Biblioteca online

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 7976
Mărime: 236.49KB (arhivat)
Publicat de: Romulus Scarlat
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Turcan
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică Catedra Calculatoare

Cuprins

 1. Introducere în domeniul 4
 2. Enunţul temei 5
 3. Partea de analiză şi disain
 4. Digrama de cerinţele 6
 5. Use Case Diagramele 9
 6. Estimarea proiectului 22
 7. Plan de dezvoltare 23
 8. Diagrama de clase 25
 9. Diagrama de deployment 27
 10. Sistem elaborat
 11. Program server. 28
 12. Program client 45
 13. Screenshoturile 54
 14. Concluzia 57

Extras din proiect

Introducere în domeniul

În zilele noastre calculatoarele au căpătat o răspindire foarte largă. Domeniul de utilizare a lor creşte cu fiecare zi şi servicîle pe care le acordă sisteme automatizate devin tot mai multe şi tot mai perfecte. Nu degeaba tot mai des auzim cuvinte de genul e-commerce, e-bussiness, e-medicine şi multe alte, care au ca nucleu nu altceva decît un sistem computerizat scopul căruia este satisfacerea anumitor cerinţe dintr-un anumit domeniu.

O tendinţă nouă este şi crearea sistemelor distribuite, principiul cărora este amplasarea diferitor componente a sistemului pe diferite calculatoare dintr-o reţea, care au legătura şi asigură funcţionalitatea sistemului anumite prin interacţiunea componentelor, care fiind amplasate pe diferite calculatoare asigură o productivitate mult mai mare, şi permite să specializăm anumite calculatoare pentru anumit tip de operaţii, care va deservi cerinţele altor componente din sistemul distribuit.

Dar odată cu crearea unor sisteme mai complexe, mai performante şi mai flexibile apare problema de proiectare a sistemelor. Proiectarea sistemelor este necesară pentru a satisface anumite cerinţe faţă de sistem şi pentru a crea un sistem, care fiind foarte complex prin analiză va fi discompus în componente care realizează toate funcţionalităţile specificate şi nu dă eşecuri din cauza situaţiilor neprevăzute.

De dezvoltarea proiectului de la ideie pînă la productul final se ocupă ingineria programării. În componenţa ei intră următoarele etape de dezvoltare :

- analiza

- arhitectura

- împlementarea

- testarea

Enunţul temei

În cadrul lucrării date vom face crearea unui produs, care este un sistem de tipul e-bibliotecă. Adică funcţionalitatea lui de bază este accesul la o listă de cărţi. Insă sistemul nu se limtează doar la asigurarea accesului la lista de cărţi, ci asigură functionalităţi de download şi upload a cărţilor. Sistemul dat la fel va fi realizat pe platforma distribuită şi anume bazată pe relaţia client-server, unde toţi utilizatorii sistemului vor lucra pe programul client, iar serverul va asugura răspuns la toate interogările clienţilor. Pentru a asigura posibilitatea de deservire a unui număr mai mare de clienţi serverul utilizează firele de execuţie şi anume fiecărui client conectat i se alocă un fir aparte, care şi deserveşte toate mesajele primite de la client conectat.

Clienţii sistemului vor fi identificaţi prin numele şi prenumele său, iar accesul la sistem se va realiza prin autentificarea cititorului prin intermediul loginului şi parolei. Astfel se va cunoaşte care cititori şi ce acţiuni execută. Anume cititorii înregistraţi au accesul la majoritatea funcţionalităţilor pe care le propune sistemul realizat, aşa cum download şi upload de cărţi, comunicarea cu alţi cititori, ş.a. Însă sistemul nu neaga posibilitatea de conectarea a unor utilizatori noi, care încă nu au fost înregistrate în sistem. Acest tip de utilizatori sunt numiţi oaspeţi, şi ei au posibilitatea să utilizeze unele funcţionalităţi a sistemului, aşa cum, căpătarea listei cărţilor accesibile şi posibilitatea vizionării cuprinsului cărţii. De asemenea sistemul le propune posibilitatea de înregistrare în sistem prin introducerea numelui, prenumelui, loginului şi parolei, fapt ce permite oaspetelui să capete toate drepturi de cititor, obţinînd astfel accesul la toate alte funcţionalităţi a sistemului ce sunt destinate pentru cititori.

