Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8731
Mărime: 296.30KB (arhivat)
Publicat de: Ionica R.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1. Conceptul de lichiditate bancară 4
 3. 1.2 Rolul și funcțiile lichiditații bancare 5
 4. 1.3 Lichiditatea efectiva 8
 5. 1.4 Lichiditatea necesară 11
 6. Capitolul 2. Riscul de lichiditate 14
 7. Capitolul 3. Banca Națională Română și managementul lichidității 16
 8. 2.1 Regulamentul Băncii Naționale a României privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit 16
 9. 2.2. Managementul lichidității din sistemul bancar efectuat de banca centrală 20
 10. 2.3. Provocări în gestionarea lichidității de către BNR 21
 11. 2.4. Provocări în gestionarea de către instituțiile de credit a lichidității proprii 21
 12. Capitolul 4: Lichiditatea României în ultimii ani 23
 13. Concluzii și propuneri 28

Extras din proiect

Introducere

De-a lungul timpului, practica economică a demonstrat că, pentru a asigura creșterea economică a unei țări, este indispensabil de a avea, în primul rând, un sector bancar stabil și viabil. Orice perturbare a activității sale, din cauza expunerii la riscuri excesive, va conduce la îndatorarea financiară a acestuia, reducerea nivelului veniturilor, imposibilitatea plății depozitelor populației și, în consecință, va reduce considerabil nivelul de încredere în sistemul bancar. Turbulențele de pe piețele financiare, care au început la mijlocul anului 2007, au scos în evidență, o dată în plus, consecințele dezastruoase ale gestionării neadecvate a riscului de lichiditate, lecție de care trebuie ținut cont la implementarea unei supravegheri bancare prudențiale eficiente.

Lichiditatea este capacitatea unei bănci de a finanța activitățile acesteia și, totodată, posibilitatea de a-și îndeplini obligațiile scadente, fără a suporta pierderi inacceptabile. Rolul fundamental al băncilor de a acorda credite pe termen lung, inclusiv din depozitele atrase pe termen scurt, le expune inevitabil la riscul de lichiditate. Ca urmare, având în vedere interconexiunea dintre bănci, riscul respectiv poate afecta banca propriu-zisă, dar și sectorul bancar în general. Astfel, gestionarea adecvată a riscului de lichiditate este de o importanță crucială, deoarece un deficit de lichiditate la o singură instituție poate avea repercusiuni la nivel de sistem. În plus, evoluțiile recente de pe piața financiară internațională au avut implicații directe asupra complexității riscului de lichiditate, supravegherea sectorului bancar necesitând a fi perfecționată în mod adecvat. Este de menționat faptul că, până în anul 2010, standardele bază cu privire la gestionarea adecvată a riscului de lichiditate presupuneau o serie de principii calitative, care, însă, nu aveau un caracter obligatoriu.

În ultimul timp, situația s-a schimbat radical : criza de lichiditate și restricțiile financiare au determinat autoritățile de reglementare și supraveghere să efectueze o analiză amplă și riguroasă a modalității de gestionare a riscului respectiv, în scopul de a asigura viabilitatea și stabilitatea sectorului bancar, prin prevenirea acestuia de eventualele situații de criză.

Capitolul 1. Conceptul de lichiditate bancară

Unul dintre cele mai importante aspecte ale managementului oricărei bănci constă în asigurarea unei lichidități adecvate. O bancă este considerată că are lichiditate dacă are acces imediat, la costuri rezonabile, la fondurile necesare. Aceasta înseamnă că banca fie dispune de sumele respective, fie le poate procura prin împrumuturi sau vânzare de active.

Lichiditatea este necesară băncilor pentru furnizarea fondurilor necesare dezvoltării, precum și pentru compensarea fluctuațiilor bilanțiere așteptate și neașteptate. Prin lichiditatea unei bănci înțelegem capacitatea acesteia de a face față în mod eficient retragerii de depozite și scadenței altor datorii și de a acoperi necesarul de finanțare suplimentar pentru portofoliul de credite și investiții. O bancă dispune de un potențial de lichidități adecvat atunci când este în măsură să obțină fondurile necesare (prin creșterea datoriilor, titularizare și vânzarea de active) imediat și la un cost rezonabil. Prețul lichidității este în funcție de condițiile de piață și de percepția pieței asupra nivelului de risc al instituției debitoare .

