Studiu monografic BRD

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23985
Mărime: 2.94MB (arhivat)
Publicat de: Andreea A.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. 1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor 5
 3. 2. Miza economică a relației cu clienții 6
 4. 3. Principiile și cadrul legal utilizat în activitatea bancară 7
 5. Cap.1 Organizarea sistemului bancar românesc 8
 6. 1.1 Diferitele instituții de credit 8
 7. 1.2.Organismele profesionale și organele centrale 9
 8. 1.3. Organisme de control și de reglementare și de consultare 10
 9. Cap 2. Deschiderea și funcționarea contului bancar 11
 10. 2.1 Intrarea în relația client-bancă 11
 11. 2.2 Convenția de cont a persoanelor fizice 14
 12. 2.3 Diferitele tipuri de conturi pentru persoane fizice și firme 15
 13. 2.4 Dreptul la cont și dreptul la refuz al deschiderii contului bancar 16
 14. 2.5 Diferitele fișiere ce trebuie consultate 17
 15. 2.6. Procura 18
 16. 2.7. Tarifarea bancară 19
 17. 2.8. Popririle și sechestrele de cont 22
 18. 2.9. Incapacitățile 23
 19. 2.10 Închiderea contului 24
 20. Cap.3 Gestiunea instrumentelor de plată 27
 21. 3.1. Diferitele instrumente de plată 27
 22. 3.2. Incidentele de plată 34
 23. 3.3. Contestațiile 35
 24. 3.4. Terminalele de plăți electronice (POS) 35
 25. 3.5 Vânzarea la distanță 36
 26. 3.6 Noua normă SEPA 39
 27. Cap.4 Creditul pentru persoane fizice 41
 28. 4.1 Inițierea în matematica financiară 41
 29. 4.2 Creditul de consum 42
 30. 4.3 Abordarea și gestiunea riscului 45
 31. 4.4 Creditului imobiliar 46
 32. 4.5 Diferitele moduri de achiziționare 49
 33. 4.6. Diferitele rate ale dobânzilor 50
 34. 4.7 Diferitele garanții la rambursarea creditelor 53
 35. 4.8 Asigurările împrumuturilor 55
 36. 4.9 Tratamentul supraîndatorării 56
 37. Cap.5 Creditul pentru firme( IMM) 58
 38. 5.1 Creditele de investiții pe termen mediu si lung 58
 39. 5.2 Împrumuturile pentru înființarea întreprinderii 59
 40. 5.3 Leasing-ul 59
 41. 5.4 Împrumuturile de exploatare 60
 42. 5.5. Finanțarea gestiunii clienților 61
 43. Cap.6 Răspunderea băncii 63
 44. 6.1 Neconformitatea 63
 45. 6.2 Răspunderea civila și penală a băncii 64
 46. 6.3 Deontologia 65
 47. 6.4 Secretul profesional 66
 48. 6.5 Lupta împotriva spălării banilor. 67
 49. 7. Bibliografie 69

Extras din proiect

Introducere

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor

Pentru o bancă, clienții sunt sursa vitală pentru a putea supraviețui pe piață.

Motivele pentru are o persoană fizică sau juridică apelează la serviciile unei bănci sunt diverse, fie pentruprimirea unui credit sau păstrarea unor disponibilități bănești sub formă de depozite pentru a le putea fructifica, fie pentru diferite tipuri de operațiuni pe care doar cu ajutorul băncii le pot realiza.

Cele două categorii de persoane au așteptări diferite de la banca cu care colaborează. De exemplu, persoanele fizice au nevoie să primească de la bancă sfaturi cu privire la administrarea finanțelor, resurselor proprii, pe când persoanele juridice au nevoie să beneficiezede consultanță în elaborarea planurilor de afaceri, de servicii de transferare a banilor.

Atenția băncii este orientată spre client nu spre produs. Deoarece produsul trebuie să fie pliat după nevoile clientului și nu invers. De aceea produsele și serviciile bancare trebuie să fie realizate după variațiilenevoii clienților.

Avantajele căutate de clienți la începerea relației cu o bancă sunt:

- Dobânzi, comisioane mici;

- Servicii îmbunătățite;

- Dobânda depozitelor mai mare;

- Transparență;

- Produsele și serviciile pe care le are banca să corespundă nevoilor sale,

- Modul de interacțiune cu personalul băncii etc

2. Miza economică a relației cu clienții

Băncile oferă servicii în funcție de evoluția populației, astfel clienții fiind tratați mult mai personal.

Datorită respectării nevoilor și cerințelor clienților de către bancă, aceștia nu își vor pierde clienții și vor putea oferi acestora servicii într-o măsură performantă. Clienții existenți a-i băncii au puterea de a dezvolta mult mai ușor produsele bancare specializate decât clienții noi. De aceea este foarte important să se cunoască toate tipurile diferite de clienți pentru a putea identifica dorințele specifice ale acestora. Întreprinderile au nevoi diferite după natura afacerilor pe care le conduc. De exemplu, o firmă mică poate solicita un împrumut pe termen scurt pentru a acoperi anumite cheltuieli de producție, pe când o companie mare își va dori extinderea afacerii, așadar va solicita un împrumut pe termen lung.

