Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 8160
Mărime: 4.01MB (arhivat)
Publicat de: Faust Demeter
Puncte necesare: 10
Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date

Cuprins

 1. 1 INTRODUCERE
 2. 2. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE
 3. 2.1 Definitii
 4. 2.2 Functii
 5. 2.3 Arhitectura unei baze de date
 6. 2.4 Proiectarea bazelor de date
 7. 2.5 Utilizatorii SGBD
 8. 2.6 Clasificarea SGBD-urilor
 9. 3. MODELE DE BAZA DE DATE
 10. 3.1 Modelul ierarhic ( arborescent )
 11. 3.2 Modelul retea
 12. 3.3 Modelul relational
 13. 4. MONITORUL SGBD
 14. 5. LIMBAJE DE DEFINIRE A DATELOR
 15. 5.1 Limbaje de manipulare
 16. 5.2 Tipuri de LMD
 17. 6. STUDIU DE CAZ
 18. 6.1 PREZENTARE GENERALA A PROGRAMULUI
 19. 6.2 PROGRAM DE EVIDENTA CONTABILA PRIMARA
 20. 6.3 SCHEME LOGICE
 21. 6.3.1. Adaugare date in baza de date
 22. 6.3.2. Modificare date in baza de date
 23. 6.3.3. Cautare in baza de date
 24. 6.3.4. Stergere de date in baza de date
 25. 6.3.5. Calculare campuri baza de date
 26. 6.3.6. Filtrare inregistrari in baza de date
 27. 6.3.7. Listare baza de date
 28. 6.4 Structura Bazelor de Date
 29. 7. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

1 INTRODUCERE

Gestiunea datelor a stat in atentia majoritatii utilizatorilor calculatoarelor inca de la incerputul folosirii acestora.

La inceput , datele au fost memorate pe banda magnetica sub forma unui fisier secvential (colectie de date) . Un fisier era construit pentru a rezolva o anumita problema .

Unele date erau necesare mai multor aplicatii deci acestea trebuiau memorate in fisiere diferite.

Calculul prin metode mecanice este la fel de vechi ca şi sistemele de numeraţie; primul calculator mecanic este realizat de Blaise Pascal în 1647, pentru ca în 1945 John von Neumann să elaboreze conceptul de program memorat; el are contribuţii semnificative în mecanica cuantică şi teoria jocurilor.

Anul de naştere al informaticii tehnice este 1946, când a fost creat Computerul Electronic de Integrare Numerică Aritmetică construit cu tuburi de mari dimensiuni şi cântărind sute de tone. John von Neumann a construit în 1951 calculatorul EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), iar în 1949 Maurice Wilkes de la Universitatea Cambridge a realizat EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer), primul calculator care dispunea de sistem de operare.

Următoarea generaţie de tehnică informatică a fost cea bazată pe semiconductori care, odată cu descoperirea procesului, a fost înlocuită de generaţia actuală.

Cuvântul informatică a fost propus în 1962 de Philippe Dreyfus, pentru a caracteriza tratarea automată a informaţiei. Acest termen a fost acceptat de Academia franceză în aprilie 1966 cu următoarea definiţie: "Ştiinţa tratării raţionale, în special prin maşini automate, a informaţiei considerată suport al cunoştinţelor umane şi al comunicării în domeniul tehnic, economic şi social".

Această definiţie corespunde la două grupe de discipline sensibil distincte:

– ansamblul tehnicilor puse în lucru pentru utilizarea calculatoarelor (electronic data processing);

– o ştiinţă nouă care nu este fundamental legată de utilizarea calculatorului (computer science).

Tratarea automată a informaţiei, în special cu ajutorul calculatoarelor, pune în legătură un mare număr de discipline ştiinţifice într-un câmp larg de aplicaţii (ştiinţă, economie, administraţie).

Informatica este o ştiinţă de graniţă al cărei conţinut este determinat de calculatoare, structurile intelectuale, algoritmii de calcul ştiinţific şi instituţii (contabile, industriale etc.).

Apariţia calculatorului a atras din nou atenţia asupra algebrei binare a lui George Boole, lărgindu-se considerabil domeniul matematicilor speciale, pentru care computerele reprezintă o aplicaţie remarcabilă.

Teoria automatelor şi teoria limbajelor – naturale şi artificiale – dau calculatoarelor o valoare nouă.

Dezvoltarea algebrei liniare, a statisticii, a calculului numeric, ecuaţii diferenţiale, analiză funcţională, a permis realizarea şi modelarea fenomenelor din domenii care păreau inabordabile cu doar 1-2 decenii în urmă; procesele de simulare, cercetările operaţionale, teoria jocurilor au permis intervenţia calculatorului în toate domeniile activităţii umane.

Numărul nu mai este doar un element contabil, ci un principiu explicativ al raporturilor armonice din univers; prin intermediul calculatorului, se trece de la analiza liniară la cea matricială – mai apropiată intimităţii fenomenelor ce compun realitatea.

