Sistemul bancar din Marea Britanie

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 13286
Mărime: 185.01KB (arhivat)
Publicat de: Tatiana Leonte
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Capraru
Prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor

Cuprins

 1. Cap.I. Caracteristici ale sistemului bancar britanic.pag. 3
 2. I.1.Scurt istoric.pag. 3
 3. I.2.Particularităţi.pag.4
 4. I.3.Tipuri de instituţi.pag. 5
 5. I.4.Indicatori de apreciere.pag. 8
 6. I.5.Tendinţe .pag10
 7. Cap. II. Banca centrală a Angliei.pag. 13
 8. II.1. Istoricul şi evoluţia Băncii Angliei.pag.13
 9. II.2. Structura organizaţională .pag17
 10. II.3. Obiectivele băncii centrale.pag19
 11. II.4. Funcţiile băncii şi atribuţiile băncii.pag 21
 12. II.5. Strategia Băncii.pag 25
 13. Cap.III. Barclays Bank .pag. 27
 14. III.1. Originile companiei. .pag. 27
 15. III.2. Particularităţi.pag.30
 16. III.3. Structura grupului Barclays.pag.30
 17. III.4. Strategiile grupului Barclays.pag 32
 18. Cap.IV. Royal Bank of Scotland.pag.33
 19. Bibliografie. .pag.38

Extras din proiect

Cap.I. Caracteristici ale sistemului bancar britanic

I.1. Scurt istoric

Istoricul sistemului bancar englez este de un real interes, deoarece evenimentele şi circumstanţele prin care a trecut de-a lungul a mai mult de 300 de ani, a schimbat şi a influenţat rolul şi responsabilităţile băncilor în cadrul sistemului bancar. Acestea au contribuit la modelarea culturii şi tradiţiilor băncilor, care sunt semnificative în acest început de secol XXI. În acelaşi timp, o mare parte din istoria sistemului bancar merge în paralel cu istoria economică şi financiară, şi uneori chiar şi cu cea politică a Regatului Unit.

Sistemul bancar englez deţinea supremaţia în cadrul sistemului bancar mondial prin intermediul pieţei de la Londra şi a rolului lirei sterline, în special în secolul al XIX-lea. Exploatarea coloniilor, puternica flotă comercială, integrarea rapidă a Marii Britanii in diviziunea internaţională a muncii (mai ales prin abolirea Legii cerealelor-Corn Laws din 1846, care, deschizând piaţa britanică a grîului din imperiu, a ruinat agricultura tradiţională, dar a orientat o mare parte din forţa de muncă pentru industrie) sunt fenomene care favorizând comerţul internaţional, au permis dezvoltarea paralelă a activităţilor bancare. Marea Britanie a ştiut sa valorifice pe deplin aceste condiţii favorabile reuşind a fi prima ţară care a organizat bănci moderne şi a transformat banca într-o activitate economică cu vocaţie de export.

Începuturile Băncii Angliei sunt legate de Revoluţia din 1688, care i-a dus pe Wilhem de Orania şi pe Mary la tron. Datorită acestui eveniment Anglia a înregistrat o anumită stabilitate politică, necunoscută de aproape un secol. Deşi comerţul a înflorit, finanţele publice erau slab dezvoltate, iar sistemul monetar şi de credit erau într-o situaţie dezastruoasă. Au existat mai multe propuneri pentru înfiinţarea unei bănci naţionale sau publice însă varianta lui William Paterson a fost cea aleasă. Această versiune presupunea un împrumut de 1.2 miliarde de lire acordat statului, în schimbul căruia cei care subscriau erau integraţi in Consiliul Guvernatorilor Băncii Angliei. Astfel banca punea la dispoziţia guvernului cu titlu de împumut capitalul său care se mărea treptat, obţinând în schimb dreptul de emisiune a bancnotelor până la concurenţa valorii acestor împrumuturi. Carta Regală a fost sigilată pe 27 iulie 1694, iar Banca şi-a început astfel rolul de bancher al statului şi de gestionar al datoriei publice, roluri pe care le îndeplineşte şi astăzi. Sir John Houblon, nepotul unui refugiat hughenot francez şi un comerciant cu perspective (portretul său apare pe spatele bancnotei de 50 ₤, emisă în 1994) a fost primul Guvernator. In primii ani de funcţionare asupra Băncii s-au exercitat presiuni din partea statului prin cererea de finanţare şi de creare a unui nou sistem monetar.De asemeni Banca s-a angajat în activitaţi bancare, acceptînd crearea de depozite şi scontarea cambiilor comerciale. In schimbul depozitelor plasate Banca emitea bancnote, iniţial în sume întâmplătoare, în lire, shilingi şi penny, dar mai tîrziu în sume rotunde.

