Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 24720
Mărime: 141.45KB (arhivat)
Publicat de: Oliviu Marcu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sava E.
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra Finanţe şi Bănci

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Capitolul I. Bazele teoretice ale gestiunii lichidităţii şi solvabilităţii în cadrul întreprinderii 8
 3. 1.1. Conceptul de lichiditate şi solvabilitate 8
 4. 1.2. Metodologia calculării şi aprecierii lichidităţii şi solvabilităţii 12
 5. 1.3. Esenţa gestiunii lichidităţii şi solvabilităţii 19
 6. 1.4. Particularităţi ale lichidităţii şi solvabilităţii bancare 26
 7. Capitolul II. Analiza siguranţei şi performanţei bancare a BC“Moldindconbank”S.A 32
 8. 2.1. Prezentarea BC “Moldindconbank” S.A 32
 9. 2.2. Analiza mărimii şi evoluţiei activelor şi pasivelor bancare 34
 10. 2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii băncii 39
 11. 2.4. Aprecierea rezultatelor financiare şi a rentabilităţii băncii 42
 12. 2.5. Poziţia pe piaţa serviciilor bancare a BC “Moldindconbank” S.A 47
 13. Capitolul III. Căi de minimizare a riscului de lichiditate şi de maximizare a rentabilităţii băncii 49
 14. 3.1.Minimizarea riscului de lichiditate 49
 15. 3.2. Căi de sporire a rentabilităţii băncii 57
 16. Concluzii 60
 17. Bibliografie 62
 18. Anexe

Extras din proiect

Introducere

Dat fiind faptul că o economie de piaţă nu poate funcţiona fără întreprinderi bine consolidate, capabile să genereze venituri şi să contribuie la dezvoltarea economiei de ansamblu a unei ţări, am ales această temă deoarece am considerat că problematica lichidităţii reprezintă un subiect important cînd vine vorba despre gestiunea eficientă a unei întreprinderi.

După prăbuşirea imperiului sovietic, economia Republicii Moldova a trebuit să se adapteze noilor condiţii de activitate bazate pe proprietatea privată şi să îşi alinieze obiectivele de dezvoltare conform principiilor economiei de piaţă.

Totuşi, această perioadă de tranziţie s-a dovedit a fi una deloc uşoară, astfel şi acum sunt întreprinderi care înregistrează pierderi an de an, iar acest fapt se reflectă negativ asupra indicilor de dezvoltare economică a ţării.

Majoritatea acestor întreprinderi ajung la faliment, iar una din cauze este gestiunea neadecvată a lichidităţii şi solvabilităţii. Deseori managerii unor astfel de întreprinderi ajung să realizeze acest fapt în momentul cînd nu mai pot solicita credite, băncile fiind restrictive în a le acorda noi împrumuturi.

S-ar părea că nu ar trebui să existe aceste limite şi restricţii, mai ales dacă agentul economic doreşte să îşi scoată din impas afacerea, însă nu trebuie să uităm că şi băncile sunt nişte întreprinderi care urmăresc obţinerea profitului, dar care la fel se întîlnesc cu problematica lichidităţii.

Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, această teză se concentrează în mod specific asupra sectorului bancar, ca segment indispensabil al ansamblului economic, fără de care economia modernă nu-şi poate exercita rolul şi funcţiile, fiecare ţară, şi implicit şi Republica Moldova, fiind interesată în crearea unui sistem bancar solid, care să permită asigurarea unui cadru organizatoric corespunzator extinderii relaţiilor băneşti din economie.

Acestea sunt doar cîteva motive care ne-au condus spre cercetarea acestui subiect, pe care îl considerăm actual deoarece, mediul economic este în continuă schimbare, la fel şi metodele, propunerile de eficientizare a activităţii agenţilor economici se cer a fi reactualizate.

Obiectul cercetării îl constituie gestiunea lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii, în special în sfera bancară, evidenţierea importanţei acestui proces în vederea atingerii unui nivel optim de dezvoltare.

În acest context, considerăm că aspectul ştiinţific , dar şi cel practic al gestiunii lichidităţii şi solvabilităţii în întreprinderile din Republica Moldova necesită o studiere mai aprofundată. Utilizarea adecvată a metodelor de gestiune va avea drept rezultat sporirea rentabilităţii agenţilor economici şi minimizarea riscurilor ce apar în procesul desfăşurării activităţii de către aceştea.

Scopul cercetării cuprinde studierea şi analiza problemelor legate de lichiditatea şi solvabilitatea entităţilor economice din Republica Moldova, în special în băncile comerciale

în condiţiile actuale şi prezentarea unor propuneri privind eficientizarea gestiunii lichidităţii şi solvabilităţii.

Pentru atingerea scopului ne-am stabilit următoarele sarcini:

- studierea teoriilor fundamentale ale gestiunii lichidităţii şi solvabilităţii în cadrul întreprinderii şi particularităţile acestora pentru băncile comerciale;

- analiza gestiunii lichidităţii şi solvabilităţii BC “Moldindconbank” şi modul în care acest proces se răsfrînge asupra profitabilităţii şi siguranţei băncii;

- argumentarea, în baza analizei, a recomandărilor privind minimizarea riscului de lichiditate şi maximizare a rentabilităţii.

