Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 5863
Mărime: 158.66KB (arhivat)
Publicat de: Ludmila D.
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. Abstractul 3
 2. Introducere 5
 3. 1.Definirea obiectivelor și ipotezelor generale 6
 4. 1.1 Formularea ipotezelor, scopului și obiectivelor generale 6
 5. 2. Evaluara imaginii companiei “Orange Moldova”.S.A 7
 6. 2.1.Descrierea succintă a unității de observare, a metodei de interogatoriu (anchetare) 7
 7. 2.2 Analiza întrebărilor relevante 8
 8. 2.3.Strategii de îmbunătățire a imaginii întreprinderii 16
 9. Concluzie 22
 10. Anexe 24
 11. Bibliografie 28

Extras din proiect

Abstractul

În condițiile constituirii pieți concurențiale în Republica Moldova, unul din instrumentele de consolidare a poziției intreprinderii în cadrul pieței este imaginea firmei. Astfel, apare necesitatea studierii conceptului de imagine a firmei nu ca o abstracție ce apare în conștiința oamenilor despre o anumită organizație, ci ca o categorie economică ce poate fi apreciată empiric și care poate fi gestionată.

Așadar, imaginea este un stimul emoțional transmis de emitător către receptor sub forma unor repzezentări mintale, percepții, idei, sentimente dinamice, referitor la unele lucruri, întreprinderi, persoane sau unui grup de persoane.

Referindune la procesul de evaluarea și gestionare a imaginii acesta se bazează pe întărirea reputației cu ajutorul unui sistem de valori, luînduse în considerație factorii de influență. La evaluarea imaginii corporative, se pot utiliza atît metode cantitative, cît și calitative de cercetare. În lista metodelor calitative, putem indica: autoevaluarea de management, interviul în profunzime, focus-group. Astfel, procesul de evaluare a imaginii întreprinderii conturează trei direcții de cercetare: analiza imaginii întreprinderii în rîndul diferitelor auditori, analiza imaginii întreprinderilor concurente și aprecierea caracteristicilor unei intreprinderi „ideale” în ramură.

Pentru studierea imaginei s-a luat drept exemplu piața de telefonie mobilă, care a început să se dezvolte din anul 1998 odată cu apariția primului operator de telefonie mobilă „ORANGE Moldova” S.A.

Luînd în considerație evoluția pieții de telefonie mobilă, abia începînd cu anul 2003 această piață a început să se dezvolte cu o dinamică mai mare înregistrînd venituri în valoare de 3033,5mlnlei, iar gradul de penetrare a telefoniei mobile a evoluat de la 13,86 % pînă la 67,9% în 2008. Cea mai sporită dinamică de creștere s-a remarcat în anii 2007-2009, odată cu rebrandingul de la Voxtel la Orange. La momentul actual pe piața telefoniei mobile activează 3 operatori „ORANGE Moldova” S.A. cu 1,82 mln clienți, „MOLDCELL”S.A.- cu 865 mii abonați și

„MOLDTELECOM”S.A.cu 101 mii utilizatori. Astfel“Orange Moldova” S.A. este monopolist pe piața de telefonie mobilă , înregistînd cea mai mare cifră de afaceri în valoare de 2217,7 mln.lei în 2009 și cel mai mare număr de utilizatori. În ultimii ani compania și-a îmbunătățit rezultate financiare, înregistrînd o creștere considerabilă a veniturilor pănă la 2217,7mln.lei , a profitului net pînă la 1 192,6 mil.lei și a gradului de autonomie financiară pînă la 81%.

În urma calculelor și analizei financiare efectuate putem constatata că valorile tuturor indicatorilor sunt foarte și foarte bune, o astfel de situație financiară denotă că întreprinderea eficient își coordonează activitatea de marketig.

În privința analizei de marketing a companiei Orange Moldova” S.A., s-a identificat că obiectivele de bază ale companiei sunt sporirea calități serviciilor și stabilirae unui peț convenabil, satisfacerea nevoilor clienților, creșterea numărului de utilizatori și a venitului din vînzări, creșterea cotei de piață,și cel mai important promovarea imaginii companiei pe piață. În atingerea tuturor obiectivelor compania a abordat numeroase strategii ale mixului de produs, de distribuție, de promovare și cel mai semnificativ cea de comunicare.

În privința analizei de marketing a companiei Orange Moldova” S.A., s-a identificat că obiectivele de bază ale companiei sunt sporirea calități serviciilor și stabilirae unui peț convenabil, satisfacerea nevoilor clienților, creșterea numărului de utilizatori și a venitului din vînzări, creșterea cotei de piață, și cel mai important promovarea imaginii companiei pe piață. În atingerea tuturor obiectivelor compania a abordat numeroase strategii ale mixului de produs, de distribuție, de promovare și cel mai semnificativ cea de comunicare.