In 1844 prin Legea lui Robert Peel a fost plafonată valoarea totală a bancnotelor pe care aveau să le pună în circulaţie băncile de emisiune din vremea aceea şi s-a prevăzut că acelea care au fuzionat cu băncile de depozite pierd dreptul de emisiune. Banca Angliei a căpătat dreptul suplimentar de a emite bancnote în proporţie de două treimi din valoarea totală a bancnotelor pe care le puneau în circulaţie băncile care şi-au încetat activitatea sau care au pierdut dreptul de emisiune. Celelalte bănci care aveau acest drept au dispărut treptat. Banca Angliei este astăzi unica bancă de emisiune a Angliei.

Din 1828, pentru a satisface cererea de monedă bună Banca a început să-şi deschidă sucursale în toate oraşele importante din provincie, formându-se astfel sistemul bancar britanic.

Aproape toate inovaţiile financiar- bancare au apărut prima dată în Anglia. Referindu-se la activitatea bancară, John Kenneth Galbraith afirma că Precursorul tuturor instrumentelor de reformă monetară a fost Banca Angliei. Nici o altă instituţie economică nu s-a bucurat aşa de mult timp de un astfel de prestigiu. În general, ea este pentru monedă ceea ce Sf. Petru este pentru credinţa creştină. Aşadar, o incursiune în domeniul sistemului bancar britanic, care are în vîrful său o instituţie atît de prestigioasă ca Banca Angliei nu poate fi decît o experienţă interesantă.

I.2. Particularităţi

Sistemul bancar al Angliei este unul puternic segmentat şi specializat. Sistemul bancar britanic diferă ca structură de majoritatea băncilor din Europa, în principal datorită prezenţei semnificative a băncilor străine. Acest aspect explică şi faptul că numărul instituţiilor bancare autorizate din Regatul Unit a scăzut de la 600 în 1985 la 346 la sfîrşitul lui februarie 2005. Existenţa băncilor străine, care operează deja în Marea Britanie, a făcut inutilă înfiinţarea unor bănci de investiţii britanice, dar şi a unei consolidări în sistemul de retail banking autohton. În a doua jumătate a anilor 1990 scăderea numărului băncilor străine a fost mai mare decît numărul băncilor engleze, deşi prin fuziunile şi absorbţiile dintre ele a rezultat o scădere a numărului lor de la 202 în 1999 la 171 în martie 2005.

Preview document

Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 1
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 2
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 3
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 4
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 5
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 6
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 7
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 8
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 9
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 10
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 11
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 12
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 13
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 14
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 15
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 16
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 17
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 18
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 19
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 20
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 21
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 22
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 23
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 24
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 25
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 26
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 27
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 28
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 29
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 30
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 31
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 32
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 33
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 34
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 35
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 36
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 37
Sistemul bancar din Marea Britanie - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Bancar din Marea Britanie.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Angliei

CAPITOLUL I Principii generale ale politicii monetare Politica monetară reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul...

Banca Angliei

Introducere În referatul de faţă vom analiza Banca Angliei, sub aspectul istoriei, structurii şi rolului său în cadrul economiei britanice. Vom...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Monografia sistemului bancar al Marii Britanii

Cap. 1 Sistemul bancar englez 1.1 Scurt istoric În cea mai mare parte a secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea oamenii politici britanici au...

Monografie sistemul bancar din Marea Britanie

Cap. 1. Caracteristici ale sistemului bancar britanic 1.1. Scurt istoric Dezvoltarea economică a Marii Britanii a fost determinată atât de...

Sistemul bancar din Marea Britanie

Capitolul I Descrierea Sistemului bancar din Marea Britanie 1.1 Istoricul sistemului bancar britanic Sistemul bancar din Marea Britanie este...

Activitatea Bancară la Nivel Internațional Întreprinsă de Băncile din Marea Britanie

Capitolul I. Activitatea bancară internaţională În secolul al XVI-lea, o dezvoltare evidentă au înregistrat băncile germane: Fugger, Welser,...

Activitatea Bancară la Nivel Internațional Întreprinsă de Băncile din Marea Britanie

Capitoul I. Particularităţi ale sistemului bancar din Marea Britanie 1.1. Evoluţia sistemului bancar din Marea Britanie Sistemul bancar din Marea...

Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie

Capitolul 1. Principalele caracteristici ale pieţei financiare din Marea Britanie 1.1. Supravegherea sistemului financiar britanic exercitată de...

Supravegherea și Reglementarea în Marea Britanie

Supravegherea şi reglementarea în Marea Britanie CAP.1 Sistemul bancar britanic – istoric, caracteristici esenţiale Banca Angliei este cea mai...

Monografia Sistemului Bancar din Spania

Prefaţă Din multitudinea de sisteme ce definesc existenţa unei naţiuni la un moment dat, şi care se întrepătrund şi intercondiţionează în procesul...

Ai nevoie de altceva?