Preview document

Biblioteca online - Pagina 1
Biblioteca online - Pagina 2
Biblioteca online - Pagina 3
Biblioteca online - Pagina 4
Biblioteca online - Pagina 5
Biblioteca online - Pagina 6
Biblioteca online - Pagina 7
Biblioteca online - Pagina 8
Biblioteca online - Pagina 9
Biblioteca online - Pagina 10
Biblioteca online - Pagina 11
Biblioteca online - Pagina 12
Biblioteca online - Pagina 13
Biblioteca online - Pagina 14
Biblioteca online - Pagina 15
Biblioteca online - Pagina 16
Biblioteca online - Pagina 17
Biblioteca online - Pagina 18
Biblioteca online - Pagina 19
Biblioteca online - Pagina 20
Biblioteca online - Pagina 21
Biblioteca online - Pagina 22
Biblioteca online - Pagina 23
Biblioteca online - Pagina 24
Biblioteca online - Pagina 25
Biblioteca online - Pagina 26
Biblioteca online - Pagina 27
Biblioteca online - Pagina 28
Biblioteca online - Pagina 29
Biblioteca online - Pagina 30
Biblioteca online - Pagina 31
Biblioteca online - Pagina 32
Biblioteca online - Pagina 33
Biblioteca online - Pagina 34
Biblioteca online - Pagina 35
Biblioteca online - Pagina 36
Biblioteca online - Pagina 37
Biblioteca online - Pagina 38
Biblioteca online - Pagina 39
Biblioteca online - Pagina 40
Biblioteca online - Pagina 41
Biblioteca online - Pagina 42
Biblioteca online - Pagina 43
Biblioteca online - Pagina 44
Biblioteca online - Pagina 45
Biblioteca online - Pagina 46
Biblioteca online - Pagina 47
Biblioteca online - Pagina 48
Biblioteca online - Pagina 49
Biblioteca online - Pagina 50
Biblioteca online - Pagina 51
Biblioteca online - Pagina 52
Biblioteca online - Pagina 53
Biblioteca online - Pagina 54
Biblioteca online - Pagina 55
Biblioteca online - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Biblioteca Online
  • ##titlu.doc
  • Cuprins.doc
  • Proiectul la IP ibtro.DOC

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea unei Platforme - E-learning

Cap. 1: Concepte e-Learning Prefata Abordarea învăţământului la distanţă ca modalitate alternativă sau complementară de a face educaţie porneşte...

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Autentificarea prin semnătură digitală

Introducere O semnatura digitala reprezinta o informatie care il identifica pe expeditorul unui document. Semnatura digitala este creata prin...

Sistem de Prognosticare a Unei Avarii

Acest sistem calculeaza gradul de avariere a unei cladiri în cazul unui cutremur, precum si posibila necesitate a reconstructiei cladirii (partiala...

Te-ar putea interesa și

Mesianismul creștin și cel iudaic - asemănări și deosebiri

INTRODUCERE De fiecare dată e interesant si util sa citeşti , sa te aprofundezi , să studiezi o tema teologica, un segment aparte pentru a...

Magazin Virtual

Capitolul 1. Aspecte introductive 1.1 Apariţia E-Business-ului Timp de treizeci de ani, Internetul a fost o reţea de calculatoare fără specific...

Leadership și cultură organizațională

INTRODUCERE „Cultura este <cheia> excelenței organizaționale, iar leadership-ul este unul dintre factorii care contribuie la crearea culturii.”...

Aplicație bibliotecă online

CAPITOLUL 1: STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT 1.1. Obiectul de activitate Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi “ este o instituţie publică...

Evoluția Marketingului și Avantajele Adoptării Acestuia în Biblioteci

Introducere Termenul de marketing și-a facut apariția în instituțiile culturale în urmă cu 20 de ani. Specialiștii în economie demonstrează prin...

Revoluția industrială

Revoluția industrială și manifestările acesteia în diferite state Revoluţia industrială este un proces complex care, datorită dezvoltarii...

Castele din România - Pagină web

Astăzi, atât în invatământul universitar cât și in cel preuniversitar, este recunoscut rolul Internetului și (in particular, al) Web-ului în...

Analiză Comparativă Privind Cultura Organizațională

„Organizaţiile au culturi tot aşa cum oamenii au personalitate”, conform afirmaţiei celor doi cercetători ai mediului corporatist Oswick si Grant,...

Ai nevoie de altceva?