Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 11898
Mărime: 759.34KB (arhivat)
Publicat de: Paul G.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conff.. uniiv.. dr.. Cucu IIoan
Facultatea de Stiinte
Universitatea din Petrosani, Petrosani

Cuprins

 1. INTRODUCERE.
 2. CAP. 1 - ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PE BAZA BILANȚULUI
 3. CONTABIL
 4. 1.1 Rolul analizei financiare .. 6
 5. 1.2 Analiza structurii bilanțului .. 8
 6. 1.3. Analiza rezultatelor ... 10
 7. 1.4. Analiza echilibrelor financiare ale bilanțului. 14
 8. 1.4.1 Fondul de rulment. .. 15
 9. 1.4.2. Necesarul de fond de rulment ..16
 10. 1.4.3 Analiza rentabilității 22
 11. 1.4.4 Analiza riscurilor. ... 25
 12. CAP.2 - ANALIZA ACTIVITĂȚII PE BAZA BILANȚULUI LA S.C. ELECTRO MAX
 13. S.R.L. PETROȘANI
 14. 2.1 Prezentarea societății. 32
 15. 2.2 Scurt istoric. .. 34
 16. 2.3 Indicatorii economici aferenți perioadei 2011 - 2013. 35
 17. 2.4 Prezentarea produselor / serviciilor. ... 36
 18. 2.5 Structura personalului. ... 37
 19. CAP. 3 - ANALIZA INDICATORILOR LA S.C. ELECTRO MAX S.R.L.
 20. 3.1 Indicatori pe baza bilanțului financiar. . 39
 21. 3.2 Analiza pe baza contului de rezultate. ... 46
 22. 3.2.1 Soldurile intermediare de gestiune ... 46
 23. 3.2.2 Capacitatea de autofinantare 51
 24. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI. 57
 25. BIBLIOGRAFIE. ... 59
 26. ANEXA NR. 1 ORGANIGRAMA S.C. ELECTRO MAX S.R.L .. . .. 60
 27. ANEXA NR. 2 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE - 31. 12 2011 - 31. 12 2013 61

Extras din licență

INTRODUCERE.

Problema gestionării și administrării întreprinderii, indiferent de obiectul de

activitate și de scopul propus este complexă. Aprecierea diferențelor de performanță și

poziție financiară depind de natura întreprinderii, de sistemul instrumentelor utilizate în

gestionarea patrimoniului.

Pentru a putea supraviețui, orice întreprindere are nevoie de informații, fără de care

procesul decizional prin care se conduce întreprinderea nu ar putea avea loc. Pentru a

obține aceste informații este necesară o analiză a situațiilor financiare anuale care permit

aflarea poziției financiare și a performanțelor acesteia. De aceste informații beneficiază atât

întreprinderea (ca factor intern) a căror situații financiare sunt analizate cât și furnizorii,

clienții, potențialii investitori și orice altă persoană care dorește să afle informații despre

întreprindere (ca factori externi).

Deciziile economice care sunt luate de utilizatorii situațiilor financiare necesită

evaluarea capacității unei întreprinderi de a genera numerar sau echivalente ale

numerarului și a perioadei și siguranței generării lor. În ultimă instanță de aceasta depinde,

de exemplu, capacitatea ei de a-și plăti angajații și furnizorii, de a plăti dobânzi, de a

rambursa credite și de a realiza programele administrative. Utilizatorii sunt mai în măsură

să evalueze această capacitate de a genera numerar sau echivalente ale numerarului dacă le

sunt oferite informații concentrate asupra poziției financiare, performanței și modificărilor

poziției financiare a întreprinderii.

Bilanțul, ca document de sinteză contabilă, este principala sursă informațională

pentru toți terții interesați de o societate. Informațiile furnizate de acesta servesc nu numai

raportării unor date obligatorii cerute de organismele publice, ci și unei analize financiare a

activității desfășurate de societate.

În lucrarea de față am analizat principalii indicatori economico - financiari pe baza

bilanțului contabil la S.C. ELECTRO MAX S.R.L. Petroșani, societate specializată în

producția de corpuri de iluminat cu leduri și lămpi portabile cu leduri.

Capitolul I prezintă modalitățile teoretice de realizare a analizei pe baza bilanțului

contabil.

În capitolul al II-lea am prezentat societatea, domeniul de activitate, nomenclatorul

de produse și rezultatele economice obținute în intervalul 2011 - 2013.

5

În capitolul al III-lea am făcut analiza indicatorilor financiari și economici,

concluzionând pe baza fiecăruia dintre aceștia.

În ultimul capitol am prezentat concluziile generale ce rezultă în urma analizei și

am emis o serie de propuneri pentru îmbunătățirea activității.

Din analiza bilanțurilor societății, la o primă vedere, reiese că aceasta a avut un

trend ascendent, realizând profit în fiecare an de funcționare.

Pentru a evidenția punctele tari și cele slabe este necesar a se face o analiza a

indicatorilor pe baza bilanțului, astfel încât să poată fi realizat un plan de remediere a

activității.

Deciziile luate de către managerul societății analizate trebuie să aibă în vedere o

analiză a lichidității elementelor de activ și a exigibilității elementelor de pasiv.

Bibliografie

1. Andronic, B., Performanța firmei, Editura Polirom, Iași, 2000;

2. Anghel, I., Informațiile financiare în analiza și evaluarea întreprinderii, București,

Tribuna Economică nr.8/2001;

3. Gheorghiu, A., Vasilescu, C., Anghel, I., Analiza rentabilității firmei, Tribuna

Economică nr.12-16, București, 2002;

4. Gh. Vâlceanu, V. Robu, N. Georgescu, Analiză economico-financiară, Editura

Economică, București, 2004,

5. Isfănescu, A., Robu, V., Anghel, I., Stan, S., Ghid practic de evaluare a întreprinderii,

București, 2009;

6. Mărgulescu D., Analiza economico-financiară a întreprinderii, metode și tehnici, Editura

Tribuna Economica, Bucuresti, 1994;

7. M.D. Paraschivescu, W. Păvăloaia, Modele de contabilitate și analiză financiară, Editura

Neuron, Focșani 1994;

8. Vintilă G., Diagnosticul financiar și evaluarea întreprinderii, , Editura Didactică și

Pedagogică, București 1998.

9. Raportări ale situațiilor financiare anuale ale SC ELECTRO MAX S.R.L.;

10. http://www.bvb.ro/info/Rapoarte/Diverse/Ghid%20Emitent%20BVB.pdf;

11. http://ktd.ro/bursa/bvb_grafice;

Preview document

Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 1
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 2
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 3
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 4
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 5
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 6
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 7
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 8
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 9
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 10
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 11
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 12
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 13
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 14
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 15
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 16
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 17
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 18
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 19
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 20
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 21
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 22
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 23
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 24
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 25
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 26
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 27
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 28
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 29
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 30
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 31
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 32
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 33
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 34
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 35
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 36
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 37
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 38
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 39
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 40
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 41
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 42
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 43
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 44
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 45
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 46
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 47
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 48
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 49
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 50
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 51
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 52
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 53
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 54
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 55
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 56
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 57
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 58
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 59
Studiul privind managementul societăților comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petroșani - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Studiul privind managementul societatilor comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petrosani.pdf

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?