Strategia de Îmbunătățire a Imaginii Facultății Economie Generală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2130
Mărime: 14.75KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Tarta
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALÃ

Extras din proiect

Economie şi Comunicare.

Facultatea Economie Generală coadministrează împreună cu Universitatea din Auvergne, Clermont I din Franţa, Institutul Franco- Român de Gestiune (I.F.R.G.) – la care au acces numai studenţii din A.S.E. Bucureşti. IFRG Bucureşti a fost creat în anul 2000 şi pregăteşte specialişti în managementul şi gestiunea întreprinderilor, imediat operaţionali, adaptabili, polivalenţi şi francofoni; cursurile se realizează cu profesori specialişti francezi şi români. Fiecare an de studii este absolvit cu acordarea unei diplome din partea universităţii parteneră din Franţa. De asemenea, facultatea are relaţii bune cu Caisse Primaire d'Assurance Maladie din Toulouse pentru trimiterea anuală a 2 studenţi şi un cadru didactic la practică în domeniul politicilor sociale.

Merită menţionate relaţiile cu Nottingham Trent University, Wirtschaft-Universitat Viena, Universite des Sciences et Technologie de Lile, Universite V de Paris, University of Barcelona şi relaţiile în formare cu universităţi din Statele Unite ale Americii.

Facultatea de Economie Generală pregăteşte specialişti în ceea ce occidentalii numesc "Economics", în comunicare economică şi PR. Absolvenţii acestei facultăţi pot lucra şi în contabilitate, management sau marketing dar în plus au ocazia să lucreze şi în presă, televiziune, cercetare, învăţămant, relaţii publice sau politici guvernamentale.Facultatea are obligaţia de a pregăti în mod corespunzător studenţii pentru aceste mari încercări.

Implementarea prezentului plan operaţional urmăreşte:

- consolidarea şi continuarea unor direcţii de dezvoltare şi modernizare a facultăţii;

- creşterea compatibilităţii facultăţii în baza principiilor promovate în Uniunea Europeană;

- stabilirea acelor direcţii de specializare în noile domenii de masterat care asigură compatibile cu structurile europene şi cerinţele socio-economice de perspectivă;

- participarea la competiţii pentru obţinerea de GRANT-uri sau contracte de cercetare.

Obiectivele esenţiale ale facultăţii EG:

- În contextul modificărilor profunde din învăţământul românesc, Facultatea de Economie Generală trebuie să-şi adapteze structura organizatorică şi didactică pentru a putea răspunde cerinţelor impuse de comunitatea europeană, cât şi de piaţa forţei de muncă. Acest lucru este imperios necesar pentru a continua să se numere printre instituţiile de prestigiu din ţară în ceea ce priveşte activitatea didactică, cercetarea şi învăţământul ştiinţific;

- Una dintre componentele strategice ale misiunii facultăţii o constituie atragerea studenţilor cu performanţe şcolare cât mai ridicate şi pregătirea acestora pentru a deveni specialişti de înaltă performanţă şi competenţă. Se va pune accent pe asigurarea unei bune pregătiri fundamentale şi de specialitate, îmbinate cu activităţi practice care să asigure integrarea rapidă pe piaţa muncii;

- Cercetarea ştiinţifică a cărei scop a cunoscut o modificare profundă, a condus la asigurarea unui cadru în care cercetarea fundamentală cât şi cea direct aplicativă să se poată dezvolta în concordanţă cu deschiderea cât mai largă spre comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională.

- implementarea metodelor moderne de predare la toate specializările conform noilor planuri de învăţământ în vederea respectării ciclului de şcolarizare de 3 ani;

Preview document

Strategia de Îmbunătățire a Imaginii Facultății Economie Generală - Pagina 1
Strategia de Îmbunătățire a Imaginii Facultății Economie Generală - Pagina 2
Strategia de Îmbunătățire a Imaginii Facultății Economie Generală - Pagina 3
Strategia de Îmbunătățire a Imaginii Facultății Economie Generală - Pagina 4
Strategia de Îmbunătățire a Imaginii Facultății Economie Generală - Pagina 5
Strategia de Îmbunătățire a Imaginii Facultății Economie Generală - Pagina 6
Strategia de Îmbunătățire a Imaginii Facultății Economie Generală - Pagina 7
Strategia de Îmbunătățire a Imaginii Facultății Economie Generală - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Strategia de Imbunatatire a Imaginii Facultatii Economie Generala.doc

Te-ar putea interesa și

Sistemul Organizatoric al Managementului

Introducere Mediul în care-şi desfăşoară activitatea instituţiile este tot mai complex şi imprevizibil, iar ritmurile schimbărilor acestuia este...

Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA

Cap. 1 COMPETITIVITATEA INTERNAŢIONALĂ 1.1. Aspecte conceptuale privind competitivitatea la nivel internaţional Competitivitatea se referă la...

Analiza sistemului de distribuție și logistică la nivelul firmei - Betty Ice

1. ELEMENTE DE CARACTERIZARE A FIRMEI 1.1 DATE DE IDENTIFICARE Societatea S.C. Betty Ice S.R.L. s-a înfiinţat la data de 20.12.1994, cu un...

Prezentarea generală a SC Romtelecom SA Pitești

I.1.DATE GENERALE RomTelecom este cea mai importanta companie de telecomunicatii din Romania, cu un portofoliu bogat de servicii de baza si...

Raport de practică compania x

Introducere „Afacerile nu se tratează pe baza sentimentelor”, spunea marele scriitor francez Honoré de Balzac. Acesta este sloganul pe care mi...

Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA

Abstractul În condițiile constituirii pieți concurențiale în Republica Moldova, unul din instrumentele de consolidare a poziției intreprinderii în...

Strategie turism - Vâlcea

I. INTRODUCERE La începutul acestui secol şi mileniu turismul este cel mai dinamic sector de activitate pe plan mondial şi, în acelaşi timp, cel...

Ai nevoie de altceva?