Prin intermediul codurilor, calculatoarele au căpătat calitatea de a utiliza numere, litere, semne de punctuaţie, deci texte. Tratarea lingvistică a informaţiei a extins domeniul aplicaţiilor informatice, incluzând deopotrivă ştiinţele umaniste.

Transferarea informaţiei din limbajul natural - care, după cei mai remarcabili cercetători lingvişti, nu reprezintă suportul informaţiei, ci informaţia însăşi, apărând sintagma că omul gândeşte în limba sa - în cel formal, a extins domeniul logicii (apărând studii remarcabile de logică juridică), al informaticii, apărând studii de informatică medicală, juridică, statistică etc.

Fiind o ştiinţă relativ nouă, cibernetica lui Norbert Wiener, teoria informaţiei lui Claude E.Shannon nu au epuizat generalizările posibile ale ştiinţei informaţiei.

Este posibil, dacă luăm în calcul complexitatea sistemelor de exploatare (timp real, timp partajat, reţele de calculatoare), diversitatea aplicaţiilor (psihologie, pedagogie, drept, fiziologie, traduceri dintr-o limbă în alta), să deducem teoremele specifice informaticii, care o fac să treacă de la stadiul de ştiinţă virtuală la cea de ştiinţă reală.

În sens larg, tratarea informaţiei reprezintă o parte importantă a activităţii umane şi este la fel de veche ca omul însuşi. Analiza acestei activităţi, care este obiectul informaticii, a permis tratarea cunoştinţelor sub două aspecte:

Aspectul semantic, care reprezintă conţinutul de cunoştinţe, semnificaţia – ideile care se transmit.

Aspectul sintactic, care reprezintă structura, regulile gramaticale utilizate pentru construirea ideilor.

Aceste două aspecte sunt fundamental distincte: acelaşi mesaj poate fi tradus în română sau franceză făcând apel la sintaxe diferite, dar conservând sensul.

Informaţia, în sens informatic, formează suportul cunoştinţelor; informatica are drept obiect de investigaţie doar aspectele sintactice, ea exclude aspectele semantice.

În consecinţă, două mesaje având acelaşi conţinut, scrise în franceză sau română, sunt considerate din punct de vedere informatic ca două mesaje distincte.

Simplificând, putem spune că pentru o limbă determinată, pentru care un dicţionar permite cunoaşterea semanticii limbii, gramatica descrie sintaxa (regulile conjugării, acordul subiectului cu predicatul, regulile pluralului etc.).

Mai general, având dat un ansamblu de elemente, obiectul informaticii îl reprezintă regulile ce permit combinarea elementelor între ele, structura sintactică a sistemului şi regulile operaţionale ce permit trecerea de la o structură la alta, făcând sistematic abstracţie de semantică; informatica trece astfel de la limbajul natural-semantic la cel artificial, simbolic, formal.

Preview document

Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 1
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 2
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 3
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 4
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 5
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 6
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 7
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 8
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 9
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 10
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 11
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 12
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 13
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 14
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 15
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 16
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 17
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 18
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 19
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 20
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 21
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 22
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 23
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 24
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 25
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 26
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 27
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 28
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 29
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 30
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 31
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 32
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 33
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 34
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 35
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 36
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 37
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 38
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 39
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 40
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 41
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 42
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 43
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 44
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 45
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 46
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 47
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 48
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 49
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 50
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 51
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 52
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 53
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 54
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 55
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 56
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 57
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 58
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 59
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 60
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 61
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 62
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 63
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 64
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 65
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 66
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 67
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 68
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 69
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 70
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 71
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 72
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 73
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 74
Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Program de Contabilitate Primara intr-un Laborator de Cofetarie.doc

Alții au mai descărcat și

Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Baze de Date Proiect

-Descrierea proiectului: Acest proiect este intocmit sub froma de exercitii pe o baza de date ce cuprinde 5 tabele de date ce fac referire la...

Utilizarea și Programarea Calculatoarelor

Introducere în programarea calculatoarelor - Circuitele electronice ale calculatoarelor sunt capabile sa efectueze un numar limitat de operaCii...

Utilizarea și Programarea Calculatorului

Introducere în programarea calculatoarelor 1. Utilizarea unui calculator 2. Programarea unui calculator 3. Structura şi funcţionarea unui...

Programarea Calculatoarelor

Lucrarea nr. 1 Determinarea experimentala a timpului de execuţie al unui program 1. Scopul lucrării - lucrarea prezintă aspecte legate de...

Limbaje de Programare

1.1. Introducere în bazele de date Sistemele de baze de date pot fi considerate ca cea mai importantă realizare în domeniul ingineriei...

Utilizarea și Programarea Calculatoarelor

1. Hardware/Software/IT Tehnologia informatiei se refera la studiul calculatoarelor si utilizarea lor pe scara larga într-o multitudine de...

Ai nevoie de altceva?