Managementul unei instituții, pe lângă planificare și anticipare atentă a schimbărilor în cadrul depozitelor și creditelor, ca și in cadrul profitului, poate controla substanțial propria lichiditate. Managementul poate stabili o politica privind deținerea unui volum mai mare sau mai mic de lichidități în funcție de necesarul anticipat de fonduri, de aversiunea față de risc, de factorii de risc, cuplul lichiditate - profitabilitate, etc. Astfel, o bancă poate minimiza lichiditatea prin vânzarea activelor lichide și investirea fondurilor astfel obținute pe termen lung în scopul maximizării profitului (banca se bazează pe faptul că va obține din împrumuturi lichiditatea necesară acoperirii nevoilor apărute în mod neașteptat). Acest fapt atrage însă un risc crescut, pe de o parte, cel de lipsă de lichiditate într-un moment crucial pentru bancă și, pe de altă parte, riscul ratei dobânzii asociat investițiilor pe termen lung. Invers, banca poate maximiza riscul de lichiditate prin deținerea unei parți importante a activelor lichide, dar profitabilitatea va fi substanțial afectată. De aceea, pentru a derula un bun management al lichidității, trebuie evaluați toți factorii care influențează atât riscul, cat și profitabilitatea băncii.

Poziția monetara a unei bănci, ca expresie a lichidității, reprezintă valoarea la un moment dat a tuturor activelor sale lichide. Managementul poziției monetare a unei bănci este una dintre cele mai dificile componente ale managementului bancar, care solicita luarea unor decizii rapide cu consecințe însemnate și de lungă durată asupra profitabilității băncii.

Preview document

Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 1
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 2
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 3
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 4
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 5
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 6
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 7
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 8
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 9
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 10
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 11
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 12
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 13
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 14
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 15
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 16
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 17
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 18
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 19
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 20
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 21
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 22
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 23
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 24
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 25
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 26
Lichiditatea bancară - Riscul de lichiditate - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Lichiditatea bancara - Riscul de lichiditate.docx

Alții au mai descărcat și

Monografie tehnica operațiunilor bancare

In anul 1923 se infiinteaza prin lege Societatea Nationala pentru Credit Industrial ca institutie publica in care statul detinea 20%, BNR 30% iar...

Managementul instituțiilor de credit

Principalele riscuri care apar în activitatea instituțiilor de credit Riscurile în activitatea bancară constau în manifestarea unor instabilități...

Managementul lichidității bancare la BCR

CUGETARI SFATURILE TE INVATA, EXEMPLELE TE CONVING NIMENI NU I ATIT DE RAU INCIT SA NU POATA FI EDUCAT ( HORATIUS) ESTE DE DATORIA PARINTILOR...

Managementul Riscurilor Bancare

I INTRODUCERE Riscurile fac obiectul unei mari atentii in banci . Cuplul risc-performanta este indisociabil in universul bancar , aceasta...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Riscul Bancar în Instutuțiile de Credit din România în Situația Actualei Crize economico-financiară

I N T R O D U C E R E În prezenta lucrare am prezentat managementul riscului și analiza acestuia, o analiză care impune o paletă vastă de...

Gestionarea Riscurilor Bancare

Capitolul 1. Băncile in economia de piată 1.1. Conceptul de bancă. În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate...

Rețeaua Băncilor Străine în România

INTRODUCERE În anii recenţi, integrarea economică globală a fost accelerată pe o multitudine de fronturi, viteza fiind caracteristică acestor...

Strategii bancare în domeniul lichidității

I. Lichiditatea bancara 1.1. Generalitati Managementul oricarei banci are ca principala componenta asigurarea unei lichiditati adecvate. O banca...

Managementul Riscului de Lichiditate - BRD

Introducere Locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii,...

Strategii bancare în domeniul lichidității

Cap. 1 Lichiditatea bancară. Concept și funcții 1.1 Conceptul de lichiditate bancară Unul dintre cele mai importante aspecte ale managementului...

Managementul Riscului Bancar

Introducere Principala operatiune bancara este creditarea. Felul in care banca aloca fondurile pe care le gestioneaza poate influenta in mod...

Riscuri Bancare în Creditarea pe Termen Scurt

Capitolul I. Riscurile bancare şi managementul global al acestora 1. Sistemul bancar din România 1.1. Sistemul bancar românesc înainte de...

Ai nevoie de altceva?