În România, persoanele fizice ce își deschid conturi personale, sunt într-un număr redus și diferă după stilul de viață sau venituri.

Clienții înclină spre o bancă ce le oferă servicii și avantaje căutate de aceștia în funcție de nevoile lor. Faptul că persoanele optează pentru acest criteriu de alegere, în viitor serviciile bancare se vor dezvolta în funcție de cerere. Apariția multitudinilor de cereri diferite din partea clienților va conduce la dezvoltarea, îmbunătățirea și schimbarea sistemului bancar. Concomitent cu aceste îmbunătățiri ale sistemului bancar, se vor actualiza și noi produse și servicii echivalente cu serviciile bancare internaționale.

Banca urmărește să creeze condiții avantajoase atât pentru clienți cât și pentru ea. Astfel cu cât crește numărul de clienți, cu atât sunt verificate calitățile serviciilor. Clientul reprezintă pentru bancă nucleul activității acesteia, iar toată atenția băncii este centrată asupra clientului cu scopul de a-și păstra baza de clienți profitabili și de a se extinde în rândul marilor agenți.

Cu ajutorul unui număr cât mai mare de clienți, banca se va bucura de un loc bine poziționat în fața concurenței, va deține un segment de piață mult mai mare si va beneficia de profituri mai favorabile.

3. Principiile și cadrul legal utilizat în activitatea bancară

- Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind institutiile de credit și adecvarea capitalului

Prin această ordonanță sunt reglementate:

-cum se pot clasifica instituțiile de credit

-activitățile pe care le poate realiza o instituție de credit;

-privind deschiderea unor sucursale în alt stat;

-modul de organizarea și conducerea instituțiilor de credit;

-confidențialitatea datelor clienților ce apelează la serviciile acesteia.

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor financiare dintr-un conglomerat financiar, se specifică:

-prin această ordonanță se stabilesc regulile cu privire la o supravegherea suplimentară a unităților ce își desfășoară activitatea într-un conglomerat financiar pentru a proteja clienții dar și pentru asigurarea stabilității financiare;

-conform acestei ordonanțe, entitățile care se află într-un conglomerat financiar trebuie să adopte politici adecvate privind capitalul;

-ordonanța reglementează și schimbul de informații dar și cooperarea autorităților competente din alte state terțe.

- Ordonanța nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit, aceasta presupune:

-dacă un acționar al unei instituții de credit are o influență negativă asupra administrării, BNR poate interveni pentru a îndrepta această situație prin anumite măsuri ca suspendarea exercitării dreptului de vot;

-pentru măsurile de stabilizarea propuse de BNR se va utiliza disponibilitățile fondului de reorganizare bancară. În cazul consumării primului fond se va utiliza Fondul de garantare a depozitelor. Cel din urmă nu trebuie să scadă sub 0,5% din totalul depozitelor garantate.

- Legea nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la

care statul este acționar

Această lege întocmește sistemele de privatizare, dreptul de a păstra acțiunile de

control nominative și drepturile conferite de stat. De asemenea, această lege stabilește constituirea comisiilor de privatizare a sistemelor bancare și reglementează condițiile ce trebuie a fi îndeplinite de către membrii acestora.

La achiziționarea acțiunilor FPS, achitarea se poate face în lei sau valută. Nu se pot acorda credite de către băncile comerciale pentru achitarea acestor acțiuni sau de către societățile bancare ce se privatizează.

Destinația sumelor ce au rezultat din vânzările acțiunilor de la FSP sunt reglementate de lege, iar dreptul de proprietate este limitat la 20% din tot capitalul social al unei bănci, exceptând societățile bancare cu o reputație internațională. Pentru a beneficia de un procent mai mare de 5%, este necesar acordul BNR.

- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

-scopul acestei legi este de a desfășura acțiuni colective pentru acoperirea creanțelor unui agent economic, sau de a-i da șansa să-și reorienta activitățile;

-această lege este aplicabilă profesioniștilor, regiilor autonome, excepțiile sunt reprezentate de instituțiile de învățământ universitar, preuniversitar și persoanele care realizează profesii libere;

-organele îndreptățite, conform prezentei legi, pentru aplicarea procedurii sunt: lichidatorul și administratorul judiciar, instanțele judecătorești, judecătorul sindic.

-datornicul care este în situația de insolvență are obligația să înainteze tribunalului într-o perioadă de 30 de zile de la apariția acesteia o cerere pentru a putea fi încadrat dispozițiilor legii prezentate;

-cererea trebuie să fie însoțită cu proba notificării organului fiscal capabil în ceea ce privește deschiderea procedeului de insolvență.

Bibliografie

Cărți;

- Căpraru. B., Activitate bancară-Sisteme, operațiuni și practici, Ediția a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014,

- Cocriș, V., Chirleșan, D., Economie bancară.Principii și tehnici bancare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 2016,

- Turliuc, V., Stoica, O., Cocriș, V., Dornescu, V., Roman, A., Chirleșan, D., Monedă. Credit. Bănci-Suport de curs, Ed. Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași- 2016,

Legislație:

-Ordonanța de urgență nr99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr.625/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălarii banilor( republicată și actualizată în 2016),

- Legea nr 58 din 5 martie 1998, actualizată in 19 mai 2006 privind activitatea bancară.