Introducere

Factorii ce influențează formarea unei imagini sunt multipli: misiunea organizației, managementul personalului, performanțele, climatul de lucru, concurența, calitatea și eficiența comunicațiilor, procesul decizional etc. Aceștia pot fi influențați de un număr considerabil de decizii strategice și operaționale ale top-managementului întreprinderii.

Conform tipologiei imaginii prezentate de Johannsen in 1971, care pînă în prezent a fost completată și interpretată de diferiți autori cu diferențe nu prea mari, deosebim imagini de produs, de marcă, de întreprindere și imagine de personal. Astfel, imaginea produsului este o imagine mentală de natură cognitivă, afectivă, socială și personal, a unui cumpărător privind elementele de ansamblu, ale unui produs observat, într-un anumit loc.

Ea receptează numele produsului, aspectul sau estetic, ambalajul, marca, imaginea expresivă a unui produs atrage întodeauna atenția cumpărătorului care descoperind-ul vizual îl poate accepta sau respinge în sensul ca îl poate cumpăra sau nu.

Imaginea mărcii reprezintă un sistem de reprezentare mental imagistică a mărcii unui produs, observat de către o persoană într-un anumit spațiu commercial (vitrină, magazine, deposit). Imaginea mărcii are în general o influență psihologică pozitivă asupra unui produs, în sens că ea anulează uneori părțile negative ale produsului respective. Imaginea intreprinderii este imaginea organizației, a companiei în intregime, iar imaginea personală este o reprezentare mintală a individului despre sine însuși, atunci cînd drept punct de referință la alegerea unui produs și cumpărarea lui servește părerea persoanei despre sine.

Abordînd conceptul de gestiune a imaginii putem spune că acesta reprezintă o adminstrare eficientă a imaginii pentru întărirea acesteia sau realizării unor transformări de imagine. Așadar, procesul de gestionare a imaginii depinde de trei factori:

1) stilul de conducere al managerului - personalitatea și trăsăturile personale ale conducătorului pun o amprentă vădită pe imaginea organizației;

2) imaginea sumară a întreprinderii în momentul realizării studiilor;

3) metodele de luare a deciziilor privind schimbarea.

Bibliografie

1. Kotler Ph. Marketing Management: Analysis, Planning, Implimentation and

2. Kotler Ph. Marketing de la A la Z. București, Editura Codecs, 2006.

3. Danciu V. Marketing strategic, competitiv. București , Editura Economică,2004.

4. Harnău S., Bogniva E.,Morozov V. Marketing: Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți. Chișinău, Biblioteca antreprenorului, 2003.

5. Belostecinic GR. Concurență, Marketing, Competitivitate. Chișinau. Complexul Editorial- Poligrafic ASEM, 1996.

6. Petrovici S., Muștuc S., Golovco V. Marketing: curs universitar. Chișinău, Editura ASEM, 2008.

7. Sasu C. Marketing internațional. Iasi, Editura Polirom, 2005

8. .http://www.biblioteca-digitala.ase.ro

9. Kotler Ph, Armstrong G. Principiile de Marketing. București, Editura Teora,2004.

10. Prutean S., Munteanu C., Caliushi C. Inteligența marketing plus. București, Polirom, 1998.

11. Kotler Ph. Managementul marketingului. Editia a V-a. București , Editura Teora, 2008

12. Florescu C., Mâlcomete P. Dicționar Explicativ. București, Editura Uranus, 2003.

13. Nedelea A. Marketing. Editura Didactică și Pedagogică, 2005. 112p.

Preview document

Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 1
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 2
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 3
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 4
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 5
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 6
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 7
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 8
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 9
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 10
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 11
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 12
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 13
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 14
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 15
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 16
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 17
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 18
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 19
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 20
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 21
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 22
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 23
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 24
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 25
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 26
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 27
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 28
Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Studierea imaginii companiei Orange Moldova SA.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA

INTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Tendinţele economiei contemporane orientează activitatea agenţilor economici spre o dezvoltare atît...

Cercetare de Marketing asupra Iphone 3G

De la 1 octombrie 2008 Orange si Apple aduc in Moldova noul model de telefon iPhone 3G. iPhone combina trei produse intr-unul singur: un telefon...

Cercetare în Marketing (Orange Moldova)

* IMAGINEA COMPANIEI “ORANGE” IN RINDUL CONSUMATORILOR Orange Moldova este cel mai mare operator de GSM din Republica Moldova, cu 1,25 milion de...

Ai nevoie de altceva?