Sarcinile şi scopul tezei de licenţă au determinat structura lucrării care constă din introducere, trei capitole ce evidenţiază conţinutul de bază al cercetărilor efectuate, încheierea, bibliografia şi anexele. Conţinutul de bază al lucrării este ilustrat cu 12 tabele şi 2 figuri, iar în anexe sunt prezentate bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale BC”Moldindconbank”S.A. pentru anii 2005 – 2007.

În Introducere este argumentată actualitatea temei cercetate, sunt conturate scopul şi sarcinile lucrării.

Capitolul 1 prezintă opinii privind conceptul de lichiditate şi solvabilitate, metodologia calculării şi gestiunea acestora atît pentru întreprinderi cît şi particularităţile ce ţin de activitatea în sfera bancară.

În Capitolul 2 este efectuată analiza performanţei şi siguranţei BC “Moldindconbank” S.A.

cu scopul de a evidenţia evoluţia indicatorilor de performanţă şi siguranţă, precum şi de a aprecia influienţa mărimii activelor şi pasivelor bancare, structurii acestora la creşterea ratingului bancii pe piaţa serviciilor bancare.

Capitolul 3 dezvăluie informaţia ce ţine de căile de minimizare a riscului de lichiditate, propuneri pentru sporirea rentabilităţii, atît pentru BC “Moldindconbank” S.A., cît şi pentru toate băncile comerciale autohtone care se confruntă cu astfel de probleme.

La final vor fi generalizate concluziile lucrării precum şi recomandările propuse.

După cum am menţionat mai sus, o parte din investigarea efectuată este realizată în baza datelor Băncii Comerciale pentru Industrii şi Construcţii BC”Moldindconbank” S.A. Este una din cele mai solide bănci autohtone care îşi merită pe deplin loialitatea şi credibilitatea clienţilor, dat fiind managementul eficient realizat de o echipă de oameni responsabili şi profesionişti.

Preview document

Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 1
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 2
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 3
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 4
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 5
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 6
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 7
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 8
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 9
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 10
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 11
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 12
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 13
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 14
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 15
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 16
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 17
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 18
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 19
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 20
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 21
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 22
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 23
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 24
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 25
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 26
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 27
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 28
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 29
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 30
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 31
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 32
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 33
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 34
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 35
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 36
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 37
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 38
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 39
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 40
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 41
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 42
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 43
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 44
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 45
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 46
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 47
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 48
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 49
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 50
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 51
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 52
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 53
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 54
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 55
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 56
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 57
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 58
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 59
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 60
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 61
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 62
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 63
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 64
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 65
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 66
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 67
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 68
Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea Lichiditatii si Solvabilitatii in Cadrul Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea riscului de credit - metode de evaluare a bonității clienților practicate de băncile comerciale românești

A.- Analiza bonitatii clientilor prin alte metode bancare O modalitate de prevenire a riscului de credit în activitatea bancara este evaluarea...

Instrumente și Tehnici Utilizate pentru Managementul Riscului de Lichiditate

Capitolul 1. Noţiuni teoretice generale 1.1 Riscul de lichiditate Lichiditatea poate fi definită ca fiind capacitatea activelor de a se...

Riscuri Bancare - Gestiunea Riscului de Lichiditate

CAPITOLUL I DEFINIREA SI DELIMITAREA ANUMITOR ASPECTE I.1 DEFINIREA RISCULUI IN ACTIVITATEA CONTEMPORANA Riscul este o noţiune relativ recentă (...

Metodologia de exercitare a controlului preventiv în cadrul instituțiilor publice

1.Controlul financiar preventiv – scurtă caracterizare 1.1.Definiție, clasificare Controlul financiar preventiv este o formă specifica a...

Sistemul de Informare și Metodologia de Exercitare a Controlului Financiar

Cap. 1. SURSELE DE INFORMAȚII PENTRU CONTROLUL FINANCIAR Conducerea presupune un sistem de comunicații care să asigure transmiterea clară,...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea și analiza bilanțului contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Situații financiare în companiile de asigurări

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE 1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: competenţă, rol şi...

Diagnosticul Financiar la SC Nestle România SRL Timiosara

1. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL SISTEMULUI INTREPRINDERII 1.1. COMPORTAMENTUL SISTEMULUI INTREPRINDERII...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani

INTRODUCERE. Problema gestionării și administrării întreprinderii, indiferent de obiectul de activitate și de scopul propus este complexă....

Evaluarea Proiectelor Investiționale

În economia de piata sau de tranzitie, forma organizatorica de baza a procesului investitional este proiectul investitional care repezinta...

Gestiunea financiară a inteprinderii

1. Titlurile de credit folosite de întreprindere ( cambie, bilet la ordin lei) si instrumente de decontare (CEC, virament, cărţile de credit)....

Ai nevoie de altceva?