Site-uri:

-http://www.arb.ro/despre-arb/structura-organizatorica/

-http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=20

-http://www.bnr.ro/Statistica-87.aspx

-https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.ro.html

Preview document

Studiu monografic BRD - Pagina 1
Studiu monografic BRD - Pagina 2
Studiu monografic BRD - Pagina 3
Studiu monografic BRD - Pagina 4
Studiu monografic BRD - Pagina 5
Studiu monografic BRD - Pagina 6
Studiu monografic BRD - Pagina 7
Studiu monografic BRD - Pagina 8
Studiu monografic BRD - Pagina 9
Studiu monografic BRD - Pagina 10
Studiu monografic BRD - Pagina 11
Studiu monografic BRD - Pagina 12
Studiu monografic BRD - Pagina 13
Studiu monografic BRD - Pagina 14
Studiu monografic BRD - Pagina 15
Studiu monografic BRD - Pagina 16
Studiu monografic BRD - Pagina 17
Studiu monografic BRD - Pagina 18
Studiu monografic BRD - Pagina 19
Studiu monografic BRD - Pagina 20
Studiu monografic BRD - Pagina 21
Studiu monografic BRD - Pagina 22
Studiu monografic BRD - Pagina 23
Studiu monografic BRD - Pagina 24
Studiu monografic BRD - Pagina 25
Studiu monografic BRD - Pagina 26
Studiu monografic BRD - Pagina 27
Studiu monografic BRD - Pagina 28
Studiu monografic BRD - Pagina 29
Studiu monografic BRD - Pagina 30
Studiu monografic BRD - Pagina 31
Studiu monografic BRD - Pagina 32
Studiu monografic BRD - Pagina 33
Studiu monografic BRD - Pagina 34
Studiu monografic BRD - Pagina 35
Studiu monografic BRD - Pagina 36
Studiu monografic BRD - Pagina 37
Studiu monografic BRD - Pagina 38
Studiu monografic BRD - Pagina 39
Studiu monografic BRD - Pagina 40
Studiu monografic BRD - Pagina 41
Studiu monografic BRD - Pagina 42
Studiu monografic BRD - Pagina 43
Studiu monografic BRD - Pagina 44
Studiu monografic BRD - Pagina 45
Studiu monografic BRD - Pagina 46
Studiu monografic BRD - Pagina 47
Studiu monografic BRD - Pagina 48
Studiu monografic BRD - Pagina 49
Studiu monografic BRD - Pagina 50
Studiu monografic BRD - Pagina 51
Studiu monografic BRD - Pagina 52
Studiu monografic BRD - Pagina 53
Studiu monografic BRD - Pagina 54
Studiu monografic BRD - Pagina 55
Studiu monografic BRD - Pagina 56
Studiu monografic BRD - Pagina 57
Studiu monografic BRD - Pagina 58
Studiu monografic BRD - Pagina 59
Studiu monografic BRD - Pagina 60
Studiu monografic BRD - Pagina 61
Studiu monografic BRD - Pagina 62
Studiu monografic BRD - Pagina 63
Studiu monografic BRD - Pagina 64
Studiu monografic BRD - Pagina 65
Studiu monografic BRD - Pagina 66
Studiu monografic BRD - Pagina 67
Studiu monografic BRD - Pagina 68
Studiu monografic BRD - Pagina 69
Studiu monografic BRD - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Studiu monografic BRD.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului de Creditare la BRD Groupe Societe Generale

Capitolul I Riscul în activitatea bancară I.1 Notiuni generale Piata financiară este extrem de volatilă datorită influentei unui număr mare de...

Analiza Riscului de Creditare la BRD

INTRODUCERE Riscul se regăseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor reprezintă funcţia cheie a băncilor moderne axate pe...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Studiu Monografic - Brd Groupe Societe Generale

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul...

Studiu Monografic BRD

CAP.1 PREZENTAREA SOCIETAŢII BANCARE 1.1PREZENTAREA BĂNCII ROMȂNE PENTRU DEZVOLTARE Banca Româna pentru Dezvoltare este una din băncile de...

Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română...

Studiu Monografic la BRD

Cap1. Sistemul informational bancar si informatizarea operatiunilor bancare Conform strategiei adoptate în vederea implementarii sistemului...

Studiu Monografic în Cadrul BRD

Cap1.Prezentarea Societății Bancare.Istoric și evoluție 1.1Prezentarea Socității bancare Banca Română pentru Dezvoltare a fost înfiinţată ca...

Studiu Monografic - BRD Groupe Societe Generale

CAP I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE BRD GSG ISTORIC ŞI EVOLUTIE 1.1 Momentul istoric al înfiinţării În anul 1923, odată cu crearea Societăţii...

Studiu monografic BRD

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor În piață sunt prezenți clienții și cumpărătorii. În sectorul bancar...

Studiu Monografic BRD

Capitolul 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele...

Ai nevoie de altceva?