. Obiect/domeniu de activitate 4
 4. 1.3. Organizare internă (organigramă comentată) 8
 5. 1.4. Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară) 12
 6. 1.5. Structura de personal 14
 7. 1.6. Relaţii cu exteriorul 16
 8. 1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la Primăria Municipiului Huşi în perioada 2005-2007 - tabel comentat cu identificarea factorilor de influenţă 19
 9. CAP 2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare 26
 10. 2.1 Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 34
 11. 2.2 Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 38
 12. 2.3 Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 61
 13. CAP.3 Finanţarea Cheltuielilor Bugetare 65
 14. 3.1 Surse de finanţare la nivelul primăriei Municipiului Huşi 65
 15. 3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 74
 16. 3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat 74
 17. 3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale 76
 18. 3.3 Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 79
 19. 3.4 Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 84
 20. BIBLIOGRAFIE 89

Extras din proiect

Fundamentarea şi finanţarea cheltuielilor bugetare la o instituţie publică

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Huşi

1.1.Scurt istoric

Din punct de vedere geografic, municipiul Huşi se află aşezat în sud – vestul Depresiunii Huşi, parte componentă a Podişului Central Moldovenesc, ceea ce se încadrează în Podişul Bârladului, ca subdiviziune a Podişului Moldovei din nord – estul României.

Oraşul Huşi este atestat documentar în anul 1487, teritoriul actual al oraşului cât şi împrejurimile fiind locuite încă din mileniul V.î.Hr, fiind cunoscut în istoria ţării noastre prin cultura originală de Cucuteni.

În anul 1885 a fost elaborat un plan mai complet, care trasează străzile principale şi cele patru cartiere. La începutul secolului XX, în timpul primului război mondial populaţia din Huşi cunoaşte o situaţie deosebit de grea. În perioada interbelică oraşul a progresat şi în plan economic şi edilitar – gospodăresc, fapt oglindit şi de dezvoltarea învăţământului profesional.

După 23 august 1944, oraşul a suferit toate transformările administrativ – organizatorice, economice, politice şi culturale prin care a trecut România. Oraşul a decăzut din rangul de centru judeţean (pierzând importante instituţii şi avantaje economice), însă şi la Huşi s-au înregistrat prefaceri edilitare, economice şi demografice importante.

În anul 1995 Huşul a devenit municipiu. Primii învăţăţi români care au emis ipoteza originii Huşilor de la husiti şi a întemeierii oraşului de către aceştia, au fost B.P. Haşdeu şi Ioan Bogdan. Acestă teorie a fost combătută, între alţii de Melchisedec Ştefănescu, Nicolae Iorga, Mihai Costăchescu, care au susţinut opinia potrivit căreia numele oraşului ar deriva de la boierul Hus.

La recensământul din 1992, oraşul avea o populaţie de 32688 locuitori, iar la recensământul din anul 2002, populaţia oraşului era de 29582 locuitori, dintre care 15238 sunt femei şi 14344 sunt bărbaţi. Structura după etnie este de 29413 români, 138 rromi, 10 maghiari, 2 germani, 11 evrei şi 8 alte etnii.

Se poate constata o mare scădere a numărului de locuitori, datorată probabil lipsei locurilor de muncă şi migrării populaţiei către alte ţări, către alte zone din ţară dezvoltate economic şi chiar din străinătate.

Structura profesională a populaţiei ocupate este repartizată după cum urmează: 38,90% lucrează în industrie, construcţie şi transporturi; 16,30 % în comerţ, repararea şi întreţinerea autovehiculelor, a bunurilor personale şi casnice; 12,60 % în agricultură; 3 % în activităţi financiare bancare şi de asigurări; 8,9 % în învâţământ; 5,4 % în sănătate şi asistenţă socială; 4,5 % în administraţia publică şi apărare; 10,4 % alte activităţi.

În municipiul Huşi numărul şomerilor este ridicat, precum şi numărul familiilor beneficiare de ajutor social. Populaţia locuieşte în 9315 locuinţe, marea majoritate locuind în apartamente construite din materiale corespunzătoare vieţii moderne.

1.2. Obiect/domeniu de activitate

Primăria Municipiului Huşi reprezintă structură organizatorică importantă în cadrul administraţiei publice locale a municipiului, cu atribuţii esenţiale în mobilizarea şi repartizarea de fonduri centralizate cu adresare generală (la şi de la dispoziţia unităţilor administrativ – teritoriale), în scopul satisfacerii unor nevoi la nivelul colectivităţilor publice locale.

Administraţia Publică în unităţile administrativ – teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, al legalitătii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, conform Legii 215 din 23 aprilie 2001. Indiferent de gradul de autonomie a comunităţii locale, la descentralizarea financiară sunt luate în considerare anumite principii care contribuie la stabilitatea finanţelor publice:

- principiul diversităţii;

- principiul echivalenţei;

- principiul acceptării costului descentralizăii;

- principiul redistribuirii şi stabilizării centralizate;

- compensării fluxurilor financiare dintre colectivităţi;

- asigurării serviciilor sociale vitale;

- accesului echitabil la resursele financiare publice;

- echilibrul financiar.

Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în Huşi sunt: Consiliul Local al municipiului Huşi ca autoritate deliberativă şi primarul municipiului Huşi ca autoritate executivă.

Preview document

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 1
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 2
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 3
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 4
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 5
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 6
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 7
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 8
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 9
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 10
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 11
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 12
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 13
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 14
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 15
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 16
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 17
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 18
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 19
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 20
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 21
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 22
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 23
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 24
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 25
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 26
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 27
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 28
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 29
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 30
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 31
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 32
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 33
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 34
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 35
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 36
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 37
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 38
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 39
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 40
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 41
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 42
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 43
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 44
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 45
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 46
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 47
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 48
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 49
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 50
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 51
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 52
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 53
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 54
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 55
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 56
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 57
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 58
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 59
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 60
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 61
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 62
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 63
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 64
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 65
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 66
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 67
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 68
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 69
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 70
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 71
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 72
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 73
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 74
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 75
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 76
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 77
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 78
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 79
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 80
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 81
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 82
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 83
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 84
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 85
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 86
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 87
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 88
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la o Institutie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova

Capitolul 1 1.1. Scurt istoric al primÎriei comunei Tutova Comuna Tutova s-a înfiintat în anul 1898, fiind formatÎ din satele Tutova, BÎdeana,...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la școala Iorgu Iordan, Tecuci

CAP. I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SCOLII “IORGU IORDAN” I.1. Scurt istoric Scoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” Tecuci a fost înfiintata...

Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi I.1. Institutia Prefectului in cadrul structurii administratiei publice...

Caiet practică - Primăria Comunei Ion Neculce

Cap.I Structura si atributiile comportimentului financiar-contabil I.1 Prezentarea obiectului de activitate si domeniul in care se incadreaza...

Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași

CAPITOLUL 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Organizarea administraţiei publice locale Termenul administraţiei...

Monografie Primăria Municipiul Huși, Județul Vaslui

CAP. I. Organizarea si functionalitate la o institutie publica 1.1 Istoric, obiect de activitate, cadru juridic Regulamentul de organizare si...

Gestiunea financiară la Spitalul Bârlad

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD 1.1. DESCRIEREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD Spitalul de Adulti Bârlad este o...

Organizarea gestiunii financiare la o instituție din domeniul adminstratiei publice - Primăria Municipiului Bârlad

1. Capitolul I – Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Barlad 1.1. Istoricul municipiului Barlad Barladul reprezinta un nume si o...

Ai nevoie de altceva?